Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Контрольная работа
Направление волокон наружных шпонов фанеры в верхней и нижней обшивках панели принимается продольным, с целью обеспечения полноценного стыкования лист...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Проектирование фундаментов является одним из сложных вопросов проектирования конструкций зданий и сооружений При проектировании конструкций инженер са...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Особое место вентиляция имеет в сельскохозяйственных зданиях и сооружениях Если говорить о влияние вентиляции на продуктивность животных, установлено,...полностью>>
Строительство->Контрольная работа
В расчетной схеме выбирается оптимальное число степеней свободы, и учитываются только те смещения расчетных узлов, которые являются существенными при ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство аграрної політики України

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум

Затверджую Зав. будівельним

Зам.директора відділенням

З навчальної роботи Стефаник М.М.

Коріневська А.І.

Телятник на 500 голов

в с. Шабо

Пояснювальна записка до дипломного проекту

39ДП 5.092110.042.020 ПЗ

Рецензент

Н.Контроль Соловйов В.Г.

Керівник Заєвлошин М.С.

Консультант Сєрова І.В.

Консультант Заєвлошин М.С.

Консультант Олександрова Є.Г.

Консультант Кожевников В.К.

Дипломник Чередник О.О.

2007

Дипломний проект

Чередника Олександра Олександровича

39ДП.5.092110.042.020. ПЗ

Зміст

Введення

 1. Архітектурно –конструктивний розділ

  1. Генеральний план ділянки. ТЕП генплану

  2. Об’ємно-планувальне рішення будинку.ТЕП будинку

  3. Коротка характеристика технічного процесу.

  4. Техніко-економічне обгрунтування вибіра конструктивного рішення будинку

  5. Конструктивна характеристика основних елементів будинку

  6. Опорядження будинку

  7. Санітарно-технічне та інженерне обладнення будинку

  8. Охорона навколишнього середовища

 1. Розрахунково-конструктивний розділ

  1. Розрахунок колони СКТ 3-48-1

   1. Загальні положення

   2. Початкові данні для розрахунку

   3. Підрахунок навантажень

   4. Розрахункові схеми

   5. Статистичний розрахунок

   6. Конструктивний розрахунок

   7. Конструювання

  2. Розрахунок фундаментів СФК – 10

   1. Загальні положення

   2. Початкові данні для розрахунку

   3. Підрахунок навантажень

   4. Розрахункові схеми

   5. Статистичний розрахунок

   6. Конструктивний розрахунок

   7. Конструювання

 2. Організаційно-технологічний розділ

  1. Технологічна карта заданого процесу

   1. Галузь застосування

   2. Технологія виконання заданного процесу

    1. Готовність попередніх робіт

    2. Транспортування і створення запасу матеріалів для виконання робіт

    3. Методи виконання робіт, розбивка на захватки, вибір монтажних кранів. Розрахунок строп

    4. Вказівки про виконання робіт в зимових умовах

    5. Підрахунок об’ємів робіт

    6. Виконання калькуляції трудовитрат і заробітної плати

    7. Виконання трудового процесу та розрахунок комплексної бригади

    8. Організація і методи праці робітників

    9. Вимоги по якості робіт і їх прийомка

    10. Перелік актів на приховані роботи

    11. Техніка безпеки при виконанні заданного процесу

   3. Матеріально-технічні ресурси

   4. Техніко-економічні показники

  2. Календарний план

   1. Умови виконання робіт по об’єму

   2. Призначення календарного плану

   3. Підрахунки обсягу робітпо об’єкту

   4. Підрахунки трудомісткості, машиномісткості, та витрат матеріалів при будівництві обєкту

   5. Вибір методів виконання робіт

   6. Побудова календарного плану, графіків руху робітників, машин і механізмів та поставки матеріалів на об’єкт

   7. Розрахунки необхідної кількості автотранспорту для завезення конструкцій та матеріалів

   8. Пояснення до календарного плану

   9. Розрахунок ТЕП

  3. Будівельний генеральний план окремого об’єкту

   1. Призначення БГП та принципи його проектування

   2. Розрахунки тимчасових будівель та споруд

   3. Організація складського господарства, розрахунки відкритих складів

   4. Тимчасове водопостачання. Розрахунок діаметра тимчасового водопроводу

   5. Тимчасове електропостачання. Розрахунок необхідної кількості прожекторів

   6. Пояснення до проектування БГП

   7. Заходи охорони праці та протипожежної пезпеки при проектуванні БГП

   8. Заходи охорони навколишнього середовища

   9. ТЕП будівельного плану

 3. Економічний розділ

Загальні положення

  1. Вихідні данні

  2. Визначення кошторисної вартості будівництва об’єкту

   1. Локальний кошторис № 02-0101 на загально будівельні роботи

   2. Локальний кошторис № 02-0102 на внутрішні сантехнічні роботи

4.2.3 Локальний кошторис № 02-0103 на внутрішні електромонтажні роботи і слабострумні устрої

4.2.4 Локальний кошторис № 02-0104 на монтаж технологічного обладнення

   1. Локальний кошторис № 02-0105 на придбання технологічного обладнення

   2. Об’єктний кошторис № 02-0106

   3. Договірна ціна об’єкта

   4. Розрахунок економічної ефективності будівництва об’єкту

   5. Розрахунок одиничної кошторисної вартості окремих видів будівельно-монтажних робіт

   6. Розрахунок техніко-економічних показників проекту

Література

ВВЕДЕННЯ
Сільськогосподарськими називають будівлі призначені для обслуговування різноманітних галузей сільськогосподарського виробництва. За призначенням їх поділяють на тваринницькі, пташині, складські, культиваційні, по ремонту сільськогосподарської техніки і для обробки сільськогосподарської продукції. За довговічністю та ступенем вогнестійкості сільськогосподарські будівлі можуть бути II класу зі строком служби від 50-ти до 100-та років, III класу – від 80-ти до 50-ти років і IV класу – від 50-ти до 20-ти років.
До сільськогосподарськіх будівель пред’являють наступні вимоги:
функціональні, тобто будівля повинна бути запроектована так, щоб найбільш повно відповідати організаційно-технологічному процесу, санітарно-гігієнічним, зооветеренарним та іншим умовам експлуатації.
технічні, забезпечуючи захист будівлі від зовнішнього та внутрішнього впливу середовища, передбачаючи достатню міцність, стійкість, довговічність та вогнестійкість конструктивних елементів.
архітектурні, передбачаючи єдність архітектурно-художнього та конструктивного рішення, у відповідності з призначенням будівлі, конструкцій та засобів оздоблення, а також високу якість виробництва робіт.
економічні, передбачаючи найбільш раціональне використання архітектурно-конструктивних рішень, будівельно-монтажних робіт.
1. АРХІТЕКТУРНО – КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ
  1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЛЯНКИ. ТЕП

Відповідно з укладенням земельного законодавства, вибір ділянки під будівництво відведений на землі, непридатний для сільського господарювання.

Ділянка генплану має прямокутну форму з розмірами 123 x 245 м.

Характер рельєфу площі – спокійний. Уклін площі взятий 0,005 по довжині будинку, та 0,008 – по ширині будинку.

Грунт суглинок. Натиск під підошвою фундаменту – 25 кПа.

Ґрунтові води відсутні. Рівень підлоги першого поверху будинку приймається на 150 мм вище плануючої відмітки, яка примикає до площі.

Глибина промерзання ґрунту – 80см. Кліматичний район будівництва ІІІ Б. Абсолютна мінімальна і максимальна температура повітря: Мінімальна – 28 С, максимальна + 37 С . Температура найбільш холодних п’яти діб -18С, найбільш холодних однодобових днів – 21С. В Одеській області передбачаються вітри північного направлення(19%). Вихідні дані

Зимовий період: ПН(19 %); ПНС(15%); ПД(11%); ПДС(5%); С(1%); ПДС(11%); З(14%); ПНЗ(17%);

Літний період: ПН(22%); ПНС(8%); ПД(3%); ПДС(16%); С(15%); ПДЗ(12%); З(12%); ПНЗ(22%).

Район по сніговому навантаженню – 1;500 Н/м. Нормативний швидкий натиск вітру 450 Н/м. Орієнтацією будівлі відносно частин горизонту й вітрів переважаючого напрямку прийнято, беручи до уваги найбільш корисні умови для денного освітлювання і провітрювання приміщень. Так, як в Одеський області переважають зимові вітри північного й північно – західного направлень, то споруда розміщена повздовжньою віссю в мередіальному напрямку.

Крім того на генеральному плані знаходяться:

пункт тех.обслуговування, сілосні траншеї, будинок санітарної обробки скота, вітаптека, службово-битовий будинок, новозохранилище, пожежний резервуар, жижезборник. Автомобільні дороги на генплані запроектовані в залежності з будівельними нормами по проектуванню автомобільних доріг.

Ширина проїзної частини прийнята за умов найбільш компактного розміщення транспортних і пішохідних проходів, інженерних сітей. На ділянці, вільній від будівництва, по периметру площі підприємства передбачається озелення. Відносно протипожежних розташувань посадка хвойних порід не допускається.

Відстань від будинку і споруджень до дерев та кустарників схваленні по нормам. На генеральному плані передбаченні упорядковані площі для спочинку робітників. До будинків і споруджень по всій їх величині забезпечено вільний під’їзд пожежних автомобілів. Відстань між будинками і спорудами, передбачено згідно санітарних умов.

ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

 1. Площа території ділянки: дорівнює довжині майданчика генплану помноженої на ширину: Sмайд = 30135 м2

 2. Площа будівництва: сума всіх площ будівель на генплані: Sзаб =7873,58 м2

 3. Щільність будівництва: ρзаб=Sзаб/ Sмайд x100= =7873,58/30135х100 = 26 %

 4. Площа озеленення: Sозел = Sмайд/100% x 50= 30135/100х50 = = 15067,5 м2

 5. Відсоток озеленення дорівнює 50% від загальної площі генплану

 6. Площа доріг та майданчиків: Sдоріг = Sмайд - Sзаб - Sозел = 30135- - 7873,58 - 15067,5 = 7193,92 м2

Водяне забезпечення телятника на 500 голов передбачається від зовнішньої водопроводної мережі. Опалювання від місцевої опалювальної системи. Електрозабезпечення телятника перебдачено від місцевої трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція знаходиться на території комплексу. Горизонтальна прив’язка проектного будинку збудована відносно будинку. Вертикальна прив’язка проектного будинку будується згідно заданим горизонталям

  1. ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ БУДИНКУ. ТЕП

Будівля телятник на 500 голов одноповерхова, прямокутної форми з розмірами в плані 21 х 84 м ( в осях ).

Пологова має каркасну схему – неповний каркас.

Клас будівлі – II

Ступінь довговічності – II

Ступінь вогнестійкості – II

Будівля пологової має такі приміщення:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Записки юного врача

  Рассказ >> Литература и русский язык
  ... Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая ... Уважающий вас д-р Бомгард". Ответная записка главного врача: "Уважаемый Владимир Михайлович ... ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие коллеги, ...
 2. Диплом группы СП

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... 3.5.1. Пояснительная записка. Пояснительная записка конструктивной части проекта должна содержать: а) описательную часть ... положений конструкций до монтажа; б) положение механизмов и конструкций в процессе ... доводится до сведения студента. Допущенный к защите проект направляется директором ...
 3. Диплом по аттестации

  Реферат >> Социология
  ... : «ребенок – семья – общество», до узкоспециальных: организатор работы с трудными детьми ... , т.е. единожды в интервале от года до пяти; - совершается в специально создаваемых ... (насколько успешно сотрудник может составить записку на хорошо знакомую тему); 4. ...
 4. Дизайн комп’ютерної графіки та реклами

  Книга >> Косметология
  ... друкованих рекламних виробів; – упорядкування пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи, її зм ... пам’ятка; голографічне зображення; диплом; закладка книжкова; обкладинка записної ... готується та видається диплом. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Аронов В. Р. ...
 5. Методика кадрового делопроизводства

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... паспорт, трудовая книжка, военный билет, диплом, свидетельство, ат­тестат, направление на ... образовании или профессиональной подготовке (диплом, свидетельство, водительские права, ... виде служебной (докладной ) запис­ки. До принятия решения руководитель должен ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002608060836792