Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Контрольная работа
Общий принцип работы ПОНАБ-3 заключается в восприятии чувствительными элементами (приемниками) импульсов инфракрасной энергии, преобразовании их в эле...полностью>>
Транспорт->Реферат
Поршень воспринимает давление расширяющихся при высокой температуре газов и передает его на шатун Поршень изготавливается из алюминиевых сплавов Возвр...полностью>>
Транспорт->Реферат
Место постановки судна на якорь выбирает капитан сам или портовые власти указывают точку или квадрат Подходить к месту постановки на якорь нужно с зар...полностью>>
Транспорт->Реферат
Автомобиль малого класса ВАЗ-2170 Lada Priora с четырехдверным кузовом типа седан (по международной классификации класс С) предназначен для эксплуатац...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсовий проект

По курсу: “Основи проектування дільниць по відновленню деталей”

На тему: ”Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ – 130”

Одеський національний політехнічний університет

Факультет – ІПТДМ

Кафедра – ТКМіМ

Спеціальність – 7,092303 “Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій ”

Затверджую:

Зав.каф________

проф. Дерев’янченко О.Г.

_________________________ 2010 р.

Завдання на курсовий проект

студентові: Носенко Віталію Сергійовичу

1.Тема проекту: Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ – 130.

2.Термін здачі студентом закінченого проекту:_________________

3.Зміст розрахунково-пояснювальної записки

1.Аналіз номенклатури деталей, належних відновленню. Вибір деталі

2.Розробка технології відновлення деталі.

3.Вибір основного допоміжного обладнання. Розрахунок числа одиниць устаткування і робочих місць.

4.Компоновка устаткування і робочих місць на ділянці відновлення.

5.Економіка, Екологія. Охорона праці.

4.Планування ділянки по відновленню.

Завдання видав ”__” _____________2010 р. __________________

Завдання отримав ”__” _____________2010 р. __________________

Зміст

Вступ 4

1. Загальний розділ 6

1.1 Опис деталі та умов її роботи 6

1.2 Матеріал деталі 10

1.3 Принцип процессу надзвукового плазмового напилення 10

2. Спеціальна частина 13

2.1 Опис базової установки надзвукового плазмового напилення 13

2.2 Вибір необхідного порошку 16

2.3 Необхідне обладнання, інструмент, пристрої 17

3. Технологічначастина 18

3.1 Проектування технологічного процесу відновлення 18

3.2 Розробка маршрутної технології 18

3.3 Підготовка порошків 20

3.4 Підготовка поверхні 20

3.5 Механічна обробка деталі 25

3.6 Контроль якості поверхні 27

4. Економічний розділ 31

4.1 Розрахунок обсягу робіт 31

4.2 Режим роботи та фонди часу 31

4.3 Такт виробництва 32

4.4 Визначення кількості працюючих на кожному робочому місці 33

4.5 Розрахунок кількості робочих постів 33

4.6 Розрахунок кількості обладнання 34

4.7 Розрахунок виробничих площ 37

4.8 Розробка та обгрунтування схем планування обладнання 38

4.9 Розрахунок порошкової суміші 38

5. Економічні витрати 42

5.1 Обгрунтування вибору форми оплати праці та умов преміювання 42

5.2 Кошторис витрат і калькуляція собівартості 42

5.3 Розрахунок фонду заробітної плати з нарахуваннями в соціальні фонди 42

5.4 Економічний прибуток 46

5.5 Економічна ефективність 47

6. Охорона праці 48

6.1 Стан умов праці при роботі по відновленню чавунних розподілвалів 49

6.2 Аналіз шкідливих і небезпечних факторів шліфувального відділення 50

6.3 Вимоги нормативно-технічної документації з охорони праці 51

6.4 Заходи щодо захисту робітників від небезпечних і шкідливих факторів 52

6.5 Техніка безпеки 54

Висновок 56

Список використаних джерел 57

Вступ

У задоволенні постійно зростаючих потреб народного господарства нашої країни в перевезеннях пасажирів і вантажів автомобільний транспорт займає провідне місце.

Рішення задач по подальшому розвитку автомобільного транспорту забезпечується постійним збільшенням виробництва автомобілів. Одним з резервів збільшення автомобільного парку країни є ремонт автомобілів, тому його розвитку і вдосконалення в нашій країні приділяється велика увага.

У процесі експлуатації автомобіля його надійність та інші властивості поступово знижуються внаслідок зношування деталей, а також корозії і втоми матеріалу, з якого вони виготовлені. В автомобілі з'являються різні несправності, які усуваються при технічному обслуговуванні та ремонті.

При надходженні автомобілів в капітальний ремонт велика кількість їх деталей в результаті зношування, втоми матеріалу, механічних і корозійних пошкоджень втрачає працездатність.Проте лише деякі з цих деталей, найбільш прості й недорогі у виготовленні, втрачають працездатність повністю і вимагають заміни. Більшість деталей має залишковий ресурс і може бути використане повторно після проведення порівняно невеликого обсягу робіт з їх відновлення.

Відновлення деталей має велике народногосподарське значення. Вартість відновлення деталей значно нижче вартості їх виготовлення. Витрати на відновлення деталей, навіть в умовах сучасних авторемонтних підприємств, становлять залежно від конструктивних особливостей і ступеня зношеності деталей ось 10% до 50% от вартості нових деталей. При цьому, чим складніше деталь і, отже, чим дорожче вона у виготовленні, тим нижче витрати на її відновлення.

Економічна ефективність відновлення деталей у порівнянні з їх виготовленням пояснюється низкою причин. При відновленні деталей значно скорочуються витрати на матеріали і повністю виключаються витрати, пов'язані з одержанням заготовок. За даними досліджень, витрати на одержання заготовок при виготовленні деталей на автобудівельних підприємствах становлять 70-75% от їх собівартості, а при відновленні деталей вони коливаються в межах 1-12% в залежності ось способу відновлення.

При відновленні деталей скорочуються також витрати, пов'язані з обробкою деталей, тому що при цьому обробляються не всі деталі поверхні деталей, а лише те, які мають дефекти.

Відновлення деталей є одним з основних джерел підвищення економічної ефективності авторемонтного виробництва. Відомо, що основною статтею витрат, з яких складається собівартість капітального ремонту автомобілів, є витрати на придбання запасних частин. Ці витрати в даний час складають 40-60% від собівартості капітального ремонту автомобіля.

Їх можна значно скоротити за рахунок розширення відновлення деталей. Значення відновлення деталей полягає також у тому, що воно дозволяє зменшити потреби народного господарства у виробництві нових запасних частин.

1. Загальний розділ

1.1 Опис деталі та умов її роботи

Без процесу газообміну робота двигуна внутрішнього згорання неможлива. Залежно від порядку роботи циліндрів двигуна в строго певні моменти часу повинні відкриватися впускні клапани, пропускаючи всередину циліндрів горючу суміш або повітря, якщо наш мотор - дизель або з безпосереднім уприскуванням бензину.

Далі впускний клапан зобов'язаний закритися, щоб в умовах повної герметичності в циліндрі відбулося згорання. Потім з циліндра необхідно видалити відпрацьовані гази, а для цього знову-таки в певний момент часу потрібно відкрити випускний клапан. Нарешті, коли відпрацьовані гази "вилетіли в трубу", треба повернути випускний клапан в закрите положення. І так по кругу, поки двигун не буде заглушений.

Фази, зони, сектора

Моменти відкриття і закриття клапанів, виражені в градусах кута повороту колінчастого валу, називаються фазами газорозподілу. Однак управляє здійсненням фаз газорозподілу зовсім не колінчастий, а розподільний вал.

При цьому взаємне кутове розташування кулачків на распредвали залежить від порядку роботи циліндрів і загальної діаграми фаз газорозподілу двигуна. А ось виконання фаз газорозподілу кожним окремо взятим клапаном забезпечується геометричним профілем кулачка.Існує також прямий взаємозв'язок між профілем, висотою і швидкістю підйому клапана над сідлом, від яких залежить величина прохідного перерізу відповідного отвори в голівці циліндрів і обсяг потоку свіжого заряду і відпрацьованих газів.

У перерізі кулачок нагадує грушу.Є округлий потилицю і загострена край. Але наука виділяє на профілі кулачка чотири основні зони. Перша - той самий округлий потилицю, який називається сектором відпочинку. Що робить клапан, коли проти його штовхача проходить сектор відпочинку кулачка?Зрозуміло, "відпочиває", а саме: закритий і охолоджується, віддаючи голівці циліндрів тепло через притулену до сідла тарілку. Особливо важлива тривалість відпочинку для випускних клапанів, тарілки яких омиваються розпеченими відпрацьованими газами.

Наступна зона на кулачку - сектор прискорення.Від його профілю залежить, як швидко клапан піднімається. Чим швидше це відбувається, наприклад з впускним клапаном, тим краще для наповнення циліндра свіжим зарядом. Чи означає це ж, що, змінюючи профіль сектора прискорення впускного клапана, можна впливати на показники потужності двигуна показники, ніж, до речі, і користуються при проектуванні так звані спортивні розпредвалів. Однак позичково зі швидкістю підйому клапана на кулачок наростають навантаження від вужчому клапанної пружини. А навантаження ці, треба сказати, чималі - 2000 Н / кв. мм і вище. Тому профіль сектора прискорення - це завжди компроміс між бажанням отримати більше потужності і необхідністю не нашкодити довговічності.

Третя зона називається вершиною. Коли кулачок працює вершиною, клапан відкритий повністю. Ось тільки довго тримати його в такому положенні небажано. Клапан повинен ще встигнути закритися в термін, і необхідно, щоб посадка тарілки клапана в сідло була м'якою. Багаторазово ж повторювані удари ведуть до появи мікротріщин на фаску клапана і сідлі. Та й сили, що діють на кулачок з боку штовхача, в зоні вершини стають максимальними. Тому форма вершини кулачка, втім, як і зони посадки - останньої з чотирьох частин профілю, також є результатом деякого компромісу з довговічністю.

Поєднання компромісів - кулачок з профілем, що забезпечує найбільшу пропускну здатність клапана при найменших з можливих прискорень його підйому і посадки. Розподільні вали з такими кулачками, званими ненаголошених, використовуються в більшості автомобільних двигунів. Щоправда, в дійсності кулачок працює без ударів, тільки коли його поверхню постійно ковзає, не відриваючись від поверхні штовхача.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проект дільниці по ремонту газової апаратури в автогаражі ВАТ "Нововолинське АТП 10708"

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... Автотранспортний технікум "Проект дільниці по ремонту газової апаратури в автогараж ... по ремонту газової апаратури: розбирання, мийка і дефекація деталей перевірка і відновлення ... Карташов В.П. "Технологічне проектування автотранспортних підприємств". Транспорт ...
 2. Проект дільниці по технічному огляду та ремонту для двигуна автомобіля Chery Elara

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... 2.1 Характеристика об’єкту проектування 2.1.1 Загальна характеристика дільниці по ремонту 2.1.2 Вихідні ... Характеристика об’єкту проектування 2.1.1 Загальна характеристика дільниці по ремонту До складу ... за його вантажністю; відновленням об'єму камер згоряння ...
 3. Проектування депо з ремонту редукторнокарданного приводу з упровадженням потоково-конвейєрної

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... йно-технологічного задуму проектування пасажирських депо покладені ... у таблицю 3.1 Таблиця 3.1– Обладнання в дільниці по ремонту редукторно – карданних приводів Найменування ... відділення призначене для відновлення деталей вагонів зварюванням і наплавленням ...
 4. Проектування монолітного п’ятнадцятиповерхового будинку

  Дипломная работа >> Строительство
  ... значення яких установлені нормативними документами по проектуванню конструкцій, основ, БіС. Для використання ... організовані спеціальні дільниці по ремонту вібруючих машин, з обов ... у роботі. Введення перерв спияє відновленню зрушень у серцево-судинній системі і ...
 5. Розробка технологічного процесу та організації роботи вагоноскладальної дільниці вагонного депо з

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ії). Основні операції з відновлення деталей виконує комплексна бригада слюсар ... вартості продукції при проектуванні дільниці особливу вагу слід ... приймаються по нормам технологічного проектування. Довжина вагоноскладальної дільниці , (8.1) де – довжина дільниці ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001971960067749