Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Курсовая работа
Повышение эффективности инвестиций – одна из основных целей экономического развития страны Одним из путей достижения этой цели является развитие научн...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Рыночное отношение оказывает большое влияние на экономику, в которой за последние годы произошли существенные изменения. Резко изменилось структура со...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
Выполним эти операции для скоростей 0 - 40 км/ч, а также для выбранных точек переходов Затем по кривым Fкд(Iд) и V(Iд) определим ток Iд, который соотв...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
Транспортно-складская система предназначена для организационно-технического обеспечения комплексного технологического процесса Принципиальный состав п...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

6. ОХОРОНА ПАЦІ

Постійний ріст кількості автомобілів чинить негативний вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини. Мільйони автомобільних двигунів забруднюють та отруюють атмосферу відпрацьованими газами, особливо у великих містах, де рух транспорту дуже інтенсивний. Шум від роботи двигунів та руху автомобілів негативно впливає на нервову систему людей, заважає їм працювати та відпочивати. Рухаючись з високою швидкістю, автомобіль становить за певних умов загрозу для життя людей, розташованих як на дорозі, і поблизу неї, так і в самих автомобілях. Усі ці негативні впливи автомобілів на людей та навколишнє середовище не можна повністю виключити, але можна в значній мірі зменшити.

При роботі автомобільного двигуна в атмосферу викидаються гази, що містять біля 60 різних речовин, у тому числі токсичні речовини та оксид вуглецю, окиси азоту, вуглеводні альдегіди, сажу і т.д., а при застосуванні етилових бензинів - з'єднання свинцю. Зменшення токсичності відпрацьованих газів досягається у результаті проведення ряду конструктивних мір: вибору режимів роботи та регулювання паливної апаратури, підтримки справного стану, роботи на збіднених сумішах та ін., а також спеціальних заходів (фільтрування та нейтралізації відпрацьованих газів). З меншим забрудненням атмосфери удосконалюються нові типи таких двигунів, досліджується можливість заміни на автомобілях двигунів внутрішнього згорання іншими видами енергетичних установок. В Україні та інших державах встановлені допустимі норми вмісту шкідливих компонентів в відпрацьованих газах для двигунів автомобілів, що випускаються промисловістю та знаходяться у експлуатації.

Основним джерелом шуму у містах є автомобільний транспорт. Шум створюється головним чином від викиду в атмосферу відпрацьованих газів та від взаємодії шин з дорогою. Найбільший шум створюють вантажні автомобілі з дизелями. Головним напрямком роботи по зниженню шуму автомобілів із двигунами внутрішнього запалення є вдосконалення глушників шуму випуску та конструкції.

Автомобільний транспорт є також одним з основних споживачів нафтопродуктів. Нафтопродукти, різні кислоти ,що застосовуються при експлуатації та ремонті автомобільного транспорту, потрапляючи в стічні води, прісноводні водойми та світовий океан. Забруднення води робить її не тільки не придатною для користування, але й наносить непоправну шкоду всьому природному середовищу, з котрою вона стикається. В нашій країні питання охорони природи, і зокрема охорони водних ресурсів відводиться державне значення: здійснюються необхідні заходи по запобіганню шкідливих викидів, забруднених стічних вод, застосовується різна очистка водойм, удосконалюються технологічні процеси для економічних витрат води та інше.

Ріст автомобільного парку обумовлює підвищення кількості дорожньо-транспортних пригод. Найбільш поширеними дорожньо-транспортними пригодами є зіткнення та перевертання транспортних засобів на людину чи нерухомі предмети. При покращенні якості доріг та строгому дотриманні правил дорожнього руху, вдосконаленні активної та пасивної безпеки автомобілів знижується число дорожньо-транспортних пригод.

Активна безпека автомобіля - здатність знижувати ймовірність виникнення дорожньо-транспортних пригод. Визначається його стійкістю та управлінням, надійністю та ефективністю кермових керувань та гальмових систем, оглядовістю та ін. Об'ємна частка СО та СпНт у відпрацьованих газах ТЗ із бензиновими двигунами (Під час контрольних перевірок ТЗ на лінії на частоті обертання колінчатого валу N мін. Допускається вміст окису вуглецю до3%).

Значення частоти обертання колінчатого валу двигуна №гід. встановлюють у технічних умовах та інструкції з експлуатації ТЗ. Відомості про частоту обертання цього валу у режимах Ммін та №гід.

Для визначення вмісту СО та СпНт у відпрацьованих газах двигунів застосовують газоаналізатори безперервної дії, що працюють за принципом інфрачервоної спектроскопії або за іншими принципами дії.

Пасивна безпека автомобіля - власне зменшувати важкість наслідків дорожньо-транспортних пригод залежить від пружності кузова, конструкція сидінь та елементів інтер'єра, ефективності утримуючих засобів та ін.

На створення безпечних умов праці витрачаються великі кошти, які з року в рік збільшуються. На підприємствах, не враховуючи директора та головного інженера, відповідальних за виконання задач по створенні безпечних умов^праці, є інженери по техніці безпеки, які проводять систематичну роботу по техніці безпеки та виробничої санітарії.

За забезпеченням безпечних умов праці веде погляд прокуратура. органи державного нагляду. Крім державного контролю за дотриманням трудового законодавства, велика роль відводиться суспільним організаціям.

Техніка безпеки при ТО та ремонті автомобілів

При ТО і ремонті автомобілів необхідно застосовувати міри проти їх самостійного переміщення. Забороняється ТО і ремонт автомобілів з робочим двигуном, за виключенням випадків його регулювання.

Підйомно-транспортне устаткування повинно бути в справному стані і використовуватися тільки за прямим призначенням До роботи з цим устаткуванням допускаються обличчя, що пройшли відповідну підготовку й інструктаж.

Під час роботи не слід залишати інструменти на краю оглядової канави, на підніжках, чи капоті крилах автомобіля. При складальних роботах забороняється перевіряти збіг отворів у деталях, що з'єднуються, пальцями: для цього необхідно користатися спеціальними ломиками, чи борідками монтажними гачками.

Під час розбирання і зборки вузлів і агрегатів варто застосовувати спеціальні знімачі і ключі. Гайки, що важко знімаються, спочатку потрібно змочити гасом, а потім відвернути ключем. Відвертати гайки зубилом і молотком не дозволяється.

Забороняється захаращувати проходи між робітниками місцями деталями і вузлами, а також збирати велику кількість деталей на місцях розбирання.

Підвищену небезпеку представляють операції зняття й установки пружин, оскільки в них накопичена значна енергія. Ці операції необхідно виконувати на чи стендах за допомогою пристосувань, що забезпечують безпечну роботу.

Гідравлічні і пневматичні пристрої повинні бути. постачені запобіжними і пропускними клапанами. Робочий інструмент варто тримати в справному стані.

Вимоги виробничої санітарії і промислової гігієни. Приміщення, у яких робітники, виконуючи технічне чи обслуговування ремонт автомобіля, повинні знаходитися під ним, необхідно обладнати оглядовими канавами, естакадами з направляючими запобіжними чи ребордами підйомника.

Приточно-витяжна вентиляція повинна забезпечувати видалення виділюваних пар і газів і приплив свіжого повітря. Природне і штучне висвітлення робочих місць повинне бути достатнім для безпечного виконання робіт.

На території підприємства необхідна наявність санітарно-побутових приміщень — гардеробних, душових, умивальних (працюючі з етилованим бензином обов'язково повинні бути забезпечені гарячою водою).

Висновок

При виконанні даної курсової роботи я детально ознайомився з будовою та принципом дії зчеплення автомобіля “Волга” ГАЗ - 3110.

Навчився визначати неполадки та методи їх усунення, виконувати технічне обслуговування зчеплення та дізнався про технології та матеріали, які використовують при виготовлені деталей зчеплення та методи відновлення деталей.

Вивчив правила яких необхідно обов’язково дотримуватись при виконанні технічного обслуговування, ремонту чи інших робіт біля автомобіля. А також навчився розраховувати силовий баланс автомобіля при різних умовах руху в залежності від погодних умов (покриття дороги, швидкості руху, передачі на якій здійснюється рух та місцевості).

Література

 1. К.А. Амаев, Е.З Маковская. Автомобили и мотоциклы. «Экономика» 1970

 2. А.М.Баклушкин, В.Б.Реутов. Руководство по ремонту, эксплуатации и ТО автомобиля “Волга” ГАЗ – 3110. Каталог деталей. “Колеско” Москва 2002.

 3. В.Ф.Кісліков, В.В. Лущик. Будова й експлуатація автомобілів. Підручник для учнів професійно-технічних закладів освіти. 2-ге видання, Київ “Либідь” 2000.

4. В.М. Кленіков, М.М.Ільїн. Підручник шофера І класу. 2-ге видання, Техніка, Київ, 1975.

 1. Інформація з мережі «Інтернет».

оригинальный прайс- лист)

WWW: GAS; Волга ГАЗ-3110#expl.htm

автомобіль силовий неполадка техогляд

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Рисунок Схема сил які діють на автомобіль.

Розрахунок силового балансу автомобіля :

Дано :

Н=690 м ;

L=93 м ;

Рух на ІІІ передачі ;

Дорожнє покриття – сухий асфальт ;

Сила ваги визначається за формулою :

G=m*g,

де m=1550 кг маса спорядженого автомобіля ;

g=9.8 Н/м прискорення вільного падіння ;

G=1550*9.8=15190 ( H ).

Крутизна підйому визначається за формулою :

I=H / L * 100 %,

де Н=690 м – висота підйому ;

L=93 м – довжина підйому ;

I=93 / 690*100 %=13.5 %.

Сила опору підйому.

Отже,Pn=G*I

де G=15190 Н – сила ваги ;

I=0.135- крутизна підйому ;

Pn=15190*0.135= 2050.7 H .

Потужність яку необхідно затратити на подолання підйому :

N n=G*I*V,

де V=13.9 м/с – середня швидкість ;

G=15190 Н – сила ваги ;

I=0.135 - крутизна підйому ;

N n=15190*0.135*13.9 = 28504 Вт

Сила опору кочення :

Pk=f*G,

де f =0.025 – коефіцієнт опору кочення ;

G=15190 Н – сила ваги ;

P k=0.025*15190=380 Н.

Потужність яку необхідно витратити для подолання опору сили кочення :

Nk=f*G*V,

де f =0.025 – коефіцієнт опору кочення ;

G=15190 Н – сила ваги

V=13.9 м/с – середня швидкість ;

Nk=0.025*15190*13.9 =5282 Вт.

Сила опору повітря визначається за такою формулою :

Рповпов*Fпов*V2,

де Кпов=0.02 – коефіцієнт опору повітря ;

Fпов=2.15 м2 – площа лобового опору автомобіля ;

Рпов=0.02*2.15*13.9 2 =8.5 Н.

Потужність необхідна для подолання опору повітря :

Nповпов*V,

де Рпов=8.5 Н– сила опору повітря ;

V=13.9м/с – середня швидкість ;

N пов=8.5*13.9 =118.15 Вт.

Силовий баланс визначається за формулою :

Ртпповкоч ,

де Рп =2050.7 Н – сила опору підйому ;

Рпов =8.5 Н – сила опору повітря ;

Ркоч =380Н – сила опору коченню ;

Рт =2050.7 +8.5+380=2439.2Н.

Nт=Nп+Nпов+Nкоч ,

де Nп = 28504Вт – потужність, необхідна для подолання підйому ;

Nпов =416 Вт – потужність, необхідна для подолання опору повітря ;

Nкоч = 5282Вт – потужність, необхідна для подолання опору кочення ;

Nт =28504+118.15 +5282=33904.15 Вт.

Сила тяги визначається за формулою:

Рт=( Мкркпгп )/R*ђ ,

де Мкр =107 – крутний момент двигуна ;

Ікп = 1.36 - передаточне число коробки передач ;

Ігп = 4.1 - перередаточне число головної передачі ;

R = 0.288 - радіус колеса в (м) ;

Ђ =0.9- коефіцієнт корисної дії трансмісії ;

Рт= ( 107*1.36*4.1)/0.288*0.9= 2511 Н

Висновок : умова силового балансу ( сила тяги автомобіля рівна або більша суми сил опорів, що діють на автомобіль) виконується. Отже автомобіль за даних умов на ІІІ передачі може подолати перешкоду.

ДОДАТОК 2

Повна технічна характеристика автомобіля

Таблиця 2- Технічні дані автомобіля

Показники

ВАЗ-2121

Загальні дані

Колісна формула

4х4

Число місць з водієм

5

Маса спорядженого автомобіля, кг

1150

Вантажопід’ємність, кг

400

Маса вантажу в багажнику, кг

120

Повна маса автомобіля, кг

1550

Довжина автомобіля, мм

3720

Ширина автомобіля, мм

1680

Висота автомобіля, мм

1640

База автомобіля, мм

2200

Колія задніх коліс автомобіля, мм

1400

Колія передніх коліс автомобіля, мм

1430

Максимальна потужність двигуна, кВт

58.8

Максимальна швидкість автомобіля, км/год

132

Час розгону з місця до 100 км/год, с

23

Гальмівний шлях зі швидкістю 80 км/год, м

40

Витрата палива на 100 км, л

9.9

Двигун

Модель

21213

Тип

4-ох тактний,бензиновий

Кількість і розміщення циліндрів

4 в ряд

Діаметр циліндра і хід поршня,мм

82х80

Робочий об’єм,л

1.69

Степінь стиснення

83

Потужність,кВт

58

Частота обертання колінчатого валу,мин-1

5200

Порядок роботи целіндрів

1-3-4-2

Показники

ВАЗ-2121

Трансмісія

Зчеплення

Однодискове,сухе

Привід зчеплення

Гідравлічний з сервопружиною

Коробка передач

5 ступінчата з синхронізаторами

Передиточні числа коробки передач:

Перша передача

3.67

Друга передача

2.10

Третя передача

1.36

Четверта передача

1.00

П’ята передача

0.82

Передача заднього ходу

3.53

Роздавальна коробка

2 ступінчата з диференціалом

Пердаточні числа:

Вища передача

1.2

Нища передача

2.135

Диференціал роздавальної коробки

Конічний, двохсатилітний

Головна передача

Конічна, гіпоїдна

Передаточне число

3,9 або 4,1

Диференціал

Конічний, двохсатилітний

Ходова частина

Передня підвіска

Незалежна,на поперечних важелях,з циліндричними пружинами

Задня підвіска

жорстка балка, зв’язана з кузовом одною поперечною і чотирма штангами

Колеса

Дискові штамповані

Шини

Камерні,або без камерні, радіальні 175/80 R16

Рульове керування

Рульове керування

Травмобезпечне, з проміжковим карданним валом

Редуктор рульового керування

3 черв’яком і двох гребневим роликом на шарових підшипниках

Рулевий привід

Складається з одної середньої і двох бокових симетричних тяг, сошки, поворотних важелів

Робочі гальма:

передні

Дискові

задні

барабанні

Привід робочих гальм

Ніжний,гідравлічний, двохконтурний, з вакуумним підсилювачем

Показники

ВАЗ-2121

Стоянкові гальма

Ручні,з тросовим приводом на колодки задніх гальм

Електрообладнання

Система електропроводки

Однопроводна, від'ємний полюс струму з'єднаний з масою. Номінальна напруга 12В

Акумуляторна батерея

Г222 або 37.3701 перемінного струму з встроєним випрямником і регулятором напруги. Струм віддачі 55А при частоті крутіння 5000 мин

Стартер

СТ 221 з електротяговим реле і муфтою вільного ходу, силою 1,3 кВт

Свічки запалення

А 17ДВР, А17ЛВРМ, FЕ 65СRР, А 17ДВ-10 з різьбою М 14 * 1,25

Кузов

Модель

2121

Тип цільнометалевий, несущий, трьохдвернийЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система живлення карбюраторного двигуна

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... чним нормам. Система живлення карбюраторного двигуна Система живлення двигуна призначена ... , глушники). Принцип дії системи живлення карбюраторного двигуна наступний. При ... бака до приладів системи живлення. В системі живлення автомобілів, які вивчаються ...
 2. Система живлення двигуна паливом і повітрям

  Реферат >> Транспорт
  ... на тему: "Система живлення двигуна паливом і повітрям" Система живлення двигуна паливом ... форсунки з фільтром. Робота системи живлення двигуна паливом Паливопідкачувальний насос ... паливний бак. Система живлення двигуна повітрям Система живлення двигуна повітрям ...
 3. Система живлення дизельних двигунів

  Реферат >> Транспорт
  ... . Технічне обслуговування системи живлення Висновок Список використаної ... технічного обслуговування дизельної системи живлення. СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ У ... ЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ Технічне обслуговування системи живлення автомобіля ...
 4. Технічне обслуговування системи живлення

  Реферат >> Транспорт
  ... Технічне обслуговування системи живлення 2.1 Основні несправності системи живлення 2.2 Перевірка герметичності системи живлення 2.3 Перевірка ... сезону. Технічне обслуговування системи живлення Основні несправності системи живлення полягають в утворенні густої ...
 5. Технічне обслуговування системи живлення дизеля КамАЗ

  Реферат >> Транспорт
  ... ічне обслуговування системи живлення дизеля КамАЗ ЗМІСТ 1. Будова системи живлення дизеля КамАЗ 2. Особливост ... і системи живлення дизельного двигуна Перелік використаної літератури 1. БУДОВА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ КамАЗ До системи живлення дизел ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0024600028991699