Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Культура и искусство->Реферат
В своем реферате я хотел бы рассказать о культуре Византии, одном из государств, которое внесло большой вклад в развитие культуры в Европе Средних век...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Византийское государство оформилось в результате отделения восточной части Римской империи в конце IV в н э Оно просуществовало свыше тысячи лет, впло...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Время существования Византии примерно совпадает с хронологическими рамками Средневековья Именно византийская культура (которую — в первом приближении ...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Реализм - понятие, характеризующее познавательную функцию искусства: правда жизни, воплощенная специфическими средствами искусства, мера его проникнов...полностью>>

Главная > Отчет о прохождении практики >Культура и искусство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра мультемідійних інформаційних технологій та систем

Звіт

про навчально-виробничу практику

на Харківський продакшн-студії телекомпанії «Приват TV»

з теми:

«Комбіновані зйомки»

Харків 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра мультемідійних інформаційних технологій та систем

Звіт

про навчально-виробничу практику

на Харківський продакшн-студії телекомпанії «Приват TV»

з теми:

«Комбіновані зйомки»

Розробила: Октябрьова Тетяна Валеріївна, студентка групи КІТ-78

Керівник практики від університету: доцент кафедра мультемідійних інформаційних технологій та систем

__________________________

Порошин С. М.

Керівник практики від підприємства: програмний директор продакшн-студії телекомпанії «Приват TV»

__________________________

Сіренко О. Е.

Харків 2012

Реферат

Звіт про НВП: 22c., 3 джерела.

Об’єктом ознайомлювальної практики є Харківська продакшн-студія телекомпанія «Приват TV».

Мета практики - ознайомлення з історією підприємства, його структурою, схемою управління, асортиментом продукції, основним устаткуванням, технологічними процесами для створення, показу та збереження відео-, аудіо- та кінопродукції, контролем за якістю продукції, засобами охорони праці та захисту довкілля.

Висвітлено також вплив виробництва на стан навколишнього середовища.

Зміст

 1. Вступ

 2. Характеристика підприємства

 3. Структура керування підприємством

 4. Коротка характеристика окремих відділів

 5. Вплив окремих операцій на якість продукції

 6. Кваліфікаційні вимоги та вимоги документів по охороні праці

 7. Комбіновані зйомки

 8. Перші комбіновані схемки

 9. Спец ефекти в задзеркаллі

 10. Оптичні спец ефекти

 11. Комбіновані зображення без комп'ютера

 12. Висновок

 13. Список використовуваних джерел інформації

Вступ

В теперішній час з розвитком цифрових технологій споживчий попит став вимогливим. Звичайні сцени у телевізійних програмах тепер не вдовольняють бажанням глядачів.

Отже, щоб це можливо було застосувати в телебаченні необхідно переходити на нові технології, котрі включають в себе віртуальні засоби та об’єкти для створення аудіовізуальних образів та сцен. Цей процес дуже складний у застосуванні з технічної точки зору.

Для того, щоб нам розібратися та полегшати розуміння процесів в створенні телевізійних продуктів, необхідно пройти виробничу практику у телекомпанії.

Проходжуючи практику я вивчала ці процеси діючими в роботі, котрі розглядаються у звіті.

Характеристика підприємства.

28 грудня 1993 року вперше програми телекомпанії «Приват TV», розміщеної на місці колишньої кіностудії «ХПІ-фільм», вийшли в ефір на загальнонаціональному каналі УТ-3. А надалі їх продукцію транслювали «Інтер», УТ-1, СТБ, ICTV й десятки регіональних телеканалів.

Один з найкращих творчих колективів країни на самому сучасному обладнанні на ті часи (станції монтажу и камери формату Betacam-SP, станції комп'ютерного дизайну Silicon Graphic) за роки праці створив понад 30 успішних телепроектів в розважальному, музикальному та інформаційно-познавательному жанрах. Серед них такі різні програми як: «Жизнь среди жизни», «Фотосалон ЧИЗ», «В гостях у Дрёмы», «Fashion Time», «Витражи», «Кентавр», «Цілком природно», «Живе багатство України».

Телепрограми мають доволі високий попит не лише на Україні, а й на телевізійних каналах Росії й кабельних російськомовних мережах США.

Високий рівень продукції телекомпанії підтверджено й професіоналами. Сьогодні в колекції «Приват TV» нагороди багатьох конкурсів та фестивалів: «Золотая Эра», «Телетриумф», «Золотой бубен», «Золоте курча», «Гелиос», «Україна Єдина» та багато інших.

Іншим шляхом роботи колективу є виробництво публіцистичних фільмів, музичних видеокліпів, а також виготовлення реклами будь-якої сложності (видеоролики, корпоративні фільми).

Пересувна телевізійна станція з 1999 року забезпечує запис й екранну трансляцію масових та спортивних змагань, концертів та корпоративних свят в будь-якому місті України («Слобожанская лига КВН», концерти Горана в Україні, «Мини-мисс Украина» и «Мисс Харьков», ювілейні концерти Артека та інші).

Структура керування підприємством.

Директор виконує обов'язки: відділу кадрів, планово фінансового відділу, також є бухгалтерія та директор програм.

Підлеглі задіяні в декількох справах, тому й виконують їх самотужки(оператор сам розставляє камери та світло й водночас лагодить знімальну апаратуру).

Поліпшення якості продукції пов'язано з оновленням матеріально технічної бази, і підвищенням кваліфікації персоналу. Останніми роками оновлення техніки проводиться повільними темпами із-за недостатнього фінансування, але з'явилась і цифрова камера формату DV, що відповідає сучасним вимогам у відео виробництві

Коротка характеристика окремих відділів.

На підприємстві існують наступні відділи:

 1. Монтажна - обробка відео.

 2. Студія звукозапису - виконується запис звуку, котрий насувається на відзнятий матеріал, це може бути як голос поза кадром, так і основний голос героя.

 3. Студія відеозапису - дозволяє виконувати запис відео, як на рирпроектуванні так і з декораціями (приблизно 70м ).

 4. Відеотека - місце де зберігається відзнятий матеріал.

 5. Майстерня - виконує ремонт відео та аудіо апаратури.

 6. Операторська - місце для відеокамер, штативів, освітлення.

Вплив окремих операцій на якість продукції.

Для підвищення технічної якості телепередач доцільно все виробництво від зйомки до виходу до ефіру вести в одному форматі запису, контролювати якість продукції на всіх етапах телевиробництва, правильно здійснювати настройку і підключення апаратури (використовувати, де це необхідно, роздільні входи і виходи сигналів яскравості і кольоровості (Y/C) або компонентні входи і виходи (YUV)). Звичайно, технічна якість телепередач в першу чергу залежить від рівня використовуваного устаткування.

Кваліфікаційні вимоги та вимоги документів по охороні праці.

1 Обов'язки працівників

Працівник зобов'язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я навколишніх людей в процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту;

 • проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення вказаних вимог.

2. Обов'язки працедавців

Працедавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства про права працівників в області охорони праці.

З цією метою працедавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

 • створює відповідні служби і призначає посадовців, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює дотримання цих інструкцій;

 • розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;

 • забезпечує виконання необхідних профілактичних; заходів відповідно до обставин, що змінюються;

 • упроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації і автоматизації виробництва, вимоги ергономіки,

позитивний досвід по охороні праці і т. п.;

 • забезпечує належний зміст будівель і споруд, виробничого оснащення і устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

 • забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і здійснює профілактичні заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин;

 • організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування, атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам по охороні праці в порядку і терміни, визначувані законодавством, і по їх підсумках приймає заходи до усунення небезпечних і шкідливих дляЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  ... року він став кафедраль-ним собором Харківської єпархії. Подальші роки стали пер ... -постановник, тема, ідейний задум, каскадер, комбінованізйомки, монтаж, комп'ютерна графіка ... ознайомитися з ними. Відкрийте для себе харківсько-го поета Миколу Побеляна, його ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... каменями, вішками ; комбіноване використання вищезазначених засобів. ... тахеометричну зйомки, аерофотозйомку. Масштаб зйомки 1:1000-1: ... з фінансовою і банківською структурами, підприємствами. ... при землеустрої . – Харків, 2001. Вервейко А.П. Землеустройство ...
 3. Товарознавча характеристика забійних тварин

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... "Чувиріне" Вовчанського районів Харківської області та "Прикордонник" Виноград ... з цигайськими баранами. Порода комбінованого вовняно-молочно-м'ясного напряму продуктивност ... тварини , його забій і знекровлення, зйомку шкури і відділення голови і ніг, ...
 4. Усні теми з англійської мови

  Сочинение >> Иностранный язык
  ... Є нафтопереробний завод, жировий комбінат, багато винозаводів. Автостради, ... півночі й сході, Полтавською і Харківською на півночі і південному сход ... , вони грають чудово. Зйомки теж першокласні. Я чула ... організованими і дисциплінованими. Деякі люди займаються ...
 5. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

  Дипломная работа >> Экономика
  ... алів зйомки минулих років колгоспу ім.. Ватутіна Великобурлуцького району Харківської ... іночного району (шифр 3) Харківської області », розроблених харківськім філіалом Інституту ... ізації для поліпшень. 5. Комбіноване використання підходів щодо зіставлення цін ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028009414672852