Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Эта тема актуальна и в наши дни, поскольку и ныне сельское хозяйство России зашло в тупик и находится в большом упадке. И именно сейчас важно отслежив...полностью>>
История->Реферат
С 1851 года территория Саратовской губернии сократилась более чем вдвое (с 170,5 тыс. кв. верст до 74,2 тыс.) в связи с передачей ее заволжских уездов...полностью>>
История->Реферат
ПЕРЕСТРОЙКА — процесс начала становления демократии в СССР, начавшийся с приходом к власти М. С. Горбачёва и его сподвижников в 1985 году.В середине 8...полностью>>
История->Реферат
Попытки целого направления отечественной историографии (с 20-х и вплоть до 80-х гг. включительно) привели к выявлению противоречий, накопленных россий...полностью>>

Главная > Реферат >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ця робота є платна!!! = 6 $

Звертайтесь за адресою : HAOSS@UKR.NET

або по тел. 8 067 725-72-05 (дзвонити з київстару).

Оплата по перерахунку через ”Аваль-Експрес”. Після оплати ви отримуєте на свій Е-маіІ роботу у повному обсязі, відредаговану і готову до друку!!!

Для львівян по домовленості.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра історії та теорії

даржави і права

на тему:

Народно-визвольна війна

українського народу під проводом Б.Хмельницького, її причини, основні битви та наслідки”

ПЛЯН

 1. Причини народно-визвільної війни ............................................... III сторінка

 1. Богдан Хмельницький та повстання під його проводом ........…..V сторінка

 1. Початки утворення держави .......................................................VIII сторінка

 1. Зборівський трактат ........................................................................X сторінка

 1. Висновки ...........................................................................................XII сторінка

 1. Літературні джерела ....................................................................XIV сторінка

ПРИЧИНИ НАРОДНО-ВИЗВІЛЬНОЇ ВІЙНИ

Повстання 1948 р. стало одним з найбільших катаклізмів української історії. В цей період магнати великою мірою спричинялися до освоєння України, вони також були чинником нестабільності і напруженості, що стали хронічними хворобами суспільства. Керуючись принципом “сильніший завжди правий“, вони постійно вдавалися до насильства у конфліктах зі своїми підлеглими та іншими магнатами. Ці егоцентричні, анархічні тенденції, а також слабкість авторитету королівської влади у порубіжних землях змусили поляків визнати, що “ на Україні править беззаконня “.

Головною причиною втрати могутності й державності Київської Русі стала татаро-монгольська навала. Але північні території, такі як Новгород та Прибалтика залишились поза цим лихом. Незабаром внаслідок значної еміграції в Прибалтику , там утворюється могутня Литовська держава. Так як Литва раніше не належала до Київської Русі і внаслідок еміграції, там мешкало дуже багато українців, тому тут не виникало питання “панівної нації”

Узагальнюючи все вищевказане приходимо до висновку, що українці почували себе в Литві дуже комфортно .

Але обставини склалися несприятливо для нашого народу саме у той час, коли могутня Оттаманська імперія поставила собі за мету захопити всю Європу. Перед обличчям такої загрози литовський князь Ягайло погодився на династичний шлюб з польською королевою Ядвігою. Якщо не враховувати, що перед цим Польща та Литва довго воювали між собою, то можна тільки було здогадуватись про настрої у суспільстві.

Польська влада спочатку вела себе досить обережно і не впроваджувала ніяких змін, так само як і литовський нарід не хотів вповаджувати нічого нового і не скасовувати нічого старого.

Але агресивна Католицька церква не змогла втерпіти перед видовищем “незайманих” земель України і змусила польського короля Казімира піти в широкий наступ на права українців.

Всюди була запроваджена латинська мова, по всій Україні будувались католицькі костели та монастирі, а діючи православні - передавались у власність католицької церкви, або продавались євреям під склади та корчми. Польський король роздавав українські землі своїй шляхті без усілякої платні, як дар.

Українці були фактично зведені до статусу рабів. Українська шляхта та значна частина литовської виступали на захист своїх прав.

Незабаром польське дворянство отримало значні привілеї. Після укладання унії між католиками та частиною православних владик у 1596 року, вийшов указ короля, який прирівнював права з поляками тих українців, які приймали католицьку або уніатську віру. До того ж, католицька церква через поширені мережі своїх навчальних закладів на території України дістала змогу прищеплювати молодим українським шляхтичам “потрібний” світогляд і таким чином підкоряти собі нові українські землі.

Внаслідок цього більша частина нашої шляхти “сполячилась”, згадати хоча б за нащадка Байди Вишневецького – Ярему Вишневецького, ренегата, який своєю жорстокістю по відношенню до власного народу вразив навіть поляків, які ж і підбили його на цю справу. "Діди його були Русини, православної віри, напр. відомий Дмитро Вишневецікий, прозваний Байдою. Яремі Вишневецькому, окрім давніх маєтків, належали великі простори землі в теперішній Полтавщині; Ярема засиляв ті землі, будував замки, а як почалось повстання, то втік у Польщу". 1

“У 1505 р. контрольований шляхтою сейм схвалив закон “Nihil novi”, за яким королю заборонялось видавати нові укази без згоди ставників шляхти. А у 1573 р., коли помер останній представник династії Ягеллонів, шляхта отримала право обирати собі монархів і визначати їхні прерогативи шляхом угоди, що називалася “Pacta conventa”. Ця цитата вказувє, з якою потужністю стала зростати сила і неконтрольованість шляхти в Речі Посполитій

Суть справи в тому, що справжнім господарем в країні стала анархічна, жорстока, бездушна шляхта. Саме в цьому лежать всі причини Визвольної війни. Шляхта обмежила короля в усіх правах і нема кому було навести лад у державі, забезпечити всім так необхідний спокій...

Шляхта почала вважати всі інші версти населення “бидлом”, позбавили більшість міст Речі Посполитої Магдебурського права, обклали своїх купців величезними податками, а самих себе позбавили цих податків (тоб-то створили усі умови для занепаду міст та розвитку їхніх маєтків ). Для розквіту своїх маєтків шляхта захоплювала необжиті землі, оголошуючи на них “слободу” (звільнення від податків на кілька років) для заохочення населення до переїзду на ці землі, а коли минав строк цієї “слободи” селян обкладали нечуваними податками, звісно, які останні не могли сплатити.

Ще недавно вільних селян змушували відробляти на своїх панів по 3-4 дні щотижня. Додатково вони мали виконувати на користь феодалів різноманітні повинності, водночас продовжуючи сплату в королівську казну податків за хату та худобу. Магнати часто здавали свої володіння в оренду , згідно з якою орендар отримував усе, що здатен був витиснути з селян понад встановлену кількість. Орендарями часто ставали євреї, які не мали права володіти землею, а лише могли орендувати її. Наприклад у величезних володіннях роду Острозьких було 4 тис. орендарів – євреїв , а у 1616 р. більше половини українських земель , що належали короні, орендувалися єврейськими підприємцями. Прагнучи повернути з прибутком вкладені ними гроші за відносно короткий період у два – три роки, вони нещадно визискували селян та виснажували землі, не дбаючи про майбутні наслідки. Нерідко орендар вимагав, щоб селяни працювали на нього по шість – сім днів на тиждень, виганяючи їх у поле за допомогою магнатських слуг.

Іншою формою оренди стало надання тимчасової монополії на виробництво і продаж горілки, солі та тютюну орендареві, який потім вимагав від селян яку завгодно плату за ці високоціновані продукти. Не потрібно доводити, що це все не додавало євреям – орендарям популярності серед українського населення. Це був перший “стихійний розвиток народного повстання на Україні, який змішав усі карти як польської, так і козацької дипломатії.Селяни палили панські маєтки, грабували панське майно, вбивали дідичів, їх службу, орендаторів, причім із особливою злобою мордували жидів". 2

Гніт з боку Польщі та близкість “Дикого Поля” зумовило появу козацтва, цього вирішального чинника визвольної війни.

Спочатку козацтво займалось лише захистом України від татар. Польські королі бачили свою безсилість та небажання шляхти воювати з татарами, прихильно ставились до козацтва, а король Стефан Баторій в 1582 р. дав козакам такі ж привілеї як і шляхті , та й узяв їх на службу в державне військо.

Але шляхта, побоюючись козацтва почала руками наступних королів всіляко обмежувати їх права. Наслідком цього стали козацькі повстання Криштофа Косинського у 1591 р. та Северина Наливайка у 1596 р. Певний час протиріччя між козацтвом та шляхтою вдавалося розвязувати видатковому гетьману Петру Сагайдачному, але із його смертю в 1622 р. ці проблеми повстали з небаченим досі розмахом. До того ж долучилось повідомлення короля Сигизмунди ІІІ козацькими походами на Крим і в турецькі причорноморські міста (через усі рейди козацтва, Турція почала загрожувати королю війною, а Польща була значно слабшою за свого ймовірного суперника). Польська влада спробувала ввести обмеження щодо козаків, а як наслідок отримала повстання Марка Жмайла в 1625 р., та Тараса Трясила в 1630 р. Після виступу Трясила та смерті фанатичного короля Сигізмунди ІІІ, козацтво отримало значні поступки.До того ж новим королем став прокозацько налаштований Владислав, який визнав рівність обох церков України, а реєстровим козакам знов надали право самоврядування.

Але невдовзі шляхта почала знов обмежувати права козацтва; і козацтво знов підняло повстання у 1637 р. на чолі з Павлюком. Після розгрому цього виступу, гетьман Яків Острянин та Дмитро Гуня вели боротьбу у 1638 р. Та й у цьому випадку козацтво отримало важку поразку. Шляхта позбавила козаків майже усіх прав.

Польський уряд вирішив відібрати козацькому війську всі його дотеперешні “вольності” і привілеї. Козаки змушені були передати полякам артилерію, булави й усі військові відзнаки. Реєстрове військо утратило свою самоуправу. На його чолі мав стояти не виборний гетьман, а комісар, назначений королем. Полковниками мали бути не козаки, а польські офіцери. Реєстр зменшено знову до 6000 і до війська допущено тільки тих, які не брали участь у повстанні.

"Придушення селянсько-козацікого повстання 1637-1638рр. і терор, що наступив після цього, вкрай загострили соціальні і національні суперечності, прискоривши загальнонародний вибух, який поклав початок визвольній війні українського народу за знищення влади польських феодалів". 3

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТА ПОВСТАННЯ

ПІД ЙОГО ПРОВОДОМ

" Утиски і кривди, що чинилися на Україні й примушували людей піднімати повстання, збільшилися після 1638 року. Скоро ті кривди примусили Чигиринського козацького сотника Богдана Хмельницького роспочати нову війну, - через 10 літ після війни Острянина". 4

Кардинально визначив хід епохальних подій стосовно Великого Українського повстання 1648 р. Богдан Хмельницький. З огляду на його величезний особистий вплив на події, що змінили перебіг української та всієї східноєвропейської історії, Хмельницького вважають найвизначнішим військовим і політичним діячем України. Його дебют на історичній сцені в ролі головного актора відбувся під кінець життя. Хмельницький народився у 1595 р. в родині українського шляхтича Михайла Хмельницького, котрий служив у польського магната і за свою добру службу отримав хутір Суботів. Він послав Богдана до школи єзуїтів у Ярославлі, де той дістав добру , на ті часи освіту, оволодів польською та латинською мовами. В 1620 р. у великій битві турків з поляками під Цецорою Б.Хмельницький потрапив у полон. Провівши у неволі два роки, Хмельницький повертається до Суботова, записується до реєстрових козаків, одружується і займається розширенням своїх маєтностей. У 1638 р. завдяки добрим взаєминам з урядом він отримує посаду писаря Війська Запорозького і в 1646 р. вирушає у складі козацького посольства до короля Владислава IV. Хмельницький стає сотником Чигирівського козацького полку у 50-річному віці.

Але життя Хмельницького, а разом з тим і хід історії всього краю цілком змінив один типовий випадок магнатської зажерливості та пихи.

У 1646 р. коли Хмельницького не було в Суботові, польський шляхтич Данієль Чаплинський за підтримки місцевих магнатів зажадав для себе маєтку Хмельницького. Напав на Суботів, убив молодшого сина Хмельницького й викрав жінку, з якою щойно овдовілий козацький сотник мав намір одружитися. Коли численні скарги до суду виявилися марними, розлючений Хмельницький вирішив діяти проти поляків повстанням і очолити його.

Гіпнотичний вплив, що його Хмельницький умів справляти на маси, став очевидним, коли, рятуючись від поляків, які розвідали про його наміри, він із жменькою прихильників у січні 1648 р. втікає на Запорізьку Січ. За короткий час він здобуває підтримку запорожців, виганяє із Січі польську залогу й добивається гетьманства.

Більше року до втечі на Січ він планував повстання й заручався підтримкою прибічників. Розуміючи, що великим недоліком козаків у боротьбі з поляками була відсутність кінноти, Хмельницький сміливо розв`язує цю проблему й звертається з пропозицією про союз проти поляків до давнього ворога козаків - кримських татар і на допомогу козакам на чолі 4-тисячного загону було послано відомого воєначальника Тугай-бея. Навесні 1648 р. попереджені про дії Хмельницького поляки послали на південь військо, щоб придушити повстання, яке перебувало ще у зародковому стані.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Формування української держави

  Лекция >> История
  Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Формування української держави Мета заняття. Ознайомити студентів із причинами, характером ... Хмельницький проводив незалежну внутрішню політику, прагнув зміцнити міжнародні позиції Укра ...
 2. Етнополітичний контекст української історії

  Книга >> История
  ... – 1657 рр – національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького як наслідокентологіки Речи ... 4) 40-і – початок 90-х рр. Основною причиною міграційних процесів наприкінц ... би де вони не творилися, мають функціонувати як цілісний народний ...
 3. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  ... українського народу, визнається нами, Радою Народних ... так пояснював причини появи Українського Радянського ... місії! Війна, яку ви ведете, є війна визвольна, війна справедлива. ... док Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, так ...
 4. Створення видавництва СІЯЧ як важливий етап видавничої справи міста Черкаси

  Дипломная работа >> Журналистика
  ... , що міг би принести швидкий прибуток ... визвольні рухи, народні повстання проти іноземного поневолення визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького ... Аналіз причин смертності в Україні показує, що основною причиною смертності чолов ...
 5. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... йна під проводом Богдана Хмельницького може розглядатися як визвольна – з позицій українського народу ... і визвольна війна 1648–1654 рр.: проблема їх причин, характеру ... Народного секре­таріату й намагалися подати ситуацію так, ніби вла­ди Центральної Ради в Укра ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020248889923096