Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
До контактних аудиторій, як вже зазначалось, належать на­йняті працівники, фінансові установи, інвестори, органи влади — усе те, що може сприяти або г...полностью>>
Астрономия->Реферат
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в екон...полностью>>
Астрономия->Реферат
Головними клієнтами для нас стануть – клієнти-замовники – ресторани, кафе, бари, піцерії з якими попередньо заключимо договори, а також населення міст...полностью>>
Астрономия->Реферат
Значний розвиток рекламного бізнесу потребував нових підхо­дів, нових ідей, нових людей. Такі люди з'явилися і створили науко­ву базу рекламного проце...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний технічний університет

Факультет ФЕЕМ

Кафедра ЕСЕЕ

РОЗРАХУНКОВО – ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи з дисципліни

«Математичні задачі електроенергетики»

Керівник ас. ______________________________ В.О. Іванков

(підпис)

Студент гр. 2ЕСЕ – 99 ___________________ Степлюк М.О.

(підпис)

Вінниця 2001

Анотація

Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи студента групи 2ЕСЕ-99 Степлюка Максима Олександровича, ВДТУ, ФЕЕМ, Вінниця 2001.

У даній роботі розглядається розрахунок нормальних усталених режимів електричної системи на підставі методів матричної алгебри і елементів теорії графів. Досліджується надійність електричної мережі.

Зміст

Анотація 3

Зміст 4

Завдання на КР 5

Вступ 7

1 Побудова та обгрунтування схеми заміщення електричної мережі 8

1.1 Обґрунтування способу зображення окремих елементів електричної мережі у схемі заміщення 8

1.2 Зображення схеми заміщення у вигляді графа 9

1.3 Обгрунтування та проведення нумерації віток схем заміщення 10

1.4 Визначення та побудова матриці параметрів режиму і параметрів системи для конкретної електричної мережі 11

2 Складання рівнянь стану електричної мережі та їх розв’язання 13

2.1 Складання рівнянь стану електричної мережі 13

2.2 Вибір методу розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь та його опис 14

2.2.1 Опис методу Гауса. 15

2.3 Розрахунок та аналіз результатів. Перевірка на відповідність виконання I і II закону Кірхгофа 17

2.3.1 Перевірка отриманих результатів за законами Кірхгофа: 19

3 Розрахунок потоків потужності на дільницях електричної мережі, сумарних втрат активної і реактивної потужності, найбільшого значення втрат напруги у мережі 20

3.1 Перевірка на відповідність балансу активної та реактивної потужностей у вузлах схеми 20

3.1.1 Друга ітерація 23

4 Оцінка надійності електропостачання окремих підстанцій електричної мережі 28

4.1 Деякі теоретичні відомості про надійність електропостачання споживачів 28

4.2 Основні теореми випадкових подій. 29

4.3 Розрахунок надійності підстанцій мережі на основі теорем про випадкові події 30

4.3.1 Розрахунок надійності першої підстанції. 30

4.3.2 Розрахунок надійності другої підстанції. 31

4.3.3 Розрахунок надійності третьої підстанції. 32

Висновки. 34

Література 35

Завдання на КР

Від центру живлення А по замкнутій мережі напругою Uн отримають електричну енергію i=1,…,n — підстанцій споживачів електричної енергії (рисунок 1) опори дільниць мережі (Ом), розрахункові навантаження підстанцій (МВА) наведені у таблиці 1.1. Напруга центру живлення у режимі, що розглядається, складає 1,1Uн.

Необхідно визначити потоки потужності на дільницях мережі, напругу у вузлах приєднання електричних навантажень, сумарні втрати активної і реактивної потужностей, найбільшу величину втрат напруги у мережі.

Завдання розв’язати методом контурних струмів з застосуванням матричної форми запису цих рівнянь і матричних методів розрахунку.

Також треба визначити надійність електропостачання споживачів електричної енергії усіх n - підстанцій. Передача електроенергії здійснюється трифазними одноколовими лініями електропостачання. Ймовірність пошкодження ЛЕП складає Pj (наведена у табл.1.3). Переріз повітряних ліній вибраний з умови передачі 100 відсоткової потужності кожним колом однієї лінії.

Варіант завдання на курсову роботу вибрати у відповідності з порядковим номером прізвища студента у списку групи.

Таблиця 1.1

варіанта

рисунка електро-мережі

Напруга мережі, кВ

Розрахункова потужність споживачів п/ст.

S1, МВА

S2, МВА

S3, МВА

S4, МВА

17

1-17

110

15+j18

19+j20

20+j22

Таблиця 1.2

варі

анта

Опори ЛЕП, Ом

Активні

Індуктивні

Позначення віток ЛЕП

Позначення віток ЛЕП

1-2

1-3

1-4

1-5

2-3

2-4

2-5

3-4

3-5

4-5

1-2

1-3

1-4

1-5

2-3

2-4

2-5

3-4

3-5

4-5

17

-

-

5

-

4

5

-

3

-

-

-

-

4

-

3

1,5

-

2

-

-

Таблиця 1.3

№ варіанта

Ймовірність пошкодження ЛЕП, 10-3

Позначення ЛЕП

1-2

1-3

1-4

1-5

2-3

2-4

2-5

3-4

3-5

4-5

17

-

-

0,9

-

1,1

1,5

-

1,4

-

-

Рис. 1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розрахунок електричної мережі напругою 110 кВ

  Курсовая работа >> Строительство
  ... споруджувати підвищувальні або понижувальні підстанції. Електроенергетичний комплекс України включає в себе ... ізів проводів повітряних ліній в мережі 110кВ 2.1 Розрахунок потокорозподілу в кільцевій мережі напругою 110кВ Рисунок ...
 2. Електричні системи та мережі

  Книга >> Промышленность, производство
  ... і мереж. Представлення генераторів при розрахунках сталих режимів. Графіки навантажень вузлів електроенергетичних систем ... . Основні групи споживачів та їх типові графіки навантажень. Розрахункові навантаження ...
 3. Розрахунок показників економічної ефективності проектування й розширення підстанції

  Дипломная работа >> Физика
  ... розширення підстанції" Введення 1. Розрахунок навантаження для обмоток трансформаторів високо ... й розширення підстанції. 1. Розрахунок навантаження для обмоток трансформаторів високо ... вираженню. Становимо розрахункову схему мережі. Попередньо визначимо кількі ...
 4. Розрахунок електропостачання цеху

  Курсовая работа >> Физика
  ... під час передавання та розподілу в мережах електроенергетичних систем. Більша частина електроенергії (до ... двотрансформаторну ГПП з трансформаторами ТДН 6300. 2.2 Розрахунок заводського електропостачання Вибір схеми електропостачання ...
 5. Розвиток електричної мережі ВАТ "Львівобленерго"

  Дипломная работа >> Физика
  ... ів розвитку та реконструкції електроенергетичних об’єктів: станцій, підстанцій, мереж тощо, як на ... параметри трансформатора: 3. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ МЕРЕЖІ Розрахунок режимів роботи електричної мережі виконується ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030348300933838