Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Государство и право->Реферат
Государственное управление в области юстиции – это исполнительная и распорядительная деятельность, осуществляемая органами государственного управления...полностью>>
Государство и право->Реферат
осуществляющих воздействие, реализующих доминирование, обеспечивающих манипулирование в процессах развертывания властных отношений. Многоаспектность д...полностью>>
Государство и право->Реферат
В настоящее время значительную угрозу общественной безопасности представляют нарушения в сфере использования транспортных средств, так называемые тран...полностью>>
Государство и право->Курсовая работа
В последнее время со сменой приоритетов государственной политики, ее целевой направленности произошло изменение официальной идеологии публичной власти...полностью>>

Главная > Реферат >Государство и право

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фальсифікація (від лат. ВДкіїїсо – підробляю) – це дії, що спрямовані на обман споживача підробкою товару з корисною метою. Фальсифікація може розглядатися як дії, спрямовані на погіршення споживчих властивостей товару чи на зменшення його кількості під час збереження найбільш характерних, але неістотних для його використання за призначенням властивостей.

Виходячи з того, що фальсифікація товарів шкодила здоров’ю населення, закони про боротьбу з фальсифікацією харчових продуктів були прийняті ще в XIX ст. у багатьох розвинених європейських країнах – Франції (1851 р.), Німеччині (1879 р.), Італії (1890 р.), Бельгії (1891 р.), а потім – в Англії, Австрії, Швейцарії. У законах цих країн передбачалися заходи покарання у вигляді штрафів, позбавлення громадянських прав, арешту та тюремного ув’язнення.

Поняття продукт-фальсифікат інколи плутають з поняттям продукт-сурогат. Продукти-сурогати – це продукти, які виробляються для заміни природних. Вони зовнішньо не відрізняються від останніх за виглядом, смаком, кольором, але у більшості мають знижену харчову цінність. Сурогати можуть реалізовуватися, якщо вони є нешкідливими для здоров’я людини і споживача проінформовано про їх склад і походження.

При фальсифікації звичайно підробляється одна чи декілька характеристик товару, що дозволяє виділити декілька видів фальсифікації:

 • асортиментна (видова);

 • якісна;

 • кількісна;

 • вартісна;

 • інформаційна.

Найбільшу шкоду організму людині може завдати асортиментна та якісна фальсифікація харчових продуктів.

При асортиментній фальсифікації підробка виконується за допомогою повної чи часткової заміни товару його замінником іншого виду чи найменування із збереженням схожості одного чи декількох ознак.

Для замінників характерними є такі особливості: значна дешевизна порівняно з натуральним товаром, знижені споживчі властивості, ідентичність найбільш характерних ознак. Залежно від засобів фальсифікації, схожості властивостей замінника та фальсифікованого продукту розрізняють такі засоби фальсифікації:

 • часткова заміна продуктів водою;

 • добавка до продукту замінника низького гатунку, який імітує натуральний продукт;

 • заміна натурального продукту імітатором.

Усі замінники, які використовуються в асортиментній фальсифікації, поділяються на дві групи: харчові та нехарчові. Харчові замінники – це значно дешевші харчові продукти, які відрізняються низькою харчовою цінністю та подібністю до натурального продукту за одним чи декількома ознаками (вода для рідких продуктів чи імітатори). Імітатори – це продукти, які використовуються чи спеціально розробляються для заміни натуральних продовольчих товарів (наприклад, кофейні напої з використанням зернових та цикорію; соки, сиропи та напої з використанням синтетичних барвників, кислот, ароматизаторів).

Шхарчові замінники бувають органічного чи мінерального походження та непридатні для харчових цілей. Багато з них можутьзавдати шкоди здоров’ю людини, а інколи призвести до летального наслідку.

Якісна фальсифікація - це підробка товарів за допомогою харчових чи нехарчових добавок для поліпшення органолептичних властивостей при збереженні чи втраті інших споживчих властивостей або заміна товару вищого гатунку нижчим. Засобами якісної фальсифікації є:

 • використання добавок, що імітують поліпшення якості;

 • пересортиця.

Добавки – це речовина чи сировина, яку добавляють до харчового продукту з метою покращання його споживчих властивостей. Харчові добавки широко використовуються в харчовій промисловості і передбачені рецептурою продуктів. На упаковці більшості імпортних товарів стоять індекси, які означають введені харчові добавки.

Таким чином, якісною фальсифікацією є використання дозволених та недозволених добавок, непередбачених рецептурою, з метою створення у споживача спотвореного враження щодо споживчих властивостей товару.

Різновидністю якісної фальсифікації є часткова чи повна заміна натурального продукту харчовими чи нехарчовими відходами, які Утворюються після видобування з нього найбільш цінних компонентів (наприклад, кава натуральна без кофеїну). Отже, розрізняють два різновиди якісної фальсифікації: нешкідливої для життя та здоров’я споживачів і завдаючих шкоди.

До якісної фальсифікації слід віднести пересортицю товарів. Пересортиця – це дії, спрямовані на обман покупців завдяки заміні товарів вищих гатунків нижчими. До фальсифікації відноситься лише пересортиця, обумовлена суб’єктивними причинами.- У той же час зниження якості та гатунку окремих груп харчових продуктів під час зберігання не є фальсифікацією.

Кількісна фальсифікація - це обман споживача за рахунок значного відхилення параметрів товару (маса, об’єм, довжина та ін.), які перевищують граничні норми відхилення. Кількісна фальсифікація – це один з найбільш давніх способів обману споживачів. Практично цей вид фальсифікації називають недоважуванням та недомірюванням.

Застосування неточних засобів вимірювання, а також невміння користуватися вимірювальними приладами – найбільш розповсюджений спосіб кількісної фальсифікації. При цьому використовуються фальшиві міри (гирі, метри, вимірювальний посуд) та прилади (ваги) без повірочного тавра та свідоцтва.

Кількісна фальсифікація проводиться на виробництві під час фасування товарів, розливання напоїв у пляшки, а також у торгівлі під час продажу товарів.

Вартісна фальсифікація - обман споживачів шляхом реалізації низькоякісних товарів за ціною високоякісних, або товарів менших розмірних характеристик за ціною товарів більших розмірів. Цей вид фальсифікації найбільш поширений, оскільки проводиться спільно з усіма іншими видами фальсифікації.

Існує декілька різновидів вартісної фальсифікації:

 • реалізація фальсифікованих товарів за цінами, що аналогічні для натурального продукту;

 • реалізація фальсифікованих товарів за зниженими цінами, порівняно з натуральними аналогами;

 • реалізація фальсифікованих товарів за цінами, які перевищують ціни на натуральні аналоги.

Інформаційна фальсифікація - обман споживачів за допомогою неточної чи перекрученої інформації про товар. Цей вид фальсифікації проводиться через перекручування інформації в товаросупровідних документах, маркуванні та рекламі.

При фальсифікації інформації про товар досить часто перекручуються чи вказуються неточно такі відомості:

 • назва товару;

 • країна походження товару;

 • фірма-виробник товару;

 • товарні та фірмові знаки;

 • пакування;

 • товаросупровідні документи;

 • кількість товару.

Залежно від місця її здійснення розрізняють фальсифікацію технологічну та передреалізаційну.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фальсифікація засобів вимірювання Змова про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін

  Реферат >> Астрономия
  ... чи іншоі шкоди. Тому фальсифікація засобів вимірювань є діянням ... за призначенням. Некомплектною є продукція (товар), в якій відсутні обов’ ... сна чи некомплектна продукція (товар) у передбаченому законом розмірі ... на ті чи інші види товарів, робіт чи послуг задля ...
 2. Види та методи фінансового аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... інформації. Класифікація видів економічного аналізу Ознака класифікації Вид аналізу ... може бути викликано не тільки з фальсифікаціями з боку підприємства, але ... запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів. Збільшення питомої ваги виробничих ...
 3. Інформаційне забезпечення та маркування непродовольчих товарів

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... напрямів слід виділити наступні: Комерціалізація інформації в товарах, послугах, ... ї інформації в першу чергу відносяться вид і назва товару, ґатунок, кількісні характеристики, ... іфікується як інформаційна фальсифікація. Одним із засобів товарної інформації є ...
 4. Види міжнародних угод торгового характеру

  Реферат >> Астрономия
  ... ється залежно:- від ваги вантажу, або- від виду товару, або- від одиниці вантажу (наприклад від кі ... у 1979 році. 11.9.5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇПід телекомунікаційними послугами маються на уваз ... на їхній території, будуть пропагувати фальсифіковані (на їхню думку) ві ...
 5. Поняття товару у маркетингу

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... виробництва застарілих товарів; модифікації товарів, що виготовляються; розробці нових видів продукції [ ... на шляху виробництва підробок, фальсифікації продукції відомих майстрів. ... , призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, доведення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0026609897613525