Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Курсовая работа
Основой развития любого региона или отрасли экономики является энергетика Темпы роста производства, его технический уровень, производительность труда,...полностью>>
Экология->Контрольная работа
Принадлежность накопленных на предприятиях отходов производства к категории вторичных ресурсов актуализирует вопрос определения права собственности на...полностью>>
Экология->Курсовая работа
В 2007 году по решению экспертов и членов Экспертного Совета Международного Форума бухгалтеров и аудиторов, по результатам данных финансовой деятельно...полностью>>
Экология->Курсовая работа
Результатом інтенсивної господарської діяльності людства,слідуючи [1], є порушення механізмів самовідновлення і саморегуляції навколишнього середовища...полностью>>

Главная > Реферат >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Екологічні фактори

 1. Поняття про екологічні фактори, їх види

 2. Абіотичні фактори.

 3. Біотичні фактори.

 4. Антропогенні фактори.

 5. Дія екологічних факторів.

I. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЇХ ВИДИ.

В процесі еволюційного розвитку кожний вид організмів пристосовується до певних умов, поза якими існувати не може.

Екологічні факторивсі складові (елементи) природного середовища, які впливають на існування й розвиток організмів і на які живі істоти реагують реакціями пристосування (за межами здатності пристосування настає смерть).

Виділяють три основних групи факторів за характером походження:

1. абіотичні фактори - зумовлюються дією неживої природи і поділяються на:

- кліматичні (температура, світло, сонячна радіація, опади, вітер);

 • едафічні (механічний склад грунту, гумус. водні й теплові властивості грунту,

кислотність, солоність грунту тощо);

 • - засолені грунти – солонець, очиток їдкий,

- кислі грунти – сфагнуми, плавун булавоподібний,

- з високим вмістом калію – білотка альпійська, біла акація, материнка.

 • орографічні (рельєф, нахил схилу, експозиція):

 • північні схили Гімалаїв – пустельні, південні вкриті тропічними лісами.

 • геологічні (гірські породи, ерозія схилів, паводки. землетруси, морські припливи і

відпливи, вулканічна діяльність тощо).

 • в зонах дії припливів та відпливів утворилися специфічні мангрові ліси з унікальним видовим складом рослин та тварин.

2. біотичні фактори - дія одних організмів на інші, включаючи всі взаємовідносини між

ними;

3. антропогенні фактори вплив на живу природу життєдіяльності людини

(лісокористування, риболовля, мисливство, туризм, меліорація, забруднення атмосфери, водних об’єктів, грунтів тощо).

 • За результатом вплив людини умовно поділяють на позитивний та негативний. Людина може навіть істотно змінювати ландшафт. Так, у країнах Середземномор’я, особливо в Греції, свійські тварини (вівці, кози) ще за античних часів винищували багату та різноманітну рослинність. Великих втрат зазнали ліси нашої планети, особливо Європи, Малої Азії, Північної Африки, Куби. Тепер загроза нависла над сельвою Південної Америки.

За характером дії розрізняють:

1. Стабільні чинники - ті, що не змінюються протягом тривалого часу (земне тяжіння,

сонячна стала, склад атмосфери та інші). Вони зумовлюють загальні пристосування організмів, визначають належність їх до мешканців певного середовища планети Земля.

2. Змінні чинники - в свою чергу, поділяються на:

 • закономірно змінні - періодичність добових і сезонних змін. Ці фактори зумовлюють певну циклічність у житті організмів (міграції. сплячку, добову активність та інші періодичні явища і життєві ритми).

 • випадково змінні - об'єднують біотичні, абіотичні і антропогенні фактори, дія яких повторюється без певної періодичності (коливання температури, дощ, вітер, град, епідемії, вплив хижаків та інші).

Вважають, що загальна кількість екологічних факторів становить близько 60-ти; існує і спеціальна класифікація:

1) фактори часу (еволюційні, історичні, діючі);

2) фактори періодичності (періодичні і неперіодичні);

3) фактори первинні і вторинні;

4) фактори за походженням (космічні, абіотичні, біотичні, природно-антропогенні,

техногенні, антропогенні);

5) фактори за середовищем виникнення (атмосферні, водні, геоморфологічні, фізіологічні, генетичні, екосистемні);

6) фактори за характером (інформаційні, фізичні, хімічні, енергетичні, біогенні, комплексні, кліматичні);

7) фактори за об’єктом впливу (індивідуальні, групові, видові, соціальні);

8) фактори за ступенем впливу (летальні, екстремальні, обмежуючі, турбуючі, мутагенні);

9) фактори за умовами дії (залежні чи незалежні від щільності організмів);

10)фактори за спектром впливу (вибіркової чи загальної дії).

Екологічні дослідження, пов’язані з вивченням впливу екологічних факторів на існування й розвиток окремих видів організмів. взаємозв’язків з довкіллям, е предметом науки аутекології.

II. АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ.

Абіотичні фактори це елементи неживої природи з їхніми фізичними і хімічними властивостями.

 • основні кліматичні фактори :

  • температура:

Температура на земній поверхні залежить від географічної широти місцевості та її висоти над рівнем моря. Крім того, вона змінюється з порами року. В зв'язку з цим у тварин і рослин виробились різні пристосування до температурних умов. У більшості організмів процеси життєдіяльності відбуваються в інтервалі температур від 4 °С до +40—45 °С. Цим пояснюють бідність форм життя в арктичних районах і тундрі.

Для кожного виду характерна оптимальна температура і крайні межі виживання, за яких ще відбуваються процеси життєдіяльності. Виробилися вони в процесі добору і пристосування до умов існування.

Пойкілотермні організми – температура тіла залежить від температури зовнішнього середовища (рослини і всі тварини за винятком птахів і ссавців).

Інтенсивність життєдіяльності і темпи розвитку цих організмів залежать від зовнішньої температури.

Хоча температура тіла пойкілотермних організмів визначається температурою зовнішнього середовища, однак і вони здатні частково її змінювати. Рослини уникають перегрівання регулюванням випаровування шляхом автоматичного відкривання і закривання продихів. Тваринні організми регулюють випаровування через шкірні пори і дихальні шляхи.

 • У деяких гуртових комах (наприклад, бджіл) температура тіла підтримується способом колективної терморегуляції. Тіло окремої бджоли має температуру навколишнього середовища, а бджолина сім'я, в якій налічується кілька тисяч особин, виділяє стільки теплоти, що у вулику встановлюється стала температура 34—350 С, що необхідно для розвитку личинок.

 • Сон-трава, яка розквітає ще в холодні весняні дні, завдяки форми квітки фокусує сонячні промені в центрі чашечки, де відбувається запліднення; навіть за температурою 00С в квітці вона становить +80С; синьо-фіолетове забарвлення пелюсток дає змогу повніше поглинати сонячну енергію, зокрема інфрачервоне (теплове) випромінювання.

Гомойотермні органімитемпература тіла в значній мірі регулюються автономно (птахи й ссавці). Це забезпечило їм розселення в усіх кліматичних зонах.

У гомойотермних тварин стала температура тіла забезпечується зміною окисновідновних процесів, які продукують теплоту, а також пристосуваннями для охолодження. У більшості ссавців охолодження досягається внаслідок випаровування поту з поверхні шкіри і вологи зі слизових оболонок. Волосяний покрив ссавців і пір'я птахів також забезпечують терморегуляцію. В гніздах тварин (норах, лігві) створюється своєрідний, найсприятливіший для них мікроклімат.

У більшості птахів температура зазвичай становить близько 40 °С, а у ссавців — близько 37 °С, ця ж температура підтримується як в умовах високої зовнішньої температури, так і на морозі. Однак у молодих тварин іноді механізми терморегуляції ще не досконалі, і вони на перших порах потребують материнського тепла.

 • вологість:

водний дефіцит - рослини:

 • ксерофіти – можуть мати видозмінені листки (колючки у кактусів), або бути безлистими;

 • деякі мають глибокі корені (верблюжа колючка – до 16 м);

 • у ковили листки складаються в трубочки, продихами в середину, що сприяє зменшенню випаровування.

 • сукуленти – запасають воду в дощову погоду і потім повільно її витрачають під час посухи (очиток, кактуси, агави, молодило).

 • рослини-ефемери мають короткий вегетаційний період (зірочки маленькі, тюльпан, мак, шафран) і навесні до настання посушливого періоду встигають відквітувати, утворити насіння, запасти поживні речовини в цибулинах, кореневищах, бульбах.

водний дефіцит – тварини:

 • отримують воду з їжею (гобійський тушканчик);

 • на безводневий період відкладають багато жиру, під час окислення якого і організмі утворюються молекули води

 • впадають в літню сплячку (гризуни, черепахи)

 • рятуються від спеки і втрати вологи, ховаючись в день в нори

 • великі ссавці пустель (сайгак, кулан) можуть здійснювати міграції на далекі відстані в пошуках води.

 • світло:

В спектрі сонячного світла виділяють три біологічно нерівнозначні зони: ультрафіолетову, видиму та інфрачервону.

 • Під дією ультрафіолетового випромінювання в клітинах ссавців виробляється дуже важливий вітамін D3. Тому такі тварини, як лисиці, борсуки, вовки виносять своїх малеч з лігв на відкриті площадки, щоб на них падали сонячні промені.

 • Видиме випромінювання особливо необхідне для життя. Воно використовується зеленими рослинами для фотосинтезу. Більшість тварин добре розрізняють це випромінювання, без нього неможливе орієнтування в просторі за допомогою зору. Розвиток кольорового зору спричинив у процесі природного добору формування тварин різного забарвлення, що часто має захисне значення, і забарвлення квіток, які приваблюють до себе комах - запилювачів.

 • Інфрачервоне випромінювання найбагатше на теплову енергію. Поглинаючись тканинами тварин і рослин, воно спричинює їх нагрівання. З ним пов'язана інтенсивність фізіологічних процесів у рослинах і організмах пойкілотермних тварин.

інтенсивність освітлення впливає на активність тварин, що ведуть:

 • денний спосіб життя (метелики, ящірки)

 • присмерковий (комарі, хрущі)

 • нічний спосіб життя (сова, гримуча змія)

рослини:

 • можуть повертати до Сонця стебло чи листя (соняшник, філодендрон)

 • квітнуть увечері і вночі (матіола), оскільки їхніми запилювачами є нічні комахи

 • при проходженні сонячних променів крізь товщу води хвилі з різною довжиною по-різному поглинаються, тому вище розміщуються зелені, нижче – бурі, а за ними – червоні водорості.

світлолюбні рослини (геліофіти) – лучні трави (тимофіївка лучна), степові (ковила, перекотиполе), пустельні (верблюжа колючка, саксаул, кактуси), лісові дерева першого ярусу та трави-ефемери (анемона, ряст).

тіньовитривалі рослини (сціофіти) – рослини нижчих ярусів фітоценозів (кислиця, копитняк, вороняче око)

 • вітер:

Вплив вітру може бути прямим і непрямим. Прямий вплив багатогранний, це перш за все механічна дія: вітролом, пошкодження дерев і кущів. Формотворча роль вітру помітна на багатьох рослинах відкритих місць – тундр, степів, напівпустель, пустель (прапороподібні, сланкі і карликові форми тощо). При побічному впливі змінюється обстановка для зростання рослин: видування грунту, оголення коренів, засипання рослин піском, снігові заноси, температурні перепади.

Позитивний вплив вітру в житті рослин виявляється в перехресному запиленні. Насамперед це дерева (сосна, дуб, ялина, ліщина, тис), майже всі злакові, осоки, хміль, коноплі, рослини тундри та високогірних поясів, де немає комах. Насіння та плоди рослин також переносяться на великі відстані (до 40 км) за допомогою вітру.

 • сніговий покрив:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Екологічні фактори (2)

  Реферат >> Экология
  Екологічні фактори Екологічні фактори – всі складові (елементи) природного ... іркової чи загальної дії). Одній й ті ж екологічні фактори неоднаково впливають на організми ... рН. Екологічні дослідження, пов’язані з вивченням впливу екологічних факторів на ...
 2. Екологічні наслідки військової діяльності

  Реферат >> Экология
  ... 1. Класифікація небезпечних факторів по джерелах небезпеки Екологічні факторифактори, обумовлені причинами природного характеру ... (кліматичні умови, фізико-хімічні ...
 3. Екологічні та абіотичні фактори

  Реферат >> Экология
  ... Вступ 1. Екологічні фактори 1.1 Поняття екологічного фактора, його критерії, рівні дії 1.2 Класифікація екологічних факторів 1.3 Поняття ... іну введено в вищу школу. 1. Екологічні фактори 1.1 Поняття екологічного фактора, його критерії, рівні дії Будь ...
 4. Екологічні наслідки військових дій (1)

  Реферат >> Астрономия
  Екологічні наслідки військових дій ПЛАН 1. Вступ 2.Фактори впливу війн на природу ... ’ю населення й екології. Грунти та земельні ресурси Екологічні наслідки бомбардувань ... переходять у фазу масштабної екологічної війни. Екологічні катастрофи воєнного характеру ...
 5. Екологічний аналіз

  Реферат >> Астрономия
  ... або часткової рівноваги. __________________________________________ Екологічні наслідки, які не пі ... такі проблеми? Соціо-економічні фактори - як були враховані безпосередн ... іональну діяльність? - які екологічні фактори і місцеві схеми використаня землі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010120868682861