Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физика->Реферат
Древние греки знали также, что существует особый минерал - железная руда (магнитный железняк), способный притягивать железные предметы. 3алежи этого м...полностью>>
Физика->Лекция
До того, как было введено понятие квантования, когда еще не говорили о кванте света - фотоне, физики фактически уже “работали” с квантами поля - элеме...полностью>>
Физика->Лабораторная работа
В настоящей лабораторной работе «Изучение магнитного поля соленоида» рассматриваются основные закономерности магнитного поля тока соленоида. Дается пр...полностью>>
Физика->Лабораторная работа
-0,47 0,71 0,47 U = 0; I = мА I``k -0,7 1,07 0,3 0,89 Источник напряжения отключен , источник тока I = мА Источники Токи ветвей 1 3 4 I = 0; U = 4 B I...полностью>>

Главная > Реферат >Физика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План

Вступ

1. Історія виникнення та розвитку вітроенергетики

2. Вітровий потенціал України. Перспективи розвитку української вітроенергетики

3. Енергія вітру

4. Вітроенергетичні установки (ВЕУ)

5. Побутові вітрові електростанції

6. Вітрові електростанції нового типу

7. Недоліки вітроенергетики

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Усі енергетичні ресурси на Землі, що є продуктами безперервної діяльності Сонця, можуть бути поділені на дві основні групи:

 1. акумульовані природою й, у більшості випадків, непоновлювані (нафта, кам'яне та буре вугілля, сланці, торф і підземні гази, а також термоядерна і ядерна енергія);

 2. неакумульовані, але постійно поновлювані (сонячне випромінювання, вітер, потоки рік, морські хвилі та припливи, внутрішнє тепло Землі).

Таблиця 1. Потенціальні запаси джерел енергії на Землі

Види енергії

Запаси енергії

Непоновлювані ( кВт · год )

1. Термоядерна eнергія

1 00000000 · 1012

2. Ядерна енергія

574000·1012

3. Енергія паливних копалин

55364·1012

Поновлювані (кВт ·год/рік )

1. Енергія сонячних променів

667800·1012

2. Енергія морів і океанів

70000·1012

З. Енергія вітру

17369·1012

4. Енергія внутрішнього тепла Землі

134 ·1012

5. Енергія річок

18 ·1012

Поновлюваними джерелами енергії називаються ресурси енергії, що постійно циклічно поновлюють енергетичну цінність і можуть бути перетворені на корисну роботу. Іншими словами, поновлювані джерела енергії поновлюються постійно, без часових обмежень, тоді як використання традиційних палив обмежене наявними запасами. Переваги поновлюваних джерел енергії порівняно з традиційними є:

 • вони практично невичерпними;

 • не забруднюється навколишнє середовище;

 • відпадає необхідність у добуванні, переробці та доставці палива;

 • немає потреби використовувати воду для охолодження, вилучати залові відходи або продукти розпаду;

 • немає необхідності у дефіцитних високотемпературних матеріалах, за винятком сонячних концентраторів тепла;

 • можуть працювати без обслуговування;

 • немає потреби в транспортуванні енергії.

Основним недоліком більшості поновлюваних джерел енергії є непостійність їхнього енергетичного потенціалу.

Необхідність використання поновлюваних джерел енергії визначається такими факторами:

 • швидким зростанням потреби в електричній енергії, споживання якої через 50 років, за деякими оцінками, зросте в середньому в 3-4 рази, а в розвинутих країнах - в 5-6разів;

 • вичерпуванням у найближчому майбутньому розвіданих запасів органічного палива;

 • забрудненням навколишнього середовища оксидами азоту та сірки, вуглекислим газом, пилоподібними останками від згорання видобувного палива, радіоактивним забрудненням і тепловим перегрівом при використанні ядерного палива. Необхідність і можливість розвитку енергетики України на базі поновлюваних джерел зумовлені такими причинами:

 • дефіцитом традиційних для України паливно-енергетичних ресурсів;

 • дисбалансом у розвитку енергетичного комплексу України, орієнтованого на значне виробництво електроенергії на атомних електростанціях (до 25-30%) за фактичної відсутності виробництв 1 отримання ядерного палива, утилізації та переробки відходів, а також виробництв з модернізації обладнання діючих АЕС (ядерних реакторів, котельного обладнання тощо);

 • сприятливими клімато-метеорологічними умовами для використання основних видів поновлюваних джерел енергії;

 • наявністю промислової бази, придатної для виробництва практично всіх видів обладнання для поновлюваної енергетики.

Ресурси поновлюваних джерел енергії в Україні, їхній енергетичний потенціал, обсяги використання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Ресурси поновлюваних джерел енергії України

Джерела енергії

Теоретичний потенціал, МВт·год/рік

Використання, МВт·год/рік

Технічний потенціал, МВт·год/рік

Геліоенергетика

720·109

81·103

0,13·109

Вітроенергетика

965·109

0,8·103

0,36·109

Геотермальна енергетика

5128·109

0,4·103

14·109

Біоенергетика

12,5·106

0,014·103

6,1·106

Мала гідроенергетика

17,4·106

0,5·106

6,4·106

напрям потенціал розвиток вітроенергетика

1. Історія виникнення та розвитку вітроенергетики

Сила вітру – це одне з найстародавніших використовуваних людством джерел енергії. Мореплавці використовували силу вітру для морських подорожей під вітрилами ще за 3500 років до нової ери. Прості вітряки були широко поширені в Китаї 2200 років тому. На Середньому Сході, в Персії, близько 200 року до н.е. почали використовуватися вітряки з вертикальною віссю для перемелювання зерна. Перші персидські вітряки виготовлялися з в'язанок очерету, які прикріплялися до дерев'яної рами, що оберталася, коли дув вітер; стіна навколо вітряка спрямовувала потік вітру проти лопатей.

В XI столітті в Європі почали поширюватися вітряки, що завозилися мандрівними купцями та лицарями з хрестових походів. Ці перші млини постійно вдосконалювалися, спочатку голландцями, потім англійцями, і врешті набули конструкції з горизонтальною віссю. Жителі Голландії виявили, що вітром дуже зручно користуватися для відкачування води, щоб осушити землю, що для цієї країни, яка розташована в низинах і тому потерпає від повеней, є дуже актуальним. Найбільш активно в допромисловій Європі вітряки використовувались у XVІІІ столітті, коли лише в одній Голландії їх було понад сто тисяч. З їхньою допомогою мололи зерно, качали воду й пиляли дрова. Згодом більшість вітряків, нездатних конкурувати з дешевим і надійним викопним паливом, було замінено паровими двигунами. Однак і сьогодні вітряки використовуються досить широко.

В історії Сполучених Штатів вітряки відіграли дуже важливу роль в освоєнні Заходу Америки наприкінці XIX століття. Вони були життєво необхідні першим поселенцям Великих рівнин. Вітряки поставляли воду на залізницю та пасовища, в місця, віддалені від рік і джерел води. Пізніше вітряки стали використовувати у віддалених від населених пунктів господарствах для вироблення електричної енергії. За останні 100 років американці створили понад 8 мільйонів вітрових установок для водопідняття, призначених у більшості випадків для пасовищ і худоби.

У старих вітряків лопаті були дерев'яними і могли використовувати близько 7% енергії вітру. Завдяки новаторській праці Томас Перги, який наприкінці XIX століття провів близько 5000 експериментів з різними видами "колеса" (тобто ротора), дерев'яні лопаті поступилися місцем лопатям з вигнутого металу, що збільшило ефективність установок вдвічі – до 15%.

Використовували енергію вітру з давніх часів і в Україні. 1917 року тут було близько 30 тисяч вітряків, потужність яких становила близько 200 тис. кВт.

Перша в Радянському Союзі вітроелектростанція потужністю 8 кВт була побудована в 1929-1930 р. біля Курська, згідно проекту інженерів А. Г. Уфімцева і В. П. Ветчинкіна. Через рік в Криму була побудована велика ВЕС потужністю 100 кВт., яка була для тої епохи найбільшою вітроелектростанцією в світі. Вона успішно проробила 1942 р., втім в епоху війни була зруйнована. Разом з цим широко використовувалися невеликі вітрогенератори, потужністю до декількох кіловат. Річне виробництво вітродвигунів потужністю до 5 кВт на Херсонському заводі сільськогосподарських машин досягало 2 тисяч в рік. Взагалі ж в 30-х роках розвитку вітроенергетики в Радянському Союзі приділялася значна увага, досліджувалися і розроблялися нові типи вітродвигунів. Але в 40-х роках навчилися використовувати атомну енергію, в 1954 році під Москвою була побудована перша в світі атомна електростанція, і в цій ейфорії нових можливостей про використання енергії вітру забули на 40 років.

В кінці 80-х років, в умовах після Чорнобильської катастрофи і одночасно наростаючої енергетичної кризи, зростає статус вітроенергетики в світі як екологічно чистого джерела енергії. В Радянському Союзі оновилися роботи над створенням ефективних вітрогенераторів потужністю 30, 60, 100, 250, 1000 і навіть 1500 кВт. У 1986 році під Києвом була споруджена перша експериментальна ВЕС потужністю 160 кВт. У 90-х роках планувалося будівництво ряду вітроелектростанцій поблизу Ленінграда (25 мВт), в Казахстані (15 мВт), Криму (12,5 мВт), Дагестані (6 мВт), однак після розвалу СРСР ці плани не реалізувалися.

Значні успіхи в створенні ВЕС були досягнуті і за кордоном. У багатьох країнах Західної Європи побудовані досить великі установки в 100-200 кВт. У Франції, Данії і в деяких інших країнах були введені в експлуатацію ВЕС із номінальними потужностями понад 1 МВт.

Найширший розвиток вітроенергетика отримала в США. Ще в 1941 р. там була побудована перша ВЕС потужністю 1250 кВт. У 1978 р. в США була створена перша експериментальна ВЕУ мегаватного класу з розрахунковою потужністю 2 МВт. Услід за цим в 1979-1982 р. в США побудовані і випробувані 5 ВЕУ, потужністю 2,5 МВт. Найбільша для того часу ВЕУ «Гровіан» потужністю 3 МВт була побудована в Німеччині в 1984 р., але, на жаль, вона виконала лише декілька сотень годин. Побудовані трохи пізніше в Швеції ВЕУ Wts-3 і Wts-4 потужністю 5 і 4 МВт були встановлені в Швеції і США і проробили 20 і 10 тис. годин відповідно.

У Канаді ведуться роботи згідно створення великих вітрових установок із вертикальною віссю (ротор Дарині). Одна така вітроустановка потужністю 4 МВт проходить випробування з 1987 р. Протягом 1993-2001 р. в світі було побудовано близько 25 ВЕУ класу «мегават».

Сьогодні в деяких промислово розвинених країнах потужність вітроелектростанцій досягає помітних значень. Так, в США виробляється більше 1,5 млн. кВт. вітрові електростанції, в Данії виробляють близько 3% спожитої країною енергії; найбільша потужність ВЕУ в Швеції, Нідерландах, Великобританії і Німеччині.

У міру вдосконалення обладнання ВЕУ і наростання обсягу їх випуску вартість ВЕУ, а отже і вартість виробленої ними електроенергії знижуються. Якщо в 1981 р. вартість електроенергії виробленої ВЕУ, складала приблизно 30 американських центів за 1 кВт/год, то нині вона складає 6-8 центів. З урахуванням того, що лише в 2001 р. в США велися роботи на чотирьох великих вітрових фермах із спільною потужністю приблизно 200 МВт, стає ясно, яке плановане Департаментом Енергетики США зниження вартості вітрової електроенергії.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу

  Реферат >> Астрономия
  ... ії, роблять перші кроки в енергетиці. Вітроенергетика, яка використовує вітроколеса і вітрокаруселі ... інтелекту з України, надає перспективу вченим, припиняє втрату Україною наукових ідей ... та розробки програми інноваційного розвитку України." 2 5.Resume. The ...
 2. Стан та перспектики екологічної конверсії промислових і сільськогосподарських підприємств Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  ... ії. [2] Академік А.А. Жученко, аналізуючи перспективи і проблеми розвитку сільського господарства в ХХІ в., виділив ... ї академії наук України, дискусію про важливість розвитку вітроенергетики в Україні можна було б вважати ...
 3. Альтернативні джерела енергії (3)

  Курсовая работа >> Экология
  ... ії 1.2 Будівництво вітроелектростанцій в Україні 1.3 Перспективи і умови розвитку вітроенергетики в Криму 2. ЕНЕРГІЯ СВІТОВОГО ... з енергосистемою, так і автономно [8]. 1.3 Перспективи і умови розвитку вітроенергетики в Криму Територія Автономної Республіки ...
 4. Світовий ринок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи

  Дипломная работа >> Физика
  ... до 50%. Значні темпи розвитку вітроенергетики пояснюється тим, що їй ... 2,5% загального річного електроспоживання в Україні. Недоліки. Вітрові електростанц ... Європейського Союзу щодо розвитку водневої енергетики. Перспективи водневої енергетики привернули ...
 5. Сучасні розробки у галузі енергозабезпечення

  Научная работа >> Физика
  ... кращі, ніж на суходолі. Перспективний напрямок розвитку вітроенергетики в Україні – інтеграція з гідроенергетикою, наприклад, спільне ... свердловин. 2.8 Геотермальна енергія. Стан і перспективи розвитку На Україні є значні запаси термальних вод. Ці запаси ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017280578613281