Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Ботаника и сельское хоз-во->Дипломная работа
Почва – это самостоятельное природное тело, образовавшееся в результате изменения верхней части земной коры при длительном и совместном воздействии ра...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Курсовая работа
включенные в себестоимость продукции в животноводстве Затраты на корма Затраты на прочую продукцию сельского хозяйства (навоз, подстилка, яйца для инк...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Курсовая работа
Эффективность ведения современного лесного хозяйства определяется полнотой научных сведений, как о естественном формировании лесных фитоценозов, так и...полностью>>
Ботаника и сельское хоз-во->Курсовая работа
3. Статистико-економічний аналіз рівня, динаміки і впливу факторів на формування і відхилення показників: урожайності, валових зборів, трудоємності, с...полностью>>

Главная > Отчет о прохождении практики >Ботаника и сельское хоз-во

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт з навчальної практики в с. Любомирка

1. Системи і способи керування тракторів. Підготовка тракторів до роботи.

Система керування трактором включає в себе такі підсистеми:

управління двигуном: регулювання потужності, частоти обертання, за-пуск, зупинка; управління трансмісією: Вмикання і вимикання транс-місії, вибір напрямку руху, вибір передавального числа, вмикання і ви-микання ведучих мостів, блокування та розблокування диференціала;

керування рухом трактора: рульове і гальмове керування;

управління навісною системою;

управління системою відбору потужності;

управління машиною;

управління зовнішнім і внутрішнім обладнанням (освітленням, вентиляцією, кондиціонуванням).

Всі органи керування трактором поділяють на чотири групи:

постійно використовувані (рульове і гальмове управління);

часто використовувані (перемикання передач, управління машиною);

Рідко використовуються(керування освітленням, зміна режиму роботи системи відбору потужності, зміна діапазонів швидкостей);

Лише один раз використовуються (мається на увазі, що використовуються одноразово за один сеанс роботи: Запуск і зупинка двигуна, вмикання і вимикання насоса гідравлічної системи).

Органи управління перших трьох груп обов'язково повинні бути зо-середжені на центральному посту управління (зазвичай в кабіні), а органи четвертої групи можуть бути встановлені поза поста керування.

Гальмівне керування

До механізмів керування трактором відносяться гальма й пристрої, за допомогою яких здійснюється поворот трактора.

Сучасні колісні трактори можуть рухатися по дорозі з гладким твер-дим покриттям зі швидкостями понад 30 км / год, розвиваючи при цьо-му велику кінетичну енергію. Якщо в цей час відєднати від ведучих коліс трактора двигун, то трактор під впливом накопиченої енергії буде продовжувати свій рух, але, зустрічаючи на своєму шляху опір повітря і сили опору коченню, швидкість руху буде поступово змен-шуватися і трактор зупиниться.

Але оскільки сили, що перешкоджають руху, порівняно невеликі, зу-пинка відбувається на великому відрізку шляху. Наприклад, трактор МТЗ-80, що рухався з швидкістю 25 км / год, після вимкнення двигуна може пройти по гладкій рівній дорозі до 60 м.

Цілком природно, що така мимовільна зупинка трактора не може бути використана при його експлуатації, і тому встановлюють спеціальні механізми - гальма, що дозволяють зупинити трактор на коротшому шляху і в потрібному місці. При стоянці і зупинки трактора на ухилі поля або дороги він прагне мимовільно покотитися під ухил. Щоб цього не допустити, також потрібні гальма.Нарешті, в процесі експлу-атації трактора іноді виникає необхідність круто його повертати. У цьому випадку знову доводиться користуватися гальмами. Тому на тракторі встановлені два види гальм - робочі і стоянкові, або, як їх інакше називають, гірські гальма.

Вимоги, що пред'являються до робочих гальм.

Робочий гальмо повинен забезпечувати зупинку трактора і трактор-ного поїзда, що йдуть по сухій бетонованій дорозі зі швидкістю 20 км / год, з моменту початку дії гальм до зупинки на наступній відстані: трактор без причепа 6,0 ... 6,5 м; трактор з одним причепом 6,5 ...7,5; трактор з двома причепами 7,5 ... 10,8 м. Перший показник для трак-торів масою до 4 т, а другий більше 4 т.

Таким чином, повний шлях, пройдений трактором з моменту, коли тракторист помітить перешкоду, почне гальмувати і трактор зупи-ниться (називається зупинний шлях), буде дорівнює сумі відрізків шля-ху, пройденому трактором за час реакції водія за час спрацьовування гальм і за час гальмування.

Слід мати на увазі, що при русі трактора по мокрій слизькій дорозі зупинний шлях різко зростає.

Вимоги, що пред'являються до стоянкового (гірського) гальма.

Ці гальма повинні надійно утримувати трактор, що стоїть на сухій битій грунтовій дорозі з подовжнім ухилом 20 ° для колісних тракторів і 30 ° для гусеничних тракторів.

Механізми повороту .

Механізми повороту призначені для зміни напрямку руху трактора.

Механізми повороту колісного трактора .

Для того щоб змінити напрямок руху трактора, застосовують два способи: Поворот направляючих коліс відносно осей поворотних цапф або зсув полурам трактора навколо осі шворня, що з'єднує полурами.

Механізми повороту гусеничного трактора .

Напрямок руху змінюється за рахунок того, що забігаючійгусениці передається велика швидкість, а гусениці, розташованої ближче до центру повороту, - менша швидкість, ніж швидкість руху трактора.

Чим більше різниця між цими швидкостями тим менше радіус повороту трактора.Для крутого повороту трактора потрібно гусеницю, розташовану ближче до центру повороту, зупинити. У цьому випадку радіус повороту трактора буде дорівнює ширині його колії.

Принцип дії гальм .

Процес гальмування трактора полягає в перетворенні кінетичної енергії, що розвивається при його русі в роботу тертя, а потім у теп-лоту, що розсіюється в навколишнє середовище.

Точкою опори при гальмуванні служить дорога, гальмівної силою - сила тертя, яка виникає між покришкою колеса і дорогою і направлена у бік, протилежний руху трактора.

Колесо трактора обертається разом з гальмовим барабаном, з якою вона наглухо сполучене. Всередині барабана знаходяться дві колодки, установлені на диску - гальмівному щиті, жорстко укріпленому на корпусі ведучого моста трактора. Якщо натиснути ногою на педаль, то колодки розтискним кулаком розсунуться і з силами притиснуться до внутрішньої поверхні обертаючогось разом з колесом барабана. При цьому виникнуть сили тертя, що перешкоджають обертанню колеса, а, отже, і руху трактора.Чим сильніше притискаються гальмові колодки до гальмівного барабану, тим більше буде сила тертя, а отже, і робота тертя, тим більше буде виділятися теплоти і тим швидше буде погли-натися кінетична енергія, накопичена трактором, а отже, і швидше зу-пиниться трактор.При знятті ноги з педалі колодки пружиною відво-дяться від гальмівного барабана і гальмування припиняється. Ми пояс-нили дію гальм трактора на прикладі взаємодії колодок з барабаном. Але у тракторів, крім таких гальм, знаходять застосування гальма, в яких замість колодок є стрічки - стрічкові гальма або диски - дискові гальма.

Колодкові гальма.

Будова

На нерухомому диску, укріпленому на фланці корпуса головної пере-дачі, встановлено дві колодки, зовнішня поверхня яких покрита фрик-ційними накладками, виготовленими з матеріалів, що мають великий коефіцієнт тертя (пресований азбест зі спеціальним просоченням, мід-но-азбестова плетінка з просоченням та ін.) У лівій частині диска коло-дки спираються на вісь, а на правій - на кулак і, крім того, колодки з'єднані між собою пружиною.

Стрічкові гальма.

На валу, з'єднаному з провідним колесом трактора (безпосередньо або через передачу), жорстко закріплений гальмівний шків. Навколо цього шківа розташована сталева стрічка, внутрішня поверхня якої покрита фрикційної накладкою, так само як і гальмові колодки. Обидва кінці гальмівної стрічки з'єднані з двома плечима важеля за допомогою пальців, які поміщені в вирізи нерухомого кронштейна. Важіль з'єднаний тягою з педаллю гальма.

Робота.

Якщо під час руху трактора натиснути на педаль, двоплічних важіль повернеться навколо своєї осі і почне рівномірно стягувати обидва кінці гальмівної стрічкою, притискуючи її до гальмівного шківа. Як тільки між стрічкою і гальмовим шківом виникає сила тертя, в залеж-ності від напрямку обертання шківа (трактор йде вперед або назад) один кінець стрічки, що набігає через один з пальців, упреться в виріз нерухомого кронштейна і стане нерухомим, а другий - збігаючий буде затягуватися важелем.При такому влаштуванні інтенсивність гальму-вання буде однакова, в яку б сторону не обертався шків.Оскільки у гальма такого типу немає постійного зв'язку з яким-небудь упором, він називається плаваючим.

Дискові гальма.

На валу, з'єднаному через передачу з провідними колесами трактора, на шліца посаджені два диски з фрикційними накладками. Між ними розташовані два натискні диска з лунками, в які закладені кульки. На-тискні диски стягуються між собою пружинами і вільно розташову-ються в чавунному корпусі.

Робота.

Якщо педаль гальма вільна, то під дією пружин диски стиснуті і ніяко-го впливу на диски не надають. При натисканні на гальмову педаль ди-ски повертаються навколо своєї осі назустріч один одному. При цьому кульки, ковзаючи по поверхнях лунок, розсовують диски в сторони і притискають диски до стінок корпусу. Що утворилися при цьому сили тертя загальмовують обертання валу, а, отже, і коліс трактора.

Типи приводів управління гальмами .

Гальмами трактора і причепа, буксированого трактором, можна керувати за допомогою різних типів приводів: механічного, гідравлічного або пневматичного.

Привід гальм тракторних причепів:

а - пневмосистема; б - пневматичний; в - гідропневматичний; 1 - компресор; 2 - регулятор тиску; 3 - балон; 4 - манометр; 5 – розподіль-ний кран; 6, 17 - повітропроводи; 7 - гальмівний кран; 8 - педаль; 9-з'єднувальна головка; 10-колодки; 11-гальмівна камера; 12 - важіль; 13 - повітророзподільний клапан; 14 - балон причепа; 15 - головний гальмівний циліндр; 16 - пневматичний перехідник; 18 - робочий циліндр; 19 - поршні.

Розділи:

Механічний привід.

Пневматичний привід.

Пневматична система.

Стоянкове гальмо.

Гідропневматичний гальмівний привід.

Пневматичний гальмівний привід.

Ефективність дії різних типів приводів.

Механічний привід

Механічний привід гальм застосовують для управління гальмами трак-тора. Він відрізняється простотою пристрою. Управляють гальмами з допомогою двох педалей, кожна з яких призначена для гальма одного із задніх коліс. При транспортних роботах, коли транспорт рухається по хорошій дорозі з великою швидкістю, педалі слід блокувати (з'єдну-вати) планкою, щоб обидва гальма працювали одночасно. Щоб приве-сти в дію таке гальмо, потрібно ногою натиснути на педаль, і це зусил-ля, будучи збільшене співвідношенням плечей важелів передавального механізму, змусить колодки гальма притиснутися до стінок гальмівно-го барабана з силою в результаті чого й буде здійснюватися гальмування трактора.

Пневматичний привід .

Пневматичний гальмівний привід використовують для гальм трактора і для буксированого їм причепа. Він має переваги перед іншими вида ми приводів: Меншим зусиллям, яку повинен докласти тракторист до педалі управління, достатньою надійністю роботи, легкістю приводу в дію гальм причепа, можливістю використання стисненого повітря для інших цілей (накачування пневматичних шин трактора та ін).

Такий привід знаходить застосування на потужних важких колісних тракторах, де потрібні великі гальмівні зусилля для гальм трактора і буксированого їм причепа, а також на універсально-просапних тракторів для гальм причепів.

Пневматична система.

Щоб забезпечити всіх споживачів трактора стисненим повітрям, на ньому встановлюють пневматичну систему.

Будова.

Пневматична система складається з наступних частин: Компресора, який приводиться в дію двигуном трактора (компресори тракторів середньої потужності роблять одноциліндровим з повітряним охоло-дженням, А потужних тракторів - двоциліндровим з рідинним охоло-дженням); регулятора тиску повітря; балона для стисненого повітря; манометра для контролю за тиском у пневматичній системі; гальмі-вного крана; разобщітельного крана, через який стиснене повітря від трактора передається на причіп, Що має пневматичний привід гальм; гальмівної камери пневматичного перехідника, за допомогою якого здійснюється управління гальмами причепа, що мають гідравлічний привід; сполучної голівки, через яку стиснене повітря передається на гальмівну систему причепа на буксирі.

Робота.

При роботі трактора компресор засмоктує з впускної труби двигуна за очисників повітря або з впускного колектора двигуна очищене повітря і подає його в регулятор тиску. У регуляторі встановлений фільтрую-чий елемент, який додатково відокремлює від повітря потрапили в нього воду, масло і тверді частинки. Після очищення повітря надхо-дить у балон. Як тільки тиск повітря в балоні досягає верхнього допус-тимого рівня (0,73 МПа), спрацьовує регулятор, і повітря з компресора замість балона направляється в атмосферу без будь-якого протитиску. У міру витрачання повітря тиск в балоні знижується. Як тільки тиск дійде до нижньої межі 0,66 ... 0,69 МПа, регулятор знову направить по-вітря в балон, закривши йому вихід в атмосферу.Якщо стиснене по-вітря попрямує в гальмівну камеру, він буде тиснути на діафрагму, яка через шток поверне важіль, а той, у свою чергу, через розтискного ку-лак притисне колодки до гальмівного барабану з силою.

При такій конструкції приводу зусилля тракториста при гальмуванні трактора і причепа витрачається тільки на відкриття крана, через який проходить стиснене повітря в гальмівну камеру. Однак дуже легке управління гальмами не дає можливості трактористу «відчувати» гальмування, і тому привід гальм спеціально трохи уважчують.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Звіт про навчальну практику на посаді командира відділення

  Реферат >> Астрономия
  ... Начальник частини ___________________ ___________________ ___________________ ЗВІТ про навчальну практику курсанта - практиканта 3-го курсу ... області . Начальник УДПО УМВС _______________ Навчальна практика проходила в _________ по охороні ...
 2. Звіт про виробничу практику ТзОВ

  Реферат >> Экономика
  ЗВІТ Про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” (назва підприємства) ... ів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка. Відповідно виробнича практика є нев ... ів діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання; б) внесення змін до ...
 3. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... закономірності розвитку теорії і практики навчально-виховного процесу у залежності від ... вивчати всі навчальні предмети паралельно. Природний зв’язок між навчальними предметами він ... запроваджувати до початку навчально – виховного процесу. Звідси позитивні ...
 4. Методика викладання математики та її зв'язок з іншими науками

  Шпаргалка >> Педагогика
  ... їх сучасними досягненнями математичної науки, звільнивши їх від рутини і перенісши ... вищих навчальних закладах; формування творчого покоління молодих науковців та практиків ... актуальність проблеми міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі». Тепер у ...
 5. Формування навчальних умінь та навичок

  Курсовая работа >> Педагогика
  ... ії проводиться в тісному зв'язку з практикою, створюються умови для унаочнення навчального процесу. Дидактичні принципи ... єдині для всіх навчальних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019550323486328