Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Проблема мышления долгое время была скорее разделом философии и логики, чем разделом психологии Поэтому в изучении мышления особенно отчетливо проявля...полностью>>
Психология->Дипломная работа
До последнего времени дети с задержкой психического развития вынуждены были обучаться в специальных детских садах и школах – интернатах, в отрыве от с...полностью>>
Психология->Реферат
Сегодня Россия весьма нездорова Нет ни одной отрасли, определяющей мощь государства, где бы не было проблем В свете социально-политических преобразова...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Формування соціально активної, моральної, реалізує свої здібності особистості - головні завдання освіти, успішність рішення яких багато в чому залежит...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ 2. Методики дослідження агресивності старшокласників

2.1 Опис методики дослідження

Агресивність володіє якісною і кількісною характеристикою. Як і всяка властивість, вона має різний ступінь вираженості: від майже повної відсутності до її граничного розвитку. Кожна особистість повинна мати певний степінь агресивності. Відсутність її приводить до пасивності, відомості, конформності і т.д. Надмірний розвиток її починає визначати всю зовнішність особистості, яка може стати конфліктною, нездатною на свідому кооперацію і т.д. Сама по собі агресивність не робить суб'єкта свідомо небезпечним, оскільки, з одного боку, існуючий зв'язок між агресивністю і агресією не є жорстким, а, з іншого, сам акт агресії може не приймати свідомо небезпечні і несхвалювані форми. У житейській свідомості агресивність є синонімом "зловмисної активності". Проте сама по собі деструктивна поведінка "зловмисністю" не володіє, такою її робить мотив діяльності, ті цінності, ради досягнення і володіння якими активність розгортається. Зовнішні практичні дії можуть бути схожі, але їх мотиваційні компоненти прямо протилежні.

Виходячи з цього, можна розділити прояви агресії на два основні типи: перший – мотиваційна агресія, як самоцінність, другий – інструментальна, як засіб (маючи на увазі при цьому, що і та, й інша можуть виявлятися як під контролем свідомості, так і поза ним, і пов'язані з емоційними переживаннями (гнів, ворожість). Практичних психологів більшою мірою повинна цікавити мотиваційна агресія як прямий прояв реалізації властивих особистості деструктивних тенденцій. Визначивши рівень таких деструктивних тенденцій, можна з великим ступенем вірогідності прогнозувати можливість прояву відкритої мотиваційної агресії. Однією з подібних діагностичних процедур є опитувальник Басса-Дарки.

А. Басс, що сприйняв ряд положень своїх попередників, розділив поняття агресії і ворожості і визначив останню як: "...реакцію, що розвиває негативні почуття і негативні оцінки людей і подій". Створюючи свого опитувальника, диференціюючого прояви агресії і ворожості, А. Басс і А. Даркі виділили наступні види реакцій:

1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої особи.

2. Непряма – агресія, обхідним шляхом направлена на іншу особу або ні на кого не направлена.

3. Роздратування – готовність до прояву негативних почуттів при щонайменшому збудженні (запальність, грубість).

4. Негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного опору до активної боротьби проти сталих звичаїв і законів.

5. Образа – заздрість і ненависть до оточуючих за дійсні і вигадані дії.

6. Підозрілість – у діапазоні від недовір'я і обережності по відношенню до людей до переконання в тому, що інші люди планують і шкодять.

7. Вербальна агресія – вираження негативних почуттів як через форму (крик, виск), так і через зміст словесних відповідей (прокляття, погрози).

8. Відчуття провини – виражає можливе переконання суб'єкта в тому, що він є поганою людиною, що чинить погано, а також розкаяння совісті, що відчуваються ним.

Опитувальник складається з 75 тверджень, на які випробовуваний відповідає "так" чи ні".

При складанні опитувальника використовувалися принципи:

1. Питання може відноситися тільки до однієї форми агресії.

2. Питання формулюються так, щоб найбільшою мірою ослабити вплив суспільного схвалення відповіді на питання.

Відповіді оцінюються за вісьма шкалами таким чином:

I. Фізична агресія:

"так" = 1, "ні" = 0: 1, 25, 31, 41, 48, 55, 62, 68,

"ні" =1, "так" = 0: 9, 7.

2. Непряма агресія:

"так" = 1, "ні" = 0: 2, 10, 18, 34, 42, 56, 63,

"ні" = 1, "так" = 0: 26, 49.

3. Роздратування: "так" = 1, "ні" = 0: 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72,

"ні" = 1, "так" = 0: 11, 35, 69.

4. Негативізм:

"так" = 1, "ні" = 0: 4, 12, 20, 28,

"ні" = 1, "так" = 0: 36.

5. Образа:

"так" = 1, "ні" = 0: 5, 13, 21, 29, 37, 44, 51, 58.

6. Підозрілість:

"так" = 1, "ні" = 0: 6,14, 22, 30, 38, 45, 52, 59,

"ні" = 1, "так" = 0: 33, 66, 74, 75.

7. Вербальна агресія:

"так" = 1, "ні" = 0: 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73,

"ні" = 1, "так" = 0: 33, 66, 74, 75.

8. Відчуття провини:

"так" = 1, "ні" = 0: 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.

Індекс ворожості включає 5 і 6 шкалу, а індекс агресивності (як прямої, так і мотиваційної) включає шкали 1, 3, 7.

Нормою агресивності є величина її індексу, рівна 21 плюс-мінус 4, а ворожості – 6,5-7 плюс-мінус 3. При цьому звертається увага на можливість досягнення певної величини, що показує ступінь прояву агресивності.

Користуючись даною методикою, необхідно пам'ятати, що агресивність як властивість особистості, і агресія як акт поведінки можуть розумітися в контексті психологічного аналізу мотиваційно-потребнісної сфери особистості. Тому опитувальником Басса-Дарки слід користуватися в сукупності з іншими методиками: особовими тестами психічних станів (Кеттелл, Спілберг), проектними методиками (Люшер) і т.д.

Опитувальник не вільний від мотиваційних спотворень (наприклад, у зв'язку з соціальною бажаністю). Вимагає додаткової перевірки на надійність одержаних результатів (або за допомогою ретесту, або за допомогою інших методик). Застосування даного опитувальника в роботі з учнями школи (з шостого класу і вище) і при роботі з учителями (предметниками і тими, що проходять підготовку за фахом "практичний психолог") було досить діагностичним і конструктивним для подальшої коректувальної роботи.

2.2 Аналіз отриманих результатів

Дослідження проводилось на базі 11-х класів з поглибленим вивченням предметів. Вибірка становить 30 чоловік, з яких 14 – хлопчики і 16 – дівчатка. Дослідження проводилось на базі методик, які наводяться в додатках. Мета дослідження – встановити розподіл у зазначеній групі рівня агресії та самооцінки.

Таблиця 2.1

Результати дослідження рівня агресії за методикою Басса-Даркі

№ п/п.

Ім'я

Стать

Діагностика рівня агресії за методикою Басса-Даркі

Індекс агресивності (ІА)

Індекс ворожості (ІВ)

Фізична агресія (1)

Вербальна агресія (2)

Непряма агресія (3)

Негативізм (4)

Роздратування (5)

Підозрілість (6)

Образа (7)

Почуття провини (8)

1

Анатолій К.

чол.

22

40

78

40

81

88

91

66

26

7

2

Андрій С.

чол.

77

48

26

60

27

22

52

33

21

4

3

Богдан Л.

чол.

22

32

91

60

18

88

13

33

17

2

4

Борис Ф.

чол.

33

16

52

60

90

55

26

22

15

2

5

Валентин Г.

чол.

44

32

52

80

54

77

39

77

18

5

6

Валерій З.

чол.

110

24

26

100

63

110

65

55

27

5

7

Володимир Б.

чол.

44

72

39

60

99

77

26

22

22

2

8

Геннадій С.

чол.

22

32

13

20

18

55

39

88

21

6

9

Євгеній Ц.

чол.

22

104

91

60

54

110

13

66

17

4

10

Ігор Н.

чол.

77

64

65

40

9

110

91

88

31

8

11

Ілля Д.

чол.

66

88

78

60

90

99

65

44

28

5

12

Максим У.

чол.

44

64

91

40

45

44

39

66

23

5

13

Микита Т.

чол.

66

56

13

20

90

99

65

22

19

4

14

Руслан Ш.

чол.

88

16

78

20

90

99

104

77

36

8

15

Анастасія Ш.

жін.

110

104

117

80

36

77

39

77

36

5

16

Анжела З.

жін.

44

16

117

100

18

55

13

44

23

3

17

Валентина Р.

жін.

110

64

117

80

63

66

26

55

34

4

18

Валерія П.

жін.

66

104

65

40

27

55

78

33

28

5

19

Іванна Б.

жін.

66

96

78

20

27

99

13

66

21

4

20

Лариса Т.

жін.

88

104

39

40

99

77

52

88

24

6

21

Леся К.

жін.

44

56

91

20

63

88

91

55

30

6

22

Людмила П.

жін.

110

16

117

80

27

44

26

55

34

4

23

Марина О.

жін.

11

56

52

20

36

55

65

99

17

7

24

Мирослава В.

жін.

22

96

104

100

72

33

26

55

20

4

25

Настасія Г.

жін.

33

64

78

40

45

110

26

66

18

4

26

Оксана Д.

жін.

22

96

117

80

90

22

26

44

22

3

27

Олена К.

жін.

77

32

39

60

45

22

39

33

21

3

28

Соломія Х.

жін.

44

64

39

40

72

44

13

22

23

2

29

Софія В.

жін.

77

88

39

40

54

99

13

11

17

1

30

Христина М.

жін.

66

72

104

60

45

110

78

77

33

7Похожие страницы:

 1. Прояв детермінантів агресивної поведінки у підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... не загострювати ситуацію. 2. Психологічна діагностика агресивності підлітків 2.1 Методи й ... на ступені їхньої агресивності. 3. Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю ... 1992 Іванова Л.Ю. «Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їхніх ...
 2. Агресивність підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  ... ’язку з загальним рівнем агресивності, мотиваційною агресивністю та ворожістю ... Москва, 1990 Горшкова Е.А.Педагогічна діагностика старших класів, що вчаться, при ... Петербург, 1992 Іванова Л.Ю.«Агресивність, жорстокість і відносини старшокласників до їх проявів. ...
 3. Cистема роботи шкільного психолога з профілактики та подолання проблем статево-рольової поведінки старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... , у даному випадку у достатньо категоричному та агресивному варіанті. Який і є , нажаль, ... хто виявляє такі риси, як:агресивність, цинічність, самовпевнен ... статево-рольової поведінки старшокласників, за яким проведено діагностику учнів 10-б класу ...
 4. Конфлікти старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  ... Крім того, конфлікти старшокласника в стосунках з однокласниками обумовлен ... не їх розходження. Методика №4. Діагностика контактності особистості Банцер Олександра 3 ... класному колективі. Ці учні проявляють неабияку агресивність у відносинах з однокласниками, а ...
 5. Зв’язок особистісних характеристик та стратегії поведінки в конфліктах у старшокласників

  Дипломная работа >> Психология
  ... і величезним розширенням розумового кругозору старшокласника, появою у нього теоретичних ... вивчалися за допомогою методики діагностики міжособистісних стосунків Т. ... навколишніх: 1. авторитарний, 2. егоїстичний, 3. агресивний, 4. підозрілий, 5. підкорюваний, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0072431564331055