Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Оптовые цены и себестоимость единицы продукции сократились в отчетном периоде по сравнению с базисным Себестоимость продукции А снизилась на 5,7%, про...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Роль, которую играют геофизические методы в подготовке к бурению нефтегазоперспективных объектов и в исследовании разведочных и промысловых скважин ве...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
В настоящее время газовая промышленность развивается более высокими темпами, чем, например в начале 90-х годов Это можно объяснить широким применением...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
х/в, в/о) - плановые суммарные расходы предприятия на химреагенты для очистки годового планового объема реализации воды (отведенных стоков), тыс руб ;...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

М
ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Бухгалтерського обліку та аудиту

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни: Економічний аналіз

На тему:

Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ „Світанок”

Виконав:

ст. гр. ФК-033

Пономарьов О. М.

Перевірив:

Кравченко І. М.

ЧЕРНІГІВ 2006

Зміст

1. Коротка характеристика підприємства

2. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції

3. Аналіз обсягу товарної продукції та визначення її впливу на фінансові показники

4. Аналіз використаних виробничих ресурсів та визначення їх впливу на фінансові результати

5. Аналіз фінансових показників

Висновки

Список використаних джерел:

1. Коротка характеристика підприємства

У даній роботі розглянуте підприємство СТОВ „Світанок”. Форма власності – колективна. Галузь – сільське господарство. СТОВ „Світанок” зареєстроване в с. Жовтневе Менського району Чернігівської області.

Основний вид економічної діяльності – рослинництво, а саме вирощування та реалізація зернових. Номенклатура представлена продукцією рослинництва, до складу якої входять:

озима пшениця ІІІ класу;

жито озиме групи А;

ярова пшениця ІV класу;

овес;

ячмінь;

кукурудза;

соняшник;

зерносуміші та зерновідходи.

Основними постачальниками сировини (насіння) для СТОВ Світанок є:

ДП „Ювілейний”, яке входить до Полтавского сільськогосподарського інституту (озима пшениця, жито озиме);

ДП „Райз-Агросервіс” – Деснянська філія Чернігівської області (овес, пшениця ярова);

ДП Колосисте – Нікопольський район Дніпропетровської області (овес).

Також СТОВ використовує насіння власного виробництва.

Більшість своєї продукції СТОВ реалізує на ВАТ „Чернігівський хлібозавод” та ВАТ „Ніжинський хлібозавод”. Також СТОВ „Світанок” постачає зернові на ЗАО „Переробник”, розташоване в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

В даній роботі проаналізовані обсяг випуску та реалізації продукції, вплив зміни товарної продукції на фінансові результати підприємства, використання виробничих ресурсів та фінансові результати за період з 2004 по 2005 роки.

2. Аналіз обсягів випуску та реалізації продукції

На обсяги товарного випуску впливають три групи факторів:

Зовнішні.

Внутрішні.

Змішані.

Проаналізуємо вплив цих факторів на обсяги випуску та реалізації продукції даного підприємства.

Структура обсягів випуску продукції представлена на діаграмі 2.1.

Діаграма 2.1 Структура обсягів випуску продукції за 2004 - 2005 рр.

Перш за все, для попередньої оцінки діяльності підприємства зробимо ретроспективний аналіз обсягів випуску і реалізації продукції (див. таблицю 2.1.)

Таблиця 2.1 - Ретроспективний аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції за період 2004 - 2005 рр.

Показники

2004

2005

Обсяг виробництва продукції у діючих цінах, тис. грн.

1483,4

2895,3

Індекс цін

1,00

3,15

Ланцюгові темпи зростання, %

1,00

0,62

Обсяг реалізованої продукції (чистий доход) в діючих цінах, тис. грн.

1393,20

3157,60

Ланцюгові темпи зростання, %

1,00

2,27

Результати аналізу представлені на діаграмі 2.2.

Діаграма 2.2 Ретроспективний аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції за період 2004 - 2005 р.

Висновок: Перш за все, відзначимо, що підприємство діє в умовах інфляції, про що свідчить ріст цін в 3,15 рази. Обсяг товарного випуску збільшився за 2005р. на 95%, а обсяг реалізованої продукції збільшився на 127%. Це наглядно видно на стовпчиковій діаграмі 2.2. Як бачимо, в 2004р. обсяги виробництва перевищують обсяги реалізації на 6% або на 90,2 тис. грн. Отже, в 2004 р. залишилася нереалізована готова продукція у вигляді посівного матеріалу на наступний рік, про що свідчить збільшення балансової вартості виробничих запасів на 234,2 тис. грн. У 2005 р. ситуація змінюється і реалізація вже перевищує обсяги виробництва на 9% або на 262,3 тис. грн. Оскільки балансова вартість товарів зросла в 13,2 рази або на 246,7 тис. грн. за 2005р., то можна зробити висновок, що підприємство додатково закуповує зерно і реалізує його.

Серед зовнішніх факторів можна виділити ті, які мають визначальний вплив на діяльність даного підприємства. Це звичайно об’єктивна дія економічних законів, зміна законодавчої бази, інфляція, зміна кліматичних умов, що безпосередньо впливає на врожайність.

Отже, проаналізуємо вплив на обсяг товарного випуску наступних факторів:

Ціна на готову продукцію;

Зміна кількості випущеної продукції.

Таблиця 2.1– Аналіз обсягу товарної продукції

Фактори впливу на обсяг випуску

Індекс зміни факторів

Абсолютне значення впливу факторів на обсяг продукції, тис. грн.

Ціна

Кількість випущеної продукції

3.15

1984.66

0.62

-565.17

Зміна результуючих факторів

Загальний індекс:1.95

Перевірка: 3.15*0.62=1.95

Загальне відхилення: 2895,3-1483,7=1411,6

Перевірка:1984,66-65,17=1419,49

Таблиця 2.1.а – Аналіз абсолютних показників

№ п/п

Показники об’єму товарної продукції

Базовий період

Звітний період

Індекс змін

1

-в діючих оптових цінах без ПДВ, тис.грн.

1483.3

2895.3

1.95

2

-в порівняльних цінах(в натуральному вираженні), ц

60303.6

37235.6

0.62

3

індекс цін

х

х

3.15

V Ц = (Цзв - Цб)*Nзв

V Ц = ()*37235,6 = 1984,66

V N = (Nзв - Nб)*Цб

V N = (37235.6 – 60303.6)* = -565.17

Висновок: в 2005 році обсяг товарного випуску збільшився на 1411,6 тис. грн. або на 95%. Це дуже значний ріст даного показника протягом одного року. Проаналізуємо ті фактори, які зумовили таке масштабне зростання обсягу товарного випуску, зокрема вплив зміни ціни та зміни кількості виробленої продукції.

Як бачимо із таблиці 2.1 обсяг товарного випуску збільшився на 1984,66 тис. грн. за рахунок того, що ціни зросли в 3,15 разів. Проте показник обсягу виробництва товарної продукції в натуральному вираженні свідчить про спад обсягів виробництва на 565,17 тис. грн. або на 38%. Причинами цього були несприятливі кліматичні умови, що зумовили зниження врожайності з 30,5 ц/га до 14,7 ц/га, проте важливе значення також має той факт, що підприємство в звітному році скоротило посівні площі на 20% або на 589 га.

Отже, визначальний вплив на такий значний зріст обсягів виробництва мало збільшення індексу цін в звітному періоді, а не фактичне збільшення обсягів виробництва товарної продукції в натуральному вираженні.

До змішаних факторів належать такі, як зміна кількості випуску, цін на готову продукцію, асортиментні зрушення.

Отже, проаналізуємо динаміку випуску окремих видів продукції:

Таблиця 2.2– Аналіз впливу цін окремих (основних) видів продукції (або груп продукції) на загальний товарний випуск

Продукція, що

випускається

Попередній

період

Звітний

період

Величина впливу ціни на зміну обсягу продукції, грн.

Величина впливу зміни кількості виробів

на зміну обсягу продукції, грн.

Кількість,

ц.

Ціна, грн.

Кількість,

ц.

Ціна, грн.

Озима пшениця

28035,5

26,76

9999,4

124,05

1850778,23

-1360282,67

Інша продукція рослинництва

32268,1

22,72

27236,2

60,75

1131471,26

-210006,35

Всього за основними видами діяльності

60303,6

-

37235,6

-

2982252,49

-1570289,02

V Ц = (Цзв - Цб)*Nзв +

V Ц = (124.08-26.76)*28035.5 + = 1850778.23

V Ц = (60.75-22.72)*32268.1 + = 1131474.26

V N = (Nзв - Nб)* Цб +

V N = (9999,4-28035,5)*26,76 += -1360282,67

V N =(27236,2 – 32268,1)*22,72 += -210006,35Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз джерел утворення оборотних активів (на матеріалах СТОВ "Довжик" Золочівського району)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... аналізу на тему: «Аналіз джерел утворення оборотних активів» (на матеріалах СТОВ ... обсягів. Частка продукції тваринництва у 2009 р. складає 6,1%, а в 2008 р. 8,4%. Отже, виробництво та реалізація продукц ... Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ,2007. – 216с. ...
 2. Облік та аудит реалізації продукції СТОВ

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... витрат на виробництво та реалізацію продукції; визначення валового доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг); документального оформлення реалізації готової продукц ...
 3. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

  Курсовая работа >> Экономика
  ... на 110.86%. Обсяги виробництва і реалізації основних видів продукції та ... витрати на реалізацію продукції. Таблиця 3.9. Статистичний аналіз структури витрат на виробництво продукції ... 60,96 СТОВ «Сербське» Ком ... вартості продукції свинарства свідчать про ...
 4. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... . Аналіз використовуваних у світовій практиці форм лізингу та найуживан ... і. В цілому зміна обсягів виробництва пов’язана зі змі ... на 2006 рік реалізація продукції виконана на 84%. При цьому обсяг реалізації продукції на ... готового заплатити стовідсоткову варті ...
 5. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

  Курсовая работа >> Экономика
  ... сткості продукції тваринництва та її рівня на перспективу 2.4 Статистичний аналіз рі ... обсягів виробництва і реалізації основних видів продукції та показників виробничих витрат господарства за допомогою таблиці 2.3 Таблиця 2.3 – Обсяги виробництва і реалізац ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014808177947998