Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Термин «Электромагнитная совместимость» трактуется достаточно широко и включает в себя вопросы взаимовлияния друг на друга различных видов электроэнер...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
На современном этапе развития строительного и дорожного машиностроения весьма актуальными проблемами являются повышение надежности и долговечности изг...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Автомобили-самосвалы предназначены для массовых перевозок сыпучих и вязких грузов Применение механической разгрузки путем наклона кузова в сочетании с...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
где – коэффициент использования теплоты при сгорании,; uс с з – молярная внутренняя энергия свежей смеси в конце процесса сжатия (свежего заряда), uс ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.1 Розпізнавання ознак повної підробки документів

Для виготовлення цілком підроблених бланків документів злочинці застосовують один з наступних способів:

 • друк з набору типографського шрифту;

 • друк з кліше, виготовлених фотомеханічним шляхом;

 • друк з форм плоскої офсетної печатки, отриманих фотомеханічним чи электрографічним способами;

 • копіювання засобами электрофотографіі.

Крім перерахованих способів цілком підроблені бланки документів іноді виготовляються світлокопіюванням, а також малюванням від руки всіх їхніх реквізитів: зміст, орнаменти, емблеми і т.д.

При повній підробці бланків документів злочинці імітують, тобто намагаються відтворити захисні засоби (захисну сітку, кольори). Оскільки точне відтворення захисних засобів зв'язано з істотними технічними труднощями, вони виконуються, як правило, спрощеними способами. Наприклад, для кожної ділянки документа, що має визначений колір, використовують окремі кліше, що по черзі відтискуються на папері.

Імітуючи захисну сітку, підроблювачам не завжди вдається цілком відтворити її штрихове (лінійне) зображення. Найчастіше вони обмежуються фарбуванням папера в тон, що відповідає кольору захисної сітки справжнього документа. Іноді для полегшення підробки захисна сітка утвориться не складними звивистими лініями, а спрощеними чи навіть прямими. У будь-якому такому випадку візерунок захисної сітки примітивний і різко відрізняється від малюнка захисної сітки справжнього документа.

При виготовленні кліше з зображенням захисної сітки фотомеханічним способом тонкі лінії, що утворять сітку зливаються внаслідок недосконалості техніки репродукування, зернистості застосованих фотоматеріалів, недосконалості цинкографского процесу.

Вивчаючи документ, насамперед, необхідно звертати особливу увагу на зображення Державного герба (де воно мається), накреслення шрифту, установити, чи не мають вони спрощень у виконанні дрібних деталей.

На наступному етапі вивчається наявність захисних засобів, зокрема, захисної сітки. Захисна сітка досліджується за допомогою лупи при збільшенні 4—7 крат. Необхідно при цьому переконатися, що малюнок захисної сітки відповідає малюнку, регламентованому для даної категорії документів, лінії візерунка на усьому своєму протязі не перериваються, один колір багатобарвної захисної сітки переходить в інший безупинно (фарби на стику двох квітів змішуються й утворять на деякій ділянці додатковий тон). Різка границя між двома квітами без перехідного тону свідчить про підробку документа. Варто перевірити, чи не перетинає захисна сітка границю орнаменту, маючи на увазі, що в справжніх документах сітка доходить до цієї границі, але не перетинає її.

При перевірці водійських посвідчень необхідно звертати увага на зображення Державного герба СРСР і тексту «Водійське посвідчення», розташованих на обкладинці. У справжніх документів ці зображення виходять утисненими, що досягається застосуванням спеціального поліграфічного способу печатки. При цьому крізь тонкий барвистий шар просвічується підкладка — палітурний матеріал червоного кольору. У підроблених водійських посвідченнях ці реквізити найчастіше відтворюються іншими поліграфічними способами, при застосуванні яких або виходять поверхневі зображення без ознак вдавленности, або з їхньою наявністю, але без видимого просвічування підкладки крізь барвистий шар.

Сам покривний палітурний матеріал водійських посвідчень і технічних паспортів також має значення при виявленні підроблених документів. Для виготовлення справжніх бланків технічних паспортів і водійських посвідчень застосовується ледерин червоного кольору (для виготовлення технічних паспортів використовується також і коленкор). Ледерин виготовляється на тканині, покритої товстим шаром ґрунту. На ґрунті виконується муарове тиснення під шкіру. Тихорєцька основа через ґрунт не просвічується. Якщо при перевірці документа з'ясовується, що обкладинка водійського посвідчення покрита не ледерином, а тканиною червоного кольору чи ледерином з яким-небудь іншим тисненням, то це повинно послужити підставою для більш ретельної його перевірки.

Для виготовлення документів установленої форми на право володіння і користування автомототранспортом застосовується папір спеціального складу і якості. Вона не світиться під дією фільтрованого ультрафіолетового випромінювання кварцової аналітичної лампи. У підроблених же документах часто використовується папір, що володіє люмінесценцією яскраво-блакитного кольору.

Про повну підробку документів установленої форми на право водіння чи володіння, користування автомототранспортними засобами свідчать також наступні ознаки :

нерівномірна відстань між буквами, чи словами, рядками;

— відхилення подовжніх осей букв по вертикалі і скривлення ліній рядків по горизонталі;

нерівномірна окрашенность букв, зернистість штрихів літер;

— дзеркальне відображення окремих букв;

— злами і кривизна елементів букв;

— наявність граматичних і орфографічних помилок;

— недостатня чіткість дрібних штрихів і чи деталей повна їхня відсутність (часто вони забиті фарбою);

— розриви штрихів букв і ліній;

 • наявність на папері бланка дрібних точекмарашек.

4.2 Роспізнавання ознак часткової підробки документів

При частковій підробці документів злочинці різними способами змінюють зміст справжнього документа. У такий спосіб змінюються раніше внесені в документ рукописні записи, що позначають прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце народження особу, на ім'я якої вони видані, заміняються фотографії й окремі частини.

У зв'язку з тим, що записи в документах установленої форми виконуються спеціальним чорнилом, що не піддається травленню, вони цілком чи частково видаляються підчищенням. Нові записи дописуються, як правило, тушшю. Якщо ж записи документів (технічних паспортів, довідки-рахівниці, доручення) виконані простим чорнилом чи пастою кулькових ручок, то вони можуть бути витравлені хімічними реактивами або змиті розчинниками.

До часткової підробки документів відноситься також підробка відбитків печаток (штампів).

При підробці відбитків печаток (штампів) злочинці застосовують наступні основні способи: малювання зображення відбитка безпосередньо на документі; копіювання відбитка справжньої печатки на документ, нанесення відбитків за допомогою плоских малювальних друкованих форм; нанесення відбитків за допомогою саморобних цинкографских кліше чи типографського набору.

Ознаками, що вказують на підробку відбитків печаток (штампів), є:

 • наявність граматичних помилок у тексті відбитків;

 • неоднакові відстані між словами і буквами, словами і лініями рамки (окружностями) відбитка, порушення радіальності чи паралельності подовжніх осей букв;

 • наявність скорописних варіантів виконання окремих букв;

 • розходження в конфігурації і розмірах однойменних букв і цифр;

 • звивистість, злами, здвоєність штрихів;

 • наявність слідів попередньої підготовки, домалювання зображення печатки (проколи папера циркулем, нецілком вилучені олівцеві штрихи після їхнього обведення барвником;

 • слабка інтенсивність фарбування відбитка;

 • розпливчастість штрихів;

 • наявність слідів ретуші в лініях рамки відбитків (штампів), окружностей печаток;

 • наявність у відбитку чи поруч з ним штрихів стороннього тексту справжнього документа, відкопіювавшихся на підроблений документ;

 • відсутність глянцю паперу на ділянці відбитка;

 • зриви волокон папера на підробленому документі при відділенні липкої поверхні «проміжної друкованої форми»;

 • деформація паперу після висихання раніше зволожених місць на ділянках відкопійованого відбитка;

 • різна інтенсивність і кольорова характеристика документа в ультрафіолетових променях.

Знищення окремих, раніше внесених записів (прізвища, імені, по батькові, дати і т.п.), відбитків печаток і штампів у документах виконується, як правило, шляхом підчищення, чи травлення змивання, заміни окремих частин документа.

Підчищення

являє собою механічне видалення рукописних записів чи відбитків печаток і штампів у справжніх документах з метою заміни усього чи якоїсь частини тексту документа, коли після видалення первісних записів проводиться дописка, або просто з метою видалення тексту чи окремих знаків. Підчищення викликає ушкодження поверхневих шарів паперу, скуйовдженість волокон, що розрізняється при вивченні документа за допомогою лупи в однобічному, спрямованому висвітленні, порушення, іноді майже повне знищення захисної сітки, що розрізняється при вивченні документа за допомогою лупи в розсіяному («безтіньовому») висвітленні, зменшення товщини паперу, що виявляється при дослідженні в минаючому світлі. У цих же умовах можна іноді розрізнити збережені сліди штрихів вилученого запису; якщо вона була нанесена олівцем, після її видалення можуть залишитися втиснені сліди штрихів, що звичайно краще розрізняються у виді опуклостей на зворотному боці документа при дослідженні в однобічному висвітленні; якщо текст був написаний чорнилом, від нього зберігаються звичайно незначні ділянки пофарбованих волокон, томущо якась кількість чорнила проникає всередину паперу; ці залишки штрихів у виді окремих крапок можна знайти при дослідженні документа за допомогою лупи в безтіньовому висвітленні. Якщо замість витертого тексту чорнилом наноситься інший текст, то, внаслідок порушення поверхневої проклейки паперу, чорнило утворює распливи, що також є одним з ознак зробленого підчищення.

Необхідно мати на увазі, що потертість паперу документа може виникнути не тільки в результаті підчищення з метою видалення тексту, але і внаслідок природного зносу документа. Однак у ряді випадків особа, що зробили зміну тексту в документі шляхом підчищення і дописки окремих записів, з метою маскування утворених порушень поверхні паперу в ділянках, що піддавалися підчищенню, роблять витирання всієї поверхні документа з наступним наведенням усього тексту. Тому в ушкоджених, потертих документах іноді дуже важко знайти сліди підчищення, і вирішити питання про те, чи піддавався змінам текст такого документа може тільки експертиза.

Якщо досліджуемий документ, виконаний олівцем у двох чи декількох екземплярах («під копірку»), необхідно ретельно вивчити його зворотний бік, на ній можуть бути відображені разом з іншим текстом вилучені підчищенням частини записів. Крім того, якщо в наявності мається кілька екземплярів документа, варто порівняти рукописні тексти, що знаходяться в них, і, якщо в одному чи двох з них отсутствует частина записів, що мається в інших екземплярах, піддати ретельному огляду як ці фрагменти записів на одних екземплярах, так і відповідні вільні від тексту ділянки паперу в інших екземплярах, тому що дані записи або дописані в одних, або вилучені в інших екземплярах. На наявність підчищення вказують наступні ознаки:

— скуйовдженість волокон папера і матовість її поверхні;

— ушкодження ліній захисної сітки, графления, а також штрихи письмових знаків, що знаходяться поруч з ділянкою підчищення;



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Лекції з криміналістики (1)

  Лекция >> Государство и право
  ... ході перевірки. На рекогносцировку бажано запросити техніка-криміналіста, який фіксуватиме ... важко спостерігаються, на кінцеві результати досліду. Експеримент дає ... до­слідження є сама природа, її закономірності і прояви, а в приклад­них—творіння ...
 2. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  ... ІЇ ВСТУП 1.ТЕХНІКО КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 1.1.ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ 1.2. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ 1.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 2.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА 2.1. ПОНЯТТЯ ...
 3. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  ... кою. Субстантивізм як методологічний напрям дослідження докапіталістичних ... кримінал ... технічного обслуговування та ремонту приладів обліку води ... ння. Серед них — оформлення та реєстрація документів на право власності на ... дроблення ... ринки автотранспорту ... користування ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... користування, водіїв мотоциклів і моторолерів встановлюється, як правило ... Крим, ... виробництвах (автотранспорт, ремонтні ... стичного ... документи (державний акт на право довічного успадкованого володіння ... іл технікою, ... рис дроблений; ... стю маркетингових досліджень у цій ... нал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016031265258789