Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Понятие «инвестиции» стало часто употребляемым термином. Как правило, у многих оно ассоциируется с приобретением недвижимости, антиквариата или на уро...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Фунции ЦБ: единая денежно-кредитная политика; монопольная эмиссия и обращение наличных, кредитор последней инстанции, устанавливает правила расчетов, ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
На современном страховом рынке России преобладает коммерческая форма организации страхового фонда. Между тем существующая на страховом рынке развитых ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
(англ. nuclear risks insurance) - страхование гражданско-правовой ответственности организации, эксплуатирующей ядерный объект, предусматривающее обяза...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

1. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку

2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків

4. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

5. Відкрита валютна позиція банку та методика її розрахунку

1. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку

Порядок проведення банками операцій з іноземною валютою регламентується чинним законодавством України, зокрема, Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і контролю" та понад 100 нормативними актами НБУ.

Для одержання валютної ліцензії банки повинні представити НБУ такі документи:

1) заяву на одержання валютної ліцензії з економічним обґрунтуванням необхідності здійснення валютних операцій;

2) банківську ліцензію та її копію;

3) бухгалтерську звітність за основний фінансовий рік та акт останньої

ревізії;

4) довідку про технічну готовність банку для здійснення таких операцій;

5) довідку про наявність кваліфікованого персоналу;

6) довідку про організацію внутрішньобанківського контролю.

Ліцензії, які надають банкам на здійснення валютних операцій, бувають декількох видів:

1) одноразові;

2) внутрішні;

3) внутрішньо розширені;

4) генеральні.

Внутрішня ліцензія дає право банкам здійснювати операції в іноземній валюті на внутрішньому валютному ринку.

Внутрішньо розширена дозволяє банкам здійснювати операції на внутрішньому валютному ринку, а також встановлює кореспондентські відносини з іноземними банками, однак в обмеженій кількості (не більше 6).

Генеральна ліцензія дозволяє проводити валютні операції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Відповідно до отриманих ліцензій, банки можуть проводити такі операції в іноземній валюті:

1) ведення валютних рахунків клієнтів (поточних, депозитних, розподільчих);

2) неторговельні операції (обмін валюти через обмінні пункти, валютне обслуговування фізичних осіб тощо);

3) встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;

4) операції за міжнародними торговельними розрахунками;

5) операції з торгівлі валютою на внутрішньому валютному ринку;

в) операції зі залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках;

7) проведення конверсійних операцій на міжнародних ринках;

8) інші операції.

Операції з валютними цінностями поділяють на два види:

1) поточні операції;

2) операції, пов'язані з рухом капіталу.

До поточних операцій відносять:

— перекази в Україні та з українською іноземною валютою без відстрочки платежів за експортно-імпортними операціями, а також для розрахунків, які пов'язані з кредитуванням експортно-імпортних операцій на строк не більше 180 днів;

— одержання та надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів;

— перекази в Україні та з України дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями, кредитами тощо;

— перекази неторговельного характеру, включаючи заробітну плату, пенсію тощо.

До операцій, пов'язаних з рухом капіталів, відносять:

— прямі інвестиції;

— портфельні інвестиції;

— надання та одержання фінансових кредитів на строк більше 180 днів;

— надання чи одержання відстрочки платежу на строк більше 180 днів за експортно-імпортним контрактом;

— перекази, проплата права власності на будівлі, споруди та інше майно, а також прав на нерухомість;

— інші операції.

Основою валютних операцій є валютний курс — своєрідна форма ціни, яка сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і визначає співвідношення між національною грошовою одиницею та іноземною валютою, виходячи із їх купівельної спроможності.

Розрізняють валютні курси:

1) фіксовані;

2) плаваючі.

Визначення валютних курсів називається котируванням валюти. Воно може бути прямим або зворотним.

Пряме котирування — це позначення кількості національної валюти за одиницю іноземної. Наприклад, поточний курс долара США до гривні буде позначено так:

= 5,3000, тобто, 5,3 грн за 1 дол. США.

Зворотне (непряме) котирування — це позначення кількості іноземної валюти за одиницю національної. Наприклад:

= 1,6820,

де GBP — англійський фунт стерлінгів.

Крос-курс — співвідношення між двома валютами, виражене через третю, як правило, долар США.

На практиці використовують три основні методи визначення крос-курсів:

1) з прямим котируванням до долара (тобто долар є базою котировки для двох валют).

Наприклад: потрібно розрахувати співвідношення євро до англійського фунта стерлінга за таких умов:

= 1,3100,

де USD — база котировки; GBP — валюта котировки;

=1,5500

==0,8452

2) з прямим і зворотним котируванням до долара. У нашому випадку курси долара перемножуються;

3) зі зворотним котируванням до долара. У нашому випадку курси долара потрібно розділити.

Визначимо крос-курс англійського фунта стерлінга до євро:

=1,6820 =1,2500

==1,3456

При здійсненні банківських операцій використовують валютний арбітраж — операція купівлі валюти з одночасним її продажем.

Розрізняють валютні арбітражі:

а) часовий, який здійснюється з метою одержання прибутку від різниці у курсах валюти у часі;

б) просторовий, який ґрунтується на різницях валютних курсів на різних фінансових ринках.

2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

Згідно з чинним законодавством України, національна валюта є єдиним засобом платежу на території України.

Разом із тим нерезидентам і резидентам України дозволено проводити деякі розрахунки в іноземній валюті без одержання індивідуальних ліцензій від Національного банку України, а саме:

— купівлю пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, надання послуг на території міжнародних портів, аеропортів, вокзалів України з обслуговування іноземних транспортних засобів (розрахунки здійснюються згідно з контрактом, укладеним із відповідними юридичними особами);

— оплату страхових платежів, готельних послуг;

— купівлю на території міжнародних портів і вокзалів квитків та путівок на міжнародні пасажирські та туристичні рейси;

— оплату дорожніх зборів;

— оплату послуг туристичних і страхових організацій за договорами, дія яких поширюється на іноземну територію, відповідно до посередницьких угод із зарубіжними партнерами та нерезидентами-посередниками.

У зв'язку з тим, що в Україні ще діють валютні обмеження на ввезення і вивезення іноземної валюти, установлено порядок переміщення національної та іноземної валют через митний кордон громадянами-резидентами і нерезидентами. Переміщення валюти регламентується нормативним документом "Порядок переміщення іноземної валюти через митний кордон України".

Нормативи ввезення і вивезення іноземної валюти встановлюються Національним банком України, можуть змінюватися або зовсім відмінитися, якщо національна валюта відповідатиме вимогам вільно конвертованої.

Однак більшу частину витрат і готівкових платежів фізичні та юридичні особи здійснюють у національній валюті, ft, якщо вони отримують від своїх партнерів платежі в іноземній валюті, то в них виникає потреба обмінювати ЇЇ на національну, тобто валютний ринок тут виконує функцію роздрібної торгівлі іноземною валютою.

Операції з обміну валюти фізичні особи-резиденти і нерезиденти здійснюють в Україні через валютні каси уповноважених банків, обмінні пункти уповноважених банків та обмінні пункти, відкриті юридичними особами-резидентами, що уклали з уповноваженими банками агентські угоди.

Пункт обміну іноземних валют уповноваженого банку є структурним підрозділом його касового відділу.

Уповноважені банки реєструють у територіальних управліннях Національного банку України власні пункти обміну іноземних валют, подавши при цьому необхідні документи, і за умови їх забезпеченості засобами для визначення справжності валют, відповідності технічним вимогам, наявності сертифікованої комп'ютерної системи для автоматизації технологічних процесів валютно-обмінних операцій або сертифікованого електронного контрольно-касового апарата (ЕККА).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. Тестові завдання

  Тесты >> Банковское дело
  Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності Тестові завдання 1. Лі ... зниці у курсах валюти у часі: а) зовнішній; б) просторовий; в) часовий; г) тимчасовий ... акредитив; б) акредитив, інкасо, банківський переказ; в) банківський переказ; г) усі назван ...
 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ Міжнародний комерційний банк

  Курсовая работа >> Банковское дело
  ... зовнішньоекономіч-ної діяльності й іноземних суб'єктів господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банк ... банківських зв'язків, яка використовується в основному при обслуговуванні зовн ... року банк мінімізував міжбанківське ...
 3. Зовнішньоекономічні звязки міста Харкова

  Дипломная работа >> География
  ... ться через механізм зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічні зв’язки ... зв'язку і транспортного обслуговування. Послідовно розглянемо кожний ... сті мають, зокрема: Харківське відділення ВАТ «САН І ... на фінансові, страхові, банківські послуги. Близько ...
 4. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

  Дипломная работа >> Экономика
  ... пива: світле, жигулівське, темне, екстра. Пиво ... банківських кредитів. Результати зовнішньоекономічної діяльності залежать від дії ряду внутрішніх і зовнішніх факторів. До зовн ... – побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і ...
 5. Використання Internet у банківському обслуговуванні клієнтів

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... (Японія), ОАО "Банк внешней торговли" (Росія) та інші. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Промінвестбанк ... , переданих їм віддаленим способом). Дистанційне банківське обслуговування має багато форм і назв -- в англ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019550323486328