Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Литература и русский язык->Краткое содержание
Автор: Бунин Иван.«Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, — это было после одной...полностью>>
Литература и русский язык->Рассказ
Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всем...полностью>>
Литература и русский язык->Краткое содержание
Автор: Бунин Иван.Они познакомились в декабре, случайно. Он, попав на лекцию Андрея Белого, так вертелся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в кр...полностью>>
Литература и русский язык->Краткое содержание
Автор: Быков Василь.Сидящий в яме по причине отсутствия в партизанском отряде специального помещения для арестованных, Степка Толкач перебирал в памят...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Литература и русский язык

Сохрани ссылку в одной из сетей:

7


ЗМІСТ

ВИСНОВОК 4

Список використаних джерел 6

ВИСНОВОК 4

Список використаних джерел 6

ВИСНОВОК

Речення – це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично й інтонаційно оформлене як відносно закінчена цілість, що несе певну інформацію.

У реченні ми сприймаємо не слова, не частини мови, а члени речення.

Член речення – це повнозначне слово або словосполучення, яке становить найкоротшу осмислену відповідь на питання в реченні.

Питання про крнструкції, в яких не вжиті необхідні члени речення (головні чи другорядні), упродовж тривалого часу (із середини ХІХ ст.) є предметом особливого інтересу вітчизняних мовознавців. Це неповні речення, які широко вживаються у сучасній українській мові, особливо в розмовному та художньому стилях.

Отже, неповні речення - це речення, в яких одна з ланок їхньої будови не вимовляється, однак фіксується свідомістю. Термін "неповні речення" належить М.Гречу, який вважав, що неповними є такі конструкції, у яких пропущений будь-який член речення.

Неповні речення зумовлені потребами комунікації, бо дають змогу висловлювати думку економно, без зайвих повторень і водночас зрозуміло.

На їх утворення впливають власне мовні та позамовні чинники. Власне мовні чинники грунтуються на формах слів, що своєю роллю вказують на семантику та морфолого-синтаксичні особливості неназиваних членів. Позамовними чинниками є ситуація, умови мовлення, міміка, жести тощо.

Неповні речення поділяють на три типи: контекстуальні, ситуативні та еліптичні. Останній тип відрізняється від двох попередніх семантичною повнотою, проте, як і інші, він неповний структурно.

Контекстуальні неповні речення - це такі структури, в яких пропущений член (члени) визначається з контексту, переважно з попереднього речення.

У ситуативних реченнях пропущений член (головний або другорядний) не вживається з огляду на ситуацію мовлення, з якої він зрозумілий.

Еліптичні речення - це структури, в яких неназваний член речення не визначається з контексту та обстановки мовлення, а зумовлюється структурою та семантикою самого речення.

У творах Ю.Мушкетика знаходимо яскраві приклади використання неповних речень, які додають їм особливого колориту, виразності та яскравості в описах картин природи, в характеристиці персонажів та наближають мовлення героїв (монологічне та діалогічне) до живої розмовної мови.

Список використаних джерел

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К., 1991.

 2. Булаховський Л.А. Питання походження української мови / Твори: У 5 т. – К., 1975 – 1981. – Т. 2.

 3. Дубина М.І. Українська ліература. – К:Освіта,1997. – 360 с.

 4. Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова. – К.: Наук. думка, 1984.

 5. Загнітко А.П. Український синтаксис: Науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс: Навч. посібник. – Ч.1,2. – К., 1996.

 6. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987.

 7. Культура української мови: Довідник. – К., 1990.

 8. Лауреати Шевченківської премії. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 367—370.

 9. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1996.

 10. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1996.

 11. Мова і культура. – К., 1986.

 12. Мушкетик Ю. М. Твори: У 2-х т. — К.: Дніпро, 1979. — Т. 1.

 13. Мушкетик Ю.М. Яса. / Твори в 2-х т., т.2 – К., 2002. – 864 с.

 14. Непорожній О.С. Українська література. – К:Освіта,1995. – 623 с.

 15. Петренко А.О. Юрій Мушкетик. – К.: Освіта, 1978.-280с.

 16. Письменники Радянської України: біобібліографічний довідник. — К., 1970. — С. 303—304.

 17. Сучасна українська літературна мова: Довідник / Л.Ю.Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Лисенко; за ред. О.Д.Пономаріва. – 2-ге вид., - К.: Либідь, 1996.

 18. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред. І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1972.

 19. Українська мова. Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 2-е вид., стер. – К.: "Либідь", 1991. – 224 с.

 20. Функціональний аналіз синтаксичних одиниць словосполучення, просте речення: Навч. посібник / М.В.Мірченко. – К.: ІЗМН, 1997.

 21. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. Посібник. – К.: Літера, 2000.

 22. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.: Академія, 2004. – 406 с.

 23. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  ... В. Барки «Жовтий князь» 339 Юрій Яновський. Доповідь про ... неповних речень. Роль і функції повних та неповних речень у мові. Ознаки повних речень (з прикладами). Ознаки неповних речень ... написання творів насуспільні та морально-етичні теми. Специфіка їх ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... Специфіка педагогічної думки у Візантії. Специфіка ... 1000 латинських речень, що поступово ... 2000. – №5. Сковорода Г. Твори: В 2 т. – К., 1961, т.1. Сковорода Г. Твори: В 2 т. – К., ... ії), друга – у Юр'єві (Дерпті). На ... реорганізовані в неповні загальноосвітні ...
 3. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  ... знищили Юрія Долгорукого. Наступник Юрія Долгорукого ... проте специфіка національного ... російської мови в неповних середніх і середніх школах, ... Ленін В.І. Повне зібрання творів. – Т.27. – С.265.2 Сталін Й.В. Твори. – К., 1950. – ... авторам "примрачная реченія", а на ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... Природні умови, специфіка виробничої технології й ... . до н.е. — "Речення Іпусера". Та найб ... і користування (тобто з неповним правом власності), хоч і ... завданням і в наступних творах П. Буагільбера, надрукованих ... Петровського, Донецько-Юр'ївського) становила понад ...
 5. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... Змінивши ім'я на Юрій і прийнявши православ'я, ... табл. І, спираються на неповні дані, зібрані польським ... суспільства. Специфі- ка пограниччя зумовлювала ... ія стала при- реченою. Подібна доля ... сформульованих Костомаровим, містились у творі під назвою «Закон Божий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016419887542725