Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Свидетельство о депонировании средств в банке. Это наиболее известный и доступный финансовый инструмент. В сущности, размещая средства на депозитном с...полностью>>
Астрономия->Реферат
Виходячи з глибокої системної та структурної кризи економіки, яка багатосторонньо впливає на всі макроекономічні показники України (в тому числі й на ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Наиболее надежным способом вложения денег под проценты для частных лиц во всех странах считаются банки. В России на сегодняшний день они остались почт...полностью>>
Астрономия->Реферат
Однією з найактуальніших і найболючіших проблем сьогодення для України є роздержавлення і приватизація державної власності. Статистика свідчить, що в ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний Університет
Києво-Могилянська Академія

Реферат

Тема: Правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки

1)Юридична природа екологічної безпеки

2)Особливості правовідносин у галузі

забезпечення екологічної безпеки

3)Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

Виконав студент ФПН-1

Шестопал Руслан

Київ-1998

ОЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Радіаційна небезпека

Хімічна небезпека

Токсична небезпека

Технічна небезпека

Біологічна небезпека

Біологічна небезпека
Ядерна

небезпека

Фізична

небезпека

- Санітарно епідеміологічна небезпека


Харчова небезпека

Стихійно природна небезпека

Стихійно-природна небезпекаПриродне навколишнє середовище

Людина

Зовнішня екологічна небезпекаВнутрішня екологічна небезпека


Система екологічної безпеки

Підвищений ризик екологічної небезпекиЕкологічна безпека-такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечюється попереджння погіршення екологічного стану та винекниння небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів1

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Стаття 9. Екологічні права громадян України

Кожний громадянин України має право на:

а)безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів,

матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів,які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарськихорганів, установ та організацій з цих питань;в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони

навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г)здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення;

є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян республіки.

Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

Екологічні права громадян забезпечуються:

а)проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

б) обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів;

в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного

середовища;

д)компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної

здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

е)невідворотністю відповідальності за порушення

законодавства про охорону навколишнього природного середовища.Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.

Стаття 11. Захист прав громадян Україна у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством.

Ради народних депутатів, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені,а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища Громадяни України зобов'язані: а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України.

Ознаки1)Стан навколишнього середовища

2)Наявність механізму забезпечення (заходи)

Попередження погіршення

екологічного стану


Попередження виникнення небезпеки для людей

Складові механізму забезпечення (заходи)

Політичні

Економічні

Технічні

Організаційні

Державно правові


Організаційні

Державно-правові

Інші заходи

Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки

 1. Захист людини та навколишнього природного середовища від надзвичайфної небезпеки.

 2. Умови забезпечення здоров’я людей і сталого соціально-економічного розвитку.

 3. Гарантія упередження екологічних катастроф і аварій.

Основними умовами фоормування зазначених підходів є баланс розвитку екоситем та стан міжнародних відносин, при якому звбезпечюється збережекння, раціональне використання, відтворення та підвищення якості навколишнього природного середовища.

Форми екологічної безпеки

Біолго-фізичне вище
Соціально-правова

Спосіб збереження і захисту

Умови збереження і розвиткуЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Екологічна безпека як правова категорія

  Реферат >> Астрономия
  ... . 16 Конституції, яка визначає «забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України ... їх правового закріплення як юридичних фактів виникнення відносин, пов’язаних з забезпеченням екологічної безпеки. А це ...
 2. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

  Реферат >> Экология
  ... ілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Забезпечення екологічно і технічно безпечних умов життєдіяльності сусп ... вплив і потребує правового захисту. Суб’єктами правовідносин у сфері екологічної безпеки є держава (в особ ...
 3. Актуальні проблеми у сфері екологічної безпеки

  Реферат >> Экология
  ... , охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки. Екологічна безпека – це такий стан навколишнього природного ... напрямах є розробка рекомендацій і проведення комплексу правових, технологічних, медичних і санітарно ...
 4. Злочини проти довкілля Порушення правил екологічної безпеки

  Реферат >> Астрономия
  ... ЛЛЯ Порушення правил екологічної безпеки Порушення порядку проведення екологічно! експертизи, правил екологічної безпеки під час ... ; г) проекти нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної безпеки; д) документація по ...
 5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

  Реферат >> Экология
  ... Згідно з видами екологічних правопорушень у галузі забезпечення екологічної безпеки винні особи можуть бути ... ї, кримінальної або цивільно-правової відповідальності. 2. Адміністративна ві ... або здоров’ю громадян. Цивільно-правова відповідальність передбачає ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013728141784668