Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Термин «Электромагнитная совместимость» трактуется достаточно широко и включает в себя вопросы взаимовлияния друг на друга различных видов электроэнер...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
На современном этапе развития строительного и дорожного машиностроения весьма актуальными проблемами являются повышение надежности и долговечности изг...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Автомобили-самосвалы предназначены для массовых перевозок сыпучих и вязких грузов Применение механической разгрузки путем наклона кузова в сочетании с...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
где – коэффициент использования теплоты при сгорании,; uс с з – молярная внутренняя энергия свежей смеси в конце процесса сжатия (свежего заряда), uс ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

5. Методи і технічні засоби дослідження документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом

При дослідженні документів виявлення і вивчення особливостей і ознак проводиться шляхом спостереження, тобто зорового сприйняття. Але при звичайних умовах спостереження і неозброєним оком, природно, неможливо розрізнити дрібні і найдрібніші деталі, наприклад штрихи, знайти незначні розходження, у кольорі штрихів і т.п. Тим часом у ряді випадків подібні ознаки свідчать про підробки чи інші важливі особливості документа. Для їхнього виявлення необхідно використовувати належні науково-технічні засоби і прийоми, розроблені криміналістикою.

У наявній криміналістичній літературі зведення про науково-технічні засоби і прийоми дослідження документів звичайно викладаються при розгляді питань про ті чи інші види підробок документів: дослідження у косопадающем світлі при розгляді ознак підчищення, дослідження в ультрафіолетових променях при розгляді травлення, тайнопису і т.п.

Однак, оскільки за допомогою того самого прийому можна знайти різні ознаки й особливості, представляється більш доцільним побудувати виклад по іншій системі, а саме по характері науково-технічних засобів і прийомів, почавши з більш простих і умовно розділивши їх на наступні групи:

 • дослідження у косопадающем і минаючому світлі;

 • дослідження зі збільшенням;

 • дослідження у променях визначеної зони спектра;

 • виміри і порівняння при дослідженні.

Сказане не означає, що ці науково-технічні засоби і прийоми використовуються в ході огляду тільки в зазначеній послідовності. У залежності від характеру й особливостей документів, що оглядаються, науково-технічні засоби і прийоми можуть використовуватися в різній послідовності й у різних комбінаціях один з одним, При цьому потрібно мати на увазі, що в процесі криміналістичної експертизи документів використовується ще цілий ряд науково-технічних засобів і методів, що дають великі можливості виявлення і дослідження ознак і особливостей. Тому в належних випадках слідчому потрібно направляти документи на криміналістичну експертизу, навіть якщо при огляді не будуть отримані відповідні позитивні результати.

Дослідження документів у косопадающем і проникаючому світлі.

Як показує сама назва, косопадающий світло — це світло, що падає на освітлювану поверхню збоку, під гострим кутом. Цей прийом називається також дослідженням при бічному чи тіньовому висвітленні.

Ефект косопадающего світла може виходити при поміщенні документа, що досліджується, під відповідним кутом до будь-якого джерела світла, наприклад до вікна. Але краще користатися не розсіяним, а направленим висвітленням, яке можна одержати за допомогою спеціального освітлювача (ОИ-7, ОИ-9 і ін.), а при його відсутності за допомогою настільної лампи чи рефлектором фотозбільшувача типу В-2.

У косопадаючому світлі можна знайти сліди підчищення у виді так званого разволокнения поверхні паперу на визначеній, обмеженій ділянці документа : виступаючі частки волокон папера дають різкі тіні на ділянці підчищення, а в цілому, якщо дивитися з деякої відстані, місце підчищення виглядає небагато матовим але порівнянню з іншою поверхнею документа.

Іноді злочинці, прагнучи усунути разволокнение поверхні папера, що неминуче виникає при підчищенні, пригладжують поверхню папера на ділянці підчищення краєм нігтя, металевою паличкою з закругленим краєм і т.п. У цих випадках при огляді в косопадающем світлі можуть бути розличимі на визначеній ділянці документа дрібні, неправильно розташовані смуги.

При огляді в косопадаючому світлі можна знайти розходження між олівцевими штрихами, а також відрізнити штрихи олівця від штрихів, виконаних через копіювальний папір. Штрихи різних по сорті і твердості олівців можуть блищати по - різному, а барвник копіювального папера взагалі не дає блиску. Можливо, також знайти розходження в блиску чорнильних штрихів. Такого роду розходження можуть свідчити про дописки, а також переробки букв чи цифр.

Для виявлення різниці в блиску штрихів необхідно спостерігати документ із боку, протилежному місцю перебування освітлювача, приблизно під тим же кутом, під яким направляється світло.

При огляді в косопадаючому світлі можна знайти так називані рельєфні сліди перекопіювання чи підпису якого-небудь напису, зробленої шляхом тиску. При такому способі підробки злочинець бере який-небудь старий документ із наявної на ньому справжнім підписом, накладає його на документ, що підробляється, так, щоб підпис довівся проти потрібної ділянки, і потім з натиском обводить справжній підпис гостро відточеним і твердим олівцем, тупим кінцем швейної голки і т.п. У результаті на документі, що підробляється, утворяться втиснені сліди у виді тонких борозенок, що повторюють будівлю справжнього підпису, що потім обводяться олівцем чи чорнилом. При огляді в розсіяному світлі ці сліди перекопировки звичайно не видні.

При огляді в косопадаючому світлі зворотного боку документа можна знайти розходження в ступені виразності рельєфу штрихів. Це може свідчити про дописку, що вироблялася іншим по твердості пишучим чи приладом з іншим натиском, чим ті, що застосовувалися при виконанні основного тексту, про те, що дописка зроблена тоді, коли документ лежав на інший по твердості чи рельєфу підкладці.

У ряді випадків при огляді документів у косопадающем світлі можна прочитати вицвілі («згаслі») тексти, а також тайнопис. Це буває можливо завдяки тому, що папір у місцях перебування безбарвних штрихів трохи інакше відбиває косопадаюче світло, чим папір на інших ділянках, завдяки тому, що в косопадающем світлі виявляються рельєфні сліди пишучого приладу.

Проводячи дослідження у косопадаючому світлі, варто мати на увазі, що світло не повинне бути занадто яскравим. Якщо огляд вироблявся за допомогою збільшувача В-2 , то для регулювання яскравості світла, якщо немає реостата чи автотрансформатора, можна використовувати діафрагму об'єктива чи помістити в кадрове вікно збільшувача папір відповідної щільності.

Дослідження у проникаючому світлі (на просвіт)

Сама назва показує, що документ оглядається, будучи поміщеним між оком і джерелом світла, так, що світло проходить через документ. Якщо документ має неоднакові по товщині і щільності ділянки, то в минаючому світлі будуть видні світлі плями того чи іншого розміру і конфігурації.

Огляд у проникаючому світлі можна працювати, користаючись будь-яким джерелом світла, але кращі результати виходять при використанні джерела спрямованого світла, наприклад настільної лампи з рефлектором. Якщо лампа виявиться занадто яркою, то під документ, що оглядається, варто підкласти лист чистого білого папера потрібної щільності. Крім того, щоб не стомлювати очі, бажано зробити так називану маску: у листі чи картону щільного чорного папера вирізувати круглий отвір діаметром 5—10 див і, підкладаючи цю маску під документ, що оглядається, оглядати, послідовно потрібні ділянки його.

У проникаючому світлі можна знайти сліди підчищення у виді світлих плям на визначених ділянках документа, що утворилися в результаті истончения паперу при підчищенні. Світлі аналогічні плями можуть бути виявлені, якщо документ піддавався травленню. Вони виникають у результаті руйнування проклейки паперу при використанні деяких травлячих речовин.

Комбінуючи в потрібних випадках огляд у минаючому й у косопадающем світлі, можна точно установити факт підчищення. У деяких випадках представляється можливим судити також про форму розмірах штрихів, вилучених шляхом підчищення, а звідси і про те, які саме букви чи цифри виявилися знищеними.

Огляд у минаючому світлі застосовується при порівнянні між собою двох екземплярів того самого документа для з'ясування, чи дійсно вони виконувалися одночасно, чи не внесені в який-небудь з них додаткові записи.

Наклавши документи, що оглядаються, один на іншій, варто спробувати сполучити тексти, починаючи з якого-небудь визначеного чи слова знака. Якщо всі наявні записи цілком сполучаться, можна вважати, що обидва екземпляри виконані одночасно через копіювальний папір. Якщо які-небудь окремі записи, чи цифри написи не сполучаються, виходить, такі були написані після виконання первісного тексту документа або виконані шляхом переробки раніше наявних написів. Однак потрібно враховувати можливість розбіжності записів у результаті зрушення папера й інших причин, що залежать від умов, у яких виписувався документ. Крім того, мали місце випадки, коли злочинці при виконанні дописок ретельно сполучали документи, іноді заздалегідь виконуючи на них особливі знаки (крапки, хрестики). Тому відсутність несполучення записів не завжди доводить відсутність дописок.

Дослідження документів зі збільшенням

Огляд за допомогою лупи застосовується для виявлення дрібних деталей і особливостей, нерозрізнених чи недостатньо чітко помітних неозброєним оком.

Найпростіша лупа являє собою лінзу (звичайно двоопуклу), що дає порівняно невелике збільшення (до 10 разів).

Неозброєним оком можна розрізнити лінію товщиною близько 0,1 мм чи коло (крапку) такого ж діаметра. Оскільки, наприклад, ширина штрихів у рукописі, виконаної чорнилом, дорівнює усього, як правило, 0,2— 0,4 мм, а розміри елементів структури й окремих особливостей штриха менш 0,1 мм, те неозброєним оком неможливо розрізнити окремі дрібні деталі.

Чим більше збільшення лупи, тим більше дрібні деталі можна розрізнити з її допомогою. Але чим більше збільшення, тим менше поле зору лупи, тобто розміри ділянки, що спостерігається.(12.стр. 45)

Для огляду документів, крім 4- і 7-кратної лупи, що знаходяться в слідчій валізі, слідчому бажано мати лупу із широким полем зору. Звичайно кратність такої лупи дорівнює 2 - 2,5. При відсутності такої лупи її може замінити одна з лінз конденсора фотозбільшувача (типу В-2 чи іншого).

Оглядаючи за допомогою лупи рукопис, можна знайти ознаки повільності і зупинок рухів пишучого приладу у виді звивистості, зламів, стовщень штрихів, расплывов чорнила й ін. Ознаки повільності рухів можуть указувати на чи дописку переробку чи букви цифри, а також на підробку підпису. За допомогою лупи можна знайти також здвоєні. штрихи, що свідчать об чи переробки обведенню тих чи інших знаків, а також дрібні особливості, що свідчать про виконання штрихів різними пишучими приладами.

При огляді текстів доцільно спочатку користатися лупою із широким полем зору, а потім, у міру необхідності, лупою 4-кратного і лупою 7-кратного збільшення.

Огляд за допомогою мікроскопа виробляється з метою виявлення особливо дрібних ознак, що нерозрізнені за допомогою лупи.

Мікроскоп являє собою відносно складний оптичний прилад, основною деталлю якого є тубус у виді порожньої металевої трубки, на кінцях якої кріпляться спеціальний об'єктив і окуляр. Кратність збільшення звичайних мікроскопів визначається добутком кратності об'єктива на кратність окуляра й у залежності від типів застосованих об'єктива й окуляра звичайно лежить у межах 20—1000 крат.

Для огляду документів звичайно цілком достатньо збільшення в межах 20—40 разів, тому для цих цілей можна використовувати найбільш прості і недорогі типи мікроскопів.

Цілком задовільні результати при дослідженні документів дає так називаний дитячий мікроскоп, у якого кратність збільшення дорівнює 35. Такий мікроскоп постачений відносно длиннофокусным об'єктивом (близько 45 мм), що дозволяє розглядати документ при світлі звичайної електричної лампи, не прибігаючи до спеціальних освітлювальних пристосувань, необхідним для роботи зі складними мікроскопами.

Огляд за допомогою мікроскопа дає можливість вирішити важливі задачі, наприклад, виявити дрібні особливості будівлі штрихів, способи початку і закінчення рухів при виконанні знаків, знайти ознаки штучного приєднання букв, йди цифр і т.д., що дозволяє судити про дописки й інші підробки.

Якщо текст виконується чорнилом уже після утворення складки на листі папера, наприклад, використовується який-небудь старий бланк, то в місцях перетинання штрихів зі складкою можна знайти распливи чорнила.

При огляді під мікроскопом місць взаємного перетинання чорнильних штрихів можна знайти распливи чорнила, одного штриха по іншому. Ця ознака в сукупності з іншими дає можливість судити про послідовність нанесення пересічних штрихів. Наприклад, іноді виникає питання, чи не був підпис виконаний раніше написання тексту. Якщо штрихи підпису і тексту де-небудь перетинаються, установлення перебування їхній чи знизу зверху дозволяє вирішити вищевказане питання. При огляді під мікроскопом олівцевих штрихів можна по кількості і характеру відкладення графіту судити про відносну твердість олівців. Розходження у твердості їх може свідчити про дописку яких-небудь чи букв інших знаків.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Лекції з криміналістики (1)

  Лекция >> Государство и право
  ... ході перевірки. На рекогносцировку бажано запросити техніка-криміналіста, який фіксуватиме ... важко спостерігаються, на кінцеві результати досліду. Експеримент дає ... до­слідження є сама природа, її закономірності і прояви, а в приклад­них—творіння ...
 2. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  ... ІЇ ВСТУП 1.ТЕХНІКО КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 1.1.ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ 1.2. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ 1.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 2.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА 2.1. ПОНЯТТЯ ...
 3. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  ... кою. Субстантивізм як методологічний напрям дослідження докапіталістичних ... кримінал ... технічного обслуговування та ремонту приладів обліку води ... ння. Серед них — оформлення та реєстрація документів на право власності на ... дроблення ... ринки автотранспорту ... користування ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... користування, водіїв мотоциклів і моторолерів встановлюється, як правило ... Крим, ... виробництвах (автотранспорт, ремонтні ... стичного ... документи (державний акт на право довічного успадкованого володіння ... іл технікою, ... рис дроблений; ... стю маркетингових досліджень у цій ... нал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018479824066162