Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Деньги имеют товарное происхождение, они выделились из товарного мира в результате развития обмена и смены форм стоимости Исследовать происхождение де...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Деятельность любого независимого государства неразрывно связано с определёнными экономическими процессами происходящими в той или иной стране От эффек...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Для обеспечения бесперебойного финансирования много­образных потребностей государство формирует дополнитель­ные финансовые ресурсы путем мобилизации в...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В настоящее время в условиях инфляции многие предприятия стремятся использовать временно свободные денежные ресурсы для получения дополнительных доход...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Готує пропозиції районній державній адміністрації про встановлення місцевих податків і зборів;

 • За дорученням районної державної адміністрації розглядає відповідно до законодавчих актів, матеріали про надання окремими категоріями платників пільг по податках і платежах, які надходять до бюджету району і готує відповідні пропозиції з цього питання;

 • На базі статистичних і бухгалтерських даних аналізує фінансовий стан платників різних форм власності;

 • Бере участь у формуванні та реалізує інвестиційні програми в районі;

 • Бере участь у роботі комісій по приватизації об’єктів державної і комунальної власності;

 • Подає до головного фінансового управління звіти про використання іноземної валюти бюджетними установами;

 • Бере участь у складанні касового плану району;

 • Розглядає пропозиції, листи і скарги, що надходять до відділу, вирішує їх та готує відповідні пропозиції.

  Права:

  • Має право одержувати від сільських, селищних рад підпорядкування суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності і підпорядкування, матеріали для складання проекту бюджету району, районного бюджету та здійснення контролю за їх виконаннями.

  • Скликати наради з питань пов’язаних з роботою відділу;

  • Одержувати безкоштовно для здійснення своїх функцій інформацію від статистичних і контрольних органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності.

  2.3 Характеристика доходів бюджету Черняхівської РДА

  Формування наповнення бюджету району на 2010 рік здійснювалося з урахуванням основних макропоказників соціально-економічного розвитку держави, наявної бази оподаткування та з дотриманням норм чинного бюджетного законодавства. За прогнозними розрахунками соціально-економічного розвитку району в 2010 році очікуються позитивні тенденції економічного розвитку.(див. табл. 1)

  Таблиця 1 - Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на 2010 рік

  Показники

  2009 р. фактичний

  2010 р. прогноз

  Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн. грн.

  32,9

  34,0

  Обсяг реалізованої продукції на одну особу, грн.

  1048,3

  1091,3

  Валова продукція сільського господарства сільгосппідприємств у цінах 2005 року, млн. грн.

  13,3

  14,0

  Обсяг реалізованих послуг, млн. грн.

  2,15

  2,3

  Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств, млн. грн.

  56,5

  58,1

  Фонд оплати праці працівників малих підприємств, млн. грн.

  11,7

  13,2

  Протягом 2009 року до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів в сумі 10 653,1 тис. грн., що на 7,9 % більше, в порівнянні з розрахунковим показником Міністерства фінансів України, тобто сума отриманих надходжень перевищує запланований на цей період обсяг доходів на 784,2 тис. грн., а також є на 1 940,7 тис. грн. (22,3 %) більшою надходжень за 2008 рік. Доходи спеціального фонду склали 1 721,1 тис. грн. З державного бюджету в повному обсязі одержана дотація вирівнювання, а це 38 101,4 тис. грн., з якої сільськими радами отримано 6 983,2 тис. грн. У відповідності до затвердженого розпису на 2009 рік повністю профінансовано з державного бюджету додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, сума якої склала 1 431,7 тис. грн. Загальна сума одержаних з державного бюджету субвенцій у звітному періоді склала 17 641,4 тис. грн.

  Для вирівнювання доходної спроможності місцевих бюджетів району у 2010 році з державного бюджету передбачається надання дотації в загальній сумі 47 308,1 тис. грн., що на 24,2 % або на 9 206,7 тис. грн. більше минулорічного показника, з якої сільські та селищні ради отримають 9 030,6 тис. грн. Питома вага дотації вирівнювання складає 82,1 % загального обсягу доходів І кошика. Крім цього район отримає 579,7 тис. грн. дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, сума якої в порівнянні з минулим роком зменшилася на 1,6 % або на 9 тис. грн. Загальна сума субвенцій з державного бюджету на 2010 рік (на реалізацію програм соціального захисту населення) становить 24,4 млн. грн., що більше фактичних надходжень 2009 року на 12,2 % або на 2,2 млн. грн. в зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії.

  Також передбачається надання субвенції з обласного бюджету в сумі 16,7 тис. грн., в тому числі на поховання учасників бойових дій – 4,3 тис. грн., на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 12,4 тис. грн..

  Загальний обсяг районного бюджету на 2010 рік розраховано в сумі 79018,3 тис. грн. Розрахунковий показник власних доходів загального фонду районного бюджету становить 592,7 тис. грн. Обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів визначено Міністерством фінансів України у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2001р. № 1195 (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами».

  Розрахунок обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, здійснювався відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України із застосуванням індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці на основі даних про фактичні надходження доходів за три роки базового періоду (2006-2008 роки).

  Виходячи з показників соціально-економічного розвитку району, тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету, наявної бази оподаткування здійснено розрахунок доходної частини районного бюджету на 2010 рік в розрізі окремих видів надходжень. В 2010 році, так як і в попередніх роках план доходів районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формується за рахунок:

    • 50 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території району;

    • 15 відсотків плати за землю, що справляється на території району.

    • плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

    • надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами районного бюджету;

    • надходження від адміністративних штрафів та фінансових санкцій;

    • інші надходження, передбачені законодавством.

  Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень місцевих бюджетів являється податок з доходів фізичних осіб. У структурі доходів загального фонду бюджету району цей податок займає 70,1 %. Питома вага податку з доходів фізичних осіб у загальному фонді районного бюджету становить 92,5 %, а в кошику доходів, що враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів - 94,6 %.

  У відповідності до Закону податок з доходів фізичних осіб справляється у розмірі 15 відсотків від загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.

  В районі на податковому обліку знаходиться 473 юридичні особи, які сплачують податок з доходів фізичних осіб-найманих працівників та 2 юридичні особи, які сплачують податок з військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ. Крім цього податок з доходів фізичних осіб сплачує 167 підприємців. В 2010 році планується мобілізувати до районного бюджету 5 981,6 тис. грн. даного податку.

  У відповідності до статей 65 та 66 Бюджетного кодексу України податок з доходів фізичних осіб зараховується до місцевих бюджетах у наступних розмірах:

  - до обласного бюджету – 25 відсотків,

  - до районного бюджету – 50 відсотків,

  - до бюджетів сіл, селищ – 25 відсотків від загальної суми податку, що сплачується на відповідній території.

  Основними чинниками, які впливатимуть на надходження податку з доходів фізичних осіб у 2010 році є:

  • поетапне зростання мінімальної заробітної плати відповідно до статті 53 Закону України „ Про Державний бюджет на 2010 рік ” з 1 січня 2010 року - 869 грн. на місяць, з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.;

   • поетапне зростання розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2010 року - 555 грн. на місяць, з 1 квітня - 567 грн., з 1 липня – 570 грн., з 1 жовтня - 586 грн., з 1 грудня – 600 грн. на місяць;

   • зростання фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати в галузях економіки району;

   • зменшення заборгованості з виплати заробітної плати в галузях економіки та податкової заборгованості по податку з доходів фізичних осіб.

  Враховуючи динаміку та структуру надходжень, прогнозний обсяг податку з доходів фізичних осіб у 2010 році за окремими видами становитиме:

  • податок з доходів найманих працівників (сплачують суб’єкти підприємницької діяльності за найманих працівників) – 5 691,1 тис. грн.;

  • податок з доходів фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності (сплачують особи, які не є найманими працівниками чи суб’єктами підприємницької діяльності) – 15,0 тис. грн.;

  • фіксований податок на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності (внески у фіксованому розмірі сплачують фізичні особи-підприємці, які обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований)) – 50,0 тис. грн.;

  • податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ – 110,0 тис. грн.;

  • податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності – 1,5 тис. грн.;

  • податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) – 70,0 тис. грн.;

  • податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого, надання рухомого майна в оренду (суборенду)- 10 тис. грн.;

  • податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав – 34 тис. грн.

  Наступним джерелом наповнення доходів районного бюджету є плата за землю. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, а також земельна частка (пай), яка перебуває у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди. Платниками плати за землю є юридичні та фізичні особи. Плата за землю розподіляється на земельний податок та орендну плату за землю.

  В районі нараховується 51 юридична особа та 7826 громадян, які є платниками земельного податку. Орендну плату за землю сплачують 70 юридичних осіб, 69 приватних підприємців та 19 громадян. • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

   Дипломная работа >> Экономика
   ... районної державної адміністрації 3-33-86 Таблиця 2.3 Місцезнаходження Богодухівської райдержадміністрац ... ів, Харківської обл., 62103 Фінансове управління вул. ... Управління праці та соціального захисту населення вул. Чернієнко, 7, м. Богодухів, Харківсько ...
  2. Бюджетна система України Місцеві бюджети

   Дипломная работа >> Финансы
   ... 0.86 1,16 Чернігівська 2.04 1,70 ... начальником фінансового відділу Київської державної адміністрації Падалкою ... Київське міське фінансове управління з метою вдосконалення ... дуючого фінансовим відділом Звенигородської районної державної адміністрації С. ...
  3. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... нансове управління, управління економіки Протягом року 6. Управління об’єктами державної та комунальної власності державного ... Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації “Про порядок визначення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним ...
  4. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

   Дипломная работа >> Финансовые науки
   ... ЇНИ Економіко-правничий інститутм. Чернівці Фінансово-юридичний факультетКафедра фінансів ДИПЛОМНА ... районної державної адміністрації, а в міських районах і містах обласного підпорядкування – виконкоми рад за узгодженням із начальником управління соц ...
  5. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

   Реферат >> Астрономия
   ... ідних структурних підрозділів управління районної державної адміністрації. Для порівняння та ... та фінансове забезпечення. Щодо нині діючої схеми управління закладами ... (на 7,3%), Донецької (на 6,7%), Чернігівської (на 6,5%), Хар­ківської (на 5,8%), Сумської (на ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0015840530395508