Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Иностранный язык->Дипломная работа
Euphemisms for the majority of people is the device to create humorous situation. most can get along without them in everyday life, but they are found...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
До сих пор у всех народов мира сохранились следы архаичного разделения языка на мужской и женский. Конечно, различия между ними существуют чисто биоло...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
Темой данной работы является «Имена собственные в переводе». И хотя наука теории перевода, по сравнению с другими науками, является относительно молод...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
J Sainsbury’s plc consists of Sainsbury’s – a chain of 547 supermarkets and 343 convenience stores – and Sainsbury’s bank [1]. The interview was arran...полностью>>

Главная > Реферат >Иностранный язык

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства.

З березня 1847 р. студент Київського університету Олексій Петров доніс царським властям про таємне товариство, яке він випадково виявив. Поліція зразу ж арештувала провідних членів цієї групи й доставила їх у Петербург. У результаті посилених допитів власті дізналися про існування Кирило-Мефодіївського товариства - першої на Україні організації політичного спрямування.

Незабаром стало очевидним, що побоювання властей відносно наявності широкого підпільного руху були перебільшеними. Товариство складалося всього з десятка активних членів та кількох десятків співчуваючих. До групи входили молоді представники української інтелігенції на чолі з Миколою Костомаровим (обдарованим істориком і викладачем університету), вчителем Василем Білозерським (вихідцем із дворян) та Миколою Гулаком (дрібним, але високоосвіченим чиновником). Хоч два інших інтелігенти - викладач гімназії та письменник Пантелеймон Куліш і вже добре знаний поет Тарас Шевченко - підтримували з товариством не дуже стійкі зв'язки, їх також заарештували. Товариство було не лише малочисельним, а й обмеженим у своїй діяльності. Протягом приблизно 14 місяців його існування “браття” збиралися кілька разів на тривалі філософські й політичні дискусії (під час однієї з них якраз і був присутній донощик Петров) та підготували ряд положень своєї програми.

Найважливіші з цих положень, сформульованих Костомаровим, містились у творі під назвою “Закон Божий (Книга Буття українського народу)”. Написаний в дусі романтизму та ідеалізму того часу, пройнятий шануванням християнських цінностей і панслов'янськими елементами, цей твір, що зазнав сильного впливу польських моделей, закликав до перебудови суспільства на засадах справедливості, рівності, свободи, братерства. Серед пропонованих у ньому конкретних заходів були скасування кріпацтва, ліквідація юридичних відмінностей між станами, доступність освіти для мас. Національне питання, що з усією очевидністю привернуло найбільшу увагу товариства, ставилося на широкий контекст панславінізму: “Всі слов'янські народи мають право вільно розвивати свої культури і, що важливіше, вони повинні утворити слов'янську федерацію з демократичними інститутами, аналогічними тим, що є у Сполучених Штатах”. Столицею федерації мав стати Київ.

Першою по шляху створення федерації мусила піти Україна, яку Костомаров та його однодумці вважали водночас і найбільш пригніченою, й найбільш егалітарною серед усіх слов'янських суспільств - через відсутність у ній знаті.

Подібне до Христового, воскресіння цієї країни описувалося у псевдобіблійному стилі: “І зруйнували Україну. Але то лише здавалося... бо голос України не змовк. Встане Україна з своєї домовини і закличе братів-слов'ян; почувши її заклик, повстануть всі слов'яни... і стане Україна самостійною республікою у слов'янському союзі. Тоді всі народи вказуватимуть туди, де на карті розміщена Україна, і казатимуть: “Дивіться, відкинутий будівельниками камінь став наріжним каменем”. Таке мессіанське бачення майбутнього України у рамках федерації хоч і спиралося на надмірно ідеалізовану картину її минулого, але виключало ідею її повної незалежності. Переважна більшість членів товариства, за винятком Шевченка й ще кількох, сумнівалися у здатності своїх “м'яких” і “поетичних” співвітчизників існувати незалежно.

Погоджуючися щодо загальних засад, учасники групи, однак, розходилися в питанні про те, що вважати першочерговим і найголовнішим. Для Костомарова це були єдність і братство слов'ян; Шевченко палко вимагав соціального й національного звільнення українців, а Куліш наголошував на важливості розвитку української культури. Більіність висловлювалася за еволюційні методи, сподіваючись, що загальна освіта, пропаганда й “моральний приклад”, який вони подаватимуть властям, - це найдійовіші засоби досягнення поставленої мети. На відміну від них Шевченко і Гулак представляли думку меншості, згідно з якою лише шляхом революції можна здійснити бажані зміни. Втім ці розходження не слід перебільшувати. Членів товариства безсумнівно об'єднували спільні цінності та ідеали й, що найхарактерніше, бажання покращити соціально-економічну, культурну й політичну долю України.

Відносно безневинний характер товариства царські власті вирішили покарати його провідних членів. При цьому суворість покарання була неоднаковою. Костомаров, Куліш та інші помірковані дістали порівняно легкі вироки, що передбачали заслання вглиб Росії на рік і менше, після чого їм дозволялося продовжити попередні заняття. Гулака засудили до трьох років ув'язнення. Та найсуворіше було покарано Шевченка, в якому цар і його чиновництво вбачали найнебезпечнішого учасника товариства. Його віддали у солдати на 10 років. Сам Микола і дописав до вироку таке: “...под строжайшим наблюдением и запретом писать и рисовать”. Фізичні й моральні муки цього заслання спричинили передчасну смерть Шевченка у 1861 р.

Значення Кирило-Мефодіївського товариства важливе з кількох міркувань. Воно явило собою першу, хоч і невдалу, спробу інтелігенції перейти від культурницького до політичного етапу національного розвитку; воно привернуло увагу царського уряду (що доти намагався розіграти карту українофільства проти польських культурних впливів на Україні) до потенційної небезпеки зростаючої національної свідомості українців; ліквідація товариства дала сигнал до наступу антиукраїнської політики і ознаменувала початок довгої безупинної боротьби української інтелігенції з російським царатом.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  ... . З'являлися такі собі "малороси", "люди двох націй" – однієї (української) за походженням, іншо ... патриотам, православным людям России": "До последнего момента губительному процессу разделения с Россией препятствовали ...
 2. Социология как наука об обществе. Общество и его структурные компоненты

  Конспект >> Социология
  ... углублением социальной дифференциации общества. Разделение труда, возникновение частной собственности, ... между большими группами людей (классами, нациями, регионами, профессиональными ... різний вік вступу в шлюб. В Україні, Білорусії, Молдові, Росії шлюбний вік ...
 3. Становление политологии как науки

  Лекция >> Политология
  ... людей, их неодинаковыми способностями, возможностями и желанием участвовать в политике; 2. законом разделения ... (Партія національно-економічного розвитку України) — ... административно-территориальной единицы. Люди отождествляют себя с нацией ради свобод и ...
 4. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  ... їхніх активів з боку Національного банку України) – все це значною ... предприятий, последние должны ощущать потребность в разделении труда и кооперации, давать работу. ... стремление "занизить планку" у нормальных людей вызывает удивление. Не надо фетишизировать ...
 5. Громадянська війна в Україні

  Реферат >> История
  ... на сході, за «серця й думки «людей». Можливо, завдяки тому, що конституц ... року Совнарком УССР приймає постанову «О разделении Украины на военные округа для ... Кубань. Кубанські козаки складались із 2 національних компонентів – українського(кубанці-чорноморці що ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0024919509887695