Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Контрольная работа
Сила тяги всегда направлена в сторону движения автомобиля. Она возникает при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам, где они в свою...полностью>>
Транспорт->Реферат
Проводимая в нашей стране экономическая реформа имеет своей целью поднять экономику до уровня современного цивилизованного общества. Опыт развитых стр...полностью>>
Транспорт->Реферат
Одной из важнейших проблем, стоящих перед автомобильным транспортом, является повышение эксплуатационной надежности автомобилей, и снижение затрат на ...полностью>>
Транспорт->Реферат
Грузоотправители при перевозках грузов промышленности делятся на 3 группы: добывающие, перерабаты­вающие и складские (комплектовоч­ные, снабженческо-с...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Характеристика ВАТ «Атасс-Бориспіль»

1.2 Характеристика автобусних маршрутів №754 та №5

1.3 Аналіз стану організації перевезень пасажирів та пропозиції щодо його удосконалення

1.4 Висновки по розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛИЗ, ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Аналіз результатів обстеження пасажиропотоків

2.1.1 Коефіцієнти нерівномірності обсягу перевезень

2.1.2 Коефіцієнт нерівномірності обсягу перевезень за днями тижня

2.2 Нормування швидкостей руху

2.3 Визначення і формування необхідної кількості транспортних засобів

2.4 Розробка математичної моделі для аналізу тягово-швидкісних та експлуатаційно-технологічних властивостей автобусів

2.4.1 Розрахунок показника результативності технологічного впливу АТЗ при розгоні ТВр(s) для першої передачі

2.5 Визначення режимів роботи транспортних засобів

2.6 Обґрунтування техніко-експлуатаційних показників використання транспортних засобів та розрахунок показників виробничої програми

2.6.1 Розрахунок показників виробничої програми

2.6.2 Продуктивність автобуса

2.6.3 Загальна місткість автобуса

2.6.4 Розрахунок середніх значень техніко-експлуатаційних показників

2.7 Висновки по розділу 2

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ПАСАЖИРІВ

3.1 Розклади руху транспортних засобів

3.2 Організація праці водіїв

3.3 Організація державного контролю за роботою автотранспорту

3.4 Організація диспетчерського управління рухом транспортних засобів

3.5 Заходи щодо забезпечення культури та якості обслуговування

3.5.1 Для забезпечення культури обслуговування пасажирів в АП пропонує наступні заходи

3.5.2 Для забезпечення безпеки дорожнього руху пропоную3.5.2 Заходи зі збереження паливо-мастильних матеріалів та дотримання енергозберігаючих технологій

3.5.3 Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки

3.6 Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ

4.1 Виробнича програма з експлуатації транспортних засобів

4.2 Собівартість перевезень

4.2.1 Розрахунок погодинної заробітної плати

4.2.2 Фонд додаткової заробітної плати

4.2.3 Відрахування на соціальні заходи

4.2.4 Паливо мастильні матеряли

4.2.5 Витрати на автомобільні шини

4.2.6 Амортизаційні відрахування на повне відновлення транспортних засобів

4.2.7 Накладні витрати

4.2.8 Обов’язкове страхування

4.3 Фінансово-економічні показники

4.3.1 Балансовий прибуток

4.3.2 Відрахування до державного бюджету

4.3.3 Чистий прибуток

4.3.4 Рентабельність перевезень

4.4 Економічна ефективність

4.4.1 Показники ефективності використання основних засобів

4.4.2 Показники ефективності використання праці

4.5 Висновки до розділу 4

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Проведення інструктажу

5.2 Начальник відділу охорони праці

5.3 Інженер з охорони праці

РОЗДІЛ 6. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

6.1 Організація цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності

6.2 Сили та засоби Цивільної оборони

організація маршрут автобус перевезення пасажир

Вступ

Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце не тільки в економіці, але і в соціальній сфері, з огляду на його природне призначення: він є єдиним видом транспорту який доставляє пасажирів та вантажі і може функціонувати незалежно від інших видів транспорту. В цілому провізні спроможності автотранспорту повною мірою повинні відповідати потребам народного господарства і населення та сприяти розвитку економіки країни.

Пасажирський автомобільний транспорт це один з основних і найбільш розповсюджених видів пасажирського транспорту нашої країни. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського населення, забезпечує масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів і легкових автомобілів, який щороку зростає.

Серед усіх видів пасажирського транспорту перевагу має автобусний транспорт, який є найбільш масовим. Задовольняючи потреби населення у перевезеннях, автобусний транспорт впливає на рівень продуктивності праці та побутового обслуговування, розвиток культури і дозвілля. В зв’язку з цим і удосконалення міських, приміських пасажирських перевезень має важливе соціальне значення. Незадовільне функціонування транспорту суттєво відображається на економіці країни, тобто на роботі підприємств, установ, магазинів, шкіл, а також житті громадян. Сьогодні потреба населення в перевезеннях задовольняється не повністю: великі витрати часу пасажирів на переміщення, необхідне підвищення комфортності поїздок і розв’язання першочергових проблем технічного та технологічного забезпечення приміського транспорту. Час очікування, вартість проїзду, викликають нарікання у мешканців міст та сіл. Автобусний транспорт забезпечує більше 63% загального обсягу перевезень всіх видів пасажирського транспорту. Пасажирообіг складає близько 68% загального пасажирообігу. Пасажирські перевезення виконуються автобусами загального користування і відомчої приналежності.

Вирішення багатьох транспортних завдань залежить від ефективності автобусної мережі, адже сукупність маршрутів пасажирських перевезень на транспортній мережі пов’язана територіально і в часі. Створення матеріальної мережі або вдосконалення діючої являє собою одну з важливих проблем в організації пасажирських перевезень тому, що від рівня її формування значною мірою залежить ефективність використання транспортних засобів та якість транспортного обслуговування.

Основні положення розвитку пасажирських перевезень викладені в Концепції розвитку транспортного комплексу України. На підставі Концепції розробляються регіональні програми розвитку автомобільного транспорту загального користування

Основними завданнями регіональних програм розвитку автомобільного транспорту загального користування є обґрунтовані та заплановані показники
якості транспортного обслуговування, безпеки перевезень населення на визначений період та заходи щодо їх реалізація з урахуванням умов соціально-економічного розвитку України.

Актуальність Концепції зумовлена необхідністю додержання відповідних термінів та пропозицій розвитку національної транспортної системи, захисту економічних інтересів України та законних інтересів підприємств транспорту та споживачів транспортної продукції, забезпечення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту, створення умов для безпечного функціонування транспорту, обмеження монополізму та розвитку Концепції.

Концепція ґрунтується на визначенні пріоритетного розвитку пасажирських перевезень, державній підтримці цієї галузі, а також забезпеченні державного управління діяльністю цієї сфери, що здійснюється шляхом проведення та реалізації економічної (податкової, фінансово-кредитної, тарифної, інвестиційної) та соціальної політики, включаючи надання дотацій на пасажирські перевезення.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... (договори на організацію перевезень, експедиції, на експлуатацію під'їзних колій, подачу і забирання вагонів тощо). Перевезення пасажирів, вантаж ...
 2. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

  Курсовая работа >> Строительство
  ... На тему: «Планувальна організац ... також від швидкості перевезення. Основні характеристики ... автобусних маршрутів. μ – коефіцієнт розгалуженості маршрутної ... -висадку пасажирів, дати ... на промислових майданчиках, віддалених від основних виробничих корпусів. Прикладом ...
 3. Облік автомобільного транспорту на підприємстві

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... прикладі розглянемо схему бухгалтерських проводок і порядок відображення в податковому обліку операцій з перевезення пасажирів маршрутним ... А, В, С міста У”. Отримати дозвіл на здійснення перевезень пасажирів на постійних автобусних маршрутах можуть як ...
 4. Програма туру. Розрахунок вартості туру

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... форми вільної організації дозвілля. Для нашого прикладу (мал. ... маршрутно-транспортним туром регулюється Європейською угодою про нерегулярні міжнародні перевезення пасажир ... увага при організації автотранспортних перевезень концентрується на забезпеченні ...
 5. Вивчення виробничо-господарської діяльності ВАТ "АТП – 16330"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... організація, планування й керування транспортним процесом перевезення, організація комерційної роботи на ... автобусного ... тролейбус); 3. №281 (маршрутне таксі). Інші ... Приклад анкети наведений в додатку З. Опитування пасажирів за допомогою анкети проводилося на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015871524810791