Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Термін "логістика" має багатовікову історію. Грецьке за походженням слово "логістика" є у всіх основних європейських мовах, але використовується у різ...полностью>>
Транспорт->Реферат
Розгляд базовим об’єктом дослідження підприємства, що виробляє певну продукцію, на відміну від підприємств, які займаються торгівлею чи наданням послу...полностью>>
Транспорт->Реферат
Поняття матеріального потоку є ключовим у логістиці. Матеріальні потоки утворюються в результаті транспортування, складування й виконання інших матері...полностью>>
Транспорт->Книга
Теоретические положения иллюстрируются на конкретных примерах. Специальный раздел посвящен индивидуальным заданием для студентов. Материал может быть ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

"Система живлення ВАЗ -2121"

Савосін Олександр Юрійович

Зміст

АНОТАЦІЯ

ПЕРЕДМОВА

1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

2. БУДОВА ТА ПРИНЦИП ДІЇ

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

4. РЕМОНТ ТА МЕТОДИ ВІДНОВЛЕННЯ

5. ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

6. ОХОРОНА ПРАЦІ

ДОДАТКИ

АНОТАЦІЯ

В даній курсовій роботі розглянуто будову та принцип дії, технічне обслуговування та ремонт система живлення автомобіля ВАЗ-2121. А також представлена технологічна карта ТО та таблиця неполадок, охорона праці та навколишнього середовища, міри безпеки які потрібно дотримуватися при ТО та ремонті, розрахунок силового балансу та повна технічна характеристика даного автомобіля.

Робота може використовуватися в навчальному закладі при вивчені предметів "Будова й експлуатація автомобілів", "Основи керування автомобілів", "Двигуни автомобілів і тракторів".

In course robot is considered the construction and principle of robot, as well as technical and repair of роwег System of a VAS - 2121. Also in this term paper is presented technical card maintenance and table of troubles, guard of labour and external ambience, safety which necessary to use at technical maintenance and repair, calculation of power balance and full technical feature of divined car.

Work can be used in educational institution at study a subject "Construction and usage of cars", "Bases of management cars", "Engines of cars and tractors".

ПЕРЕДМОВА

В нашій країні налічується декілька мільйонів власників автомобілів. Автомобіль Волзького автомобільного заводу користуються в населення досить великою популярністю. Перший автомобіль ВАЗ вийшов з конвеєра в 70-х роках. Це економічний, п'ятимісний, швидкохідний, комфортабельний та надійний автомобіль.

ВАЗ-2121 (рисунок 1.) — комфортабельний, бистрохідний, повнопривідний легковий автомобіль підвищеної прохідності, призначений для перевезення пасажирів й вантажу по дорогах із усіма видами покриття й ґрунтовим дорогам.

Конструкція автомобіля допускає можливість використовувати його при температурі повітря від мінус 40 °С до плюс 45 °С.

Прогресивна конструкція й застосування високоякісних мастил забезпечують надійний пуск двигуна при температурі до мінус 25 °С без пускового підігрівника. Якщо передбачається експлуатувати автомобіль при температурі нижче мінус 25 °С, то для надійного пуску двигуна автомобіль рекомендується зберігати в утепленому гаражі.

Рисунок 1- автомобіль ВАЗ-2121

Двоконтурна гальмова система із сигналізацією рівня гальмівної рідини в бачку й регулятор тиску в системі задніх гальмі відповідають сучасних вимогам безпеки, до конструкції легкового автомобіля. Вищі якості, надійність, довговічність й мінімальна трудомісткість обслуговування, закладені в автомобіль, багато в чому залежать від дотримання правил використання й обслуговування.

1. ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

У цьому розділі я буду порівнювати систему живлення дизельних двигунів, систему впорскування палива "L-Jetronic” із карбюраторною системою живлення.

Система живлення дизелів має відповідати таким вимогам:

 • Створювати високий тиск упорскування палива в циліндр;

 • Дозувати порції палива відповідно до навантаження дизеля;

 • Впорскувати паливо в камеру згорання в певний момент, протягом заданого проміжку часу і з певною інтенсивністю;

 • Добре розпилювати й рівномірно розподіляти паливо по об'єму камери згорання;

 • Забезпечувати початок упорскування й порції палива,

що подаються насосом, однаковими в усіх циліндрах;

 • Надійно фільтрувати паливо перед його надходженням у насоси й форсунки.

Ці вимоги, зумовлені тим, що на процес сумішоутворення в дизелі підводиться масло часом (близько 0,001 с), тому дуже важливо розпилити паливо на найдрібніші краплинки й рівномірно розподілити їх по всьому об'єму повітря в камері згорання.

 • Добре прокачуватися, забезпечуючи безперебійну роботу паливо подавальної апаратури (тобто мати оптимальну в'язкість, певні низькотемпературні властивості, не містити води й механічних домішок);

 • Забезпечувати добре розпилювання, сумішоутворення й випаровування, а також швидке самозаймання, повне згорання та м'яку роботу без димлення, що залежить від його хімічного складу, який оцінюється метановим числом (показники займистості дизельного палива);

 • Не спричинювати підвищеного нагаро- й лакоутворення на клапанах, поршневих кільцях, поршнях, закоксовування розпилювача й зависання його головки(схильність до нагаро- й лакоутворення дизельного палива залежить від його хімічного складу, в'язкості, а також умісту механічних домішок);

 • Не спричинювати корозії резервуарів, баків та інших деталей двигуна ( корозійність палива залежить від умісту в ньому кислот, сірчистих сполук і води);

 • Бути стабільним під час транспортування й зберігання.

В'язкість - один із найважливіших показників якості дизельного палива. Від в'язкості залежать однорідність складу робочої суміші, розпилюванність і випарність палива в циліндрі, надійність та довговічність паливної апаратури.

До системи живлення дизеля входять:

 • Паливний бак;

 • Фільтр грубої та тонкої очистки палива;

 • Паливо проводи;

 • Паливний насос високого тиску;

 • Усе режимний регулятор частоти обертання;

 • Автоматична муфта випередження впорскування палива;

 • Форсунка;

 • Підкачувальні насоси.

До важливих експлуатаційних характеристик дизельного палива належать його низькотемпературні властивості, які характеризують рухливість палива за мінусових температур.

У дизельному паливі містяться парафінові вуглеводні, які за високої температури перебувають у розчиненому стані, а в разі зниження її викристалізовуються. Низькотемпературні властивості оцінюються температурами помутніння й застигання.

Висновок до системи живлення дизельним паливом:

Переваги дизеля:

* Вищий КПД;

* Екологічніший;

* Пожаробеспечніший;

* Розвиває більшу потужність на малих обертах.

Недоліки дизеля:

* Шумний;

* Велика вартість паливної апаратури;

* складніший у ремонті та обслуговуванні;

* гірші пускові властивості.

Система впорскування палива "L-Jetronic”

1-паливний бак; 2-паливний насос; 3-фільтр тонкої очищення палива; 4-розподільна лінія; 5-регулятор тиску палива в системі; 6-пускова унка; 7-підведення розрідження до регулятора тиску палива в системі; 8-форсунка упорскування; 9-блок циліндрів двигуна; 10-датчик температури охолоджувальної рідини; 11-термореле; 12-датчик-розподільник запалювання; 13-електричний блок керування; 14-блок реле; 15-вимикач запалювання; 16-витратомір повітря; 17-підведення повітря; 18-гвинт регулювання якості суміші на неодруженому ходу; 19-клапан додаткового повітря; 20-гвинт регулювання якості на холостому ходу; 21-вимикач положення дросельної заслінки; 22-висотний коректор.

Рисунок 2- Система впорскування палива "L-Jetronic”.

У нашій країні експлуатація багато автомобілів іноземного виробництва із системою впорскування палива (інжектором).

Застосування карбюраторів з електронним сумішоутворенням дає змогу:

* підвищувати оптимальний склад паливо повітряної суміші й оптимальне наповнення циліндрів на різних режимах роботи двигуна;

* збільшити паливну економічність і зменшити вміст шкідливих сполук у відпрацьованих газах;

* підвищити надійність системи живлення, а також полегшити обслуговування й діагностику.

Упорскування дає змогу використовувати більше перекриття клапанів для кращого продування камери згоряння чистим повітрям, а не сумішшю.

"L-Jetronic”. - це керована електронікою система багато точкового (розподіленого) переривчастого впорскування палива. Головні відмінності цієї системи:

 • немає дозатора-розподільника й регулятора керуючого тиску - усі форсунки (пускова й робочі) з електромагнітним керуванням;

 • істотно змінено витратомір повітря;

 • тиск палива в системі приблизно вдвоє менший;

 • може не бути нагромаджувача (гідроакумулятора).

"L-Jetronic” - найдосконаліша система, оскільки підвищує економічність і поліпшує динаміку автомобіля, знижує токсичність відпрацьованих газів.

Принцип дії: електричний паливний насос (дивись рисунок 3) забирає паливо з бака і подає його під тиском 0.25 Мпа крізь фільтр тонкої очистки до розподільної лінії, яка шлангами сполучається з робочими форсунками циліндрів. Установлений з торця розподільної лінії регулятор тиску палива в системі підтримує постійний тиск упорскування, а також здійснює зливання зайвого палива в бак, що забезпечує циркуляцію палива в системі й запобігає утворенню парових пробок.

1- пристрій вхідних параметрів ( датчик температури всмоктуваного повітря); 2-витратомір повітря; 3 — вимикач положення дросельної заслінки; 4 — висотним коректор; 5— датчик-розподільник запалювання; 6 — датчик температури охолодної рідини; 7— термореле; // — пристрій керування й забезпечення (електронний блок керування); 9 — блок реле; 10 — паливний насос; 11 — акумуляторна батарея; 12-вимикач запалювання); /// — пристрій вихідних параметрів; ІЗ — робочі форсунки; 14 — клапан додаткового повітря; 15 — пускова форсунка.

Рисунок 3 - Функціональна схема керування системою впорскування палива "L-Jetronic”Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система живлення карбюраторного двигуна

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... чним нормам. Система живлення карбюраторного двигуна Система живлення двигуна призначена ... , глушники). Принцип дії системи живлення карбюраторного двигуна наступний. При ... бака до приладів системи живлення. В системі живлення автомобілів, які вивчаються ...
 2. Система живлення двигуна паливом і повітрям

  Реферат >> Транспорт
  ... на тему: "Система живлення двигуна паливом і повітрям" Система живлення двигуна паливом ... форсунки з фільтром. Робота системи живлення двигуна паливом Паливопідкачувальний насос ... паливний бак. Система живлення двигуна повітрям Система живлення двигуна повітрям ...
 3. Система живлення дизельних двигунів

  Реферат >> Транспорт
  ... . Технічне обслуговування системи живлення Висновок Список використаної ... технічного обслуговування дизельної системи живлення. СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ У ... ЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ Технічне обслуговування системи живлення автомобіля ...
 4. Технічне обслуговування системи живлення

  Реферат >> Транспорт
  ... Технічне обслуговування системи живлення 2.1 Основні несправності системи живлення 2.2 Перевірка герметичності системи живлення 2.3 Перевірка ... сезону. Технічне обслуговування системи живлення Основні несправності системи живлення полягають в утворенні густої ...
 5. Технічне обслуговування системи живлення дизеля КамАЗ

  Реферат >> Транспорт
  ... ічне обслуговування системи живлення дизеля КамАЗ ЗМІСТ 1. Будова системи живлення дизеля КамАЗ 2. Особливост ... і системи живлення дизельного двигуна Перелік використаної літератури 1. БУДОВА СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ КамАЗ До системи живлення дизел ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020809173583984