Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Компьютер является универсальным устройством для переработки информации. Чтобы дать компьютеру возможность переработки информации, её туда необходимо ...полностью>>
Информатика->Реферат
Э.Д - информация, зафиксированная на материальном носителе в виде набора символов, звукозаписи или изображения и предназначенная для передачи во време...полностью>>
Информатика->Реферат
Программа Microsoft Excel предназначена для работы с таблицами данных, преимущественно числовых. При формировании таблицы выполняют ввод, редактирован...полностью>>
Информатика->Реферат
В пятидесятых – шестидесятых годах фирмы производящие компьютеры, которые были тогда доступны лишь крупным компаниям и учреждениям из-за своих размеро...полностью>>

Главная > Реферат >Информатика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Житомирський військовий інститут

Національного авіаційного університету

Реферат

на тему:

Структуровані типи даних: записи та множини. Використання процедур та функції мови Turbo Pascal. Поняття про записи. Прості записи

Житомир 2010

План

 1. Ієрархічні записи

 2. Записи з варіантними полями

 3. Множини

 4. Загальні відомості про процедури та функції

 5. Процедури з параметрами

 6. Процедури без параметрів

 7. Особливості використання функцій

 8. Методи звертань до процедур і функцій

 1. Поняття про записи. Прості записи

Записи призначені для складання програм, які забезпечують дії з таблицями, відомостями, списками, каталогами і т.д., де містяться дані різних типів.

Розглянемо суть запису на прикладі 1:

Приклад 1:

Нехай маємо таблицю відомостей про типи зброї:

Тип зброї

Індекс зброї

Дальність дії

Висота дії

N

W

I

D

H

Кожному рядку такої таблиці відповідає запис, який має своє власне ім’я (також, як і змінна), наприклад: TWOO. Запис складається із окремих часток відповідно стовпчикам таблиці – поля записів (у прикладі 1 5 полів).

Типи даних, які записують у полях, можуть бути різноманітними. Для прикладу 1:

№ - тип INTEGER;

тип зброї W – може бути обмеженим, який вводиться оператором, наприклад WOOR (або може використовувати тип STRING);

індекс I – також може бути обмежений цілочисловий (IND);

дальність D та висота H – типу REAL.

Таким чином, тип записів, як такий, не існує. Він містить різнотипові елементи.

Кожне поле має складене ім’я з двох компонентів, які відокремлюються крапкою:

IZ.IP.

Для прикладу 1:

TWOO . N;

TWOO . W;

TWOO . I;

TWOO . D;

TWOO . H.

Опис записів виконують двома способами:

 1. у розділі типів та змінних;

 2. у розділі змінних.

!Особливість! необхідно спочатку описати не стандартні типи даних ( наприклад WOOR, IND).

Порядок опису записів:

 1. у розділі типів та змінних:

type

<ім’я типу> = RECORD

<ім’я поля> : <тип поля>;

……………………………..;

<ім’я поля> :<тип поля>;

end;

var <ім’я типу>

 1. у розділі змінних:

var <ім’я типу> : RECORD

<ім’я поля> : <тип поля>;

……………………………..;

<ім’я поля> : <тип поля>;

Для прикладу 1 маємо:

 1. type

WOOR = (str, art, zrk, avia);

IND = (1..100);

TZW = RECORD

N : integer;

W : WOOR;

I : IND;

D, H : real;

End;

Var

YWOO : TZW;

Або 2-й спосіб:

Type

WOOR = (str, art, zrk, avia);

IND = (1..100);

Var

TWOO : RECORD

N : integer;

W : WOOR;

I : IND;

D, H : real;

End;

Особливість:

а) над кожним складеним іменем можна виконувати будь-які операції, допустимі для даного типу, до якого відносяться дані поля;

б) на тип полів не накладаються ніякі обмеження. Таким чином для полів використовують як складні так і прості типи даних. В частості поля можуть бути масивами або записами.

Приклад 2:

Розробити програму для обчислення щільності (густини) потужності активної завади передавача завад за формулою

P = (P*G)/f;

де Р – потужність передавача завад;

G – коефіцієнт підсилення;

f - ширина спектра завад.

Дані про передавач завад можна занести до таблиці:

Р

G

f

Тобто представимо у вигляді трьох полів: P, G, f. Ім’я запису визначимо як PMAP. Тип даних полів як REAL.

Такий принцип використання імен значно збільшує об’єм тексту програми, тому в мові ТР передбачений спеціальний оператор приєднання WITH, який виносить наперед ім’я запису, а всередині оператора використовується тільки ім’я полів.

Формат оператора приєднання:

WITH <ім’я запису> DO <оператор>.

Для прикладу 2 змінюються оператори виведення та присвоюваня:

WITH PMAP DO

Begin

Read (P, G, Df);

RO := P*G/Df;

End;

Внутрішнім оператором виступає складений оператор BEGINEND.

Program plotnost(input, output);

Var

RO : real;

P, G, Df : real;

End;

Begin

WriteLn(‘ввести таблицю P, G, Df’);

Read (PMAP . P, PMAP . G, PMAP . Df);

RO := PMAP . P * PMAP . G/PMAP . Df;

WriteLn (‘щільність RO = ‘, RO);

End.

Таким чином, для звертання до полів у програмі використовується складне ім’я:

<ім’я запису> . <ім’я поля>

PMAP . P;

PMAP . G;

PMAP . Df.

Таким чином при використанні оператора WITH збільшується швидкість використання програми, бо ім’я запису PMAP в пам’яті буде обчислене тільки один раз при обробці конструкції WITH PMAP DO.

Ще більшої ефективності можна досягнути, якщо запис є, наприклад, елементом масиву:

Var

M : array[1..100] of char;

Begin

With M[ i ] do

Якщо фрагмент програми містить операції над декількома записами, то в операторі приєднання можна указати список необхідних імен записів через кому:

WITH V1, V2, V3 DO S

де V1, V2, V3 – імена записи;

S – операнд.

Така форма еквівалентна :

WITH V1 DO

WITH V2 DO

WITH V3 DO S.

Особливість:

 1. якщо деякий ідентифікатор F є полем, він інтерпретується як V2.F, тобто ідентифікатор поля зв’язується з останнім записом у списку WITH.

 1. всі ідентифікатори в межах оператора приєднання перевіряються на можливість їх інтерпретації як полів записів, заданих у заголовку.

 1. Ієрархічні записи

Поля окремих записів також можуть бути записами. Тому складені імена можуть містити не дві, а більшу кількість компонент, тобто мати ієрархічний характер.

Наприклад:

A . B . C;

A . B[ i ] . C і т.д.

Розглянемо приклад : відомості про студентів

Група

Прізвище

Ім’я

По батькові

Рік народження

N

GR

F

I

O

GOD

Присвоюємо ім’я запису W, який буде містити 6 полів. Поєднаємо поля F, I, O у запис з іменем FIO, який буде мати 3 поля і входити у запис W.

Опис такого запису можна представити так:

Type

SPISOK = string[50];Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Використання програмних технологій в аудиті

  Конспект >> Информатика, программирование
  ... процедури та детальні перевірки (процедури по суті). При застосуванні двох останніх типів процедур ... функціонування КІСП, а також доступність даних КІСП для використання ... мови ... структурованими, ... множини гос подарських операцій в множину бухгалтерських запис ...
 2. Використання Internet у банківському обслуговуванні клієнтів

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... днує в структуровану і керовану ... розробку множини шлюз ... дані: прізвище, ім’я та по батькові (українською мовою); ім’я та ... вських функцій і процедур; ... даних. Функціонування систем автоматизації економічних процесів спирається на використання ... викликаються записи з ...
 3. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  ... слабо структуровані ... Y, X, g} [5]. Множина станів системи може ... позицій патентування та використання у проектно-конструкторських ... ія. Музика Мова. Мовознавство. ... даної? як такого типу ... записом процедури) для знаходження функції Гріна. Процедура розрахунку функц ...
 4. Вступ у програмування мовою Паскаль

  Реферат >> Астрономия
  ... константи та змінні;        скалярні та структуровані;        стандартні та дані ... називаються даними користувача. Тип даних визначає множину значень ... типів;              розділ опису змінних;              розділ опису процедур і функцій. Транслятор мови ...
 5. Побудова і використання класів

  Курсовая работа >> Информатика
  ... похідний структурований тип, введений програм ... та описання типізованих даних та функцій, які належать класу. В проекті стандарту мови ... з використанням множинного та поодинокого успадкування. Множинне успадкування ... основної процедури та методи тестування ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001917839050293