Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Термин «Электромагнитная совместимость» трактуется достаточно широко и включает в себя вопросы взаимовлияния друг на друга различных видов электроэнер...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
На современном этапе развития строительного и дорожного машиностроения весьма актуальными проблемами являются повышение надежности и долговечности изг...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Автомобили-самосвалы предназначены для массовых перевозок сыпучих и вязких грузов Применение механической разгрузки путем наклона кузова в сочетании с...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
где – коэффициент использования теплоты при сгорании,; uс с з – молярная внутренняя энергия свежей смеси в конце процесса сжатия (свежего заряда), uс ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:
3.1 Ступені захисту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

3.1.1 Ступені захисгу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шо виготовлене ПК "Україна" у 1995 р.

1. Захисна сітка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складається з кіл, у середині яких почергово нанесені Державний герб України та мікро текстом слова "ДАІ". Герб, текст і кола сітки виконані фарбою блакитного кольору.

2. Дві чорні паралельні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка з лицьового і зворотного боків, складаються зі слів "ДАІ", що виконані мікро текстом. На початку ліній з лицьового і зворотного боків видимою фарбою чорного кольору нанесено ромб, сторони якого складаються зі слів "ДАІ", виконаних мікро текстом.

3. Невидима фарба, що при освітленні ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовтим кольо­ром, застосовується при нанесенні:

    • контурів слів "Державтоінспекція України" вздовж лівого лицьового боку і вздовж правого зворотного боку бланка;

    • розпізнавального автомобільного знака України "ЦА" на лицьовому і зворотному боках бланка;

    • сітки посередині бланка на місці згину.

4. Для нанесення орнаменту і Державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів. При освітленні ультрафіолетовим промінням жовтий колір Державного герба України і елементів орнаменту висвітлюється жовтим.

5. Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ при освітленні ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зелений.

6. На зворотному боці свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника: ПК "Україна". Зам. 4- 3167. 1995 р.

Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку № 4.

3.1.2 Ступені захисту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, що виготовлене ПК "Україна" у 1996 р.

1. Захисна сітка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складається з кіл, у середині яких нанесений Державний герб України. Герб і кола сітки виконані фарбою блакитного кольору.

2. Чорні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка з лицьового боку, складаються зі слів "ДАІ", що виконані мікро текстом.

3. Невидима фарба, що при освітленні ультрафіо­летовим промінням висвітлюється яскраво-зеленим кольором, застосовується при нанесенні:

    • контурів слів "Державтоінспекція України" вздовж лівого лицьового боку і вздовж правого зворотного боку бланка;

    • розпізнавального автомобільного знаку України "ІІА" на лицьовому і зворотньому боках бланка;

    • сітки посередині бланка на місці згину.

4. Для нанесення орнаменту і Державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів. При освітленні ультрафіолетовим промінням жовтий колір Державного герба України і елементів орнаменту висвітлюється яскраво-зеленим.

5. Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ при освітленні ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зелений.

6. На зворотному боці свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника: ПК "Україна". Зам. 6-3057. 1996.

Зразок розташування наведено у додатку № 5.

Ступені захисту свідоцтв про реєстрацію транспортного

засобу, що видавались під час реєстрації транспортного засобу

МРЕВ ДАЇ з 1993 р., наведені у додатку 6.

3.2 Ступені захисту посвідчення водія

3.2.1 Ступені захисту посвідчення водія, що виготовлене ПК "Україна" у 1995р.

  1. Захисна сітка посвідчення водія складається з кіл, у середині яких почергово нанесені Державний герб України та мікротекстом слова "ДАІ". Герб, текст і кола сітки виконані фарбою рожевого кольору.

  2. Дві чорні паралельні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка з лицьового і зворотного боків, складаються зі слів "ДАІ", що виконані мікро текстом. На початку ліній з лицьового і зворотного боків видимою фарбою чорного кольору нанесено ромб, сторони якого складаються зі слів "ДАІ", виконаних мікро текстом.

  3. Невидима фарба, що при освітленні ультра­фіолетовим промінням висвітлюється жовтим кольором, за­стосовується при нанесенні:

 • контурів слів "ДАІ Україна" вздовж лівого лицьового боку і вздовж правого зворотного боку бланка, а також у верхній і нижній частинах з лицьового і зворотного боків бланка;

 • слів "Посвідчення водія" на лицьовому і зворотному боках;

 • розпізнавального автомобільного знака України "UA" на лицьовому і зворотному боках бланка у верхній частині бланка;

 • сітки посередині бланка на місці згину.

  1. Для нанесення орнаменту і державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів. При освітленні ультрафіолетовим промінням синій колір фрагментів орнаменту і Державного герба України змінюється на яскраво-зелений.

  2. Номер посвідчення водія при освітленні ультра­фіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зеле­ний.

  3. На зворотному боці посвідчення водія у нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника: ПК "Україна". Зам. 4-3168. 1995р.

Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку 7.

3.2.2 Ступені захисту посвідчення водія, що виготовлене ПК "Україна" у 1996 р.

1. Захисна сітка посвідчення водія складається з кіл, у середині яких нанесено Державний герб України/ Герб і кола сітки виконані фарбою рожевого кольору.

2. Чорні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка з лицьового і зворотного боків, складаються зі слів "ДАІ", що виконані мікро текстом.

3. Невидима фарба, що при освітленні ультра­фіолетовим промінням висвітлюється жовтим кольором, застосовується при нанесенні:

- контурів слів "ДАІ Україна" вздовж лівого лицьового боку і вздовж правого зворотного боку бланка, а також у верхній і нижній частинах з лицьового і зворотного боків бланка;

- контурів слів "Посвідчення водія" на лицьовому і зворотному боках бланка;

- розпізнавального автомобільного знаку України "UA" на лицьовому і зворотному боках у верхній частині бланка;

- сітки посередині бланка на місці згину.

4. Для нанесення орнаменту і державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів. При освітленні ультрафіолетовим промін­ням синій колір фрагментів орнаменту і Державного герба України змінюється на яскраво-зелений.

5. Номер посвідчення водія при освітленні ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зелений.

6. На зворотному боці посвідчення водія у нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника - ПК "Україна". Зам. 6-3056. 1996.

Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку 8.

Ступені захисту посвідчень водія, що видавались МРЕВ ДАЇ з 1993 р., наведені, у додатку № 9.

3.3 Ступені захисту тимчасового реєстраційного талона

1. Захисна сітка тимчасового реєстраційного талона нанесена хвилястими лініями, які складаються зі слів "ДАЇ", нанесених мікро текстом, видимою фарбою чорного кольору.

2. Дві чорні паралельні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка на зворотному боці, складаються зі слів "ДАЇ", що виконані мікро текстом. На початку цих ліній видимою фарбою чорного кольору нанесено ромб, сторони якого складаються зі слів "ДАЇ", виконаних мікро текстом.

3. На бланка тимчасового реєстраційного талона на лицьовому боці невидима фарба, що при освітленні Ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовто-зеленим кольором, застосовується при нанесенні:

- вздовж лівого боку - дорожніх знаків 2.1, 3.21, 5.26, 3.34, 1.7;

- вздовж правого боку - дорожніх знаків 3.1, 3.35, 5.38, 4.7, 4.10;

- контурів семи слів "ДАЇ" на тлі бланка.

4. Номер тимчасового реєстраційного талона, який нанесено на лицьовому боці у нижній частині бланка, при освітленні ультрафіолетовим промінням змінює свій колір на зелений.

5. На зворотному боці тимчасового реєстраційного талона невидимою фарбою нанесено смугу, що при освітленні ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовто-зеленим кольором.

6. На зворотному боці тимчасового реєстраційного талона у нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника: ПК "Україна". Зам. ....... 199..

Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку 10.

  1. Найбільш поширені способи підробки даної категорії документів та їх ознаки

Успішна боротьба з крадіжками і угонами автомототранспорту обумовлена глибокими знаннями співробітниками органів внутрішніх справ видів і способів підробки документів на право водіння, володіння і користування їм, а також вмінням розпізнавати ознаки, що вказують на їхню підробку.

Як показує практика, найбільше часто підробляються технічні паспорти, водійські посвідчення і талони попереджень до них, довідки рахунки і доручення на право керування транспортними засобами.

Розрізняють повну підробку документів, коли вони цілком виготовляються підроблювачем, тобто, заповнюються на цілком підробленому бланку, і часткову, коли в справжній документ вносяться які-небудь зміни. Повна підробка зустрічається рідше часткової.

Підробка в документах часто маскується навмисною зміною їхнього зовнішнього вигляду: забруднення поверхні, штучне внесення ознак зносу; нерідко окремі фрагменти документа чи заливаються замазуються різними барвниками. В останньому випадку огляд документів необхідно проводити з особливою старанністю.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Лекції з криміналістики (1)

  Лекция >> Государство и право
  ... ході перевірки. На рекогносцировку бажано запросити техніка-криміналіста, який фіксуватиме ... важко спостерігаються, на кінцеві результати досліду. Експеримент дає ... до­слідження є сама природа, її закономірності і прояви, а в приклад­них—творіння ...
 2. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  ... ІЇ ВСТУП 1.ТЕХНІКО КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 1.1.ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ 1.2. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ 1.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 2.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА 2.1. ПОНЯТТЯ ...
 3. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  ... кою. Субстантивізм як методологічний напрям дослідження докапіталістичних ... кримінал ... технічного обслуговування та ремонту приладів обліку води ... ння. Серед них — оформлення та реєстрація документів на право власності на ... дроблення ... ринки автотранспорту ... користування ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... користування, водіїв мотоциклів і моторолерів встановлюється, як правило ... Крим, ... виробництвах (автотранспорт, ремонтні ... стичного ... документи (державний акт на право довічного успадкованого володіння ... іл технікою, ... рис дроблений; ... стю маркетингових досліджень у цій ... нал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001945972442627