Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Лекция
Среди способов защиты информации наиболее важным считается криптографический Он предусматривает такое преобразование информации, при котором она стано...полностью>>
Информатика->Дипломная работа
Пояснительная записка к дипломной работе на тему «Конвертирование исходного текста программ для станков с ЧПУ из одной системы программирования в друг...полностью>>
Информатика->Дипломная работа
Работа включает в себя разработку и реализацию алгоритма формирования относительных параметров для минюций Подбор параметров системы допусков и критер...полностью>>
Информатика->Дипломная работа
Пояснительная записка к дипломной работе на тему «Система автоматизированного анализа пространственной структуры изображений Подсистема линейной сегме...полностью>>

Главная > Реферат >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема: Групування статистичних даних

План

1. Поняття групування та його завдання. Види групувань.

2. Принципи групувань. Способи групувань.

Під групуванням розуміють розчленування масового явища на характерні типи, групи і підгрупи по найбільш важливих і суттєвих ознаках. Лише з допомогою групувань можна опрацювати дані так, щоб визначити показники, які правильно відображають дійсність.

З допомогою групування в статистиці вирішуються такі основні завдання:

 1. Виділення в сукупності явищ, які вивчаються соціально економічних типів. Це, наприклад, групування населення по групах, групування підприємств по формах власності. Для вирішення цього завдання використовують типологічні групування.

 2. Вивчення структури суспільних явищ, тобто відмінності в складі якого не будь типу явища ( відношення між окремими складовими частинами явища, зміна цього співвідношення за окремий період часу.)

Наприклад, при вивченні складу робітників підприємств і групування їх по віку, стажу, кваліфікації і так далі, що дозволяє характеризувати не лише склад робітників і ті зміни, як в ньому відбуваються, а й виявити фактори росту продуктивності праці. Склад, структура явищ вивчається за допомогою структурних групувань.

 1. Вивчення зв’язку і взаємозв’язку між суспільними явищами.

Наприклад, групуючи робітників по віку, стажу, кваліфікації і доповнюючи кожну з цих групувань даними про середню виробітку одного робітника, можна встановити залежність рівня продуктивності праці робітників від цих ознак. Для цього використовують аналітичне групування.

В простих групуваннях групування проводиться по одній ознаці. Групування по 2-х і більше ознаках називається складним або комбінаційним. Воно дозволяє глибше аналізувати явища, але лише при умові, що ознаки доповнюють одна одну,(наприклад, групування населення по віку, статі і т. д.)

Особливим групуванням є групування – класифікації (наприклад, групування підприємств по галузях, основних фондів – по видах, затрат на виробництво по статтях і т. д.)

Для класифікацій характерно те, що вони проводяться по суттєвих ознаках даного явища.

Групування називається первинними, які проведені на основі безпосереднього узагальнення первинних даних статистичного спостереження.

Але на практиці доводиться перегруповувати раніше згрупований матеріал. Угрупування зменшення інтервалів – такі угрупування називаються вторинними.

2. Важливими принципами групування даних є:

 1. вияснення суті і характеру розвитку тих явищ, які вивчаються;

 2. Облік взаємозв’язку явищ і можливості переходу поступових кількісних змін в явищах до корінних якісних змін;

 3. Правильний вибір основи групування, що визначає ефективність результатів групування, можливість правильної наукової характеристики і вивчення суспільних явищ. При виборі ознаки групуванням важливим є не спосіб вираження ознаки, а його значення для явища, яке вивчається, ті які виражають найбільш характерні риси даного явища;

 4. Правильний вибір кількості груп, на які необхідно розділити всю сукупність;

 5. Створення груп повинно відповідати дійсності, різниці між групами повинні бути видимими, в одну групу не можна об’єднувати ті явища, які суттєво відрізняються.

Якщо не можливо зразу виділити групи, то спочатку ділять на більшу кількість, а потім укрупнюють їх, зменшуючи кількість груп.

3. Залежно від суті явищ і завдань дослідження необхідно використовувати різні способи групувань: по різних ознаках, з різними інтервалами збільшою або меншою кількістю груп, з використанням різних показників що характеризують різні групи.

Та ознака, яка служить основою для розприділення явищ на групи називають групувальною ознакою, або основою групування.

Інтервалом називається різниця між найбільшим і найменшим значенням ознаки в кожній групі.

В різних інтервалах різниця між найбільшим і найменшим значенням в кожній групі рівна, а в нерівних різна.

Інтервали можуть бути закритими-які мають верхню і нижню межу (100-200 ), а відкриті, що мають лише одну межу (до 300 ).

Розмір інтервалу визначаєм за формулою:

х max - x min

n

h розмір інтервалу

Xmax – найбільше значення ознаки

Xmin найменше значення ознаки

n - кількість груп


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Зведення і групування статистичних даних (1)

  Контрольная работа >> Социология
  ... і групування статистичних даних Суть статистичного зведення та його види Основні завдання і види групувань Принципи ... притаманні статистичній сукупності в цілому. Будь-яке статистичне зведення передбачає: Групування статистичних даних Розробка системи ...
 2. Зведення і групування статистичних даних (2)

  Реферат >> Астрономия
  ... ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПЛАН 1. Зміст і завдання статистичного зведення. 2. Завдання групування, види групувань. 3. Ряди розподілу. 4. Статистичн ... викладення результатів зведення і групування статистичних даних. В статистичній таблиці розрізняють пі ...
 3. Статистичне вивчення реалізації продукції птахівництва

  Курсовая работа >> Экономика
  ... методи, розроблені теорією статистики: статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних, абсолютних, відносних і середніх величин ... реалізації худоби і птиці 2.1 Статистичні групування та їх види Групування - це розподіл безлічі одиниць ...
 4. Статистичні коефіцієнти рентабельності роботи комерційних банків

  Курсовая работа >> Экономика
  ... І. Зведення та групування статистичних даних за факторною ознакою...................9 ІІ. Зведення і групування статистичних даних за результативною ознакою ... 36,60 І. Зведення та групування статистичних даних за факторною ознакою Завдання ...
 5. Статистичний облік природних ресурсів в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ідження Типологічний розрахунок Зведення і групування статистичних даних Ряди розподілу Ряди динам ... іджуваного явища; шляхом зведення та групування статистичних даних можна систематизувати інформацію з виділенням ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016498565673828