Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Российская Федерация имеет сложную систему государственного устройства, сочетающую федерализм, унитаризм и автономию. В ее составе: 21 республика, 7 к...полностью>>
Государство и право->Реферат
В ходе развернувшихся дискуссий, в основном внимание правоведов было направлено на выявление критериев деления права на отрасли, что повлекло за собой...полностью>>
Государство и право->Реферат
Целью данной работы является рассмотрение финансовой реформы в период правления Петра I.Личность Петра I (1672-1725) по праву относится к плеяде ярких...полностью>>
Государство и право->Кодекс
Чтобы иметь гражданские права, нести обязанности, а также самостоятельно приобретать, осуществлять и создавать для себя гражданские права и обязанност...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕМА 14. НОТАРІАТ УКРАЇНИ.

План лекції.

 1. Поняття про нотаріат.

 2. Повноваження щодо вчинення нотаріальних дій.

 3. Права та обов’язки нотаріуса.

1. Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом України “Про нотаріат”, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Міністерством юстиції Республіки Крим, управліннями юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Порядок реєстрації визначений Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності: Наказ Мінюсту від 04.03.94 р.

Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 38 Закону “Про нотаріат”, вчиняються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України.

Посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріальних, може провадитись особами, вказаними у статті 40 Закону “Про нотаріат”.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) і пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції Республіки Крим, управлінні юстиції обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а у випадку успішного складання особою повторного іспиту Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України - на підставі її рішення. Порядок видачі свідоцтва визначений Положенням про порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю: Наказ Мінюсту від 20.01.94 р.

2. У державних нотаріальних конторах вчиняються такі нотаріальні дії:

1) посвідчуються угоди (договори, заповіти, доручення, шлюбні контракти та ін.);

2) вживаються заходи до охорони спадкового майна;

3) видаються свідоцтва про право на спадщину;

4) видаються свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

5) видаються свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів;

6) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;

7) накладається заборона відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

8) засвідчується вірність копій документів і виписок з них;

9) засвідчується справжність підпису на документах;

10) засвідчується вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

11) посвідчується факт, що громадянин є живим;

12) посвідчується факт перебування громадянина в певному місці;

13) посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

14) посвідчується час пред'явлення документів;

15) передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

16) приймаються у депозит грошові суми та цінні папери;

17) вчиняються виконавчі написи;

18) вчиняються протести векселів;

19) пред'являються чеки до платежу і посвідчується неоплата чеків;

20) вчиняються морські протести;

21) приймаються на зберігання документи.

Законодавством України на державних нотаріусів може бути покладено вчинення й інших нотаріальних дій.

Державні нотаріуси в державних нотаріальних архівах видають дублікати і засвідчують вірність копій і виписок з документів, які зберігаються у справах цих архівів. Державні нотаріальні архіви засновуються в обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі для тимчасового (до 75 років) централізованого зберігання та використання нотаріальних документів, передачі їх у відповідний державний архів, надання методичної та практичної допомоги фондоутворювачам у вдосконаленні роботи з документами.

Приватний нотаріус вчиняє такі нотаріальні дії, як і державний, за винятком:

1) накладання і зняття заборони відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

2) видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного із подружжя;

3) видачі свідоцтва про право на спадщину;

4) вжиття заходів до охорони спадкового майна;

5) посвідчення договорів довічного утримання;

6) засвідчення справжності підпису на документах, призначених для дії за кордоном, та посвідчення доручень для цієї мети, а також засвідчення справжності підпису батьків або опікуна (піклувальника) на згоді про усиновлення дитини.

3. Нотаріус має право:

 • витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій;

 • складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права.

Нотаріус зобов'язаний:

 • здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до Закону “Про нотаріат” і принесеної присяги;

 • сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

 • зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій;

 • відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Що таке нотаріат?

 2. Хто може бути нотаріусом?

 3. Хто вчиняє нотаріальні дії в населених пунктах, де немає нотаріусів?

 4. Хто вчиняє нотаріальні дії за кордоном?

 5. Які дії вчиняють нотаріуси в державних нотаріальних архівах?

 6. Які дії вчиняють приватні нотаріуси?

Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден

 • здійснення міжнародно-правового співробітництва.

Мінюст України очолює Міністр, якого за поданням Прем'єр-міністра України призначає на посаду Президент України. Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.

Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодавства.

3. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції (далі - управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України (далі - Мінюст) та є його територіальними органами.

Основними завданнями управління юстиції є:

 • участь в організації здійснення державної правової політики та сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, районних (міських) судів, нотаріату, державної виконавчої служби, підпорядкованих відділів реєстрації актів громадянського стану, служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів та установ юстиції, а також експертне забезпечення правосуддя;


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інституту нотаріату в Україні

  Реферат >> Астрономия
  ... і (рієлтерів) України, Українська Нотаріальна палата та представники обласних організацій нотаріату України. Цікаво ... законодавство України. Зокрема таке Положення порушує Закон України “Про нотаріат”та Конституцію України. Впровадження ...
 2. Загальні правила вченення нотаріальних дій

  Реферат >> Астрономия
  ... у статті 40 Закону “Про нотаріат України”. Висновки Нотаріальні дії здійснюються згідно ... Закону “Нотаріат в Україні”, та інших випадків, передбачених законодавством України. Усі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами ...
 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  ... клас. У пореформений період пролетаріат України складався з фабрично-заводських робітник ... іях України поляками і євреями генерал-губернатор подавав у суди позови про скасування нотар ... про притягнення до відповідальності нотаріусів, які засвідчували незаконн ...
 4. Судова влада в Україні Суд і правосуддя

  Реферат >> Государство и право
  ... ійний Суд України, адвокатуру, про судоустрій і статус суддів, про нотаріат України, про акти ... ільно – процесуальний кодекс України. – К.: Атіка. – 2002. Господарсько – процесуальний кодекс України. – К.: Атіка. – 2002 ...
 5. Нотаріат

  Реферат >> Астрономия
  ... ію і діяльність нотаріату регулює Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993р ... ст. 49 Закону України “Про нотаріат”: нотаріус чи інша ... законодавства. Л І Т Е Р А Т У Р А . 1).Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року. 2).Правознавство, В.В.Коп ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017340183258057