Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Лекция
Основу современной энергетики составляют технологии трансформации энергии различных природных ее источников. В настоящее время в мире наиболее широко ...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
Энергетический процесс современных паротурбинных установок (ПТУ) основан на использовании термодинамического цикл Ренкина с полной конденсацией отрабо...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
Парные значения начальных параметров t0, р0, водяного пара, при которых в процессе расширения в проточной части турбины обеспечивается заданное значен...полностью>>
Промышленность, производство->Лекция
В практике расчетов проточной части паровых турбин зачастую применяют уравнения газовой динамики для одномерного движения сжимаемой среды. При этом де...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретична частина. Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань

2. Практична частина. Завдання 1

Список літератури

Додатки

Вступ

Тема контрольної роботи «Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань» з дисципліни «Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів».

Мета роботи – розглянути теоретичне питання і вирішити практичне завдання.

Найпоширенішим видом роз’ємних з’єднань, які застосовуються в хімічній та інших галузях промисловості для арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів, а також для фланців штуцерів посудин і апаратів, є фланцеві з’єднання.

Як фланці штуцерів застосовуються фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів (далі арматурні фланці) переважно при умовних проходах DN до 400 мм.

Для герметичного перекриття (відглушення) отворів штуцерів на апаратах, а також для відглушення трубопроводів при проведенні ремонтних робіт та гідравлічних або пневматичних випробувань застосовуються заглушки.

кріпильний фланцевий штуцер трубопровод

1. Теоретична частина. Вибір кріпильних виробів фланцевих з’єднань

Матеріал кріпильних виробів слід вибирати залежно від типу і матеріалу фланців, розрахункової температури, та умовного (номінального) тиску за таблицею 1 [18].

Для фланців на PN до 1,6 МПа і при температурі до 300 °С застосовують болти з шестигранною голівкою за ГОСТ 7798-70 [10] або шпильки за ГОСТ 22042-76 [24] і шестигранні гайки за ГОСТ 5915-70 [9]. Конструкція і розміри болтів з шестигранною голівкою наведені на рисунку М.1 і в таблицях М.1, М.2 додатку М. Маса болтів наведена в таблиці М.3. Конструкція і розміри гайок наведені на рисунку М.2 і в таблиці М.4. Маса гайок наведена в таблиці М.5. Конструкція і розміри шпильок з двома однаковими по довжині нарізними кінцями для деталей з гладкими отворами наведені на рисунку М.3 і в таблицях М.6, М.7. Маса шпильок наведена в таблицях М.8, М.9.

На PN 2,5 МПа та більше і при температурі понад 300 °С і нижче мінус 40 °С застосовують двосторонні шпильки за ГОСТ 9066-75 [13] і ГОСТ 22042-76, гайки за ГОСТ 9064-75 [11] і ГОСТ 5915-70.

Шпильки двосторонні за ГОСТ 9066-75 для фланцевих з’єднань арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів, приладів, апаратів та резервуарів з температурою середовища від 0 до 650 °С і умовним тиском PN не менше 4 МПа застосовують двох типів:

А – шпилька суцільна із однаковими номінальними діаметрами нарізі та гладкої частини, з температурою, яка менше або дорівнює 300 °С;

Б – шпилька суцільна з номінальними діаметрами нарізі більше номінального діаметра гладкої частини, з температурою понад 300 °С.

Конструкція та розміри шпильок за ГОСТ 9066-75 наведені на рисунку М.4 і в таблицях М.12, М.13 додатку М, маса шпильок наведена в таблицях М.14, М.15. Конструкція и розміри гайок за ГОСТ 9064-75 наведені на рисунку М.5 і таблиці М.16. Маса гайок наведена в таблиці М.17. Конструкція і розміри шайб за ГОСТ 9066-75 [12] наведені на рисунку М.6 і таблиці М.18. Маса шайб наведена в таблиці М.19. Вибір матеріалів для крипільних деталей наведений за таблицею М.21. Розподіл сталей для крипільних деталей за якістю на категорії наведений в таблиці М.22.

Для фланцевих з’єднань з лінзовими ущільненнями застосовують шпильки за ГОСТ 10494-80 [15]. Конструкція и розміри шпильок для фланцевих з’єднань з лінзовими ущільненнями наведені на рисунку М.7 і таблиці М.22 додатку М. Граничні параметри застосування в залежності від матеріалу шпильок наведені в таблиці М.23. Маса шпильок наведена в таблицях М.24 і М.25. Конструкція, розміри та маса гайок для фланцевих з’єднань з лінзовими ущільненнями наведені на рисунку М.8 і в таблиці М.26. Граничні параметри застосування в залежності від матеріалу гайок наведені в таблиці М.27.

Порівняно з болтами шпильки забезпечують більш рівномірний розподіл напружин. Крім того, шпильки можна встановлювати у важкодоступних місцях. При розрахунковій температурі понад 300 °С слід застосовувати шпильки з проточкою або повністю нарізні.

Шайби у фланцевих з’єднаннях застосовують при умовному (номінальному) тиску PN 4 МПа і більше. Їх підкладають під голівки гайок для більш рівномірного розподілення тиску та запобігання поверхонь фланців від зминання.

Позначення болтів, шпильок, гайок та шайб відповідно до чинних стандартів наведено в додатку М.

Позначення класів міцності болтів і шпильок наведено в таблиці М.10.

Позначення класу міцності болтів і шпильок складається з двох цифр:

перша відповідає 1/100 номінального значення тимчасового опору розриву в Н/мм2;

– друга відповідає 1/10 відношення номінального значення межи текучості до тимчасового опору в процентах.

Добуток з двох цифр відповідає 1/10 номінального значення межи текучості в Н/мм2.

Клас міцності гайок позначається цифрою, яка показує найбільший клас міцності болтів або шпильок, з якими вони можуть сполучатися у з’єднанні.

Позначення класів міцності гайок наведено в таблиці М.11.

Види покриття болтів, шпильок, гайок та шайб наведені в таблиці М.28.

Коефіцієнт лінійного розширення матеріалу болтів (шпильок) не повинен відрізнятися від коефіцієнта лінійного розширення матеріалів фланців більш ніж на 10 %.

Допускається застосовувати матеріали болтів (шпильок) з коефіцієнтами лінійного розширення відмінними від коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів фланців більш ніж на 10 % в наступних випадках:

– у разі обґрунтовування розрахунком на міцність;

– при розрахунковій температурі фланця не більше 100 °С.

Гайки та болти (шпильки) повинні виготовлятися зі сталей різних марок, а при виготовленні їх зі сталі однієї марки – з різною твердістю. При цьому твердість гайки повинна бути нижче за твердість болта (шпильки) не менше ніж на 15 НВ.

Допускається застосовувати гайки зі сталей перлітового класу на болтах (шпильках), які виготовляються із аустенітних сталей.

У разі виготовлення кріпильних деталей холодною деформацією вони повинні піддаватися термічній обробці – відпуску.

Таблиця 1 – Вибір матеріалу болтів (шпильок) та гайок

Тип фланця

Параметри середовища

Марка сталі

тиск номінальний (умовний) PN, МПа

розрахункова

температура,

°С

фланця

болта (шпильки)

гайки

Сталевий плоский приварний за ГОСТ 12820-80

від 0,1 до 2,5

від мінус 30

до плюс 300

Ст3сп не нижче

2-й категорії

за ГОСТ 380-88

Сталі 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 300

09Г2С

за ГОСТ 19282-89

10Г2 за ГОСТ 4543-71

14Х17Н2 за ГОСТ 5632-72

від мінус 30

до плюс 300

Стали 20, 25

за ГОСТ 1050-88

Сталі 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 300

15ХМ

за ГОСТ 4543-71

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

35Х

за ГОСТ 4543-71

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

Сталевий приварний встик

за ГОСТ 12821-80

від мінус30

до плюс 300

Ст3сп не нижче 2-й категорії

за ГОСТ 380-88

Сталі 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

від 0,1 до 10,0

від мінус 40

до плюс 425

Сталі 20, 25

за ГОСТ 1050-88

Сталь 35

за ГОСТ 1050-88

Сталі 20, 25

за ГОСТ 1050-88

від 0,1 до 20,0

20Х13 за ГОСТ 5632-72

35Х за ГОСТ 4543-71

Сталь 35

за ГОСТ 1050-88

від мінус 30

до 450

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

35Х

за ГОСТ 4543-71

Тип фланця

Параметри середовища

Марка матеріалу

тиск номінальний (умовний) PN, МПа

розрахункова

температура,

°С

фланця

болта (шпильки)

гайки

Сталевий приварний встик за ГОСТ 12821-80

від 0,1 до 20,0

від мінус 40

до плюс 450

15ХМ

за ГОСТ 4543-71

20Х13 за ГОСТ 5632-72

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

Сталь 35

за ГОСТ 1050-88

від мінус 40

до плюс 300

15Х18Н12С4ТЮ

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 300

45Х14Н14В2М

за ГОСТ 5632-72

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 350

09Г2С за ГОСТ 19282-89

10Г2 за ГОСТ 4543-71

14Х17Н2 за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 400

06ХР28МДТ

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 70

до плюс 400

45Х14Н14В2М

за ГОСТ 5632-72

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 450

12Х18Н9Т

10Х17Н13М3Т

за ГОСТ 5632-72

20Х13 за ГОСТ 5632-72

від мінус 40

до плюс 510

15Х5М

за ГОСТ 5632-72

25Х1МФ

за ГОСТ 20072-74

30ХМА

за ГОСТ 4543-71

від мінус 80

до плюс 600

12Х18Н9Т

за ГОСТ 5632-72

45Х14Н14В2М за ГОСТ 5632-72

12Х18Н9Т за ГОСТ 5632-72

від мінус 253

до плюс 600

10Х17Н13М3Т)

за ГОСТ 5632-72

10Х17Н13М3Т за ГОСТ 5632-72

10Х17Н13М3Т за ГОСТ 5632-72

Тип фланця

Параметри середовища

Марка матеріалу

тиск номінальний (умовний) PN, МПа

розрахункова

температура, °С

фланця

болта (шпильки)

гайки

Сталевий вільний на приварному кільці за

ГОСТ 12822-80

від 0,1 до 2,5

від мінус 30

до плюс 300

Ст3сп не нижче 2-й категорії

за ДСТУ 2651-94

Стали 20, 25, 35

за ГОСТ 1050-88

Стали 10, 20, 25

за ГОСТ 1050-88

20Х13 за ГОСТ 5632-72

2. Практична частина. Завдання 1

Для посудини 3 групи за ГСТУ 3-17-191-2000 підібрати фланцеве з'єднання штуцера апарата умовним проходом DN 100 мм. Робочий тиск в апараті 0,7 МПа, робоча температура 285 °С. Матеріал корпуса апарата сталь марки 09Г2С. Середовище в апараті 3 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76.

Виконання завдання:

Матеріал фланця приймаємо як матеріал штуцера – сталь марки 09Г2С.

За таблицею 2 для тиску 0,7 МПа при температурі 285 °С приймаємо плоскі приварні фланці номінальним тиском PN 1,0 МПа.

За таблицею 1 для сталевих плоских приварних фланців зі сталі марки 09Г2С при номінальному (умовному) тиску PN від 0,1 до 2,5 МПа та розрахунковій температурі 285 °С приймаємо матеріал болтів та гайок – сталь марки 14Х17Н2.

За таблицею 3 для речовин 3 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007-76 приймаємо групу трубопроводу А(б).

За таблицею Б.1 для речовин групи А(б) при номінальному (умовному) тиску PN до 2,5 МПа для штуцерів апарата приймаємо фланці зі з’єднувальним виступом.

Рисунок 1 – Фланець штуцера апарата

Розміри фланця зі з’єднувальним виступом (виповнення 1), виготовленого зі сталі 09Г2С з умовним проходом DN 100 мм на номінальний тиск PN 1 МПа приймаємо за таблицею А.1:

dв=110 мм;

D=215 мм;

D1=180 мм;

D2=158 мм;

b=19 мм;

h=3 мм;

n=4 мм;

d=18 мм;

болти М16.

Умовне позначення фланця штуцера:

Фланец 1-100 А-10 ст.09Г2С ГОСТ 12820-80.

За таблицею Д.1 додатку Д для сухих нейтральних газів при робочих параметрах для фланців штуцерів апарата приймаємо прокладки з парониту загального призначення (ПОН) за ГОСТ 481-80.

За таблицею Д.1 додатку Д для фланців з ущільнювальною поверхнею зі з’єднувальним виступом (виповнення 1) приймаємо прокладку виповнення А. Розміри плоскої еластичної прокладки для фланця з умовним проходом DN 100 мм на номінальний (умовний) тиск PN 1,0 МПа приймаємо за таблицею Д.3 додатку Д:

D=161 мм; d=106 мм.

Умовне позначення прокладки з умовним проходом DN 100 мм на номінальний тиск PN 1 МПа, виготовленої з парониту загального призначення (ПОН):

Прокладка А-100-10-ПОН ГОСТ 15180-86.

Таблиця 2 – Типи і межі застосування фланців арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів

Тип фланця

Тиск номінальний (умовний) PN, МПа

Прохід умовний (номінальний розмір) DN, мм

Розрахункова

температура, ºС

Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів сталеві плоскі приварні

0,25

0,6

1,0

1,6

2,5

10-2400

10-1600

10-1600

10-1200

10-800

від мінус 70

до плюс 300

Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів сталеві приварні встик

0,25; 0,6;

1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3

10,0

16,0

20,0

10-1600

10-1200

10-1200

10-400

10-300

10-250

від мінус 253

до плюс 600

Фланці арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів сталеві вільні на приварному кільці

0,25; 0,6

1,0; 1,6 і 2,5

10-250

від мінус 30

до плюс 300

Таблиця 3 – Групи технологічних трубопроводів

Група трубопроводу

Речовини, що транспортуються

А

Шкідливі речовини:

а) речовини 1, 2 класів небезпеки за ГОСТ 12.1.007–76;

б) речовини 3 класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007–76.

Б

Вибухо- та пожежонебезпечні речовини:

а) горючі гази, у тому числі зріджені вуглеводневі гази;

б) легкозаймисті рідини;

в) горючі рідини.

В

Важкогорючі і негорючі.

Список літератури

1 Долгинов Л.Ш., Прокопов В.К., Самсонов Ю.А. Расчет и конструирование фланцевых соединений судовых трубопроводов и сосудов. – Л.: Судостроение, 1972. – 264 с.

2 Стороженко В.Я. Конструювання та розрахунок рознімних герметичних з’єднань. – Київ.: ІЗМН, 1998. – 208 с.

3 Тавастшерна Р.И. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. – М.: Высшая школа, 1990. – 256 с.

4 Тимошук А.С., Михалев М.Ф., Третьяков Н.П., Мильченко А.И., Зобнин В.В. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов химических производств. Герметичность оборудования. – Л.: изд. ЛТИ им. Ленсовета, 1985. – 159 с.

5 ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. – М.: ПИО ОБТ, 2003. – 131 с.

6 ГОСТ 1759.0-87. Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 23 с.

7 ГОСТ 1759.4-87. Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 23 с.

8 ГОСТ 1759.5-87. Гайки. Механические свойства и методы испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 13 с.

9 ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные (нормальной точности). Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 4 с.

10 ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой (нормальной точности). Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 10 с.

11 ГОСТ 9064-75. Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 6 с.

12 ГОСТ 9065-75. Шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 3 с.

13 ГОСТ 9066-75. Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Типы и основные размеры. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 28 с.

14 ГОСТ 10493-81. Линзы уплотнительные жесткие и компенсирующие на Ру 20-100 МПа. – М.: Издательство стандартов, 1981. –

8 с.

15 ГОСТ 10494-80. Шпильки для фланцевих соединений с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа. Технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 9 с.

16 ГОСТ 10495-80. Гайки для фланцевих соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа. Технические условия. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 4 с.

17 ГОСТ 12815-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа. Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 28 с.

18 ГОСТ 12816-80. Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа. Общие технические требования. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 10 с.

19 ГОСТ 12820-80. Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 16 с.

20 ГОСТ 12821-80. Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа. Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 30 с.

21 ГОСТ 12822-80. Фланцы стальные свободные на приварном кольце на Ру от 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 16 с.

22 ГОСТ 15180-86. Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 21 с.

23 ГОСТ 20700-75. Шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические требования. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 17 с.

24 ГОСТ 22042-76. Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В. Конструкция и размеры. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 14 с.

25 ГОСТ 28759.7-90. Прокладки асбометаллические. Конструкция и размеры. Технические требования. М.: Изд-во стандартов, 1991. – 7 с.

26 ОСТ 26.260.454-99. Прокладки спирально-навитые. Типы и размеры. Общие технические требования. 1999. – 20 с.

27 АТК 24-200.02-90.Заглушки фланцевые стальные. Конструкция, размеры и технические требования. 1990. – 39 с.

28 АТК 26-18-6-93. Прокладки овального и восьмиугольного сечения стальные. Конструкция и размеры. Технические требования. 1993. – 4 с.

29 РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2): Нормат. производ. изд./ А.Е. Фолиянц, Н.В. Мартынов, В.Б. Серебряный и др.; Под ред. А.Е. Фолиянца. –М.: Химия,1988. –288 с.

30 Новое поколение высокоэффективных уплотнений: опыт применения в нефтехимии и арматуростроении /В.В. Авдеев / Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2002. № 1. с. 28-29.

31 Фланцевые прокладки из материала нового поколения ГРАФЛЕКС на основе терморасширенного графита /В.В. Авдеев. Г.А. Уланов / Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2002. № 5. с. 38-40.

32 Контактные уплотнения для герметизации неподвижных разъемных соединений / В.В. Буренин // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2002. № 11. с. 12-15.

33 Современные уплотнительные материалы на основе терморасширенного графита производства ЗАО «НОВОМЕТ» / О.Ю.Исаев // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2002. № 12. с. 25-27.

34 Методичні вказівки до вибору фланцевих з’єднань посудин та апаратів для студентів спеціальності 7.090220. / Укл. О.І Барвін, В.В. Іванченко, І.М. Гєнкіна, В.Г. Табунщіков, Г.В. Тараненко, Ю.М. Штонда. – Сєвєродонецьк: СТІ, 2006. – 94 с.

Додатки

Додаток А. Конструкції та розміри сталевих плоских приварних фланців арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів [19]

Конструкція та розміри фланців наведені на рисунках А.1-А.3, А.6 і в таблиці А.1.

Допускається виготовлення фланців із ущільнювальними поверхнями виповнень 4, 5, 8 і 9 (рисунки А.4, А.5).

Розміри ущільнювальних поверхонь для фланців виповнень 8, 9 під фторопластові прокладки наведені в таблиці А.2.

Маса фланців наведена в таблиці В.1 додатку В.

Приклад умовного позначення круглого сталевого плоского приварного фланця на умовний прохід (номінальний розмір) DN 50 мм і на номінальний (умовний) тиск PN 1,0 МПа зі сталі 25 виповнення 1 (зі з’єднувальним виступом):

Фланец 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80.

Те ж, квадратного: Фланец квадратный 1-50-10 ст. 25 ГОСТ 12820-80.

Для фланців типу „шип–паз” під фторопластові прокладки до умовного позначення слід додавати букву Ф після позначення умовного тиску.

Рисунок А.1 – Фланець сталевий плоский приварний зі з’єднувальним виступом (виповнення 1)

Рисунок А.2 – Фланець сталевий плоский приварний з виступом (виповнення 2)

Рисунок А.3 – Фланець сталевий плоский приварний із западиною (виповнення 3)

Рисунок А.4 – Фланець сталевий плоский приварний з шипом (виповнення 4 і 8)

Рисунок А.5 – Фланець сталевий плоский приварний з пазом (виповнення 5 і 9)

Рисунок А.6 – Фланець квадратний

Таблиця А.1 – Фланці сталеві плоскі приварні для арматури і трубопроводів

Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 0,25 МПа

Зовнішній

діаметр труби

Болти

(шпильки)

діаметр

кількість

10

14

15

75

50

35

19

29

18

30

8

2

4

3

60

11

М10

4

15

18

19

80

55

40

23

33

22

34

65

20

25

26

90

65

50

33

43

32

44

10

70

25

32

33

100

75

60

41

51

40

52

75

32

38

39

120

90

70

49

59

48

60

95

14

М12

40

45

46

130

100

80

55

69

54

70

3

100

50

57

59

140

110

90

66

80

65

81

110

65

76

78

160

130

110

86

100

85

101

11

125

80

89

91

185

150

128

101

115

100

116

140

18

М16

100

108

110

205

170

148

117

137

116

138

155

125

133

135

235

200

178

146

166

145

167

13

-

8

150

159

161

260

225

202

171

191

170

192

200

219

222

315

280

258

229

249

228

250

15

250

273

273

370

335

312

283

303

282

304

18

12

300

325

325

435

395

365

336

356

335

357

4

5

4

22

М20

350

377

377

485

445

415

386

406

385

407

18

400

426

426

535

495

465

436

456

435

457

16

500

530

530

640

600

570

541

561

540

562

20

600

630

630

755

705

670

635

661

634

662

5

6

5

26

М24

20

800

820

820

975

920

880

841

867

840

868

21

30

М27

24

1000

1020

1020

1175

1120

1080

-

-

-

-

25

5

-

-

-

30

М27

28

1200

1220

1220

1375

1320

1280

32

Тиск номінальній (умовний) PN 0,6 МПа

10

14

15

75

50

35

19

29

18

30

10

2

4

3

60

11

М10

4

15

18

19

80

55

40

23

33

22

34

65

20

25

26

90

65

50

33

43

32

44

12

70

25

32

33

100

75

60

41

51

40

52

75

32

38

39

120

90

70

49

59

48

60

13

95

14

М12

40

45

46

130

100

80

55

69

54

70

3

100

50

57

59

140

110

90

66

80

65

81

110

65

76

78

160

130

110

86

100

85

101

125

14

80

89

91

185

150

128

101

115

100

116

15

140

18

М16

100

108

110

205

170

148

117

137

116

138

155

125

133

135

235

200

178

146

166

145

167

17

-

8

150

159

161

260

225

202

171

191

170

192

200

219

222

315

280

258

229

249

228

250

19

250

273

273

370

335

312

283

303

282

304

20

12

300

325

325

435

395

365

336

356

335

357

4

5

4

22

М20

350

377

377

485

445

415

386

406

385

407

22

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 0,6 МПа

125

133

135

235

200

178

146

166

145

167

17

3

4

3

-

18

М16

8

150

159

161

260

225

202

171

191

170

192

200

219

222

315

280

258

229

249

228

250

19

250

273

273

370

335

312

283

303

282

304

20

12

300

325

325

435

395

365

336

356

335

357

4

5

4

22

М20

350

377

377

485

445

415

386

406

385

407

22

400

426

426

535

495

465

436

456

435

457

24

16

500

530

530

640

600

570

541

561

540

562

25

600

630

630

755

705

670

635

661

634

662

5

6

5

26

М24

20

800

820

820

975

920

880

841

867

840

868

27

30

М27

24

1000

1020

1020

1175

1120

1080

-

-

-

-

31

-

-

28

1200

1220

1220

1400

1340

1295

34

33

М30

32

Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа

10

14

15

90

60

42

24

34

23

35

10

2

4

3

70

14

М12

4

15

18

19

95

65

47

29

39

28

40

75

20

25

26

105

75

58

36

50

35

51

12

80

25

32

33

115

85

68

43

57

42

58

90

32

38

39

135

100

78

51

65

50

66

14

105

18

М16

40

45

46

145

110

88

61

75

60

76

15

3

110

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа

50

57

59

160

125

102

73

87

72

88

15

3

4

3

125

18

М16

4

65

76

78

180

145

122

95

109

94

110

17

140

80

89

91

195

160

133

106

120

105

121

150

100

108

110

215

180

158

129

149

128

150

19

-

8

125

133

135

245

210

184

155

175

154

176

21

150

159

161

280

240

212

183

203

182

204

22

М20

200

219

222

335

295

268

239

259

238

260

21

3

4

3

8

250

273

273

390

350

320

292

312

291

313

23

12

300

325

325

440

400

370

343

363

342

364

24

4

5

4

350

377

377

500

460

430

395

421

394

422

24

16

400

426

426

565

515

482

447

473

446

474

26

26

М24

16

500

530

530

670

620

585

549

575

548

576

28

20

600

630

630

780

725

685

651

677

650

678

31

5

6

5

30

М27

800

820

820

1010

950

905

851

877

850

878

37

33

М30

24

1000

1020

1020

1220

1160

1110

-

-

-

-

43

-

-

28

1200

1220

1220

1455

1380

1330

51

39

М36

32

Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа

10

14

15

90

60

42

24

34

23

35

12

2

4

3

70

14

М12

4

15

18

19

95

65

47

29

39

28

40

75

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа

Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа

20

25

26

105

75

58

36

50

35

51

14

2

4

3

80

14

М12

4

25

32

33

115

85

68

43

57

42

58

16

90

32

38

39

135

100

78

51

65

50

66

105

18

М16

40

45

46

145

110

88

61

75

60

76

17

3

110

50

57

59

160

125

102

73

87

72

88

19

125

65

76

78

180

145

122

95

109

94

110

21

140

80

89

91

195

160

133

106

120

105

121

150

100

108

110

215

180

158

129

149

128

150

23

-

8

125

133

135

245

210

184

155

175

154

176

25

150

159

161

280

240

212

183

203

182

204

25

22

М20

200

219

222

335

295

268

239

259

238

260

27

22

М20

12

250

273

273

405

355

320

292

312

291

313

28

26

М24

300

325

325

460

410

370

343

363

342

364

4

5

4

350

377

377

520

470

430

395

421

394

422

30

16

400

426

426

580

525

482

447

473

446

474

34

30

М27

500

530

530

710

650

585

549

575

548

576

44

33

М30

20

600

630

630

840

770

685

651

677

650

678

45

5

6

5

39

М36

800

820

820

1020

950

905

851

877

850

878

49

24

Прохід

Умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа

1000

1020

1020

1255

1170

1110

-

-

-

-

58

5

-

-

-

45

М42

28

1200

1220

1220

1485

1390

1330

71

52

М48

32

Тиск номінальній (умовний) PN 2,5 МПа

10

14

15

90

60

42

24

34

23

35

14

2

4

3

70

14

М12

4

15

18

19

95

65

47

29

39

28

40

75

20

25

26

105

75

58

36

50

35

51

80

25

32

33

115

85

68

43

57

42

58

90

32

38

39

135

100

78

51

65

50

66

18

105

18

М16

40

45

46

145

110

88

61

75

60

76

19

3

110

50

57

59

160

125

102

73

87

72

88

21

115

65

76

78

180

145

122

95

109

94

110

-

8

80

89

91

195

160

133

106

120

105

121

23

100

108

110

230

190

158

129

149

128

150

25

22

М24

125

133

135

270

220

184

155

175

154

176

27

26

150

159

161

300

250

212

183

203

182

204

200

219

222

360

310

278

239

259

238

260

29

12

250

273

273

425

370

335

292

312

291

313

31

30

М27

300

325

325

485

430

390

343

363

342

364

32

4

5

4

16

350

377

377

550

490

450

395

421

394

422

38

33

М30

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 2,5 МПа

діаметр

кількість

400

426

426

610

550

505

447

473

446

474

40

4

5

4

33

М30

16

500

530

530

730

660

615

549

575

548

576

48

39

М36

20

600

630

630

840

770

720

651

677

650

678

49

5

6

5

800

820

820

1075

990

930

851

877

850

878

63

45

М42

24

Таблиця А.2 – Фланці сталеві для арматури і трубопроводів під фторопластові прокладки (виповнення 8 і 9)

Розміри в міліметрах

Прохід умовний

DN

Тиск номінальний (умовний) PN, МПа

10

до 0,63

18

30

4

3

понад 0,63 до 10

23

35

15

до 0,63

22

34

понад 0,63 до 20

28

40

20

до 0,63

32

44

понад 0,63 до 20

35

51

25

до 0,63

40

52

понад 0,63 до 20

42

58

32

до 0,63

48

60

понад 0,63 до 20

50

66

40

до 0,63

54

70

понад 0,63 до 20

60

76

50

до 0,63

65

81

понад 0,63 до 20

72

88

65

до 0,63

85

101

понад 0,63 до 20

94

110

80

до 0,63

100

116

понад 0,63 до 20

105

121

100

до 0,63

116

138

6

5

понад 0,63 до 20

150

150

125

до 0,63

145

167

понад 0,63 до 20

154

176

150

до 0,63

170

192

понад 0,63 до 20

182

204

Прохід умовний

DN

Тиск номінальний (умовний) PN, МПа

200

до 0,63

228

250

6

5

понад 0,63 до 20

238

260

250

до 0,63

282

304

понад 0,63 до 20

291

313

300

до 0,63

335

357

понад 0,63 до 16

342

364

350

до 0,63

385

407

понад 0,63 до 10

394

422

400

до 0,63

435

457

понад 0,63 до 10

446

474

450

до 0,63

488

510

понад 0,63 до 4,0

496

524

500

до 0,63

540

562

понад 0,63 до 6,3

548

576

600

до 0,63

634

662

понад 0,63 до 6,3

650

678

800

до 0,63

840

868

понад 0,63 до 4,0

850

878

Примітка – Решта розмірів фланців наведена в таблиці А.1.

Додаток Б.

Конструкції та розміри сталевих приварних встик фланців арматури, з’єднувальних частин і трубопроводів [20]

Конструкції та розміри фланців наведені на рисунках Б.1-Б.9 і в таблицях Б.1-Б.5.

Розміри ущільнювальних поверхонь для фланців виповнень 8, 9 під фторопластові прокладки наведені в таблиці А.2 додатку А.

Приклад умовного позначення круглого сталевого приварного встик фланця на умовний прохід (номінальний розмір) DN 50 мм і на номінальний (умовний) тиск PN 1,0 МПа, зі сталі 25, виповнення 1 (зі з’єднувальним виступом):

Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80.

Те ж, квадратного:

Фланец квадратный 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821-80.

Для фланців типу „шип-паз” під фторопластові прокладки до умовного позначення слід додавати букву Ф після позначення умовного тиску.

Маса фланців наведена в таблиці В.1, В.2 додатку В.

Рисунок Б.1 – Фланець сталевий приварний встик зі з’єднувальним виступом (виповнення 1)

Рисунок Б.2 – Фланець сталевий приварний встик з виступом (виповнення 2)

Рисунок Б.3 – Фланець сталевий приварний встик із западиною (виповнення 3)

Рисунок Б.4 – Фланець сталевий приварний встик з шипом (виповнення 4 і 8)

Рисунок Б.5 – Фланець сталевий приварний встик з пазом (виповнення 5 і 9)

Рисунок Б.6 – Фланець сталевий приварний встик під лінзову прокладку (виповнення 6)

Рисунок Б.7 – Фланець сталевий приварний встик під прокладку овального перерізу (виповнення 7)

Таблиця Б.1 – Фланці сталеві приварні встик для арматури і трубопроводів. Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 0,25 МПа

Болти

(шпильки)

діаметр

кількість

10

8

75

50

35

19

29

18

30

15

22

8

2

4

3

23

60

11

М10

4

15

12

80

55

40

23

33

22

34

19

28

26

65

20

18

90

65

50

33

43

32

44

26

36

28

70

25

25

100

75

60

41

51

40

52

33

42

75

32

31

120

90

70

49

59

48

60

39

50

95

14

М12

40

38

130

100

80

55

69

54

70

46

60

9

3

33

100

50

49

140

110

90

66

80

65

81

58

70

110

65

66

160

130

110

86

100

85

101

77

88

125

80

78

185

150

128

101

115

100

116

90

102

11

35

140

18

М16

100

96

205

170

148

117

137

116

138

110

122

37

155

125

121

235

200

178

146

166

145

167

135

148

8

150

146

260

225

202

171

191

170

192

161

172

38

200

202

315

280

258

229

249

228

250

222

235

13

45

250

254

370

335

312

283

303

282

304

278

288

16

12

300

303

435

395

365

336

356

335

357

330

340

4

5

4

22

М20

350

351

485

445

415

386

406

385

407

382

390

400

398

535

495

465

436

456

435

457

432

440

16

500

501

640

600

570

541

561

540

562

535

545

19

50

600

602

755

705

670

635

661

634

662

636

650

5

6

5

55

26

М24

20

800

792

975

920

880

841

867

840

868

826

844

60

30

М27

24

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 0,25 МПа

1000

992

1175

1120

1080

1028

1044

21

5

6

5

60

30

М27

28

1200

1192

1375

1320

1280

1228

1244

23

65

32

Тиск номінальній (умовний) PN 0,6 МПа

10

8

75

50

35

19

29

18

30

15

22

10

2

4

3

27

60

11

М10

4

15

12

80

55

40

23

33

22

34

19

28

28

65

20

18

90

65

50

33

43

32

44

26

36

30

70

25

25

100

75

60

41

51

40

52

33

42

12

75

32

31

120

90

70

49

59

48

60

39

50

33

95

14

М12

40

38

130

100

80

55

69

54

70

46

60

3

35

100

50

49

140

110

90

66

80

65

81

58

70

110

65

66

160

130

110

86

100

85

101

77

88

125

80

78

185

150

128

101

115

100

116

90

102

13

37

140

18

М16

100

96

205

170

148

117

137

116

138

110

122

38

155

125

121

235

200

178

146

166

145

167

135

148

15

40

8

150

146

260

225

202

171

191

170

192

161

172

43

200

202

315

280

258

229

249

228

250

222

235

17

50

250

254

370

335

312

283

303

282

304

278

288

18

12

300

303

435

395

365

336

356

335

357

330

340

4

5

4

22

М20

350

351

485

445

415

386

406

385

407

382

390

400

398

535

495

465

436

456

435

457

432

440

16

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 0,6 МПа

500

501

640

600

570

541

561

540

562

535

545

18

4

5

4

50

-

22

М20

16

600

602

755

705

670

635

661

634

662

636

650

19

5

6

5

55

26

М24

20

800

792

975

920

880

841

867

840

868

826

844

60

30

М27

24

1000

992

1175

1120

1080

-

-

-

-

1028

1044

28

1200

1192

1400

1340

1295

1228

1248

23

70

33

М30

32

Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа

10

8

90

60

42

24

34

23

35

15

25

10

2

4

3

33

70

14

М12

4

15

12

95

65

47

29

39

28

40

19

30

75

20

18

105

75

58

36

50

35

51

26

38

12

36

80

25

25

115

85

68

43

57

42

58

33

45

38

90

32

31

135

100

78

51

65

50

66

39

55

13

40

105

18

М16

40

38

145

110

88

61

75

60

76

46

62

3

42

110

50

49

160

125

102

73

87

72

88

58

76

125

65

66

180

145

122

95

109

94

110

77

94

15

45

140

80

78

195

160

133

106

120

105

121

90

105

15

47

150

100

96

215

180

158

129

149

128

150

110

128

17

48

-

8

125

121

245

210

184

155

175

154

176

135

156

19

57

150

146

280

240

212

183

203

182

204

161

180

22

М20

200

202

335

295

268

239

259

238

260

222

240

58

250

254

390

350

320

292

312

291

313

278

290

21

60

12

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа

300

303

440

400

370

343

363

342

364

330

345

22

4

5

4

60

-

22

М20

12

350

351

500

460

430

395

421

394

422

382

400

22

16

400

398

565

515

482

447

473

446

474

432

445

22

4

5

4

60

26

М24

16

500

501

670

620

585

549

575

548

576

535

550

24

65

20

600

602

780

725

685

651

677

650

678

636

650

5

6

5

30

М27

800

792

1010

950

905

851

877

850

878

826

850

27

75

33

М30

24

1000

992

1220

1160

1110

-

-

-

-

1028

1050

29

80

28

1200

1192

1455

1380

1330

1228

1256

33

90

39

М36

32

Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа

10

8

90

60

42

24

34

23

35

15

26

12

2

4

3

33

70

14

М12

4

15

12

95

65

47

29

39

28

40

19

30

75

20

18

105

75

58

36

50

35

51

26

38

36

80

25

25

115

85

68

43

57

42

58

33

45

38

90

32

31

135

100

78

51

65

50

66

39

55

13

40

105

18

М16

40

38

145

110

88

61

75

60

76

46

64

3

42

110

50

49

160

125

102

73

87

72

88

58

76

45

125

65

66

180

145

122

95

109

94

110

77

94

15

47

140

80

78

195

160

133

106

120

105

121

90

110

17

50

150

100

96

215

180

158

129

149

128

150

110

130

-

8

125

121

245

210

184

155

175

154

176

135

156

19

57

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа

150

146

280

240

212

183

203

182

204

161

180

19

3

4

3

57

-

22

М20

8

200

202

335

295

268

239

259

238

260

222

240

21

58

12

250

254

405

355

320

292

312

291

313

278

292

23

65

26

М24

300

303

460

410

370

343

363

342

364

330

346

24

4

5

4

66

350

351

520

470

430

395

421

394

422

382

400

28

70

16

400

398

580

525

482

447

473

446

474

432

450

32

75

30

М27

16

500

501

710

650

585

549

575

548

576

535

559

38

90

33

М30

20

600

602

840

770

685

651

677

650

678

636

660

41

5

6

5

39

М36

800

792

1020

950

905

851

877

850

878

826

850

45

95

24

1000

992

1255

1170

1110

-

-

-

-

1028

1060

49

110

45

М42

28

1200

1192

1485

1390

1330

1228

1268

51

5

6

5

125

52

М48

32

Тиск номінальній (умовний) PN 2,5 МПа

10

8

90

60

42

24

34

23

35

15

26

14

2

4

3

33

70

14

М12

4

15

12

95

65

47

29

39

28

40

19

30

75

20

18

105

75

58

36

50

35

51

26

38

34

80

25

25

115

85

68

43

57

42

58

33

45

36

90

32

31

135

100

78

51

65

50

66

39

56

16

43

105

18

М16

40

38

145

110

88

61

75

60

76

46

64

3

45

110

50

49

160

125

102

73

87

72

88

58

76

17

125

65

66

180

145

122

95

109

94

110

77

96

19

50

-

8

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 2,5 МПа

80

78

195

160

133

106

120

105

121

90

110

19

3

4

3

52

-

18

М16

8

100

96

230

190

158

129

149

128

150

110

132

21

58

22

М20

125

121

270

220

184

155

175

154

176

135

160

23

65

26

М24

150

146

300

250

212

183

203

182

204

161

186

25

68

200

202

360

310

278

239

259

238

260

222

245

27

75

12

250

254

425

370

335

292

312

291

313

278

300

29

30

М27

300

303

485

430

390

343

363

342

364

330

352

32

4

5

4

80

16

350

351

550

490

450

395

421

394

422

382

406

36

85

33

М30

400

398

610

550

505

447

473

446

474

432

464

40

100

500

501

730

660

615

549

575

548

576

535

570

44

39

М36

20

600

602

840

770

720

651

677

650

678

636

670

49

5

6

5

115

800

792

1075

990

930

851

877

850

878

826

874

55

135

45

М42

24

1000

992

1315

1210

1140

-

-

-

-

1028

1084

59

150

56

М52

28

1200

1192

1525

1420

1350

1228

1288

62

160

32

Тиск номінальній (умовний) PN 4,0 МПа

10

8

90

60

42

24

34

23

35

15

26

14

2

4

3

33

70

14

М12

4

15

12

95

65

47

29

39

28

40

19

30

75

20

18

105

75

58

36

50

35

51

26

38

34

80

25

25

115

85

68

43

57

42

58

33

45

36

90

32

31

135

100

78

51

65

50

66

39

56

16

43

105

18

М16

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 4,0 МПа

діаметр

кількість

40

38

145

110

88

61

75

60

76

46

64

16

3

4

3

45

110

18

М16

4

50

48

160

125

102

73

87

72

88

58

76

17

125

65

66

180

145

122

95

109

94

110

77

96

19

50

-

8

80

78

195

160

133

106

120

105

121

90

112

21

55

100

96

230

190

158

129

149

128

150

110

138

23

65

22

М20

125

120

270

220

184

155

175

154

176

135

160

25

26

М24

150

145

300

250

212

183

203

182

204

161

186

27

68

200

200

375

320

285

239

259

238

260

222

250

35

85

30

М27

12

250

252

445

385

345

292

312

291

313

278

310

39

98

33

М30

300

301

510

450

410

343

363

342

364

330

368

42

4

5

4

112

16

350

351

570

510

465

395

421

394

422

382

418

48

116

400

398

655

585

535

447

473

446

474

432

480

54

135

39

М36

16

500

495

755

670

615

549

575

548

576

535

580

58

140

45

М42

20

600

595

890

795

735

651

677

650

678

636

686

5

6

5

52

М48

800

795

1135

1030

960

851

877

850

878

826

908

71

190

56

М52

24

1000

995

1360

1250

1180

-

-

-

-

1028

1140

77

235

28

1200

1195

1575

1460

1380

1228

1350

80

250

62

М56

32

Таблиця Б.2 – Фланці сталеві приварні встик для арматури і трубопроводів на номінальний (умовний тиск) PN 6,3 МПа

Розміри в міліметрах

Прохід умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 6,3 МПа

10

8

100

70

42

24

34

23

35

18

35

50

15

12

105

75

47

29

39

28

40

24

55

20

18

125

90

58

36

50

35

51

30

45

58

25

25

135

100

68

43

57

42

58

35

50

68

32

31

150

110

78

51

65

50

66

42

65

78

40

37

165

125

88

61

75

60

76

52

75

88

50

47

175

135

102

73

87

72

88

63

85

102

65

64

200

160

122

95

109

94

110

85

110

132

80

77

210

170

133

106

120

105

121

97

115

133

100

94

250

200

158

129

149

128

150

124

145

170

125

118

295

240

184

155

175

154

176

153

175

205

150

142

340

280

212

183

203

182

204

181

205

240

200

198

405

345

285

239

259

238

260

243

265

285

250

246

470

400

345

292

312

291

313

298

320

345

300

294

530

460

410

343

363

342

364

345

375

410

350

342

595

525

465

395

421

394

422

394

420

460

400

386

670

585

535

447

473

446

474

445

480

535

500

485

800

705

615

549

575

548

576

-

-

-

600

585

925

820

735

651

677

650

678

800

785

1165

1050

960

-

-

-

-

1000

985

1415

1290

1180

1200

1185

1665

1530

1380

рохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 6,3 МПа

Шпильки

діаметр

кількість

10

15

34

16

9

2

4

3

6,5

46

2,8

14

М12

4

15

19

38

20

26

48

18

54

18

М16

25

33

52

20

56

32

39

64

21

60

22

М20

40

46

74

3

65

50

58

86

23

12

8

67

4

65

77

106

25

72

8

80

90

120

27

100

110

140

29

77

26

М24

125

135

172

33

95

30

М27

150

161

206

35

105

33

М30

200

222

264

41

110

12

250

278

316

45

115

39

М36

300

330

370

50

4

5

4

120

16

350

382

430

56

140

400

432

484

62

155

45

М42

500

535

594

66

-

-

165

-

52

М48

20

600

636

704

71

-

6

5

180

56

М52

800

826

920

85

-

-

225

62

М56

24

1000

1028

1160

92

280

70

М64

28

1200

1228

1386

95

315

78

М72

32

Таблиця Б.3 – Фланці сталеві приварні встик для арматури і трубопроводів на номінальний (умовний тиск) PN 10,0 МПа

Розміри в міліметрах

Прохід умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 10,0 МПа

10

8

100

70

42

24

34

23

35

18

35

50

15

12

105

75

47

29

39

28

40

24

55

20

18

125

90

58

36

50

35

51

30

45

58

25

25

135

100

68

43

57

42

58

35

50

68

32

31

150

110

78

51

65

50

66

42

65

78

40

37

165

125

88

61

75

60

76

52

75

88

50

45

195

145

102

73

87

72

88

63

85

102

65

62

220

170

122

95

109

94

110

85

110

140

80

75

230

180

133

106

120

105

121

97

115

150

100

92

265

210

158

129

149

128

150

124

145

175

125

112

310

250

184

155

175

154

176

153

175

210

150

136

350

290

212

183

203

182

204

181

205

250

200

190

430

360

285

239

259

238

260

243

265

285

250

236

500

430

345

292

312

291

313

298

320

345

300

284

585

500

410

343

363

342

364

345

375

410

350

332

655

560

465

395

421

394

422

394

420

465

400

376

715

620

535

447

473

446

474

445

480

535

Закінчення таблиці Б.3

Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 10,0 МПа

Шпильки

діаметр

кількість

10

15

34

16

9

2

4

3

6,5

43

2,8

14

М12

4

15

19

38

18

46

20

26

48

20

51

18

М16

25

33

52

22

56

32

39

64

60

22

М20

40

46

76

23

3

67

50

58

86

25

12

8

68

4

26

М24

65

77

110

29

80

8

80

90

124

31

87

100

110

146

35

97

30

М27

125

135

180

39

112

33

М30

150

161

214

43

125

12

200

222

276

51

140

39

М36

250

278

340

57

160

300

330

400

66

4

5

4

180

45

М42

16

350

382

460

72

17

11

195

5,8

52

М48

400

432

510

76

200

Таблиця Б.4 – Фланці сталеві приварні встик для арматури і трубопроводів на номінальний (умовний тиск) PN 16,0 МПа

Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 16,0 МПа

15

105

75

47

29

39

28

40

24

35

55

20

125

90

58

36

50

35

51

30

45

58

25

135

100

68

43

57

42

58

35

50

68

32

150

110

78

51

65

50

66

42

65

78

40

165

125

88

61

75

60

76

52

75

88

50

195

145

102

73

87

72

88

63

95

115

65

220

170

122

95

109

94

110

85

110

140

80

230

180

133

106

120

105

121

97

130

150

100

265

210

158

129

149

128

150

124

145

175

125

310

250

184

155

175

154

176

153

190

210

150

350

290

212

183

203

182

204

181

205

250

200

430

360

285

239

259

238

260

243

275

315

250

500

430

345

292

312

291

313

298

330

380

300

585

500

410

343

363

342

364

345

380

410

Закінчення таблиці Б.4

Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 16,0 МПа

Шпильки

діаметр

кількість

15

19

38

18

9

2

4

3

6,5

50

2,8

14

М12

4

20

26

48

20

56

18

М16

25

33

52

22

32

39

64

65

22

М20

40

46

76

25

3

72

50

58

86

27

12

8

75

4

26

М24

65

77

110

31

85

8

80

90

124

33

90

100

110

146

37

100

30

М27

125

135

180

41

115

33

М30

150

161

214

47

14

10

130

4,2

12

200

222

276

57

17

11

145

5,8

39

М36

250

278

340

65

165

300

330

400

74

23

4

5

4

14

185

8,5

45

М42

16

Таблиця Б.5 – Фланці сталеві приварні встик для арматури і трубопроводів на номінальний (умовний тиск) PN 20,0 МПа

Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 20,0 МПа

15

120

82

47

29

39

28

40

24

40

55

20

130

90

58

36

50

35

51

30

45

58

25

150

102

68

43

57

42

58

35

50

68

32

160

115

78

51

65

50

66

42

65

78

40

170

124

88

61

75

60

76

52

75

91

50

210

160

102

73

87

72

88

63

95

129

65

260

203

122

95

109

94

110

85

130

167

80

290

230

133

106

120

105

121

97

160

190

100

360

292

158

129

149

128

150

124

190

245

125

385

318

184

155

175

154

176

153

205

271

150

440

360

212

183

203

182

204

181

240

306

200

535

440

285

239

259

238

260

243

305

380

250

670

572

345

292

312

291

313

-

-

-

Закінчення таблиці Б.5

Розміри в міліметрах

Прохід

умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 20,0 МПа

Шпильки

діаметр

кількість

15

23

40

24

9

2

4

3

6,5

52

2,8

22

М20

4

20

29

46

26

55

25

36

54

28

60

26

М24

32

43

64

30

65

40

49

74

31

12

3

8

72

4

50

61

105

37

95

8

65

90

138

45

118

30

М27

80

110

162

51

132

33

М30

100

135

208

63

4,5

3,5

175

39

М36

125

170

234

73

14

10

4,2

12

150

196

266

79

17

11

190

5,8

45

М42

200

248

340

89

230

52

М48

250

330

460

107

-

-

300

-

56

М52

16

Додаток В

Маса сталевих плоских приварних і приварних встик фланців

Таблиця В.1 – Маса сталевих плоских приварних і приварних встик фланців Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 0,25 МПа

Плоскі приварні

Приварні встик

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

зі з’єднувальним

виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

10

0,25

0,25

0,24

0,29

0,28

0,27

0,28

0,28

15

0,29

0,29

0,27

0,34

0,34

0,32

0,34

0,33

20

0,45

0,45

0,42

0,46

0,45

0,41

0,44

0,44

25

0,55

0,55

0,52

0,55

0,55

0,50

0,54

0,53

32

0,79

0,79

0,75

0,78

0,78

0,72

0,76

0,77

40

0,95

0,93

0,90

1,09

1,04

1,02

1,03

1,04

50

1,04

1,02

0,98

1,26

1,21

1,14

1,18

1,21

65

1,39

1,37

1,32

1,62

1,57

1,46

1,53

1,55

80

1,84

1,79

1,74

2,43

2,30

2,26

2,29

2,30

100

2,14

2,11

2,01

2,98

2,70

2,65

2,67

2,71

125

2,60

2,56

2,42

3,72

3,65

3,41

3,52

3,57

150

3,43

3,39

3,23

4,30

5,22

3,95

4,04

4,13

200

4,73

4,69

4,48

6,92

6,75

6,33

6,55

6,63

250

6,95

6,92

6,62

9,88

9,61

9,18

9,32

9,43

300

9,33

9,22

8,79

13,38

13,35

12,35

11,59

12,67

350

10,45

10,33

9,87

15,97

15,93

14,90

14,63

15,00

400

11,64

11,51

9,96

18,56

18,53

17,30

16,84

17,33

500

16,01

15,86

15,15

26,76

26,60

25,00

23,11

23,76

600

21,35

21,03

20,08

35,79

35,70

33,00

32,90

33,37

800

36,63

36,15

34,14

46,15

55,50

52,20

51,49

52,60

1000

52,58

-

-

73,44

-

-

-

-

1200

62,36

92,92

Продовження таблиці В.1

Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 0,6 МПа

Плоскі приварні

Приварні встик

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

10

0,31

0,31

0,30

0,34

0,34

0,32

0,34

0,33

15

0,33

0,33

0,32

0,40

0,40

0,38

0,40

0,40

20

0,53

0,53

0,51

0,53

0,53

0,50

0,53

0,52

25

0,64

0,64

0,62

0,76

0,77

0,72

0,75

0,75

32

1,01

1,02

0,98

1,10

1,08

1,04

1,08

1,08

40

1,21

1,19

1,16

1,36

1,37

1,28

1,30

1,34

50

1,33

1,30

1,27

1,53

1,51

1,44

1,46

1,47

65

1,63

1,60

1,55

1,97

2,06

1,83

1,72

1,75

80

2,44

2,40

2,35

2,76

2,76

2,80

2,65

2,72

100

2,85

2,81

2,72

3,35

3,04

3,03

3,03

3,04

125

3,88

3,84

3,70

4,66

4,24

3,66

4,50

4,55

150

4,39

4,36

4,19

5,37

5,85

4,93

5,29

5,35

200

5,89

5,86

5,65

8,37

9,35

7,75

7,98

8,05

250

7,67

7,64

7,34

10,99

10,69

10,14

12,20

12,30

300

10,28

10,18

9,74

14,82

14,28

14,10

13,81

14,11

350

12,58

12,45

12,00

17,69

18,65

17,64

16,35

16,72

400

15,20

15,07

14,53

20,55

19,69

19,30

18,83

19,31

500

19,72

19,57

18,86

26,63

29,10

25,90

24,44

25,10

600

26,24

25,91

24,96

35,79

35,60

33,40

37,49

33,67

800

46,14

45,66

43,65

56,17

55,20

52,20

51,67

53,36

1000

64,36

-

-

73,51

-

-

-

-

1200

99,03

111,43

Продовження таблиці В.1

Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 1,0 МПа

Плоскі приварні

Приварні встик

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

10

0,46

0,46

0,44

0,50

0,50

0,48

0,50

0,49

15

0,51

0,51

0,49

0,58

0,58

0,54

0,57

0,56

20

0,74

0,75

0,71

0,87

0,87

0,81

0,87

0,83

25

0,89

0,89

0,84

1,05

1,05

0,98

1,03

1,02

32

1,40

1,39

1,34

1,54

1,53

1,45

1,50

1,49

40

1,71

1,72

1,67

1,83

1,78

1,71

1,74

1,78

50

2,06

2,03

1,99

2,26

2,23

2,15

2,15

2,21

65

2,80

2,77

2,69

3,17

3,11

2,92

3,06

3,14

80

3,19

3,13

3,08

3,67

3,60

3,46

3,54

3,65

100

3,96

3,94

3,76

4,70

4,70

4,49

4,50

4,54

125

5,40

5,38

5,18

6,71

6,58

6,27

6,12

6,23

150

6,62

6,62

6,33

8,17

8,20

7,77

8,80

8,90

200

8,05

8,04

7,71

11,35

11,00

10,47

10,28

10,32

250

10,65

10,66

10,22

14,64

14,39

13,86

13,64

13,83

300

12,90

12,89

12,21

18,66

19,30

17,70

18,52

18,90

350

15,85

15,79

14,96

24,00

24,70

22,56

22,70

23,00

400

21,56

21,51

20,49

30,00

30,35

27,65

28,00

28,50

500

22,70

28,02

26,86

39,20

40,00

37,00

36,91

37,60

600

39,40

39,26

37,48

48,80

50,00

46,60

45,52

48,70

800

79,16

77,89

76,08

87,24

86,10

80,40

81,25

84,28

1000

118,43

-

-

119,19

-

-

-

-

1200

197,44

179,91

Продовження таблиці В.1 Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 1,6 МПа

Плоскі приварні

Приварні встик

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

10

0,54

0,54

0,53

0,59

0,60

0,58

0,59

0,58

15

0,61

0,61

0,58

0,68

0,68

0,65

0,67

0,66

20

0,86

0,86

0,83

0,87

0,87

0,82

0,85

0,84

25

1,17

1,17

1,13

1,05

1,05

0,99

1,03

1,02

32

1,58

1,58

1,53

1,54

1,54

1,48

1,50

1,50

40

1,96

1,93

1,89

1,85

1,81

1,77

1,77

1,81

50

2,58

2,54

2,50

2,28

2,24

2,16

2,17

2,23

65

3,42

3,38

3,30

3,19

3,17

3,05

3,06

3,14

80

3,71

3,71

3,70

4,21

4,15

4,04

4,06

4,17

100

4,73

4,72

4,53

4,90

4,80

4,65

4,72

4,78

125

6,38

6,38

6,15

6,75

6,76

6,47

6,55

6,66

150

7,81

7,81

7,52

8,30

8,28

7,88

7,96

8,08

200

10,10

10,21

9,88

11,79

11,72

11,28

11,04

11,20

250

14,49

14,48

14,06

17,36

15,00

14,30

16,67

16,86

300

17,78

17,59

17,12

22,76

22,65

20,83

21,60

22,10

350

22,88

22,65

21,99

32,04

32,00

29,43

30,60

33,10

400

31,00

30,76

29,94

43,00

42,64

41,10

41,00

41,70

500

57,01

56,17

55,74

70,97

70,32

69,00

68,00

69,90

600

80,03

79,03

78,80

99,30

97,81

96,73

94,50

96,60

800

104,41

103,15

101,34

130,57

118,79

115,00

124,80

127,60

1000

179,37

-

-

203,39

-

-

-

-

1200

297,78

284,94

Закінчення таблиці В.1 Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 2,5 МПа

Плоскі приварні

Приварні встик

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

10

0,63

0,64

0,61

0,68

0,69

0,66

0,68

0,67

15

0,70

0,71

0,68

0,79

0,78

0,75

0,80

0,78

20

0,98

0,97

0,94

0,97

0,99

0,93

0,97

0,95

25

1,17

1,17

1,13

1,18

1,19

1,13

1,16

1,15

32

1,77

1,76

1,72

1,83

1,85

1,78

1,81

1,80

40

2,18

2,15

2,11

2,19

2,16

2,10

2,11

2,15

50

2,71

2,80

2,76

2,78

2,76

2,47

2,69

2,75

65

3,22

3,21

3,14

3,71

3,62

3,60

3,55

3,62

80

4,06

4,00

3,95

4,44

4,32

4,27

4,26

4,48

100

5,92

5,89

5,72

6,51

6,58

6,27

6,41

6,49

125

8,26

8,25

8,23

9,41

9,45

9,14

9,27

9,37

150

10,12

10,07

9,83

12,52

12,56

11,90

12,01

12,17

200

13,34

13,24

13,01

17,44

17,21

16,86

16,36

16,62

250

18,90

18,78

18,52

24,40

24,08

23,27

25,37

25,74

300

23,95

23,53

23,29

33,29

32,40

31,94

32,42

33,16

350

34,35

34,57

34,18

46,57

45,60

44,68

45,40

46,23

400

44,62

44,01

43,56

64,81

63,58

62,41

63,48

64,59

500

67,30

66,63

66,36

88,91

88,20

86,50

86,48

88,08

600

90,87

89,13

88,91

123,70

122,00

105,70

119,50

122,17

800

181,43

174,52

174,15

213,90

211,00

209,00

210,00

214,68

1000

312,12

1200

387,50

Таблиця В.2 – Маса приварних встик фланців на номінальний (умовний) тиск PN від 4,0 до 20,0 Мпа Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 4,0 МПа

зі з’єднувальним виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

10

0,68

0,69

0,66

0,68

0,67

15

0,79

0,78

0,75

0,80

0,78

20

0,97

0,99

0,93

0,97

0,95

25

1,18

1,19

1,13

1,16

1,15

32

1,83

1,85

1,78

1,81

1,80

40

2,19

2,16

2,10

2,11

2,15

50

2,81

2,79

2,68

2,72

2,78

65

3,71

3,72

3,59

3,60

3,68

80

4,80

4,81

4,60

4,69

4,80

100

7,40

7,06

6,82

7,20

7,28

125

10,00

10,17

9,48

9,97

10,08

150

13,03

13,20

12,60

12,86

13,03

200

24,44

24,00

23,57

24,20

24,00

250

37,59

37,30

36,50

36,90

37,40

300

57,10

50,60

50,30

51,10

52,20

350

70,34

69,60

68,00

68,10

68,80

400

106,76

105,50

105,00

103,80

106,00

500

132,33

128,00

126,00

128,00

130,00

600

180,95

195,08

165,78

182,02

179,81

800

343,69

367,40

319,93

345,08

342,20

1000

540,75

-

-

-

-

1200

690,59

Продовження таблиці В.2

Маса, кг

Прохід умовний DN, мм

Тиск номінальній (умовний) PN 6,3 МПа

зі з’єднувальним

виступом

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

під прокладку

овального перерізу

під лінзову

прокладку

10

1,03

1,02

0,98

0,99

0,99

0,99

1,03

15

1,15

1,14

1,11

1,12

1,13

1,11

1,15

20

1,80

1,81

1,76

1,78

1,80

1,75

1,80

25

2,30

2,28

2,22

2,26

2,27

2,25

2,30

32

2,94

2,94

2,88

2,91

2,92

2,87

2,94

40

3,75

3,71

3,67

3,67

3,74

3,67

3,75

50

4,63

4,59

4,50

4,51

4,60

4,50

4,63

65

6,29

6,16

6,05

6,06

6,19

6,09

6,26

80

7,22

7,17

7,00

7,05

7,18

6,87

7,05

100

10,71

10,70

10,50

10,53

10,67

10,48

10,71

125

17,13

16,94

16,60

16,66

16,91

16,67

16,98

150

24,60

25,40

24,10

24,06

24,44

24,18

24,60

200

36,60

38,50

36,11

35,74

36,27

36,03

36,45

250

50,89

53,80

50,30

49,45

50,16

50,08

50,58

300

68,15

74,60

68,30

65,04

62,52

67,00

67,59

350

98,68

106,00

98,50

94,71

96,27

96,42

97,08

400

135,80

151,00

137,00

128,90

130,85

134,93

135,70

500

192,74

200,89

184,56

193,46

191,96

-

-

600

269,27

283,40

255,10

270,34

268,12

800

463,87

-

-

-

-

1000

980,60

1200

1263,72

Продовження таблиці В.2

Маса, кг

Прохід умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 10,0 МПа

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

під прокладку

овального перерізу

під лінзову

прокладку

10

1,02

0,99

1,01

1,02

0,99

1,03

15

1,26

1,23

1,24

1,25

1,23

1,27

20

1,98

1,90

1,95

1,95

2,02

1,97

25

2,48

2,42

2,45

2,46

2,45

2,50

32

3,05

3,00

3,03

3,03

2,99

3,06

40

4,06

4,00

4,00

4,07

3,95

4,05

50

6,03

5,60

5,94

6,05

5,95

6,08

65

8,52

8,48

8,41

8,84

8,40

8,57

80

9,91

9,85

9,77

9,95

9,80

9,98

100

14,65

14,40

14,47

14,65

14,44

14,67

125

23,32

19,30

23,00

23,30

23,04

23,34

150

32,87

31,90

31,73

32,22

31,87

32,19

200

54,24

54,07

51,14

53,90

53,81

54,23

250

85,24

85,12

83,37

84,51

85,40

85,26

300

127,78

127,73

125,24

127,41

127,76

128,35

350

170,94

170,00

167,22

169,56

169,55

171,60

400

216,44

211,86

207,25

210,24

211,10

212,90

Тиск номінальній (умовний) PN 16,0 МПа

15

1,27

1,24

1,24

1,21

1,23

1,27

20

1,98

1,94

1,95

1,90

2,03

2,08

25

2,48

2,44

2,45

2,38

2,44

2,50

32

3,07

3,01

3,04

2,96

2,98

3,06

40

4,01

3,98

4,28

4,20

3,97

4,06

50

6,43

6,40

6,49

5,95

6,30

6,49

65

9,38

8,64

8,36

8,23

8,88

9,10

80

10,40

10,30

10,16

10,02

10,20

10,46

100

15,40

15,22

15,18

14,93

15,09

15,41

125

24,87

23,10

23,89

23,59

23,82

24,19

150

35,04

34,40

31,84

31,65

33,92

34,48

Закінчення таблиці В.2

Маса, кг

Прохід умовний DN

Тиск номінальній (умовний) PN 16,0 МПа

з виступом

із западиною

з шипом

з пазом

під прокладку

овального перерізу

під лінзову

прокладку

200

60,10

60,00

58,24

57,80

57,86

58,90

250

94,40

94,20

92,48

91,93

92,16

93,41

300

141,00

140,00

136,69

136,06

136,56

139,20

Тиск номінальній (умовний) PN 20,0 МПа

15

1,92

1,92

2,11

2,08

1,88

1,93

20

2,54

2,53

2,49

2,44

2,46

2,50

25

3,53

3,33

3,54

3,50

3,50

3,59

32

4,42

4,42

4,42

4,34

4,35

4,43

40

5,32

5,36

5,31

5,22

5,27

5,46

50

11,11

11,25

9,95

9,85

9,86

10,05

65

19,01

19,20

18,61

18,48

18,97

19,23

80

27,30

27,50

27,28

27,03

27,23

27,55

100

53,22

53,60

53,14

52,89

53,26

53,64

125

73,15

65,20

64,05

63,75

65,37

64,74

150

90,19

90,60

90,11

89,76

90,02

90,92

200

158,60

159,00

158,27

157,83

158,53

159,69

250

314,50

315,70

318,03

317,49

-

-

Додаток Г

Конструкція та розміри сталевих вільних фланців на приварному кільці [21]

Конструкція та розміри фланців наведені на рисунках Г.1- Г.3, А.6 і в таблиці Г.1.

Розміри а також діаметри та кількість болтів (шпильок) наведені в таблиці А.1 додатку А.

Допускається виготовлення фланців з ущільнювальними поверхнями виповнень 4, 5, 8 і 9 (рисунки Г.4, Г.5).

Розміри ущільнювальних поверхонь для фланців виповнень 8, 9 під фторопластові прокладки наведені в таблиці А.2 додатку А.

Приклад умовного позначення круглого сталевого вільного фланця на умовний прохід (номінальний розмір) DN 50 мм і на номінальний (умовний) тиск PN 1,0 МПа, виготовленого зі сталі ВСт3сп, виповнення 1 (зі з’єднувальним виступом):

Фланец 50-10 ВСт3сп ГОСТ 12822-80.

Те ж, квадратного:

Фланец квадратный 50-10 ВСт3сп ГОСТ 12822-80.

Приклад умовного позначення приварного кільця на умовний прохід (номінальний розмір) DN 50 мм і на номінальний (умовний) тиск PN 1,0 МПа, виготовленого зі сталі 35, виповнення 1 (зі з’єднувальним виступом):

Кольцо 1-50-10 Ст 35 ГОСТ 12822-80.

Для фланців типу „шип-паз” під фторопластові прокладки до умовного позначення слід додавати букву Ф після позначення умовного тиску.

Рисунок Г.1 – Фланець сталевий вільний на приварному кільці зі з’єднувальним виступом (виповнення 1)

Рисунок Г.2 – Фланець сталевий вільний на приварному кільці з виступом (виповнення 2)

Рисунок Г.3 – Фланець сталевий вільний на приварному кільці із западиною (виповнення 3)

Рисунок Г.4 – Фланець сталевий вільний на приварному кільці з шипом (виповнення 4 і 8)

Рисунок Г.5 – Фланець сталевий вільний на приварному кільці з пазом (виповнення 5 і 9)

Таблиця Г.1 – Фланці сталеві вільні на приварному кільці

Розміри в міліметрах

Прохід умовний DN

Тиск номінальний (умовний) PN 0,25 і 0,6 МПа

Маса, кг

фланця

кільця

зі з’єднувальним

виступом

з виступом

із западиною

10

14

15

16

10

8

4

0,29

0,05

0,04

0,04

15

18

19

20

0,33

0,06

0,05

0,05

20

25

26

27

10

0,41

0,12

0,10

0,09

25

32

33

34

12

5

0,60

0,16

0,13

0,13

32

38

39

41

0,87

0,21

0,18

0,17

40

45

46

48

10

1,01

0,27

0,23

0,22

50

57

59

61

12

1,11

0,35

0,32

0,30

65

76

78

80

14

14

6

1,55

0,55

0,49

0,46

80

89

91

93

2,05

0,73

0,65

0,63

100

108

110

112

2,38

0,88

0,81

0,75

125

133

135

138

2,84

1,27

1,11

1,02

150

159

59

164

16

16

3,72

1,53

1,43

1,32

200

219

222

225

18

18

8

4,93

2,06

1,95

1,80

250

273

273

279

20

11

6,38

2,53

2,40

2,20

300

325

325

331

24

20

10,35

3,40

3,20

2,87

350

377

377

383

28

12

13,50

3,71

3,49

3,13

400

426

426

433

32

24

17,04

5,14

4,89

4,47

500

530

530

537

38

26

25,44

7,05

6,73

6,10

Тиск номінальний (умовний) PN 1,0 МПа

10

14

15

16

12

10

4

0,52

0,08

0,08

0,07

15

18

19

20

0,58

0,11

0,09

0,08

20

25

26

27

14

12

0,82

0,20

0,18

0,17

25

32

33

34

5

0,96

0,27

0,23

0,22

32

38

39

41

16

1,49

0,34

0,30

0,29

40

45

46

48

18

1,92

0,42

0,37

0,35

50

57

59

61

14

2,27

0,62

0,55

0,54

65

76

78

80

20

16

6

3,01

0,90

0,82

0,78

Продовження таблиці Г.1

Розміри в міліметрах

Прохід умовний DN

Тиск номінальний (умовний) PN 1,0 МПа

Маса, кг

фланця

кільця

зі з’єднувальним

виступом

з виступом

із западиною

80

89

91

93

22

16

6

3,77

1,10

0,98

0,97

100

108

110

112

24

4,55

1,31

1,24

1,11

125

133

135

138

26

18

6,09

1,96

1,84

1,71

150

159

161

164

7,50

2,18

2,09

1,88

200

219

222

225

20

8

9,02

2,94

2,83

2,58

250

273

273

279

28

22

11

11,30

3,78

3,66

3,35

300

325

325

331

30

13,87

4,24

4,08

3,58

350

377

377

383

32

24

12

18,02

6,33

6,09

5,44

400

426

426

433

34

26

24,38

8,15

8,43

7,08

500

530

530

537

38

28

33,25

10,58

10,22

9,33

Тиск номінальний (умовний) PN 1,6 МПа

10

14

15

16

14

12

4

0,61

0,10

0,09

0,08

15

18

19

20

0,67

0,13

0,11

0,10

20

25

26

27

16

14

0,93

0,24

0,22

0,20

25

32

33

34

5

1,10

0,31

0,28

0,25

32

38

39

41

18

16

1,68

0,46

0,41

0,39

40

45

46

48

20

2,13

0,56

0,51

0,49

50

57

59

61

2,54

0,71

0,64

0,62

65

76

78

80

22

18

6

3,31

1,01

0,94

0,93

80

89

91

93

24

4,11

1,23

1,12

1,10

100

108

110

112

26

20

4,93

1,64

1,57

1,51

125

133

135

138

28

6

6,56

2,18

2,06

2,04

150

159

161

164

22

8,09

2,67

2,58

2,52

200

219

222

225

8

9,36

3,24

3,12

3,00

250

273

273

279

30

24

11

13,90

4,12

4,00

3,69

300

325

325

331

32

17,90

5,51

5,17

4,85

350

377

377

383

34

26

12

22,80

7,97

7,52

7,08

400

426

426

433

36

28

29,08

10,12

9,62

9,05

500

530

530

537

42

30

49,26

16,86

15,58

15,61

Тиск номінальний (умовний) PN 2,5 МПа

10

14

15

16

16

14

4

0,69

0,12

0,11

0,10

15

18

19

20

0,77

0,15

0,14

0,12

20

25

26

27

18

16

1,05

0,27

0,24

0,23

25

32

33

34

5

1,24

0,36

0,32

0,31

32

38

39

41

20

1,87

0,46

0,40

0,39

40

45

46

48

22

18

2,35

0,56

0,58

0,57

50

57

59

61

2,79

0,79

0,72

0,71

65

76

78

80

24

20

6

3,43

1,12

1,05

1,01

80

89