Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Однако эти способности и качества, как показывает практика современного российского бизнеса, дают наибольшую отдачу лишь при умении вести деловой разг...полностью>>
Педагогика->Реферат
В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность межпредметных связей в процессе преподавания. Они способствуют лучшему формированию ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Тестирование проводится в парах, состоящих из испытуемого и экспериментатора. При необходимости с одним экспериментатором может проходить тестирование...полностью>>
Педагогика->Реферат
Глубокие социальные перемены, происходящие в нашем обществе, резко обострили положение детей в России: растут преступность и правонарушения среди несо...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 3. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Ціль: показати історію становлення і розвитку педагогічної думки в нашій країні.

План

    1. Виховання і навчання в Київській Русі.

    2. Розвиток утворення в Україні.

    3. Школа і педагогічна думка в ХIX- XX вв.

Древні слов'яни, що жили в умовах общинного ладу, виховували підростаюче покоління, готуючи дітей до життя в громаді. Їм передавали навички материнства і військової справи. У родині привчали до виконання обрядів, покорі старшим. Велику роль грало усну народну творчість. Казки, билини прищеплювали дітям любов до праці, виховували любов до батьківщини і ненависть до ворогів.

З виникненням Київської держави в IX в. і введенні наприкінці Х в. єдиної державної релігії сприяли поширенню в народі християнських обрядів, завчанню молитов, дотриманню посад. Шкільне утворення стає частиною загальнодержавної і церковної політики. Створюються три типи шкіл: палацева школа вищого типу (державний навчальний заклад, що міститься за рахунок князя); школа домашнього навчання (переважно для купців і ремісників); школа «книжкового навчання» (для підготовки священиків). З літопису видно, що в палацевій школі Володимира Святославовича училося близько 300 дітей (першими були його сини, діти бояр, знаті), тобто з 988м до побудови Софиївського собору (1037) у школі була підготовлена достатня кількість утворених людей. Вони тепер могли розвивати утворення, культуру і т.д.

Грамотність високо цінувалася на Русі. Усі герої билин, богатирі зображувалися грамотними людьми. Поширенням грамотності в народі займалися люди, яких називали «майстрами грамоти». Звичайно це були чи дячки «мирські» люди для який справа навчання грамоті стало їхньою основною професією.

На відміну від шкіл Західної Європи, де все навчання велося латинською мовою, на Русі навчання грамоті відбувалося церковнослов'янською мовою, більш близькому до розмовної мови учнів.

У 1576 р. князь Костянтин Острозький у м. Острозі на Волині заснував Острозьку колегію - перший навчальний заклад вищої ступіні України. У ньому були з'єднані кращі традиції утворення Київської Русі і досягнення західноєвропейських університетів.

При Острозькій колегії був створений видавничий кружок, на базі якого першодрукар Іван Федоров здійснив перевидання українського «Букваря» і видав Острозьку біблію. Ці книги зіграли найважливішу роль у розвитку утворення в українських землях.

Острозьку колегію, а потім Виленскую академію закінчив автор слов'яно-української «Граматики» (1619) Мелетій Смотрицкий. До середини ХVIII в. вона була єдиним підручником по граматиці в Україні, Россі і Білорусії.

Наприкінці ХVI в. у містах України на базі ремесленнических цехів виникли національно-релігійні об'єднання міщан - братерства. Вони створили свої школи. Ці школи зробили те, що українці в ХV-XVIII вв. минулому більш освіченими від своїх сусідів.

У результаті об'єднання Київської братерської школи з Лаврською школою виникла Києво-Могилянська колегія. Назву таке одержала на честь її протектора митрополита П.Могили. У 1701м по царському указі колегія одержала титул і права академії. Курс навчання тривав 12 років.

У цей період проявилася діяльність Г.Сковороди. Григорія Савовича Сковороду (1722-1794) – філософа, поета, просвітителя ще називали «українським Сократом». Педагогічні погляди висловлював у художніх творах: піснях, віршах, байках, притчах. Гостро критикував систему виховання, що склалася в Росії, за відрив виховання від нестатків народу. Він вважав, що утворення повинне бути загальним і рівної для чоловіків і жінок. Виховання повинне бути природосообразним

Г.С. Сковорода був прихильником єдності фізичного, морального і естетичного виховання, тобто гармонійного виховання особистості. Говорив про переваги трудового виховання перед вихованням аристократичним, заснованому на наслідуванні іноземному. Висміював прагнення наслідувати у вихованні чи французам німцям.

Видатний педагог ХIХ у К.Д. Ушинський (1824-1870)- педагог-демократ розробив цільну дидактичну систему. Головний твір «Педагогічна антропологія» початок друкуватися в 1867р. Перший тім «Людина як предмет виховання». У педагогічній системі Ушинського ведуче місце займає навчання про мети, принципи, сутність виховання. «Предметом виховання» є людина, і якщо «педагогіка хоче виховувати людини у всіх відносинах, то вона повинна колись довідатися його у всіх відносинах». Ця думка пролунала так чітко вперше в педагогіці. Ушинський уперше поставив перед учителем задачу навчити учнів учитися. Він затвердив принцип навчання, що виховує, що являє собою єдність навчання і виховання.

У ХХ в. особливо в соціалістичний період у педагогіці особливе місце зайняли роботи Н.К.Крупської, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинського. Теоретичні пошуки Н.К.Крупської концентрувалися навколо проблем формування нової радянської школи, організації позакласної виховної роботи, що зароджується піонерського руху.

А.С.Макаренко висунув і перевірив на практиці принципи створення і педагогічного керівництва дитячим колективом, методики трудового виховання. В.А.Сухомлинський досліджував моральні проблеми виховання молоді. Багато їхніх дидактичних рад і чіткі спостереження зберігають актуальність і сьогодні.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Як проходив процес виховання і навчання в Київській Русі?

Розкрийте сутність педагогічних поглядів Г.С.Сковороди

Покажіть роль П.Могили в становленні утворення і виховання в Україні.

У чому полягає дидактична система К.Д. Ушинського?

Розповісти про внесок Н.К.Крупської у розвиток радянської педагогіки і школи.

Яку роль зіграв А.С.Макаренко в розвитку вітчизняної педагогіки.

Які гуманістичні педагогічні ідеї В.А.Сухомлинського?

Хто такі педагоги-новатори?

ЛІТЕРАТУРА

Жураковский Г.Е. Очерки по античной педагогике.-М., 1969.

История педагогики/ Под ред. М.Ф.Шабаевой.-М.: Просвещение, 1981.

Константинов Н.А., Мединский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. -М., 1982.

Прянникова В.Г., Рывкин З.И. История образования и педагогической мысли. -М., 1995.

Педагогические идеи К.Д.Ушинского.-М.: Знание, 1997.

Лекція 4. ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ВИХОВАННЯ

Ціль: усвідомити сутність поняття «особистість» і його співвідношення з поняттям «людин», щоб простежити процес розвитку людини і формування особистості

План

1. Умови формування і розвитку особистості.

2. Взаємозв'язок розвитку і виховання учнів.

Дитина не може формуватися, виховуватися як особистість і індивідуальність в ізоляції від суспільства, поза соціально обумовленим задоволенням потреб, поза системою суспільних відносин і колективу. Суспільні залежності, відносини, спілкування, що утворяться в колективній діяльності, є живильним змістом людського середовища, суспільного початку в людині. Від багатства дійсних суспільних відносин особистості залежить її духовне багатство, можливість перетворити потенційні сутнісні сили в різнобічне розвите людське здатності до праці, творчості, суспільній діяльності, спілкуванню.

Дитина, що народжується, являє собою природну істоту, здатне до саморозвитку, що володіє природними задатками, внутрішніми силами і стимулами їхнього спонтанного розвитку. По природних законах відбувається ріст і розвиток його організму, становлення фізіологічних систем. Спочатку дітьми рухають безумовні рефлекси, інстинкти, природні потреби. Поступово, у процесі їхнього задоволення з'являються задатки, формуються здібності, навички і звички, умовно-рефлекторні зв'язки, звичні стереотипи мислення. У дійсності виявляються схильності й інтереси, імпульсивні спонукання і бажання. На поводження, крім мотивів, відкладає свій відбиток темперамент, спадкоємні генетичні особливості. Відбувається формування морфологічних рис. З'являються і формуються різноманітні стимули спонтанного саморозвитку. Спочатку - біологічні інстинкти, рефлекси, потреби. Потім - психологічні - почуття, пристрасті, мотиви, воля. Поступово визрівають моральні і естетичні стимули, на допомогу яким приходять педагогічні. Дитина - не судина, наповнювана соціальним змістом. Він від природи діяльне, внутрішньо активна істота, забезпечена необхідними задатками і стимулами для саморозвитку. Він освоює, переробляє, привласнює зміст життя, розвиваючись і формуючи своє відношення до неї.

Формування виступає як результат розвитку особистості і позначає її становлення, придбання сукупності стійких соціальних властивостей і якостей. Формувати - значить «додавати форму чому-небудь...стійкість, закінченість, визначений тип».

Виховання підкоряє розвиток людини наміченої мети. Цілеспрямований і систематичний вплив вихователів приводить до утворення нових заздалегідь запрограмованих умовно-рефлекторних зв'язків, що ніякими іншими шляхами створені бути не можуть. Виховання - це заповнення пробілів у програмі людського розвитку. Одна з найважливіших задач правильно організованого виховання - виявлення схильностей і дарувань, розвиток відповідно до індивідуальних особливостей людини, його здібностями і можливостями.

Впливаючи на розвиток людини, виховання саме залежить від розвитку, воно постійно спирається на досягнутий рівень розвитку. У цьому і складається складна діалектика взаємин розвитку і виховання як мети і засоби. Формує особистість виховання, що веде за собою розвиток, що орієнтується на процеси, що ще не дозріли, але знаходяться в стадії становлення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Виділите принципові наукові положення про сутність людини і факторах, що визначають його становлення як особистості й індивідуальності.

Що є рушійною силою розвитку особистості?

Що таке середовище?

Як виявляється вплив найближчого оточення на розвиток особистості?

Як впливає на розвиток особистості виховання?

Чи можна вихованням цілком змінити людини?

Чи залежить розвиток від активності особистості? Як?

При яких умовах виховання буде відігравати ведучу роль у розвитку людини?

ЛІТЕРАТУРА

Блонский П.П. Избр. Пед. и псих. Соч.: в 2-х т.-М., 1979.-Т.2, С.5-188.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-М., 1968.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения.-М., 1993.

Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка.-М., 1997.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / Методологические и теоретические проблемы педагогики.-М., 1969.

Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. -М.-Воронеж, 1996.

Лекція 5. ВІКОВІ Й ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Ціль: розкрити вікові особливості дітей, їхня залежність від системи діяльності і взаємин з оточуючими людьми.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... людини, дитини. Методика викладання лекцій з педагогіки за стилем, інструментуванням відр ... викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується ... ідей, повідомлень з педагогічних проблем, конспектів лекцій, анотацій, рецензій, оглядів, ...
 2. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... для середньої освіти", "Перші лекції з педагогіки", "Загальна педагогіка, яка виведена з цілей ... . — 406 с. Жураковский Г.Е. Ушинский К.Д. – великий русский педагог. – Конспект доклада, 1946 г. – Відділ рукописів РДБ ...
 3. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... на відміну від інших наук. ЛЕКЦІЯ № 3. Розвиток природознавства 1. Розквіт природознавства ... буде будуватися експериментальна психологія в Німеччині. ЛЕКЦІЯ № 5. Розвиток психології в епоху ... для будівництва наукової педагогіки. Інше положення Гербарта пов ...
 4. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або ... ться (в основному) в галузях психології, педагогіки, медицини. У практиці тестування розрі ... категорій, законів. Стереотипи авторитарної педагогіки. Вони є дуже живучими і ...
 5. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... . Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграцію знань із різних сфер психології та педагогіки. Ці знання ... переговорів. Література: Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний посібник для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014219284057617