Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
Сучасний стан ринку характеризується постійними змінами у зовнішньому середовищі, мінливістю попиту, наявністю великої кількості підприємств різних фо...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Актуальность темы. В социально-экономическом развитии муниципальных образований Российской Федерации важнейшую роль играют инвестиционные процессы, пр...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Актуальность темы. В условиях финансово – экономического кризиса коммерческие организации вынуждены пересматривать условия договоров с поставщиками, з...полностью>>
Финансы->Дипломная работа
Именно процесс инвестирования задает фирме ритм существования на период до начала реализации нового инвестиционного проекта. Логика функционирования ф...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

28. СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби.

Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції.

Невиробничі основні засоби — це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства.

Основні виробничі засоби з урахуванням специфіки їх виробничого призначення поділяються на такі групи:

А. Будівлі і споруди. Б. Передавальні пристрої. В. Машини та устаткування, у тім числі:робочі машини та устаткування; вимірювальні та регулюючі прилади; лабораторне устаткування; обчислювальна техніка; транспортні засоби. Г. Виробничий і господарський інвентар.

Не належать до основних засобів:

 1. предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

 2. предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може змінюватися Міністерством фінансів України;

 3. спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості;

 4. спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби;

 5. формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості й терміну служби.

Для обчислення амортизаційних відрахувань основні засоби поділяють на такі групи:

Група 1 — будівлі, споруди, їхні структурні компоненти, передавальні пристрої;

Група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації; інформаційні системи; телефони, мікрофони та рації; різне конторське обладнання, устаткування та приладдя;

Група 3 — інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2, а саме: робочі машини й устаткування, вимірювальні й регулюючі прилади

Група 4- ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, засоби зчитування чи друку інформації, інші ІС, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.

29. ВІДТВОРЕННЯ ОЗ

Відтворення основних виробничих засобів — це процес безперервного їх поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення.

Просте відтворення основних засобів здійснюється в тому самому обсязі, коли відбувається заміна окремих зношених частин основних засобів або заміна старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється попередня виробнича потужність.

Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючих основних засобів або придбання нових основних засобів, які забезпечують вищий рівень продуктивності устаткування.

Процес відтворення основних виробничих засобів має низку характерних ознак, зокрема:

1) основні виробничі засоби поступово переносять свою вартість на вироблену продукцію;

2) у процесі відтворення основних виробничих засобів одночасно відбувається рух їхньої споживної вартості та вартості;

3) нарахуванням амортизаційних відрахувань здійснюється нагромадження в грошовій формі частково перенесеної вартості основних виробничих засобів на готову продукцію;

4) основні виробничі засоби поновлюються в натуральній формі протягом тривалого часу, що створює можливість маневрувати коштами амортизаційного фонду.

30. ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОЗ

Показники стану й ефективності використання основних засобів можна об’єднати в три групи, які характеризують: 1) забезпечення підприємства основними засобами; 2) стан основних засобів; 3) ефективність використання основних засобів

До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними засобами, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства.

Стан основних виробничих засобів характеризують через такі коефіцієнти: зносу основних засобів; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основних засобів

До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних виробничих засобів до чисельності працівників підприємства.

Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних засобів до балансової вартості основних засобів.

Кз = 0100090000037406000000004804000000004804000026060f008608574d46430100000000000100c2e80000000001000000640800000000000064080000010000006c0000000000000000000000340000000e00000000000000000000004f0700001002000020454d4600000100640800000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000c401000069010000000000000000000000000000e3e306001c830500460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000dc020000d0020000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005280200001c0200000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000350000000f0802000000cb6510ec000000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b000001a549444154484bc5553b6ec3300c957a92065d3ae4100ebab8e89a1b344b77053d4361afddec1bf8005e8af8101dba14f64d5c7d288b92a85a6e51544010287a241ff94886cdf3453079c46536676c4a792d9b11ee1bbe94e97786c6f51229c73353fc020b4df80704951d61665851272386e4171e224b1c22e55463c2da186d16137db518f306572f098d80e7905da036006d84b4f894b691101ebfa5973cc21049ba13422560f901dd48a0282ead3ea52d9daa57630f82d88f8d30037065fba2a8cc741cbb1de7fcbe9dccc3f07aead9fee6dab54ff120d3eabb3700e887a97da999787e44b044cb65fd3cb54fdded9d7116f79fd733a1225614af0b53731b1530f4e603ac8478ca96fa050562fd872bd0fb272e9646e292aa1a9747c81717a8a854c8fac0cf0351b7e1cc0fb59a8faa40afaa192ffbd3ce4a18af171825e85aba89d09c9273eba9e2ea12b0a4f69afecdad10a5afb477487086f48b45c0e2aeed64cc74653fe3c9b350e83f2fc578c3e1673fe9c44e4e2c5557bf705166efbf9c3f9d05b3aeed2677049898df7c975bb4cdf7ea217fc1efef8b279972f9c9da99ff04fa023b6e0c5a108a58050000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf000054420000704103000000000000b3000000b3ffff5342000000b3000000b3ffff6f412100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000240400000000000000000000340000000e00000000000000000000000000000000000000350000000f000000500000008c000000dc00000048030000000000002000cc00350000000f00000028000000350000000f0000000100080000000000000000000000000000000000190000000000000000000000ffffff00bfffff000000740074000000ffffbf00dfffff0000489c0048000000ffdf9c009cdfff0048004800489cdf00ffbf7400bf74740074bfff00df9c48000074bf009c480000ffffdf0000004800bf74000074744800749cdf009c484800010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100803f010101010101010101010101010101010101010a140d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101f7f53d01010101010101010101010101010101010101010c1213010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101cffb6a01010101010101010101010101010101010101010a140d0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000000101110000001213010101010f0000001501010101111213010101010101010101010a140000000405010101010c0000001501110000000001110d01010f00080901010f0015010111121301010a0b090101010101010101010101010c000d010101010101010f0010010a141541494c0f0d010101010c00150102030405010102030d0101060715010101010101010101110000000000000015010101010f000d060704050000000101010101010f0015010f00100101010607150101010f08090101010101010f000405010f000d010203000d01010f000d0f001001ffffff010101010101110010010f000d01010106071213010106071001010101010203040501010f000d010102030405010f00000809010100000001010101010c001213010f000d010101020312130101010c0405010101010f00150101010f000d01010111000d010f000d0a18130100803f010102030012130101010607100101010f001001010101020310010101010f00150101010f000d01010111000d010f000d01170901ff3c0601010101010f00150101010f0809010a14121301010101010c12130101010203121301010f000d010106070405010f0010010a1603005c420101010101010c000d0101010a14000012130101010101010a140d010101010f001213010f000d010203000d010c00000015011100005c42020e010101010f00100101010101010101010101010101010111121301010101060700000000000000121301010101010101010101005c42020304050106070809010101010101010101010101010101010a0b0901010101010101010c000d0101010101010101010101010101005c424c000000640000000000000000000000340000000e0000000000000000000000350000000f0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c020f003500030000001e0004000000070104000400000007010400f7010000410b2000cc000f003500000000000f0035000000000028000000350000000f0000000100080000000000000000000000000000000000190000000000000000000000ffffff00bfffff000000740074000000ffffbf00dfffff0000489c0048000000ffdf9c009cdfff0048004800489cdf00ffbf7400bf74740074bfff00df9c48000074bf009c480000ffffdf0000004800bf74000074744800749cdf009c484800010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100803f010101010101010101010101010101010101010a140d01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101f7f53d01010101010101010101010101010101010101010c1213010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101cffb6a01010101010101010101010101010101010101010a140d0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010000000101110000001213010101010f0000001501010101111213010101010101010101010a140000000405010101010c0000001501110000000001110d01010f00080901010f0015010111121301010a0b090101010101010101010101010c000d010101010101010f0010010a141541494c0f0d010101010c00150102030405010102030d0101060715010101010101010101110000000000000015010101010f000d060704050000000101010101010f0015010f00100101010607150101010f08090101010101010f000405010f000d010203000d01010f000d0f001001ffffff010101010101110010010f000d01010106071213010106071001010101010203040501010f000d010102030405010f00000809010100000001010101010c001213010f000d010101020312130101010c0405010101010f00150101010f000d01010111000d010f000d0a18130100803f010102030012130101010607100101010f001001010101020310010101010f00150101010f000d01010111000d010f000d01170901ff3c0601010101010f00150101010f0809010a14121301010101010c12130101010203121301010f000d010106070405010f0010010a1603005c420101010101010c000d0101010a14000012130101010101010a140d010101010f001213010f000d010203000d010c00000015011100005c42020e010101010f00100101010101010101010101010101010111121301010101060700000000000000121301010101010101010101005c42020304050106070809010101010101010101010101010101010a0b0901010101010101010c000d0101010101010101010101010101005c420c00000040092900aa000000000000000f00350000000000040000002701ffff030000000000, де Зо- сума зносу ОЗ.

Коефіцієнт придатності основних засобів розраховується за формулами:

Кп = 1 – Кз , або Кп = 100% – Кз ,

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами:

- вартість введених ОЗ за звітній період ; ,

Коефіцієнт приросту основних виробничих засобів - показує ступінь збільшення основних засобів у звітному періоді проти минулого періоду

Кпр = 0100090000035c0900000000ba0500000000ba05000026060f006a0b574d4643010000000000010051a20000000001000000480b000000000000480b0000010000006c0000000000000000000000330000001d00000000000000000000002b0700002104000020454d4600000100480b00000c000000010000000000000000000000000000000005000000040000c401000069010000000000000000000000000000e3e306001c830500460000002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000d4020000c8020000454d462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f214007000c000000000000000840000520020000140200000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000000340000001e0802000000ec2daaec000000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b0000019d494441545847ed57bb6dc330103d7a12036e5c6488006964a4cd0649939e866708903670636d903665400d91d69036918f5f4b3429133c065002b331689ede7bbae3914facef7b98eb580c8475f586e9b16d8ae8250362e6cea33d54d5a11dfd459bd00041912386972a2e48aaca0062599b2d7b85bdd422381851edfa4d97d6566653778169b8f8e98018c91432d2188621e302bae30fdf3d2f91a7f97ae78ff792b0f97881f552c669d982dfad4253b345dd8f264a05ecea237050c8df9ff0f4801a3cc689a26222cd50f9f4a613658f15f502c1944ac68728f49e33fbce6b06c14d9105972bdef4ea9ebc6c061fc168939a359317e035c4589e7b53fbe8309193e25ceea6006d5055c97654916346f6570ee122076f4990e10d5112b708d6acc51579c3df02b935446e6667bde7febf38b2a98cd5fdea159914403395318af3c59f24c20f2a632a63d4943d173595d243ea0f11e726f31a362b61d663394b651d34ba0ae52e30a3b8a6ad56fe2095355a54b340fc10e949e2622e55a78cde2444716153693f94d42a217db7bb35af55012847492e67f273b316770208a82dbb61c7b6380000000049454e44ae4260820840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf000050420000f04103000000000000b3000000b3ffff4f42000000b3000000b3ffffef412100000008000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000100700000000000000000000330000001d00000000000000000000000000000000000000340000001e00000050000000a8000000f800000018060000000000002000cc00340000001e00000028000000340000001e0000000100080000000000000000000000000000000000200000000000000000000000ffffff00dfffff0000489c00ffbf74009cdfff009c484800ffffdf0074000000ffffbf00bfffff0048007400ffdf9c000074bf00bf74480000004800df9c48000000740048489c007400740074bfff00480000009c9cdf0000747400489cdf00bf7400007474bf004874bf000048480074489c00bfffbf009c487400010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020300150c0101010d04020319010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010118100101010114101810010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011800000000000401050f0809010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050e010a1309010d10021d1e1f0701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a0b0c010d0401050e0d000414150c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010203000000000809010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105060701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102030000040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020300150c01010114000019011400001901010101010101010101020300150c01010114000019011800151c150c14000019010101011810010101011a09011b0c1a09011b0c01010101010101010101011810010101011a09011b0c14190a1104011a09011b0c0118000000000004010d000019010d0000190101010101010101010118000000000004010d000019010a13091819010d00001901050e010a1309010d1005060714040506071404050f00000000150c050e010a1309010d10050607140416170405060705060714040a0b0c010d0401050e01050f001001050f001001010101010101010a0b0c010d0401050e01050f00100a111002120c01050f0010010203000000000809010101010101010101010101010101010101010203000000000809010101010101010101010101010101010101010105060701010101010101010101010101010101010101010101010105060701010101010101010101010101010101010101010102030000040101010101010101010101010101010101010101010102030000040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014c000000640000000000000000000000330000001d0000000000000000000000340000001e0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021e003400030000001e00040000000701040004000000070104006d030000410b2000cc001e003400000000001e0034000000000028000000340000001e0000000100080000000000000000000000000000000000200000000000000000000000ffffff00dfffff0000489c00ffbf74009cdfff009c484800ffffdf0074000000ffffbf00bfffff0048007400ffdf9c000074bf00bf74480000004800df9c48000000740048489c007400740074bfff00480000009c9cdf0000747400489cdf00bf7400007474bf004874bf000048480074489c00bfffbf009c487400010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020300150c0101010d04020319010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010118100101010114101810010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011800000000000401050f0809010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050e010a1309010d10021d1e1f0701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010a0b0c010d0401050e0d000414150c01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010203000000000809010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010105060701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010102030000040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101020300150c01010114000019011400001901010101010101010101020300150c01010114000019011800151c150c14000019010101011810010101011a09011b0c1a09011b0c01010101010101010101011810010101011a09011b0c14190a1104011a09011b0c0118000000000004010d000019010d0000190101010101010101010118000000000004010d000019010a13091819010d00001901050e010a1309010d1005060714040506071404050f00000000150c050e010a1309010d10050607140416170405060705060714040a0b0c010d0401050e01050f001001050f001001010101010101010a0b0c010d0401050e01050f00100a111002120c01050f0010010203000000000809010101010101010101010101010101010101010203000000000809010101010101010101010101010101010101010105060701010101010101010101010101010101010101010101010105060701010101010101010101010101010101010101010102030000040101010101010101010101010101010101010101010102030000040101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010c00000040092900aa000000000000001e00340000000000040000002701ffff030000000000

Фондовіддача : Фв= - найбільш загальний показник, який характеризує ефективність використання ОЗ.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансів підприємств (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... ів. 1.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств ... ідно з чинними законодавчими актами. В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок ...
 2. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Фінансова криза на підприємстві В ринковій економіці господарюючі суб'єкти ... у фінансовій кризі; сприяння інноваційному розвитку підприємств. Одним з головних факторів обмеженого доступу підприємств ...
 3. Основи організації фінансів підприємств

  Реферат >> Финансы
  ... іверситет Реферат на тему: “Основи організації фінансів підприємств.” Студента ФЕМП-2 група №2 Бойченка ... ізації прибутків та ресурсів. 6. Фінансові ресурси підприємств. Основа нормального функціонування -наявність ...
 4. Управління фінансовими потоками на малому підприємстві в умовах невизначенності економічного

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цільових фондів підприємства тощо.[11,c.8] Матеріальною основою фінансів підприємств є грошовий обіг. У зв ... ’язку з цим поняття "фінанси підприємств" часто помилково ...
 5. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ізації визначаються основами господарської діяльності підприємств. Виходячи їх цього, принципи організації фінансів можна ... виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0025200843811035