Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Sudetenland; Czech Government resigns. November 9/10th Kristallnacht- The Night of Broken Glass. 1939 January 30th Hitler threatens Jews during Reichs...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Unlike the other countries involved in the First World War, the USA emerged without any major drainage of her resources. Because the USA had elected t...полностью>>
Остальные работы->Реферат
If it weren t for the past, where would we be today? If it wasn t for the trials and tribulations of are ancestors would we have our freedom? These qu...полностью>>
Остальные работы->Реферат
There is a noted breakdown amoung the genders on the toy front. Toys geared towards females are softer and lead to a calmer climate of civility by the...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Остальные работы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д. Ушинського

Факультет фізичного виховання і спорту

Курсова робота

Інноваційні технології корекційно-компенсаторного впливу на дітей з вадами розвитку (на прикладі ДЦП)

Студент-виконавець

Чебан Альона Олександрівна______

5 курс 52 група

Науковий керівник

Арнаутова Лариса Валентиновна

_____________________________

Допущено до захисту Рецензент__________________________ Зав. Кафедри_____________________ __________________________________

«___»___________________20___р.

Одеса – 2011

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………...3

Розділ 1. Загальна характеристика ДЦП………………………………………………..5

1.1. Етіологія і патогенез……………………………………………………………...5

1.2. Клінічна картина………………………………………………………………….7

1.3. Форми ДЦП……………………………………………………………………...11

Розділ 2. Інноваційні технології корекційно-компенсаторного впливу,що використовуються для лікування дітей з ДЦП…………………………………….....13

2.1. Дельфінотерапія…………...........................................................................……13

2.2. Іпотерапія……………………………………………………..............................17

2.3 Войта-терапія.………………………………………………………...................20

Висновки………………………………………………………………………………...26

Список використаних джерел………………………………………………………….28

Додатки………………………………………………………………………………….30

ВСТУП

Актуальність проблеми. В структурі дитячої інвалідності перше місце посідають хвороби нервової системи. Найбільш поширеним серед захворювань нервової системи в дітей є церебральний параліч (ДЦП). Дитячий церебральний параліч, зі своїм багатобічним та різноманітним клінічним проявленням, складністю лікування, реабілітації, поширеністю захворювання, частоті та тяжкості інвалідності хворих дітей, є однією з ведучих та не маючих собі рівних в дитячій патології медико-соціальною проблемою.

Дитячий церебральний параліч є захворюванням головного мозку, яке виникає під впливом різних шкідливих умов внутрішньоутробного розвитку, при пологах і в період новонародженості. В центрі клінічної картини знаходяться рухові розлади, що супроводжуються порушеннями функцій інших аналізаторних систем (зору, вестибулярного апарату, глибокої чутливості та ін.), а також мови і психіки. Зараз проблема профілактики, лікування і соціальної допомоги цим хворим є однією з провідних в невропатології дитячого віку. У системі охорони здоров'я створена мережа спеціалізованих установ: відділення патології новонароджених, дитячі ясла-сади, санаторії, клінічні відділення, інтернати.

У комплексне лікування дитячого церебрального паралічу включаються: медикаментозні засоби, лікувальна фізкультура, ортопедична допомога, різні види масажу, рефлексотерапія, фізіотерапевтичні процедури, заняття з логопедом і психологом, навчання навичкам самообслуговування та праці. Лікування таких хворих в домашніх умовах і в спеціалізованих установах вимагає цілісного підходу – правильного поєднання лікування, виховання і навчання дитини.

Застосування з лікувальною метою фізичних вправ ґрунтується на широкому використанні руху як основи біологічної функції всякого живого організму. Рухи стимулюють діяльність нервової системи, удосконалюють функції внутрішніх органів, серцево-судинної, дихальної систем, органів травлення, поліпшують обмін речовин.

Об’єктом дослідження курсової роботи є процес реабілітації при дитячому церебральному паралічі.

Предметом дослідження курсової роботи є інноваційні технології корекційно-компенсаторного впливу, що застосовуються при лікуванні дитячого церебрального паралічу.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування необхідності і суті реабілітації при захворюваннях центральної нервової системи, зокрема при дитячому церебральному паралічі.

Мета роботи зумовлює виконання наступних завдань:

 1. вивчити літературні джерела з даної проблеми;

 2. дослідити дитячий церебральний параліч як захворювання центральної нервової системи;

 3. охарактеризувати можливості інноваційних технологій корекційно-компенсаторного впливу, що застосовуються при лікуванні дитячого церебрального паралічу;

 4. знайти найбільш ефективні засоби та методи для лікування і реабілітації хворих дітей.

Загальний обсяг курсової роботи:

 1. Титульний лист – 1 с.

 2. Зміст – 1 с.

 3. Вступ – 2 с.

 4. Розділ 1 – 8 с.

 5. Розділ 2 – 13 с.

 6. Висновки – 2 с.

 7. Список використаних джерел – 2 с.

 8. Додатки – 2 с.

РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика ДЦП

1.1.Етіологія і патогенез

Термін "дитячий церебральний параліч" (ДЦП) об'єднує групу різних по клінічних проявах синдромів, які виникають в результаті недорозвитку мозку і його ушкодження на різних етапах онтогенезу і характеризуються нездатністю зберігати нормальну позу і виконувати довільні рухи.[17]

В даний час ясно, що термін "церебральний параліч" не відображає різноманіття і сутності наявних при цьому захворюваннь неврологічних порушень, проте його широко використовують у світовій літературі, оскільки іншого терміну, всебічно характеризуючого ці патологічні стани, до теперішнього часу не запропоновано. Їх об'єднання в нозологічну групу дозволяє планувати організаційні заходи, спрямовані на ранню діагностику та лікування ДЦП, оскільки дана проблема має не тільки медичне, але й соціальне значення .

Про етіологію ДЦП існує багато різних думок, і захворювання розглядається як поліетіологічним. Аналіз причин, що приводять до виникнення ДЦП показав, що в більшості випадків виділити одну з них не можливо, тому що часто відзначається поєднання декількох несприятливих факторів як в періоді вагітності, так і при пологах.[14]

Основне значення в походженні дитячого церебрального паралічу до 60-х рр. 20 ст. надавалося внутрішньоутробній гіпоксії, асфіксії при пологах, механічній родовій травмі, крововиливу в мозок. Надалі стали враховуватися інтоксикації плоду, порушення харчування матері, перенесені нею захворювання.

Морфологічні дані свідчать про те, що у дітей, що страждають церебральним паралічем, процес, що почався внутрішньоутробно, може продовжуватися протягом років, наприклад, мляво притікаючий хронічний менінгоенцефаліт інфекційного або нейроалергійного походження.[ 17]

Ряд клінічних і експериментальних спостережень дає підставу вважати, що патологічні аутоіммунні процеси також можуть викликати внутрішньоутробні енцефалопатії. Встановлено, що під впливом хронічної внутрішньоутробної гіпоксії порушуються обмінні процеси в плоду, перш за все окислювальний обмін, внутрішньоклітинний синтез білків, формування судинної системи мозку; внаслідок цього може відбуватися порушення участі плоду в родовому акті і виникає асфіксія в пологах і родова черепно-мозкова травма.[3]

Залежність певної локалізації рухових розладів від етіологічних чинників вивчена недостатньо, проте встановлено, що гіперкінетична форма дитячого церебрального паралічу частіше за все зумовлена білірубіновою енцефалопатією (в результаті несумісності крові матері і плоду за резус-чинником або за групою крові та ін.), а також крововиливом в область хвостатого тіла, що виникає в результаті родової травми.[21]Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  ... ії дітей з вадами психофізичного розвитку. У дослідженні визначається позитивний вплив ігротерапії на розвиток емоційно ... розвитку компенсаторних властивостей збережених функціональних систем. Педагогічна корекція за допомогою арттерапії у дітей ...
 2. Взаємозв'язок бюджету й розвитку соціальної сфери регіону

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... вроджених вад розвитку. На 17% зменшилася смертність дітей у ... ійні технології в системі казначейства мають великий вплив на ... йні платежі, надходження від лікарняних кас, надання платних послуг, компенсаторн ... йної економіки”, яка базується на знаннях та інновац ...
 3. Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... Прикладом може бути інтегральна реабілітаційна технологія, як педагогічний вплив ... З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб ... ефективність корекційно-розвивального впливу на дітей із комплексними ... наука в Україні — Інноваційні аспекти. Стратегія. Реалі ...
 4. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... прикладом учителя, характером пропонованих вимог, любов'ю до дітей ... вадами ... інноваційні ... на структуру професійної діяльності вчителя. Технологічна складова впливає як на ... компенсаторного фактора за умови недостатньо високого рівня розвитку ... впливів, корекції ...
 5. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

  Дипломная работа >> Социология
  ... у розвитку, друга – на джерела, причини відхилень. Друга форма корекції більш важлива. Адже корекційні зусилля ... різноманітних технологій: інформаційної, комунікативної, соціально-психологічного впливу, орган ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00193190574646