Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
Актуальність обраної теми полягає у тому, що щодня в найбільші магазини приходять мерчандайзери компаній виробників і постачальників товарів, проводят...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Статистические органы на коммерческой основе предоставляют фирмам информацию, необходимую для лучшего понимания макроэкономического климата в стране, ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Данный бизнес-план представляет SIA “ Julija” потенциальным инвесторам с целью привлечения финансовой подержки. Финансовая поддержка должна быть предс...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Статистика изучает массовые явления и процессы, исследуя свойства отдельных единиц статистических совокупностей, которые называются признаками. Именно...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

Вступ

1.Законодавча база рекламної діяльності в Україні

1.1 Закон України «Про рекламу»

1.2 Норми й правила рекламування в Україні

1.3 Закон України «Про захист від несумлінної конкуренції»

2. Організація діяльності й керування рекламним агентством

2.1 Теоретичні основи діяльності рекламного агентства

2.2 Структура та функції рекламного агентства

2.3 Види рекламних агентств

2.4 Організація відносин учасників рекламного процесу

3. Ефективність діяльності рекламних агентств

3.1 Економічна ефективність рекламних заходів

3.2 Психологічна ефективність застосування коштів реклами

3.3 Методи оцінки роботи рекламних агентств

3.4 Процес створення реклами

Висновки

Перелік посилань

ВСТУП

Мета роботи: пояснення місця та ролі реклами, виховання позитивного ставлення до рекламної діяльності, озброєння необхідним мінімумом знань в області рекламно-інформаційної діяльності для успішної роботи в сфері комерції й рекламного бізнесу.

Обєктом дослідження данної дипломної роботи є рекламне агентство, його основні види та структура.

Завданням є вивчення навичок рекламної діяльності з таких напрямків: використання сучасних методів і технологій дослідження потреб участників рекламного процесу, організація та робота рекламного агентства, ефективність діяльності рекламних агентств та організація відносин учасників рекламного процесу.

Актуальність роботи укладена в тім, що лише деякі комерційні підприємства можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тім або іншому виді. У великих фірмах, де є штатні фахівці й забезпечений підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед підходящих для їхнього виконання працівників. Багато загальнонаціональних рекламодавців щорічно витрачають мільйони доларів і охоче ризикують величезними сумами заради виведення на ринок нових марочних товарів або послуг.

Закон України «Про рекламу» був прийнятий в 1996 р. Даний Закон визначає принципи рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, які виникають в процесі виробництва, поширення та споживання реклами.

Частково рекламування регулюється також Законом України «Про захист від несумлінної конкуренції», прийнятим Верховною Радою України 7 червня в 1996 р.

Термін «Реклама» походить від лат. reclamare – викрикувати. Нині реклама є найдієвішим, отже, найзастосовнішим засобом впливу на покупців і споживачів. Однак досить складно знайти визначення поняття «реклама».

Реклама – ефективний засіб поширення інформації про фірму, товар, місце й умови його продажу. Не дивно, що бізнесмени вважають рекламну інформацію однією з головних матеріальних передумов комерційного успіху.

Рекламна інформація насамперед необхідна споживачеві, бо він – головна рушійна сила процесу продажу і від нього залежить, відбувається процес купівлі чи ні. Реклама подає покупцеві інформацію про те, що існує товар певної марки, що він має отаку споживчу характеристику, тим-то відрізняється від подібних товарів, його можна придбати там-то і за отаку ціну. Покупець, для якого понад усе – престиж, може знайти інформацію про престижні фірми та супермаркети, про продавців модних товарів і новинок.

Комерційна інформація, що її надає реклама, особливо потрібна вітчизняним підприємцям, для того, щоб діяти успішно в сучасних умовах.

Реклама – невіддільне явище сучасності, що зародилося ще на світанку цивілізації, пережило різні етапи становлення разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку. В умовах ринку цивілізована реклама є необхідною складовою системи комунікацій субєктів підприємницької діяльності. Вона не тільки інформує потенційних покупців і споживачів про можливості купівлі того чи іншого товару, а й дає змогу оптимального вибору, обєктивно інформує про якість, ціну, способи використання та сервісне забезпечення – все, що покупцям необхідно знати для правильного вибору.

Реклама має неабияке суспільне значення. Щоденний її вплив на мільярди людей сприяє формуванню певних стандартів мислення і поведінки різних верств населення в кожній країні та у всьому світі.

Реклама – це вид діяльності або зроблена в її результаті продукція, метою якого є реалізація збутових або інших завдань промислових, сервісних підприємств і громадських організацій шляхом поширення оплаченої ними інформації, сформульованої таким чином, щоб впливати на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію обраної споживчої аудиторії 16.

Автор книги «Теорія і практика сучасної реклами» В. Музикант подає визначення реклами, схвалене у США.

Реклама –це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки.

Професор Північно-Західного університету США, відомий спеціаліст із маркетингу Ф. Котлер дає таке визначення реклами:

Реклама – це неособиста форма комунікації, що здійснюється за допомогою платних засобів поширення інформації з чітко зазначеним джерелом фінансування.

В умовах ринку більшість фірм і організацій вирішує питання: створювати свою рекламну службу або скористатися послугами рекламних агентств. Організація власної рекламної служби залежить від передбачуваних обсягів робіт, напрямків і сум, виділених на рекламні цілі. При цьому слід зазначити, що навіть при наявності рекламної служби на фірмі неможливо обійтися без послуг рекламних агентств.

Рекламні звернення створюють і виготовляють рекламні агетства – незалежні професійні організації творчих і ділових людей, які надають рекламодавцям повний обсяг послуг: здійснюють рекламні лослідження, розробляють рекламні макети і виготовляють рекламні звернення, планують і проводять рекламні кампанії.

Рекламні агентства – незалежні організації. Вони щодня стикаються з широким колом маркентингових ситуацій. Це дає їм змогу глибше розуміти загальну й окрему стратегію поведінки на споживчих ринках України, набувати необхідні навички й компетентність. У свою чергу, це забезпечує вищу якість рекламних звернень і вищу їхню ефективність, ніж тоді, коли їх розробляють і виготовляють самі рекламодавці.

Реклама по своїй суті являє собою сплав науки й інтуїції. Успішна діяльність рекламного агентства залежить від цих двох факторів.Якщо інтуїцію пояснити не можна, то в сфері науки існують певні наробітки. На основі їх для того, щоб рекламна діяльність була ефективна, у соответсвии з науковими методами рекламне агентство повинне на основі рекламних теорій сформулювати філософію й політику своєї організації.

На основі рекламних теорій будь-яке рекламне агентство будує свою філософію, тобто підхід до рекламної справи. Новачки рекламного бізнесу повинні чітко знати, що ціль рекламного агентства, як це може здатися на перший погляд, це не завдання одержати якнайбільше грошей у найменш короткий строк.

Жодне агентство не зможе жити за рахунок однієї лищь реклами без допомоги ззовні. Найчастіше рекламні агентства запрошують гарних фахівців, які є знавцями своєї справи й відомими в широких колах людей.

Робота з рекламними агентствами породжує необхідність мати справу з їхніми співробітниками при розміщенні реклами, а також з агентами, які звертаються до рекламодавця після рекламних оголошень зі своїми зустрічними пропозиціями. Правильне використання таких пропозицій дозволяє швидко й без додаткових витрат розмістити ту або іншу рекламу. Не слід жалувати часу для роботи з рекламними агентами, тому що це дозволить заощадити масу часу на пошук відповідних послуг.

Високий професійний рівень рекламних матеріалів, розповсюджуваних за допомогою засобів масової інформації – телебачення, радіо, кіно, печатки й інших коштів комунікацій, вимагає глибокої й всебічної підготовки студентів і зазначених категорій працівників на основі знань психології й потреб людей, їхніх смаків, звичок, поглядів, уміння правильно вибирати рекламні кошти й технологію їхнього застосування з урахуванням законів сприйняття.

Ефективність рекламного заходу або окремих коштів реклами можуть виражатися числом споживачів, охоплених рекламою, а також величиною витрат на один глядача, читача й т.п. Так, доцільність публікації газетного оголошення в тім або іншому друкованому органі встановлюють шляхом визначення загального числа людей, які зможуть його прочитати, або розмірів витрат на оголошення розраховуючи на один читача.

Дані про ефективність психологічного впливу реклами дозволяють прогнозувати її дієвість.

1 ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1 Закон України «Про рекламу»

Закон України «Про рекламу» був прийнятий в 1996 р. Даний Закон визначає принципи рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, які виникають в процесі виробництва, поширення та споживання реклами.

В законі України «Про рекламу» у третьому розділі розглядаємо особливості рекламування деяких видів продукції, таких як лікарські засоби, тютюнові вироби, алкогольні напої, зброя, а також рекламування послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, коштовних паперів, а також порядок рекламування зниження цін на продукцію (розпродаж), рекламування тих видів підприємницької діяльності, які потребуют спеціального дозволу.

Так, реклама лікарських засобів для дітей і неповнолітніх здійснюється тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я України.

Забороняється реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу й інших методів психічного й біоенергетичного впливу без дозволу того ж міністерства; забороняється вміщати в рекламі відомості, які можуть провадити враження, що при використанні рекламованих ліків медична консультація з фахівцями не є обов'язковою, а лікувальний ефект абсолютно гарантований; забороняється також рекламування ліків під виглядом продуктів харчування, косметичних або інших широко використовуваних продуктів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дипломної роботи (проекту) „Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми” ... страхові операції; проведення рекламних заходів; технічне ... в Англії і США під агентством часто розуміють усі види ... грошей на керування боргом чи на організацію його погашення. ...
 2. Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... ідження є організація діяльності банківських ... рекламних кампаній солідних організацій ... жнародного інформаційного агентства „Cвonds”. 2005 р. ... організацією, використовуваних в основних бізнесах-процесах, таких як керування прибутком, керування ризиками, керування ...
 3. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... рекламними агентствами і іншими організаціями по проведенню реклами; вивчення і аналіз організац ... організації споживачів; г) персонал, зайнятий виробничою, комерційною діяльністю та керуванням ... подальшій діяльності підприємства. — Організація прийому споживач ...
 4. Організація маркетингового управління підприємством

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... рекламних агентств, і браком коштів у рекламодавців. Велике значення для регламентації рекламної діяльност ... і важливих персон. При організації діяльності готелю використаний творчий підх ... ї цінності товару; - керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) ...
 5. Організація торгівельно-посередницької діяльності на ПП НПКО ТАТА

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... рекламних заходів із просування товарів на ринки, надання організац ... Організація діяльності торгівельно-посередницьких підприємств При організації ... і, а також через організацію представництв і агентств із закупівлі ... області керування. Для оцінки діяльності фірми ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019168853759766