Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
В данном курсовом проекте требовалось спроектировать грузовой автомобиль, грузоподъёмностью 3,5 тонны, максимальная скорость которого 110 км/ч, динами...полностью>>
Транспорт->Реферат
Вопросы координированной и согласованной работы различных видов транспорта в прямых смешанных железнодорожно-водных и железнодорожно-автомобильных пер...полностью>>
Транспорт->Реферат
Автомобиль уверенно входил в жизнь людей, как до него — железная дорога или пароход. Даже более уверенно, ибо он мог не только быть к услугам каждого,...полностью>>
Транспорт->Реферат
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, о...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАМИН

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ

Електричної називають машину, в якій відбувається перетворення механічної енергії в електричну (генератор), або електричної енергії, в механічну (двигун), або електричної енергії в електричну, іншого роду струму, іншої напруги і частоти (перетворювач).

Електричні машини володіють властивістю оборотності: вони можуть працювати як в генераторному, так і в руховому режимі. Залежно від роду струму електричні машини підрозділяють на машини змінного і постійного струму. Найпоширенішими електричними машинами змінного струму є асинхронні електродвигуни, широко вживані як привід верстатів, механізмів і різного технологічного устаткування промислових підприємств.

Асинхронними електродвигунами називають такі електричні машини змінного струму, у яких ротор обертається з частотою, меншої частоти обертання магнітного поля статора. Вони бувають з короткозамкнутим або фазним ротором. Електродвигуни з короткозамкнутим ротором застосовують за відсутності необхідності обмеження великих пускових струмів або регулювання частоти обертання ротора, а з фазним — при необхідності регулювання частоти обертання, плавного пуску і збереження високого пускового моменту електродвигуна.

Асинхронний електродвигун трифазного струму і його основні конструктивні елементи показані на мал. 1.

Мал. 1. Асинхронний електродвигун трьох фазного змінного струму:

а — розібраний двигун, би біляча клітка» короткозамкнутого ротора, в — короткозамкнутий ротор в зібраному вигляді; / — сердечник ротора, 2 — вал, 3 і в — підшипникові щити, 4 — станина, 5 — обмотка статора. 6 — жалюзі вентиляційних отворі, 7 — коробка висновків, 9 — вентилятор, 10 — стрижні «білячої клітки», 11 — замикаюче кільце

На промислових підприємствах разом з асинхронними електродвигунами застосовують також електричні машини постійного струму, які служать як генератори постійного струму агрегатів електрозварювань, двигунів різних підйомно-транспортних пристроїв, джерел постійного струму, використовуваного для антикорозійних покриттів металів гальванічним способом і ін. Перевагами електродвигунів постійного струму перед асинхронними електродвигунами є можливість регулювання в широких межах частоти обертання і великого моменту, що розвивається при пуску машини. Завдяки цим властивостям електричні машини широко використовують як і тягових двигуни кранів електрифікованого транспорту.

Основні конструктивні елементи електричної машини постійного струму показані на мал. 2.

Електричні машини розрізняють по наступних ознаках:

- роду струму (постійний і змінний);

- числу фаз (однофазні і трифазні);

- виконанню ротора (з короткозамкнутим або фазним ротором);

- способу охолоджування (з природним охолоджуванням — двигуни, що не мають охолоджуючих пристроїв, і з самовентиляцией—двигатели, що мають вентилятори, укріплені на частині, що обертається). У електродвигунів із зовнішньою самовентіляцией охолоджується зовнішня поверхня, а активні частини закриті для доступу повітря;

- формі виконання (на лапах, вбудовані з фланцевим підшипниковим щитом і ін.);

способу захисту від дії навколишнього середовища (відкриті, захищені, каплезащищенниє, бризгозащищенниє, водозахищені, закриті, вибухозахищені і герметичні).

Мал. 2. Електрична машина постійного струму:

1 — передній підшипниковий щит, 2 — траверсу з щітковим апаратом, 3колектор, 4 сердечник якоря, 5 — обмотка якоря, 6 — вентилятор, 7 — обмотка полюса, 8 — полюс, 9 станина, 10 дошка затисків, 11 — задній підшипниковий щит

Відкриті — електродвигуни, що не мають спеціальних пристроїв, що виключають можливість випадкового дотику до тих, що обертаються і токоведущим частинам, а також попадання сторонніх предметів всередину машини.

Захищені — електродвигуни, що мають пристрої (сітки, грати, ковпаки і ін.), що оберігають від випадкового дотику до тих, що обертаються і токоведущим частинам, а також попадання сторонніх предметів, що виключають можливість, всередину машини.

Каплезащищенниє — електродвигуни, що мають пристрої, що захищають внутрішні частини машин від попадання в них прямовисно падаючих крапель рідин (води, масла і ін.).

Бризгозащищенниє — електродвигуни, що мають пристрої (жалюзі, кришки і ін.), що виключають можливість попадання в них водяних бризок, падаючих прямовисно або під кутом 45° з будь-якої сторони.

Водозахищені — електродвигуни, що мають пристрої (сальники, гумові прокладки і ін.), що виключають можливість проникнення води всередину машини при обливанні її струменем води з брандспойта.

Закриті — електродвигуни, внутрішній простір яких відокремлено від зовнішнього середовища.

Вибухозахищені — електродвигуни, корпус яких по міцності і конструкції здатний протистояти вибуху газу, що накопичився всередині, не допускаючи при цьому запалювання газів, що містяться в навколишньому машину зовнішньому середовищі.

До 1950 р. електричні машини, що випускаються вітчизняними заводами, при одних і тих же електричних параметрах (потужності, напруги, частоти обертання) мали не тільки різні позначення типів, але відрізнялися також габаритами, масою, настановними розмірами і конструкцією окремих елементів машин, що виключало взаємозамінність окремих деталей електричних машин і тому істотно ускладнювало їх ремонт. З 1950 р. промисловість випускає електричні машини у вигляді єдиних серій, що дозволяє скоротити число різнотипних деталей, а також кількість технологічного оснащення, необхідного для їх виготовлення, уніфікувати * деталі і складальні одиниці електричних машин, забезпечивши їх взаємозамінність. Так, наприклад, асинхронні електродвигуни з короткозамкнутими роторами і електродвигуни з фазними роторами відповідних габаритів і потужностей мають однакові статори і підшипникові щити. Електродвигуни різних виконань по захисту від дії зовнішнього середовища мають одні і ті ж настановні розміри, що дозволяє замінювати один двигун іншим без переробки фундаментів, перестановки санчат або зміни відстаней між отворами для болтів кріплення електродвигуна до підстави.

Колекторниє пластини машини запресовані в пластмасі. Усередині колектора є сталева втулка для насадки його на вал якоря. Над колектором розташована траверсу 6 щіткотримачів, прикріплена болтами до переднього підшипникового щита 11, що має отвори овальної форми, які дозволяють переміщати траверсу по колу і встановлювати щітки по нейтралі машини.

Якір обертається в шарикопідшипниках 9 і 21, зовнішні кільця яких вставлені в отвори підшипникових щитів 11 і 19. Підшипники закриті зсередини кришками 8 до 23, а зовні — кришками 10 і 22. Балансування якоря здійснюється за допомогою сталевого диска 7, у відповідних точках якого (в процесі балансування) просвердлюють отвори, регулюючи таким чином рівномірний розподіл маси якоря по його колу. Розташування, кількість і розміри отворів в дисках залежать від розташування і величини дисбалансу. Балансируєтся і сторона якоря, де розташований вентилятор.

При роботі електричних машин виникають електромагнітні коливання, що створюють перешкоди радіоприйому. Для придушення цих перешкод електрична машина забезпечена спеціальним помехоподавляющим пристроєм, що складається з конденсаторів 15, розташованих під дошкою 14, і затисків 13.

Система вентиляції машини — аксіальна і здійснюється повітрям, засмоктуваним вентилятором 20 через жалюзі переднього підшипникового щита 11 і що викидається через грати заднього підшипникового щита 19. До станини машини приварені лапи, якими за допомогою болтів вона кріпиться до рами або фундаменту.

Пристрій машини П-41 характерний для машин постійного струму єдиної серії П з 1-го по 6-й габарити. Машини постійного струму цієї серії великих габаритів декілька відрізняються по своїй конструкції від машини, показаної на мал. 35, а.

Наприклад, в машині П-91 9-го габариту (мал. 35, би) сердечник якоря має відкриті пази, в які вкладені жорсткі котушки обмотки, і горизонтальні крізні вентиляційні канали, 27, поліпшуючі умови охолоджування сердечника і обмотки якоря. Нажімниє шайби, що пресують листи сердечника якоря, віділлють з чавуну у вигляді трьох кілець, сполучених ребрами.

Колектор має чавунну втулку 26, що спирається на вал трьома ребрами. Сталеві нажімниє конуси 25 колектора ізольовані від пластин горячепрессованнимі манжетами з міканіта.

Обмотка має гнуті головки тільки на стороні вільного кінця валу, оскільки виконана з одновіткових котушок. Лобові і пазові частини обмотки якоря утримуються бандажами 28, намотаними із сталевого дроту. На додаткові полюси, виконані з товстої смугової сталі, надіті котушки, які утримуються на полюсах штампованою рамкою. Котушки намотані з мідних шин прямокутного перетину.

Ротор обертається в підшипниках каченія: у кульковому — на стороні колектора і роликовому — на стороні вільного кінця валу.

Станина машини П-91 — зварна гнута з листової сталі з привареними до неї лапами для установки і кріплення болтами на фундаменті або рамі.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проектування депо з ремонту редукторнокарданного приводу з упровадженням потоково-конвейєрної

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... ішнього очищення; - ремонту електричних машин; - просякнення, сушіння і фарбування; - ремонту селенових випрямлячів; - випробувальна ... ремонту електричних машин 1.Верстак слюсарний2.Шкаф електричний 3.Верстак для ремонту умформерів 4.Верстак для ремонту ...
 2. Технологія монтажу та ремонту машин постійного струму

  Курсовая работа >> Физика
  ... з великою кількістю різних електричних машин, пускорегулювальної апратури і трансформаторів ( ... роботи Виготовлення обмоток при ремонті електричних машин пов’язано з необхі ... тому їх називають м’якими. При ремонті електричних машин застосовують м’які припої ПОС- ...
 3. Електричні апарати

  Лекция >> Физика
  ... ється рівнем його енергозабезпечення. Разом з електричними машинами електричні апарати є фундаментальними засобами, що забезпечують ... ї математики, фізики, ТОЕ, елементів теорії електричних машин. Електричні апарати застосовуються практично всюди, де ...
 4. Ремонт робочого обладнання бульдозера ДЗ-171.1.05

  Курсовая работа >> Строительство
  ... підземних комунікацій (кабельних електричних і телефонних мереж, водопроводу, ... і і ремонті машин До технічного обслуговування і ремонту допускаються машиністи, слюсар ... и вище, обов'язково користуються діелектричними рукавичками, чоботями, ковриками. Інструмент ...
 5. Ремонт задньої підвіски автомобіля Ланос

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... верстатом у рукавицях. Ручні електричні машини повинні бути обов’язково ... по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту и каталог запасных частей – ... обслуживание и текущий ремонт – М.: Транспорт, 1993 – 303 с. Рютман Х.Я. Ремонт легковых автомобилей – ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015518665313721