Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
В соответствии с действующим законодательством правосудие в области гражданских правоотношений осуществляется путем рассмотрения и разрешения ГД в суд...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Найважливішими засобами боротьби зі злочинністю є кримінально-правові засоби. Їх виникнення і розвиток пов'язані з реакцією суспільства і держави на з...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Стан злочинності серед неповнолітніх викликає глибоку занепокоєність та необхідність пошуку нових ефективних засобів попередження злочинності, вжиття ...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
решение разрешает дело по существу, определение не разрешает и дает ответ на вопрос процессуально-правового характера. П.12 пп вс РФ «О судебном решен...полностью>>

Главная > Доклад >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів

Суттєва зміна сучасної злочинності обумовлює необхідність розробки все нових і розвитку традиційних засобів та методів боротьби з нею.

Все більшої актуальності набуває скорочення терміну з моменту вчинення, розкриття та розслідування злочинів до винесення вироку в судовому порядку.

На практиці досить часто трапляються випадки коли розгляд справ в судовому порядку відбувається по закінченню річного терміну і пізніше, тому головне питання сьогодення – оперативне реагування на злочини і прийняття об’єктивних рішень.

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів є ефективною, оскільки вона розрахована на спрощене дізнання по злочинах що не є тяжкими.

Дисертаційне дослідження Савицького Д.О. є досить актуальним, оскільки на сьогоднішній день законодавчо закріплено понад 22 склади злочинів, по яких може відкриватись провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів.

Сама протокольна форма досудової підготовки матеріалів, шляхом внесення змін і доповнень в законодавчі акти була введена як в колишньому Радянському Союзі, так і на Україні в 1985 році.

За період майже двох десятиріч ця форма себе зарекомендувала з позитивної сторони.

Така спрощена форма досудової підготовки матеріалів існує в багатьох країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Наприклад, в Англії приблизно понад 90% злочинів підпадає під таке провадження.

На превеликий жаль в останні роки у нас кількість і якість протокольної форми досудової підготовки матеріалів різко зменшується. Про це свідчать дані, які досліджував дисертант: так в 1998 році в % відношенні від загальної кількості злочинів під протокольну форму досудової підготовки матеріалів підпало 8,45%, в 1999 році – 7,3%, 2000 – 6,54%, 2001 – 3,71%.

Жаль що немає даних за період весь, можна було ці дані прослідкувати в динаміці.

Проведене дослідження і узагальнення матеріалів досудової і судової практики свідчить про те, що сам процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів має певні недоліки, значні складності, обумовлені законодавчим обмеженням, недостатнім професіоналізмом працівників ОВС, тісно пов’язаним з плинністю кадрів і нарешті відсутністю розробленої чіткої криміналістичної методики з питань провадження за протокольною формою досудової підготовки.

Має місце також дослідження історико-правового аспекту появи і законодавчого закріплення спрощеної форми досудової підготовки матеріалів.

В розділі першому дисертаційного дослідження “Протокольна форма досудової підготовки матеріалів: суть, юридична природа, процес доказування” автором проводиться дослідження в історико-правовому аспекті виникнення спрощеної, прискореної досудової підготовки матеріалів як на території України, так і в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя..

В другому розділі “Особливості процесу доказування під час досудової підготовки матеріалів у протокольній формі” дисертантом аналізуються особливості збирання доказових матеріалів, оформлення їх та направленням через прокуратуру в суд, для більшої ефективності пропонується до порушення кримінальної справи розширити перелік слідчих та процесуальних дій при процесі доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів.

Одним з головних аргументів наводяться узагальнені дані опитування суддів, прокурорів, співробітників органів внутрішніх справ.

До кола питань, які необхідно законодавчо вирішити, дисертант відносить:

 • огляд предметів та документів;

 • проведення судово-медичної експертизи для з’ясування характеру і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень;

 • пред’явлення для впізнання;

 • виїмки;

 • проведення ревізій на підставі постанови.

В розділі третьому “Особливості процесу доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів в суді” проводиться змістовний аналіз оцінки доказів судом і обґрунтовується обмежена можливість збирання судом нових доказів в разі необхідності в сучасних умовах.

При детальному вивченні і аналізі запропонованих дисертантом доповнень до діючого КПК і проекту КПК України та пропозицій для вдосконалення роботи при процесі доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів є сенс з переважною більшістю з них погодитись.

Сама протокольна форма досудової підготовки матеріалів ставить за мету як по-перше, спростити та прискорити процес збору доказової інформації і оперативного реагування на злочини, шляхом винесення рішення судом, і по-друге, розвантажити слідчих, які повинні зосередити основну увагу на якісному розслідуванні тяжких, багатоепізодних та резонансних злочинів.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів 1. Суть протокольної форми досудової підготовки матеріалів. 2. Діяльність органів внутрішніх справ при доказуванні протокольної форми досудової підготовки матеріалів. 3. Процесуальний порядок ...
 2. Потерпілий в кримінальному процесі

  Реферат >> Астрономия
  ... за протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Ця форма є особливим видом провадження в стадії порушення кримінальної справи. Протокольну форму досудової підготовки матеріалів по ...
 3. Органы досудебного следствия их полномочия и функции в уголовном деле

  Реферат >> Государство и право
  ... протокольної форми досудової підготовки матеріалів (ст. 111, 425 КПК України). У справах неповнолітніх досудове ... що складають предмет доказування в справі; висунення слідчим ... процесу надаються і забезпечуються рівні можливості для активної участі в доказуванн ...
 4. Цивільне процесуальне право

  Шпаргалка >> Право, юриспруденция
  ... форми, методи і способи дослідження цього матеріалу, процесуальна діяльність суб'єктів доказування ... і розглядають справу, з учасниками процесу і матеріалами справи забезпечує можливість досліджувати і сприймати фактичні матеріали справи, да ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0026350021362305