Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Термин «Электромагнитная совместимость» трактуется достаточно широко и включает в себя вопросы взаимовлияния друг на друга различных видов электроэнер...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
На современном этапе развития строительного и дорожного машиностроения весьма актуальными проблемами являются повышение надежности и долговечности изг...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Автомобили-самосвалы предназначены для массовых перевозок сыпучих и вязких грузов Применение механической разгрузки путем наклона кузова в сочетании с...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
где – коэффициент использования теплоты при сгорании,; uс с з – молярная внутренняя энергия свежей смеси в конце процесса сжатия (свежего заряда), uс ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дослідження матеріалів документа

Матеріали документа - це папір (іноді картон) і речовина, якою виконані штрихи букв, відбитки печаток і т.д.

Матеріали документів вивчаються відповідно до основних задач огляду з метою одержання відповідей на наступні питання:

 1. На чому і чим виконаний документ.

 2. Чи відповідають матеріали документа один одному, а також змісту і формі документа з урахуванням установлених стандартів чи правил.

 3. Чи немає в матеріалах документа ознак і особливостей, що можуть свідчити про підробку чи документа про інших важливим у справі фактах.

Папір писальний, на якій найчастіше виповнюються документи ділового і приватного переписування, розрізняється по сортах (№ 0 — вищий сорт, № 1 м № 2), по кольорі (біла, блакитна, ясно-рожева, ясно-зелена і т.д.), по характері поверхні (матова, лощеная, тиснута «під полотнину» і ін.), по линовке й інших ознаках.

При слідчому огляді документів звичайно відзначаються колір паперу і характер линовки, якщо вона мається, розміри документа в сантиметрах.

Потрібно помітити, що характер линовки і розміри листа паперу можуть мати важливе значення (наприклад, при розшуку особи, яким міг бути виконаний документ).

Бувають випадки, коли деякі документи виповнюються на креслярському, обгортковому папері чи на картоні. Визначення їх загальновідоме.

Паспорти, метрики, деякі види посвідчень і т.п. виготовляються на спеціальному документному папері великої міцності, що відрізняється, розтяжністю, непрозорістю і гарною проклейкою. Здебільшого документні папери забезпечуються водяними знаками чи особою захисною сіткою. Іноді бувають підфарбовані в блакитнуватий чи синюватий кольори.

Вивчаючи папір, на якій виконаний документ, що оглядається, необхідно враховувати результати вивчення змісту і форми документа. У деяких випадках, наприклад, явна невідповідність виду документа чи виду сорту паперу, на якій він виконаний, може свідчити про підробку. Бажано в потрібних випадках порівняти документ, що оглядається, з належним зразком у виді іншого чи документа відповідного листа папера.

Коли документ виконаний не на простому листі паперу, а на якому-небудь бланку, то варто з'ясувати, на якому папері виготовлені бланк і який спосіб він виготовлений: видрукуваний типографським шляхом, на друкарській машинці чи розграфлений від руки. Потрібно звернути увагу на вид бланка, чи наявність відсутність указівки форми бланка, вихідні дані друкарні і т.п. У необхідних випадках бажано зіставити даний бланк із належним зразком. Якщо при цьому виникають сумніву, наприклад, у тім, чи дійсно бланк виготовлений типографським шляхом, потрібно його ретельний огляд .

Якщо документ виконаний на зворотному боці якого-небудь чи бланка документа, варто поцікавитися, якого саме. Те ж саме відноситься до документа, виконаному на шматку від чи газети листі, вирваному з книги.

Потім необхідно звернути увагу на розміри листа паперу, на якому виконаний документ, і характер країв цього листа. Це особливо важливо у випадках, коли розміри виявляються нестандартними. Відомі випадки, коли злочинці для виготовлення підроблених документів використовували, наприклад, частина листа папера зі справжнім підписом, відірваний від якогось іншого документа.

По особливостях лінії відриву, можливо, установити ціле вроздріб, тобто визначити, що лист папера, на якому виконаний документ, що оглядається, складав раніше одне ціле з таке-те виявленим документом (чи частиною документа, листа паперу і т.п.) і був відірваний від нього.

Потрібно ретельно вивчити в косопадающем і минаючому світлі за допомогою лупи і т.п. поверхню документа, як з лицьового, так і зі зворотного боку, особливо якщо є підстави припускати підробку в документах.

Нерідко злочинці прибігають до такого способу підробки документів, як підчищення.

Підчищення полягає в механічному видаленні буквених чи цифрових записів шляхом тертя канцелярською чи гумкою скобления гострим предметом (бритвою, ножем і т.п.).

На ділянках, що піддавалися підчищенні, при огляді в косопадающем світлі виявляється разволокнение чи, як іноді говорять, "скуйовдженість" волокон паперу. При огляді в минаючому світлі на ділянках, що піддавалися підчищенні, можна спостерігати світлі плями, що утворилися в результаті зменшення товщини листа. Іноді спостерігається ушкодження линовки, захисної чи сітки ліній графления. При листі чорнилом на ділянках, що піддавалися підчищенні, утворяться распливи чорнила. У ряді випадків удається знайти залишки штрихів, не цілком вилучених при підчищенні, що використовуються для відновлення знищених записів.

При підробці документів, найчастіше особистих, злочинці застосовують травлення, тобто знебарвлення штрихів визначених чи записів усього тексту різними хімічними реактивами. Потім на цих місцях виконуються нові записи.

На ділянках, що піддавалися травленню, можна спостерігати фарбування папера в жовтуватий колір. При огляді в косопадающем світлі ділянки, що піддавалися травленню, здаються матовими в порівнянні з іншими ділянками папера. При огляді в минаючому світлі можна спостерігати світлі плями на ділянках, що піддавалися травленню, що утворяться в результаті руйнування проклейки папера. Іноді штрихи записів не цілком знебарвлюються при травленні, і їхні залишки вдається знайти при огляді.

При листі чорнилом на ділянках паперу, що піддавалися травленню, чорнильні штрихи часто розпливаються.

Як правило, усі травлячі речовини , або люмінісцують (світяться) в ультрафіолетових променях, або, навпаки, гасять люмінесценцію папера. Тому при огляді в ультрафіолетових променях ділянки, що піддавалися травленню, виглядають або світлими на темному фоні, або темними на світлому фоні люмінісцуючого паперу; нерідко виявляється люмінесценція штрихів записів, які піддалися дії травлячих речовин.

В усіх випадках виявлення при огляді в звичайному чи висвітленні в косопадающем світлі яких-небудь плям, смуг і т.п., походження яких неясно, варто ретельно вивчити відповідні ділянки поверхні документа за допомогою світлофільтрів і в ультрафіолетових променях.

При підробці особистих документів часто мають місце переклеювання фотокарток. Вони можуть бути повними і частковими. При повному переклеюванні фотокартка, що малася на документі, віддаляється цілком і на її місце наклеюється інша. При частковому переклеюванні злочинець обережно розрізає чи бритвою гострим ножем наявну на документі фотокартку, звичайно по краї відбитка печатки і видаляє тільки частину фотокартки, залишаючи на документі іншу її частину з відбитком печатки (звичайно правий нижній кут). Потім фотокартка потрібного обличчя попередньо теж обрізається і приклеюється упритул до що залишилася .на документі частини фотознімка.

Фотокартку потрібно оглянути в косопадающем світлі, щоб з'ясувати, немає чи вищевказаної лінії відрізу. При огляді відбитка печатки треба перевірити, немає чи різниці в кольорі й інтенсивності барвника у відбитку на фотокартці й іншій частині документа, чи збігаються відповідні лінії рамок, немає чи ознак домальовування і т.п., про що говориться нижче.

При огляді в ультрафіолетових променях можна спостерігати люмінесценцію клею; різні сорти клею (наприклад, декстриновий і силікатний) люмінісцують по-різному. Наявність на документі клею різних сортів є одним з ознак переклеювання фотокартки. Іноді доцільно обережно відокремити один куточок фотокартки (бажано лівий верхній) і при огляді в ультрафіолетових променях перевірити, немає чи розходжень у кольорі і яскравості люмінесценції клею на звороті фотокартки і на папері під нею.

При вивченні матеріалів документів важливо звертати увагу і на інші особливості: складки, забруднення, сліди прошивання і т.п., що можуть свідчити про визначені обставини виконання, чи пересилання збереження документів.

Забруднення іноді є результатом спроби сховати сліди підробки, зокрема сліди підчищення.

Надійної методики встановлення абсолютного «віку» документів не існує. Однак по ряду ознак, у тому числі виявляються при огляді, можна судити про відносний час виконання документа. Іноді вдається установити, виконаний текст до чи після утворення складки на підставі вивчення особливостей штрихів у місці перетинання зі складкою, про що говориться нижче.

При огляді і дослідженні документів поряд з вивченням паперу потрібно вивчити штрихи текстів, записів і інших накреслень з погляду встановлення речовини, яким вони виконані. (9.стр.23)

Рукописні тексти, підписи й інші різні накреслення можуть виконуватися олівцями, чорнилом і за допомогою копіювального папера.

Всі олівці розділяються на:

1) графітні — шкільні, канцелярські, креслярські і малювальні;

2) кольорові — також шкільні, канцелярські, креслярські і малювальні;

3) копіювальні - графітні і кольорові.

Пишучий стрижень олівця називається міною. Графітна міна виготовляється з графіту і каоліну;

Кольорова міна виготовляється із суміші каоліну і ретельно здрібнених мінеральних фарб; копіювальна міна виготовляється з графіту, тальку й анілінових фарб, частіше метилфиолета.

Практично при огляді документів можна розрізнити штрихи, виконані олівцями графітними, кольоровими і копіювальними. Останні мають звичайно характерний синювато-фіолетовий відтінок, краще помітний при огляді в косопадающем світлі. Анілінова фарба, що міститься в копіювальних олівцях, добре копіюється на злегка зволожений фільтрувальний папір. Штрихи, виконані зволоженим копіювальним чи олівцем по зволоженій поверхні, мають характерний «чорнильний» вид.

Олівці розрізняються також по ступені твердості, обумовленої на спеціальних приладах. Ступінь твердості позначається буквами і цифрами від «7Т» (самий твердий креслярський) до «6М» (самий м'який креслярський). При слідчому огляді документів визначити ступінь твердості олівця, яким були виконані штрихи, практично неможливо. При вивченні за допомогою лупи і мікроскопа, про що говорилося вище, можна в Окремих випадках судити про відносну твердість олівців, якими виконані пересічні чи поруч розташовані штрихи.

По ширині штрихів судити про тип олівця практично неможливо: олівці графітні шкільні мають товщину стрижня 1,8—3,0 мм, канцелярські від 1,0 до 3,6 мм, креслярські—1,6—3,2 мм, малювальні— 1,6—3,6 мм.

Чорнило, як відомо, являють собою водяний розчин барвного речовини з додаванням загустителей, антисептиків і т.п. і можуть бути фіолетового, зеленого, синього і червоного кольорів. Чорнило для автоматичних ручок відрізняються тим, що швидко висихають. Тому виконані ними штрихи мають більш чіткі краї, особливо при листі на папері з невисоким ступенем проклейки. Крім того, вони майже не блищать при огляді в косопадающем чи світлі блищать значно менш, ніж штрихи, виконані звичайним чорнилом. Останні можуть блищати по-різному в залежності від ступеня густоти, наявності яких-небудь чи домішок забруднень. Розходження в ступені блиску чорнила в одному документі може в деяких випадках свідчити про дописку.

В окремих випадках при огляді у фільтрованих променях може бути виявлена різниця у відтінках штрихів, що також свідчить про дописки.

При листі чорнилом використовуються різні пера:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Лекції з криміналістики (1)

  Лекция >> Государство и право
  ... ході перевірки. На рекогносцировку бажано запросити техніка-криміналіста, який фіксуватиме ... важко спостерігаються, на кінцеві результати досліду. Експеримент дає ... до­слідження є сама природа, її закономірності і прояви, а в приклад­них—творіння ...
 2. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  ... ІЇ ВСТУП 1.ТЕХНІКО КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 1.1.ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ 1.2. СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ 1.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 2.КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА 2.1. ПОНЯТТЯ ...
 3. Держава і ринок: філософія взаємодії

  Дипломная работа >> Экономика
  ... кою. Субстантивізм як методологічний напрям дослідження докапіталістичних ... кримінал ... технічного обслуговування та ремонту приладів обліку води ... ння. Серед них — оформлення та реєстрація документів на право власності на ... дроблення ... ринки автотранспорту ... користування ...
 4. Планування та організація діяльності аграрного підприємства

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... користування, водіїв мотоциклів і моторолерів встановлюється, як правило ... Крим, ... виробництвах (автотранспорт, ремонтні ... стичного ... документи (державний акт на право довічного успадкованого володіння ... іл технікою, ... рис дроблений; ... стю маркетингових досліджень у цій ... нал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019159317016602