Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Налоги, как и вся налоговая система, является мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От того, насколько правильно построена систе...полностью>>
Финансы->Реферат
В последние несколько лет в нашей стране налоговая политика проводится с учетом направленности на упрощение налоговой системы, в том числе путем сниже...полностью>>
Финансы->Реферат
В соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а та...полностью>>
Финансы->Задача
Вряд ли ошибаются те, кто считает налог на доходы физических лиц одним из самых важных элементов налоговой системы любого государства. Его доля в госу...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кафедра фінанси і кредит

Дипломна робота

з дисципліни: “ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”

з теми: АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МКП «Миколаївводоканал»

1. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал” працює з 1906 року. Дільниці розташовані на території 5 районів міста і області. Цех водогону «Дніпро-Миколаїв» знаходиться за 103 км у с. Микільське, Білозерського району, Херсонської області. Основним джерелом питного водопостачання м. Миколаєва є водогін „Дніпро-Миколаїв”.

Загальна чисельність працівників 1234 чол, в т.ч. НСВ 3- підйому – 42, НСВ 4- підйому – 7, НСК – 18, ОСВ – 140, КНС – 18, К/с – 140, ЦВДМ –105, ВОСК – 8. Директор МКП «Миколаївводоканал» Тельпіс Василь Степанович.

Централізований водогін у м. Миколаєві ефективно діє з 1906 р., система водовідведення - з 1938 р. До 1941 р. підприємство подавало воду з підземних джерел, експлуатувало 100 км водопровідних та 30 км каналізаційних мереж. Нинішня система водопостачання і водовідведення м. Миколаєва - комплекс обладнання і споруджень, об'єднаних єдиним технологічним процесом транспортування, очищення, розподілу води, а також прийому, очищення стоків. Об'єкти і спорудження, які експлуатуються підприємством, є міською власністю.

Основне джерело водопостачання обласного центру – 73-км водогін „Дніпро-Миколаїв” (1979, с. Микільське Херсонської обл.) потужністю 210 тис. м3 води/добу. Звідти вода подається на очисні споруди водопроводу (1958) загальною потужністю 190 тис. м3 води/добу. Подана абонентам питна вода відповідає вимогам ДСТ 2874-82 “Вода питна”.

Підприємство експлуатує понад 1200 водопровідних, 800 км каналізаційних мереж, 35 насосних станцій водопроводу, 26 трансформаторних станцій, 29 насосних станцій каналізації, очисні споруди каналізації (1973, с. Галицинівка) потужністю 104 тис. м3/добу. До того ж, колектив МКП „Миколаївводоканал” має на балансі Варварівські очисні споруди каналізації, артезіанські свердловини з подачею технічної води до с. Надбузьке, Варварівка, Матвіївка, Тернівка, М. Корениха.

Система водовідведення міста складається із мережі самоплинних колекторів, якими стічні води транспортуються на 26 насосних станцій каналізації, та мережі напірних колекторів, якими стічні води транспортуються від насосних станцій каналізації до Варварівських чи Галицинівських очисних споруд каналізації. Загальна довжина каналізаційних мереж у м. Миколаєві сягає 543 км, з них в аварійному стані знаходяться близько 77,6 км. Система централізованого водопостачання задовольняє потреби більш як 63% населення міста, індустріальні об’єкти та соціальні заклади. Сучасний стан каналізації є украй незадовільним. Операційні витрати щодо експлуатації 26 насосних станцій каналізації є дуже високими через необхідність використання роботи 260 операторів та надмірного споживання електроенергії застарілим насосним обладнанням.

Необхідність поліпшення роботи підприємства.

Нинішнє підприємство вимагає якнайшвидшого виконання першочергових робіт, спрямованих на поліпшення його роботи. Серед гострих проблем комунального господарства - критичний стан основного обладнання МКП „Миколаївводоканал”.

Загальний знос обладнання очисних споруд водопроводу - 43 %. Серед недоліків ОСВ – ушкоджені відстійники, малоефективні насоси, які використовують надмірну кількість електроенергії; відсутні резервні агрегати, котрі б гарантували подачу води. В аварійному стані - близько 55 км водогінних мереж, втрати води в яких - до 30 %.

Стан міських очисних споруд каналізації – критичний. Виробивши експлуатаційний ресурс в агресивному середовищі за фактичної потужності 104 тис. м3/добу, щодня через них проходить до 110 тис. м3. В аварійному стані – 5 вхідних ґраток із 7-ми діючих; незадіяні 4 секції аеротенків, загалом погіршуючи якість очищення стічних вод, що скидаються в р. Південний Буг. В аварійному стані – 80 км. каналізаційних мереж. Вимагає скорішої заміни мережа самопливних колекторів, що створюють загрозу життю людей.

Сучасний рівень фінансування розвитку та утримання систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Миколаєва не дає можливості призупинити прогресуючий процес їх руйнування.

Аналіз існуючого стану систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Миколаєва, ступінь навантажень на них та сучасний рівень їх утримання свідчить про інтенсивне руйнування каналізаційних колекторів, очисних споруд каналізації, значне погіршення роботи очисних споруд водопроводу та систем подачі і розподілу питної води.

Підтримання систем централізованого холодного водопостачання та централізованого водовідведення м. Миколаєва можливе лише за умов значного збільшення обсягів їх фінансування, що в нинішніх економічних умовах країни за рахунок внутрішніх ресурсів міста не може бути забезпечено.

МКП „Миколаївводоканал” протягом аналізованого періоду характеризувалося стабільною структурою активів та пасивів. Більша частка капіталу підприємства вкладена в необоротні активи, що цілком логічно з огляду на обраний вид діяльності підприємства - забезпечення міста питною водою. Так в 2009 році 89.55 % майна підприємства – є його необоротні активи, 10.44 % - оборотні активи та 0.007 % - витрати майбутніх періодів (табл. 1.1., рис. 1.1).

Таблиця 1.1 - Майно МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки, тис. грн.

Показник

2007

2008

2009

Необоротні активи

323413

314396

306134

Оборотні активи

30056.2

28868

35689

Витрати майбутніх періодів

24.4

19

24

Майно підприємства

353493.6

343283

341847

Рис. 1.1 - Структура майна МКП „Миколаївводоканал” за 2009 рік

Здебільшого фінансування господарської діяльності підприємства здійснюється за власний рахунок, фінансування купівлі основних засобів здійснюється тільки за рахунок власного капіталу. Підприємство використовує тільки короткострокову заборгованість для фінансування оборотного капіталу (табл.. 1.2., рис. 1.2.).

Таблиця 1.2 - Капітал МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки, тис. грн.

Показник

2007

2008

2009

Власний капітал

338866.2

326455

321611

Довгострокові зобов’язання

-

-

-

Короткострокові зобов’язання

7731.9

8667

11770

Капітал підприємства

Рис. 1.2 - Структура капіталу МКП „Миколаївводоканал” за 2007 рік, тис. грн.

Загалом підприємство стабільно працює. Потягом останніх трьох років розмір майна підприємства дещо зменшився.

Дохід від реалізації у 2009 році у порівнянні з 2007 роком зріс на 38103,6 грн. В той же час з трьох років, що аналізуються, МКП „Миколаївводоканал” не отримувало прибуток, (табл.. 1.3., рис. 1.3.).

Таблиця 1.3 - Основні фінансові показники діяльності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 роки, тис. грн.

Показник

2007

2008

2009

Майно підприємства

353493.6

343283

341847

Власний капітал

338866.2

326455

321611

Залучений капітал

-

-

-

Доход від реалізації

86041.4

100696

124145

Чистий прибуток (збиток)

-9666.9

-18568

-12297

Отже підприємство є збитковим.

В той же час доход від реалізації в 2007 році склав 86041.4, у 2008 -100696, а минулого року – вже 124145. Цього року цей показник значно покращиться. Запроваджено «Полтавський» метод боротьби з боржниками. Цей показник складає понад 21 млн. грн.

Рис. 1.3 - Основні фінансові показники діяльності МКП „Миколаївводоканал” за 2007-2009 рокиЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... коробки торт ВАТ « Рейл» кисень МКП « Благоустрій» вапно ПТВП « Кристал» цукор ... Першим етапом аналізу фінансового стану підприємства можна взяти майновий стан. Фінансовий стан підприємства ...
 2. Основні напрями і порядок здійснення аналізу необоротних активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ський голова Володимир Чайка, директор МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс. ... згоди на укладення фінансової угоди між ЄІБ, міськрадою, МКП «Миколаївводоканал» для ... і майна не визначає фінансового стану підприємства. Аналіз структури майна підприємства ...
 3. Інформаційна система дослідження методів діагностики банкрутства підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... для інвестицій. Експрес-аналіз фінансового стану і комплексний аналіз фінансового стану підприємства розрізняються ... ,85 млн. грн.) та МКП "Херсонтеплоенерго" (5,52 млн. грн ... зв'язку з цим аналіз фінансового стану підприємства й аналіз виробничого боку його ді ...
 4. Предмет та мета інвестиційного аналізу

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... готівки? • яким буде фінансовий стан фірми на кінець прогнозованого пер ... провести аналіз фінансової інформації, яку містить бізнес-план, оцінити фінансовий стан ... ? ПРактическое руководство для бизнесменов. – К.: МКП «Прометей», 1994. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. ...
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... виробництві (конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан). Це сприяло тому, що на ... коефіцієнт прийняття кадрів, аналіз продуктивності праці, аналіз використання робочого часу, ... − Женева. Міжнародна конференція праці (МКП) − вищий орган МОП. Її робота ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013868808746338