Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Контрольная работа
В данной контрольной работе рассмотрены ремонтно-строительные работы фасада жилого здания: очистка фасада, штукатурка, покраска фасада и откосов, демо...полностью>>
Строительство->Реферат
Экскаваторами называют землеройные машины, предназначенные для разработки и перемещения грунта Их подразделяют на две группы: непрерывного действия - ...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Проектируем фундаменты и выполняем расчет оснований однопролетного одноэтажного промышленного здания с металлическим каркасом, с подвесным крановым об...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Рассчитать несущую двухскатную дощато-клеенную балку Ограждающие конструкции - дощатый настил по прогонам Прогон спаренный , из двух досок Здание одно...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

21


Реферат

с. 134, табл. 46, рис. 34, бібл. 15, дод. 2.

В даному дипломному проекті розроблена система водопостачання міста за генпланом, яка включає водопровідну мережу, що складається з 13 кілець. Розрахунковою схемою водопостачання є схема двобічного живлення мережі з контррезервуаром ( башта в кінці мережі). Для даного дипломного проекту обирається однозонна система водопостачання. Для техніко-економічного аналізу мережа дається із різним трасуванням водопровідної мережі, та різними завантаженнями ділянок. Розраховані основні параметри насосної станції другого підйому.

Розроблені заходи по автоматизації технологічного процесу, охороні праці і техніці безпеки.

Приведені економічні розрахунки на загальні витрати мережі та насосну станцію. Вирахувані приведені витрати. Зроблено висновок враховуючи економічні розрахунки

ВОДОПОСТАЧАННЯ, НАСОСНА СТАНЦІЯ, СИСТЕМА, ВИТРАТА, ПОДАЧА, МЕРЕЖА, ВОДОВІД, НАПІР, БЕЗПЕКА, АВТОМАТИЗАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕКОНОМІКА, СОБІВАРТІСТЬ

Зміст

Вступ

1.Загальна частина : « Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання»

1.1 Характеристика забудови міста та визначення розрахункової кількості населення

1.2 Загальна характеристика системи розподілу води та її основних елементів

2. Спеціальна частина : « Розробка схеми розподілу води, розрахунок та конструкція основних елементів»

2.1 Визначення розрахункового добового водоспоживання міста

2.2 Режим водоспоживання міста

2.3 Трасування водопровідної мережі та її конструктивні особливості

2.4 Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі населеного пункту

2.4.1 Особливості характерних режимів роботи мережі

2.4.2 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат

2.4.3 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

2.4.4 Гідравлічна ув’язка водопровідної мережі на ЕОМ

2.4.5 Визначення п’єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

2.5 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для другого варіанту

2.5.1 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

2.5.2 Гідравлічна ув’язка водопровідної мережі на ЕОМ

2.5.3 Визначення п’єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

2.6 Визначення питомих, шляхових, вузлових витрат для третього варіанту

2.6.1 Початковий потокорозподіл і вихідні розрахункові схеми мережі

2.6.2 Гідравлічна ув’язка водопровідної мережі на ЕОМ

2.6.3 Визначення п’єзометричних позначок і вільних напорів у вузлах мережі

2.7. Визначення параметрів насосної станції другого підйому

2.7.1. Визначення діаметрів всмоктувальних і напірних трубопроводів

для першог оваріанту

2.7.2 Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 1

2.7.2.1 Визначення розрахункового напору насосів

2.7.2.2 Аналіз роботи насосів й уточнення їхніх робочих характеристик

2.7.3 Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 2

2.7.3.1 Визначення розрахункового напору насосів

2.7.3.2 Аналіз роботи насосів й уточнення їхніх робочих характеристик

2.7.4 Визначення параметрів насосної станції другого підйому для варіанта 3

2.7.4.1 Визначення розрахункового напору насосів

2.7.4.2 Аналіз роботи насосів й уточнення їхніх робочих характеристик

2.8 Визначення позначок осі насосів та підлоги насосної станції

2.9 Вибір запірно- запобіжної арматури та вимірювальних приладів

2.9.1 Вибір запірно- запобіжної арматури та вимірювальних приладів для першого та третього варіантів

2.9.1.1 Складання плану машинного залу насосної станції

2.9.1.2 Визначення висоти машиного залу та підбір вантажопідйомногообладнання

2.9.2 Вибір запірно- запобіжної арматури та вимірювальних приладів для другого варіанту

2.9.2.1Складання плану машинного залу насосної станції

2.9.2.2 Визначення висоти машиного залу та підбір вантажопідйомного обладнання

3. Автоматизація роботи насосної станції

3.1 Аналіз технологічного процесу з позиції керування

3.2Розробка функціональної схеми автоматизації

4.Охорона праці

4.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів на водопровідній насосній станції

4.2 Розташування ВНС

4.3 Забезпечення освітленості риміщень іробочих місць

4.4 Вентиляція й опалення

4.5 Шум та вібрація

4.6 Індивідуальний захист

5. Організації і планування роботи водопровідного господарства

5.1 Планування структури і організація керування системою водопостачання

5.2. Планування виробничих зв’язків насосної станції другого підйому

5.3 Планування організації виробничого процессу

5.4 Планування чисельності працівників

5.4.1 Планування чисельності основних та допоміжних робочих

5.4.2 Планування чисельності керівного складу

5.5 Планування фонду оплати праці

5.5.1 Планування фонду оплати праці робочих

5.5.2 Розрахунок фонду заробітної плати спеціалістів та керівного складу

5.6. Витрати на основну і додаткову заробітну плату

5.7 Витрати на відрахування на соціальне страхування

6. Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту проектних рішень

6.1 Будівельна вартість водоводу

6.2 Витрати на трубопровід (капітальні затрати)

6.3 Витрати на насосну станцію другого підйому

6.4 Витрати на насоси

6.5 Витрати на енергію на технологічні витрати

6.5.1 Витрати на енергію по першому та третьому варіантах

6.5.2 Витрати на енергію по другому варіанту

6.6 Витрати на амортизацію

6.7 Визначення приведених затрат

7.Висновок

Перелік посилань

Додатки

Вступ

Водопостачання- комплекс інженерних споруджень призначених для забору води із джерела, її очищення, зберігання, створення необхідного напору, транспортування до місця споживання й розподілу води між споживачами.

Забезпечення населення чистою водою має велике значення, тому що оберігає людей від різних епідемічних захворювань, які передаються через воду.

Безперебійну подачу води до споживачів забезпечують централізовані водопровідні системи, частиною яких є водогінні мережі. Надання достатньої кількості води в населений пункт дозволяє підняти загальний рівень його благоустрою.

Неухильне зростання водоспоживання внаслідок розвитку промисловості, поліпшення благоустрою міст і сіл вимагає вирішення все гостріших проблем будування спеціальних споруд, поліпшення якості, подавання і розподілу води, охорони навколишнього середовища та раціонального використання водних ресурсів. Це можливо у разі системного підходу до розв’язання питань комплексного використання води з урахуванням інтересів усіх її споживачів, а також за умови підвищення інтенсивності роботи діючих та будівництва нових систем водопостачання.

Система водопостачання міста являється частиною інфраструктури сучасного міста і повинна в процесі роботи задовольняти вимогам надійності та економічності.

Одним із рішень по зниженню витрат систем водопостачання е техніко –економічний аналіз мережі міста.

1.Загальна частина: «Характеристика міста та обґрунтування принципової схеми систем водопостачання »

  1. Характеристика забудови міста та визначення розрахункової кількості населення

Населений пункт загальною площею 581,5га по щільності населення і характеру забудови поділений на три райони:

перший район має дев’ятиповерхову забудову загальною площею 70,5 га; та обладнаний внутрішнім водопроводом та каналізацією, ваннами з місцевими водонагрівачами; щільність населення 440 чол/га;

другий район має восьмиповерхову забудову загальною площею 95га; обладнаний внутрішнім водопроводом, каналізацією; щільність населення 420 чол/га;

третій район має шостиповерхову забудову загальною площею 146га; ступінь благоустрою з централізованим гарячим водопостачанням 370чол/га.

На території розташовані два промислових підприємства, які використовують воду з міського водопроводу.

Таблиця 1.Характеристика промислових підприємств

підпр

Кількість

працюючих

по змінах

Кількість

працюючих в гар. цехах, %

Характер-

ристика технол.

процесу

Витрати води на промислові потреби, м3/доб

Об’єм найбільшої будівлі, тис.м3

Ступінь вогнестій-кості конструкції

п/п 1

1800

50%

Iа, II в

8000

40

II кат Д

1400

1200

п/п 2

600

20%

Iа, Iб

4000

15

I кат Г

600

Кількість населення в кожному районі визначається за формулою:

Ni =Pi * Fi , (1.1)

де Pi –щільність населення, чол/га

Fi – площа району міста, га.

NI =440*70,5=31020 чол.

NII =420*95=39900 чол.

NIII =370*146=54020 чол.

Разом : 124940 чол.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проект управління земельними ресурсами м. Черкаси за розподілом земель житлової забудови

  Дипломная работа >> Строительство
  ... управління - начальник відділу генплану міста, заступник начальника управління містобудування ... інженерному обладнанню території: а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок розширення водозабірних споруд ...
 2. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

  Курсовая работа >> Строительство
  ... обслуговуються – міське, селищне, промислове, сільськогосподарське водопостачання. За призначенням - господарське, яке призначене для ... . 2000. – 109с. Леонтович В.В. Проектування схеми генплану міста. Методичні рекомендації. Київ. КДТУБА. 1998 ...
 3. Споруди і обладнання водопостачання

  Курсовая работа >> Строительство
  ... як у проекті прийнято безбаштову схему водопостачання міста, то перевіряємо мережу ... ідовному обході всіх вузлових точок за формулою: Пі+1 = Пі ± hі, м, в якій величину втрати напору ... насосної станції II підйому - 122,0 м 8. Генплан міста (М 1:20000)
 4. Водопостачання та водовідведення. Конспект лекцій

  Конспект >> Строительство
  ... ів самопливом транспортуються територією міста, а далі насосами подаються ... З урахуванням розташування горизонталей на генплані проводять лінії вододілів. При продовженн ... Всі тру­бопроводи системи гарячого водопостачання, за винятком квартирних підве­день і ...
 5. Методика відведення земельних ділянок для несільськогосподарських потреб з застосуванням земельн

  Реферат >> Астрономия
  ... 2000 з чергову кадастрового плану міста з зазначенням червоних ліній, меж ... лянки землі запасу Призначення за генпланом комерційного використання Площа ... ----- Умови інженерного забезпечення об’єкту: - водопостачання є - каналізація є - теплопостачання є - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019900798797607