Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
1. Предмет трудового праваОпределение предмета трудового права связано с общете-оретической проблемой установления критериев образования системы нацио...полностью>>
Государство и право->Кодекс
Современное легальное понятие трудового договора закреплено законодателем в ст.56 ТК РФ: трудовой договор - соглашение между работодателем и работнико...полностью>>
Государство и право->Реферат
Система аттестации и оценки персонала — важный элемент управления человеческими ресурсами. Принципиальным условием эффективной работы системы оценки я...полностью>>
Государство и право->Реферат
Работа посвящена изучению прав авторов, порядка и способов их защиты. Данная тема, несомненно, актуальна, актуальность её обоснована тем, что с конца ...полностью>>

Главная > Книга >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчання дебатів

Збірка матеріалів

для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів і дискусій

Київ 2003

1

Навчання дебатів: Збірка матеріалів для керівників дебатних клубів та вчителів, які навчають дебатів і дискусій.— Автор-укладач: І.Сущенко

Збірка містить теоретичні й практичні матеріали для тих, хто прагне навчитися публічних дебатів, хто навчає цього інших, хто керує дебатними клубами або планує розпочати цю справу. Посібник створено під час роботи з координації програми "Дебати" в Україні впродовж 2002­-2003 років працівниками благодійної організації "Вчителі за демократію та партнерство". Її адресовано вчителям, керівникам дебатних і дискусійних клубів, усім, хто бажає навчитися виступати публічно.

Видання підготовлено й здійснено в межах проекту "Навчання дебатів — шлях до демократії" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

1

Зміст

❖ Вступ

❖ Як стати успішним промовцем

❖ Ч.Темпл, С.Лі Що передує дебатам. Вправи в критичному мисленні

• Вступ

• Етап 1: Наближення до теми

• Етап 2: Дослідження теми

• Етап 3. Безпосередньо перед дебатами

• Етап 4: Після дебатів: рефлексія й оцінювання

❖ І.Сущенко Як побудувати переконливу промову

• Композиція промови

• Аргументація у промові

• Додаткові матеріали для переконливого виступу

• Прийоми (техніки) проголошення промов

❖ Як найкраще поставити запитання

❖ І.Пекар Методичні поради щодо суддівства у дебатах

• Що таке суддівство у дебатах?

• А судді хто?

• Теорія суддівства.

• Практика суддівства

• Як навчати суддівства?

• Типові помилки під час суддівства

❖ Дебатні вправи

❖ Словник

1

Вступ

Ми живемо за доби глобалізації, коли конче важливими є питання прав людини, пошук шляхів виходу зі складних політичних та економічних ситуацій. З огляду на спілкування міжнародної спільноти на новий рівень виходять дебати. Самі лише досягнення прогресу й технізація світу не в змозі розв'язати проблеми спілкування й уміння людей домовлятися. Пошук консенсусу та компромісу в суспільстві й надалі залишаються прерогативою людей. Тож дебати зараз набувають особливого значення для кожної країни. Саме у формі дебатів працюють парламенти країн традиційної демократії, дебати виступають елементами передвиборчих змагань, як навчальний предмет дебати вивчають у найпрестижніших навчальних закладах Європи та США.

Дебати — шлях до формування вас як промовця. Й водночас шлях до активної позиції у житті. Вміння публічно довести свою думку, обрати власний спосіб розв'язання певної проблеми й переконати інших у його доцільності — вельми потрібне в сучасному житті небайдужій людині

— і дорослій, і кожній дитині.

Методику вести дебати поширює організація ГОЕА, яка є центром розроблення стратегії, концепції та форм дебатів для молоді.

Унікальність дебатів зумовлена тим, що це:

• навчальна програма поглибленого пізнання світу;

• програма безконфліктного розв'язання проблем;

• навчання демократичних процедур і толерантності;

• підготовка учасників програми до публічної діяльності;

• програма позакласної організації учнівської молоді;

• програма інтелектуальних змагань.

Почніть займатися дебатами і ви переконаєтеся, що ваші думки й мова набули чіткості, а дії

— розважливості та виваженості. Заняття дебатами не мають меж досконалості, адже опанування мистецтва публічних виступів неможливо завершити, цей процес передбачає лише поглиблення й удосконалення.

Ця збірка — порадник для тих, хто прагне навчитися публічних дебатів, хто вчить цому інших, хто очолює дебатні клуби або має намір заснувати їх.

Збірку створено під час роботи з координації програми "Дебати" в Україні впродовж 2002­2003 років працівниками благодійної організації "Вчителі за демократію та партнерство". Тут використано матеріали й висвітлено досвід навчальних семінарів, передбачених програмою. Узагальнено теоретичний матеріал, який стане в пригоді керівникам дебатних клубів і вчителям, котрі використовують у своїй педагогічній діяльності дебати та дискусії, працівникам дебатних клубів, учням і студентам. Вона містить чимало практичних вправ, які доцільно застосовувати в діяльності дебатного або дискусійного клубу. Дуже корисною стане вона для тих, хто опановує складне мистецтво публічних дебатів самостійно, адже тут теорію поєднано із вправами й завданнями для самостійної роботи.

У збірці вміщено поради для тих, хто виступає публічно; розроблено вправи до різних тем виступу; пропонуються матеріали, що сприятимуть побудуві переконливої промови та чіткому формулюванню запитань. Дуже корисними є методичні поради щодо суддівства під час дебатів.

Любі друзі! Запрошуємо вас до світу дебатів!

2

Ігор Сущенко

Як стати успішним промовцем

Порада 1. Знайдіть індивідуальний образ, власний стиль. Під час промови намагайтеся довести свої погляди й переконання. У промові має відчуватися особистість. Необхідно створити власний образ.

Образ промовця — це те, як його бачать слухачі. Він відбивається у змісті промови, у кожному слові, вимові, рухах..

Порада 2. Говоріть! Набувайте досвіду мовних "боїв". Практика поступово відточуватиме ваше мистецтво. У тепличних умовах промовець не сформується, тож, якщо хочеш навчитися говорити — говори. Промовцем стають лише в процесі практики.

Порада 3. Аналізуйте власні й чужі промови, намагайтеся вирізняти в них недоліки й здобутки. Навіть якщо ви вважаєте свою промову невдалою, це вже засвідчує, що ви замислилися над нею. Це вже початок риторичного навчання. Це означає, що завтра ви уникатимете вчорашніх помилок, а післязавтра забудете про них. Активне ставлення до недоліків власної промови, самоаналіз і прагнення вдосконалення, спостереження за іншими промовцями наближають до наступної поради.

Порада 4. Визначте взірець і вчиться. Кожен із нас потайки був у захваті від чієїсь промови. Отже ми, відчуваємо, що існують зразки мовної творчості, яких варто наслідувати. У дитинстві мовні зразки надають батьки або родичі. Мірою дорослішання, за зразок промовців можуть бути старші товариші, у школі — улюблені вчителі.

Дайте собі чесну відповідь: кого я наслідую в житті (зважаючи на те, що кожен із нас прагне самостійності)? Обравши когось за взірець, аналізуйте, в чому причина його успіху. Формуйте власний "образ", стиль індивідуальну манеру поведінки. Власне, цим ми й займаємося в житті: шукаємо неповторний "образ", власне "обличчя". До речі, не бажано під час публічного виступу "приєднуватися до думки попереднього оратора".

Порада 5. Вивчайте закони і правила риторики. Законами називають теоретичні положення, виведені з практики ораторського красномовства та мовного спілкування взагалі. Ці закони відбивають мовну реальність і поширюється на різні види публічно-мовної практики. Із законів випливають правила практичного користування мовою. Самі правила виступають зразками вдалого або невдалого застосування законів.

Порада 6. Вивчайте творчість письменників та ораторів різних епох і стилей. Неможливо стати досвідченим промовцем без знання зразкових творів тієї культури, в якій ви народилися й формуєтеся як особистість. Кожна людина намагається опанувати надбання культури, до якої належать результати діяльності попередників, класичні поради ораторського мистецтва.

Порада 7. Вправляйтеся в складанні й виголошенні промов. Вправи необхідні, щоб уявити себе у майбутніх ситуаціях мовної боротьби.

Порада 8. Аналізуйте і декламуйте вголос зразкові тексти. Оберіть текст, що вам подобається (прозовий чи поетичний), проаналізуйте його з точки зору змісту та стилю, а потім читайте його вголос, поступово вивчаючи напам'ять. Згодом у пригоді стануть заняття з учителем, режисером. Якщо ж поряд немає керівника, вправляйтеся самостійно.

Корисно записати свою промову на магнітофон чи відео — тоді ви побачите недоліки власного образу оратора, відчуєте темп мови, паузи, повтори, інтонації тощо. А потім усе

3

залежатиме від того, наскільки вимогливо ви поставитеся до себе: жоден промовець не досягне успіху без самостійної підготовки.

Завдяки роботі над декламацією й читанню ораторських промов ви сформуєте дихання, виразний голос, подолаєте страх перед аудиторією та зайву зосередженість на собі. Ви забудете про себе, бо налаштуєтеся на слухачів і сконцентруєтеся на матеріалі вашої промови. А це гарантуватиму успіх!

Порада 9. Удосконалюйте техніку мовлення. Такі заняття передбачають комплекс вправ з постановки дихання та розвитку чіткої вимови.

Ви маєте усвідомити, що публічні виступи — це відповідальна справа. Й однієї лише техніки мовлення замало, щоб стати успішним промовцем. Погодьтеся, дуже прикро спостерігати, коли люди, здатні думати не в змозі висловити свої думки, безпорадні перед своїми жестами, мімікою, тембром голосу, інтонаціями.

Чарлз Темп, і, Стівен Лі

Що передує дебатам.

Вправи в критичному мисленні

Вступ

Дебати - це вдалий засіб розвитку навичок критичного мислення й висловлювання. Одначе відчутнішого результату досягне той, хто вміє виявляти суперечності в темах, формулювати переконливі докази й обстоювати їх і, водночас, уважно прислуховуватись до контраргументів і обмірковувати відповіді. Отже, позитивного результату досягають учні, котрі думають самостійно.

Далі ми пропонуємо стратегії для тренерів і керівників дебатних клубів, спрямовані на стимулювання уміння помічати наявні суперечності, критикувати наведені аргументи, формулювати власну позицію, а також критично сприймати й давати відсіч аргуменам опонентів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методика навчання писемного мовлення старшокласників

  Реферат >> Педагогика
  ... СТАРШОКЛАСНИКІВ 2.1. Етапи навчання письма як способу навчання іншомовної компетенції У навчанні письма дослі ... нтерв’ю, усний твір, застосування малюнків, дебатів, екскурсій, тощо. Таким чином, для ... знати один одного [11,48]. Дебати можуть посісти чільне місце ...
 2. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

  Курсовая работа >> Психология
  ... висунуті співрозмовниками в ході дискусії, дебатів тощо[16,115]. Характер – індив ... особистості, що відбувається в умовах навчання. Навчання – цілеспрямований, організований процес і результат ...
 3. Системи модульно розвивального навчання

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... виправдані методичні підходи: а) розвивального навчання з випереджаючим вивченням теорії; б) вивчення ... учителем правильності форм і методів результативності навчання, стимулювання успіхів у конкретній навчальній ... ми спостерігаємо дебати партій, політиків, ток ...
 4. Оновлення змісту навчання і виховання в умовах особистісно орієнтованого навчання

  Реферат >> Астрономия
  ... ін. Особистісно орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість ... конкретною метою. Використання проблемного методу навчання значною мірою сприяє розвитку ... формі гри, дискусії, дебатів тощо. Особливе місце в сучасному навчанні має робота в парах ...
 5. Роль активних та інтерактивних форм і методів навчання в удосконаленні педагогічного процесу та

  Реферат >> Астрономия
  ... ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА ... чинників, які підвищують ефективність навчання є групова робота з використанням інтерактивних ... конкурсних уроків, рольових ігор, дискусій, дебатів та ін. У Великокам’янській ЗОШ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015690326690674