Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Учебное пособие
Во все времена существуют семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, так в Минусинском районе 54 семьи находятся в социально-опасном положении (...полностью>>
Психология->Контрольная работа
Педагогика с момента своего зарождения и до середины ХХ в Занималась почти исключительно вопросами обучения и воспитания детей Но педагогические иссле...полностью>>
Психология->Реферат
В середине 50-х гг произошла счастливая встреча инженера-физика Чампиона Тойча, прошедшего войну боевым офицером авиаразведки США, и Джоэл Мари Ноэл, ...полностью>>
Психология->Дипломная работа
Почему так трудно выучить иностранный язык? Кто и как помогает нам в управлении автомобилем? Почему дети в возрасте «от двух до пяти» буквально «терро...полностью>>

Главная > Реферат >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Гештальттерапія Ф. Перлза

Метод, створений американським психологом Ф. Перлзом під впливом ідей гештальтпсихології, екзистенціалізму, психоаналізу, отримав велику практичну популярність. Ф. Перлз переніс закономірності утворення фігури, встановлені в гештальтпсихології в сфері сприйняття, в область мотивації людської поведінки. Виникнення і задоволення потреб він розглядав як ритм формування і завершення гештальтов. Функціонування мотиваційної сфери здійснюється (по Перлзу) за принципом саморегуляції організму.

Людина знаходиться в рівновазі з самим собою і навколишнім його світом. Бути самим собою, здійснювати своє «Я», реалізувати свої потреби, схильності це шлях гармонійної здорової особистості. Людина, яка хронічно перешкоджає задоволенню власних потреб, відмовляється від реалізації свого «Я», згодом починає слідувати цінностям, нав'язаним ззовні. І це приводить до порушення процесу саморегуляції організму.

Згідно гештальттерапії організм розглядається як єдине ціле, і будь-який аспект поведінки може бути виявом цілісного буття людини. Людина є частиною більш широкого поля: організм середа. У здорової особистості кордон зі середою є пересувним: виникнення певної потреби вимагає «контакту» зі середою і формує гештальт, задоволення потреби завершує гештальт і вимагає «відходу» від середи. У невротичної особистості процеси «контакту» і «відходу» є сильно спотвореними і не забезпечують адекватного задоволення потреб.

Ф. Перлз розглядав особистісне зростання як процес розширення зон самосприйняття, що сприяє саморегуляції і координує рівновагу між внутрішнім світом і середою. Він виділяв три зони уявлення:

1. Внутрішню явища і процеси, що відбуваються в нашому тілі.

2. Зовнішню зовнішні події, які відбиваються свідомістю.

3. Середню фантазії, вірування, відношення.

При неврозі переважає тенденція до зосередження на середній зоні за рахунок виключення з свідомості двох перших. Така зайва схильність до фантазування, інтерпретації порушує природний ритм процесу свідомості, змушує клієнта зосереджуватися на минулому і майбутньому в збиток теперішньому часу, оскільки завершити гештальт (задовольнити потребу) можна тільки в момент «тут і зараз».

На думку Ф. Перлза, психічні порушення у людей зумовлені тим, що їх особистість не складає єдиного цілого, тобто гештальта. У більшості клієнтів стрес виникає внаслідок неусвідомлених конфліктів, що заважають ним входити в контакт з деякими з власних почуттів і думок.

Гештальттерапія прагне спонукати людину переживати власні фантазії, усвідомлювати власні емоції, контролювати інтонації голосу, рушення рук і очей, і зрозуміти раніше фізичні відчуття, що ігнорувалися ним з тим, щоб він знов зміг відновити зв'язок між всіма своїми аспектами особистості і в результаті досягнути повного усвідомлення власного «Я». У основі всіх порушень лежать обмеження здатності індивіда до підтримки оптимальної рівноваги зі середою, порушення процесу саморегуляції.

У гештальттеорії розрізнюють п'ять механізмів порушення процесу саморегуляції: 1) інтроекцию; 2) проекцію; 3) ретрофлексию; 4) дефлексию; 5) конфлуенцию.

При інтроекції людина засвоює почуття, погляди, переконання, оцінки, норми, зразки поведінки інших людей, які, вступаючи в суперечність з власним досвідом, не асимілюються його особистістю. Цей неассимилированний досвід інтроект є чужою для людини частиною його особистості. Найбільш ранніми інтроектами є батьківські повчання, які засвоюються дитиною без критичного осмислення. Згодом стає важко розрізнити інтроекти і свої власні переконання. «Він думає те, чого від нього хочуть інші».

Проекція пряма протилежність інтроекції. При проекції людина відчужує властиві йому якості, оскільки вони не відповідають його «МЕНІ-концепції». Проекції діри, що Утворюються в результаті заповнюються інтроектами. «Він робить іншим те, в чому сам їх звинувачує».

Ретрофлексія поворот на себе спостерігається в тих випадках, коли які-небудь потреби не можуть бути задоволені через їх блокування соціальною середою, і тоді енергія, призначена для маніпулювання у зовнішній середі, прямує на самого себе. Такими незадоволеними потребами або незавершеними гештальтами часто є агресивні почуття. «Він робить собі те, що хотів би робити іншим». Ретрофлексія при цьому виявляється в м'язових затисках. Первинний конфлікт між «Я» і іншими перетворюється у внутрішньо-особистісний конфлікт. Показниками ретрофлексії є використання в мові зворотних займенників і часток. Наприклад: «Я повинен примусити себе зробити це».

Дефлексія ухиляння від реального контакту. Людина, для якої характерна дефлексія, уникає безпосереднього контакту з іншими людьми, проблемами і ситуаціями. Дефлексия виражається в формі балакучості, ритуальності, умовності поведінки, тенденції «згладжування» конфліктних ситуацій.

Конфлуенція (або злиття) виражається в стиранні кордонів між «Я» і оточенням. Такі клієнти насилу відрізняють свої думки, почуття і бажання від чужих. Для людей з конфлуенцией характерно при описі власної поведінки вживання займенника «ми» замість «я». Конфлуенция являє собою захисні механізми, вдаючись до яких індивід відмовляється від свого справжнього «Я».

Внаслідок дії перерахованих механізмів порушується цілісність особистості, яка виявляється фрагментированной, розділеною на окремі частини. Такими фрагментами часто виступають дихотомії: чоловіче жіноче, активне пасивне, залежність відчуженість, раціональність емоційність і т.д.

Поняття «незавершена справа» є одним з центральних в гештальткоррекції. «Незавершена справа» означає, що невідреагування емоції перешкоджають процесу актуального усвідомлення що відбувається. По Перлзу, що найчастіше зустрічається і гіршим виглядом незавершеної справи є образа, яка порушує автентичність комунікації.

Довершити незавершене, звільнитися від емоційних затримок один з істотних моментів в гештальткоррекції.

Іншим важливим терміном є «уникнення». Поняття, за допомогою якого відбиваються особливості поведінки, пов'язані зі способами відходу від визнання і прийняття всього того, що пов'язано з неприємним переживанням незавершеної справи. Гештальттерапія заохочує вираження затриманих почуттів, конфронтацію з ними і опрацювання їх, досягаючи тим самим особистісної інтеграції. У процесі гештальткоррекції на шляху до розкриття своєї істинної індивідуальності клієнт проходить через п'ять рівнів, які Ф. Перлз називає рівнями неврозу.

Перший рівень – рівень фальшивих відносин, гри і ролей. Це шар фальшивої ролевого поведінки, звичні стереотипи, ролі. Невротична особистість відмовляється від реалізації свого «Я» і живе згідно з очікуваннями інших людей. У результаті власні цілі і потреби людини виявляються незадоволеними. Людина випробовує фрустрацію, розчарування і безглуздя свого існування.

Другий рівень – фобічний пов'язаний з усвідомленням своєї фальшивої поведінки і маніпуляцій. Але коли клієнт уявляє собі, які наслідки можуть виникнути, якщо він почне поводитися щиро, його охоплює почуття страху. Людина боїться бути тією, ким є. Боїться, що суспільство піддасть його остракізму. І клієнт прагне уникати зіткнення зі своїми хворобливими переживаннями.

Третій рівень – рівень тупика і відчаю. Він характеризується тим, що людина не знає, що робити, куди рухатися. Він переживає втрату підтримки ззовні, але не готовий і не хоче використати свої власні ресурси, знайти внутрішню точку опори. У результаті людина дотримується статусу-кво, боячись пройти через тупик. Це моменти, пов'язані з переживанням своєї власної нездатності.

Четвертий рівень – імплозія, стан внутрішньої паніки, відчаю, огиди до самого собі, зумовлений повним усвідомленням того, як людина обмежила і подавила себе. На цьому рівні клієнт може випробовувати страх смерті. Ці моменти пов'язані із залученням величезної кількості енергії і зіткненням протиборствуючих сил всередині людини. Виникаючий внаслідок цього тиск, як йому здається, загрожує його знищити. Людина в сльозах відчаю переживає свою рішучість самому прийняти ситуацію і справитися з нею. Це шар доступу до свого справжнього «Я».

П'ятий рівень – експлозія, вибух. Клієнт скидає з себе фальшиве, наносне, починає жити і діяти від свого справжнього «Я». Досягнення цього рівня означає формування аутентичної особистості, яка знаходить здібність до переживання і вираження своїх емоцій. Таким чином, гештальткоррекция це підхід, направлений на звільнення і самостійність особистості.

Цілі корекції. Метою гештальткоррекщщ є зняття блокування, пробудження потенційно існуючих в людині природних ресурсів, сприяючих його особистісного зростанню, досягненню цінності і зрілості, повної інтеграції особистості клієнта.

Основна мета допомога людині в повній реалізації його потенціалу. Ця мета розбивається на допоміжні:

 • забезпечення повноцінної роботи актуального самосприйняття;

 • зміщення локусу контролю;

 • заохочення незалежності;

 • виявлення психологічних блоків, перешкоджаючих зростанню.

Позиція психолога. У гештальткоррекції психолог розглядається як каталізатор, помічник, інтегрований в єдине ціле гештальтособистості клієнта. Психолог старається уникати безпосереднього втручання в особисті почуття клієнта і намагається полегшити вираження цих почуттів.

Головна мета взаємодії з клієнтом активація внутрішніх личностних резервів клієнта, вивільнення яких веде до зростання.

Вимоги і очікування від клієнта. У гештальткоррекції клієнтам відводиться активна роль, що включає в себе право на власні інтерпретації позицій, на усвідомленні схем своєї поведінки і життя. Передбачається, що клієнт повинен перемкнутися з раціоналізованого на переживання. Причому почуттів не настільки важлива, наскільки важливе бажання клієнта, його готовність прийняти сам процес актуального переживання, в якому він буде насправді переживати почуття і говорити від їх імені, а не просто повідомляти про них.

Техніки

Психотехнікам в гештальткоррекції надається дуже велике значення. Вони іменуються грою і експериментами. Широку популярність гештальткоррекция отримала багато в чому завдяки цій грі.

1. Експериментальний (диссоціїрованний) діалог. Це діалог між фрагментами власної особистості. Коли у клієнта спостерігається фрагментація власної особистості, психолог пропонує експеримент: провести діалог між значущими фрагментами особистості. Наприклад, між агресивним і пасивним початком, між нападником і що захищається. Це може бути діалог і з власним почуттям (наприклад, з почуттям страху), а також з окремими частинами тіла або з уявною (значущим для клієнта) людиною.

Техніка гри така: навпроти стільця, який займає клієнт («гарячий стілець») розташовується пустий стілець, на який «саджають» уявного співрозмовника. Клієнт почергово міняє стільці, програючи діалог, ототожнюючи себе з різними фрагментами своєї особистості і виступаючи те з позиції жертви, то з позиції агресора, і по черзі відтворює репліки від імені однієї, потім іншої психологічної позиції.

2. «Великий пес» і «Щеня». Широко поширеним прийомом є використання двох ігрових позицій: «Великий пес» і «Щеня». «Великий пес» втілює обов'язки, вимоги, оцінки. «Щеня» втілює пасивно-оборонні установки, шукає прийоми, отговорки, виправдання, що обгрунтовують ухиляння від обов'язків. Між цими позиціями відбуваються боротьба за владу і повний контроль над особистістю.

«Великий пес» намагається вчинити тиск загрозою покарання або прогнозом негативних наслідків поведінки, не відповідного вимогам. «Щеня» не вступає в пряму боротьбу, а використовує прийоми йому невластива агресивність. Фрагменти діалогу між цим частинами особистості виникають іноді в свідомості клієнта різних ситуаціях повсякденного життя, коли, наприклад, він намагається примусити себе зробити щось і одночасно маніпулює різними самовиправданнями. За допомогою систематизованого і щирого діалогу під час вправи клієнт може більш повно усвідомити безплідні маніпуляції, що здійснюються над власною особистістю, стати більш щирим і здатним більш ефективно управляти собою.

Техніка володіє вираженим енергетичним потенціалом, посилює мотивацію клієнта до більш адекватної поведінки.

3. Здійснення кіл, або йти але колу. Відома психотехніка, згідно з якою клієнт на прохання ведучого (техніка застосовується в груповій роботі) обходить всіх учасників по черзі, і або щось говорить їм, або здійснює якісь дії з ними. Члени групи при цьому можуть відповідати. Техніка використовується для активізації членів групи, заохочення їх до ризику нової поведінки і свободи самовираження. Часто пропонується початок висловлювання з проханням завершити його, наприклад: «Будь ласка, підійдіть до кожного в групі і завершіть наступне висловлювання: «Я відчуваю себе незручно тому, що…"» Клієнт може пройти по колу і звернутися до кожного учасника з хвилюючим його питанням, наприклад, з'ясувати, як його оцінюють інші, що про нього думають, або виразити власні почуття по відношенню до членів групи. Прийом дозволяє більш диференційовано визначати власні переживання і зв'язки з навколишніми.

Багаторазове повторення фрази, що виражає яке-небудь глибоке переконання, може сприяти зміні його значення і змісту для клієнта.

4. Техніка «навпаки» (перевертиш). Техніка полягає в тому, щоб клієнт зіграв поведінка, протилежна тому, яке йому не подобається. Скажемо, соромливий став поводитися зухвало; нудотно ввічливий грубо; той, хто завжди погоджувався, зайняв би позицію безперестанної відмови. Техніка направлена на прийняття клієнтом себе в новій для нього поведінці і на інтегруванні в «Я» нових структур досвіду.

5. Експериментальне перебільшення. Техніка направлена на розвиток процесу шляхом гиперболизації тілесних, вокальних і інших рухів. Це звичайно інтенсифікує почуття, прив'язані до тієї або іншої поведінки: голосніше і голосніше повторювати фразу, виразніше робити жест. І особливу цінність представляє ситуація, коли клієнт прагне подавити які-небудь переживання це приводить до розвитку внутрішніх комунікацій.

6. Незавершена справа. Будь-який незавершений гештальт є незавершена справа, що вимагає завершення. У більшості людей є немало неулагоджених питань, пов'язаних з їх родичами, батьками, товаришами по службі і т.д. Частіше за все це невисловлені скарги і претензії. Клієнту пропонується за допомогою прийому «пустого стільця» висловити свої почуття уявному співрозмовнику або звернутися безпосередньо до того з учасників групи, хто стосується незавершеної справи. У досвіді роботи гештальтгруп зазначається, що найбільш часте і значуще невиражене почуття це почуття провини або почуття образи, саме з цим почуттям працюють в грі, яка починається зі слів «Я скривджений…».

7. Проективні гри на уяву ілюструють процес проекцій і допомагають учасникам групи ідентифікуватися з аспектами особистості, що відкидаються.

Найбільш популярна гра «Старий покинений магазин». Клієнту пропонують закрити очі, розслабитися, а потім представити, що пізно вночі він проходить по маленькій вуличці мимо старого покиненого магазина. Вікна брудні, але якщо заглянути, можна помітити якийсь предмет. Клієнту пропонують ретельно його розглянути, потім відійти від покиненого магазина і описати предмети, виявлений за вікном.

Далі йому пропонується уявити себе цим предметом, і, кажучи від першої особи, описати свої почуття, відповівши на питання: «Чому він залишений в магазині? На що схоже його існування як цей предмет?» Ідентифікуючись з предметами, клієнти на них якісь свої аспекти.

8. «У мене є таємниця». У цій грі робиться дослідження почуття провини і сорому. Кожного з учасників групи просять подумати про яке-небудь важливе для нього і особистому секреті, що ретельно зберігається. Психолог просить, щоб учасники не ділилися цими таємницями, а уявили собі, як могли б реагувати навколишні, якби ці. таємниці стали ним відомі. Наступним кроком може бути надання кожному учаснику випадку похвастатися перед іншими, «яку страшну таємницю він зберігає в собі». Досить часто виявляється, що багато хто неусвідомлене дуже прив'язаний до своїх секретів як до чогось дорогоцінного.

9. «Перебільшення». Велика увага в гештальттерапії приділяється так званій «мові тіла». Вважається, що фізичні симптоми більш точно передають почуття людини, чим вербальний мова. Ненавмисні рухи, жести, пози клієнта іноді є сигналами важливих змістів. Однак ці сигнали залишаються перерваними, спотвореними. Пропонуючи клієнту перебільшити ненавмисне рушення або жест, можна зробити важливе відкриття.

Наприклад, скутий, понадміру стриманий чоловік постукує пальцем по столу, в той час як жінка в групі довго і просторікувато про щось говорить. Коли його питають, чи не хоче він прокоментувати те, про що говорить жінка, він відмовляється, запевняючи, що розмова мало його цікавить, але продовжує постукування. Тоді психолог просить посилити постукування, стукотіти все голосніше і виразніше доти, поки клієнт не усвідомлює, що робить.

Гнів клієнта наростає дуже швидко, і через хвилину він з силою б'є по столу, гаряче виражаючи свою незгоду з жінкою. При цьому він вигукує: «Вона точно як моя дружина!» У доповнення до цього усвідомлення він отримує швидкоплинне враження про надмірний контроль своїх сильних ствердних почуттів і можливості більш безпосереднього їх вираження.

10. «Репетиція». На думку Ф. Перлза, люди тратять багато часу, репетируючи на «сцені уяви» різні ролі і стратегії поведінки по відношенню до конкретних ситуацій і осіб. Часто відсутність успіху в діях в конкретних життєвих ситуаціях визначається тим, як дана особистість в уяві готується до цих ситуацій. Така підготовка в думках і уяві часто проходить відповідно до неефективних стереотипів, що є джерелом постійного неспокою неадекватної поведінки. Репетиція поведінки вголос в групі із залученням інших учасників дозволяють краще усвідомити власні стереотипи, а також використаний, нові ідеї і рішення в цій області.

11. Перевірка готової думки. Трапляється, що психолог, слухаючи клієнта, вловлює в його словах якесь певне повідомлення. Тоді він може скористатися наступною формулою: «Слухаючи тебе, у мене виникла одна думка. Я хочу запропонувати тобі повторити цю думку вголос і перевірити, як воно звучить в твоїх вустах, наскільки воно тобі підходить. Якщо згодний спробувати, повтори цю думку декільком членам групи».

У цій вправі міститься чинник інтерпретації прихованого значення поведінки клієнта, але психолог не старається повідомити свою інтерпретацію клієнту, він тільки надає пацієнту можливість дослідити переживання, пов'язані з перевіркою робочої гіпотези. Якщо гіпотеза виявиться плідною, клієнт може розвинути її в контексті власної діяльності і досвіду.

Ф. Перлз спочатку застосовував свій метод у вигляді індивідуальної корекції, але згодом повністю перейшов на групову форму, знаходячи її більш ефективної і економічної. Групова робота проводиться як центрована на клієнтові. Група при цьому використовується інструментально, по типу хору.

Під час роботи одного з учасників групи, який займає «гарячий стілець» рядом зі стільцем психолога, інші члени групи ідентифікуються з ним і проробляють велику мовчазну аутотерапію, усвідомлюючи фрагментування частини свого «Я» і завершуючи незавершені ситуації.

Вся різноманітна техніка гештальттерапії направлена на забезпечення психологічної підтримки особистості, на звільнення людини від тягаря минулих і майбутніх проблем і поверненні його «Я» в багатий мінливий мир особистісного буття.

гештальттерапія психолог перлз самосприйняття


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія виникнення і розвиток гештальттерапії

  Реферат >> Психология
  ... іт 4. Розвиток гештальттерапії після Перлза 5. Сучасна ситуація в гештальттерапії Література ВСТУП Фредерік С. Перлз почав займатися гештальттерапією близько ... стає найважливішою фігурою в розвитку гештальттерапії. Перлз, безсумнівно, мав геніально ...
 2. Гештальттерапия Ф. Перлза

  Лекция >> Психология
  Гештальттерапия Ф. Перлза Метод, созданный американским психологом Ф. Перлзом под влиянием идей гештальтпсихологии, экзистенциализма, ... незаконченные ситу­ации. Вся многообразная техника гештальттерапии направлена на обеспечение психологической поддержки ...
 3. Технологии гештальттерапии

  Реферат >> Психология
  ... , к начальным положениям Пола Гудмена и Фредерика Перлза, гештальттерапию начинают принимать всерьез профессионалы из ... Гудман, Ральф Хефферлин «Практикум по гештальттерапии», /М., 2005/ 6. Перлз Фредерик “Эго, голод и агрессия ...
 4. Ценностные ориентации личности как динамическая система

  Реферат >> Психология
  ... и техники клиентоцентрированной терапии К. Роджерса [212], гештальттерапии Ф. С. Перлза [194] и логотерапии В. Франкла [249]. Данный ... и вне помойного ведра / Перлз Ф. С, Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальттерапии: Пер. С англ. — СПб ...
 5. Характеристика гештальттерапії

  Контрольная работа >> Психология
  ... зупиняє процес свого розвитку. Ф. Перлз (Перлз, 1996) описував роботу з неврозом як ... неї, виявляється імплозивний рівень. Перлз пише, що необхідно пройти ... . 3.Початок експерименту Є творчим аспектом гештальттерапії. Терапевт створює експеримент, заснований на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018310546875