Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
В экономике развитых стран малый бизнес - ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального продукт...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В течение ряда последних лет Российская Федерация переживает величайший экономический эксперимент - переход от планового управления народным хозяйство...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
В условиях инфляции и нарушения платежной дисциплины российские предприятия вынуждены вести поиск новых путей для своевременного взыскания дебиторской...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Любая экономическая деятельность представляет собой сложное явление, которое предусматривает постоянное взаимодействие между хозяйствующими субъектами...полностью>>

Главная > Реферат >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Європейський університет

Житомирська філія

Кафедра «Фінанси»

Реферат

на тему

«Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік»

Житомир, 2011

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

2. ДОХІДНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

3. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

4. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

5. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Список використаної літератури

1. Загальні показники виконання бюджету

Аналіз виконання бюджету за 2009 рік проведено за основі оперативної звітності Державного казначейства України, офіційної статистичної інформації Державного комітету статистики України, даних Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Протягом 2009 року в Україні зберігалася нестабільна макроекономічна ситуація, спричинена наслідками світової фінансово-економічної кризи, що супроводжувалася деяким уповільненням економічного спаду. Основними рисами 2009 року були поступова стабілізація офіційного курсу гривні відносно долара СІЛА та євро, подальше скорочення реальних доходів населення, збереження від'ємного сальдо платіжного балансу.

Номінальний ВВП у 2009 року становив 914,7 млрд. грн. проти 949,9 млрд. грн. за відповідний період 2008 року. Реальний ВВП за 2009 рік склав 84,9 % щодо попереднього року у постійних цінах 2007 року.

Індекс споживчих цін за результатами 2009 року становив 112,3% проти 122,3% за відповідний період 2008 року. Індекс цін виробників становив 114,3 %, що на 8,7 в. п. менше, ніж у 2008 році.

За даними Державного комітету статистики України, реальний наявний дохід населення України у 2009 році зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,5 %.

За даними Державного комітету статистики України, за 2009 рік обсяг експорту українських товарів зменшився на 40,7 % порівняно з показником 2008 року і склав 39,7 млрд. дол. СІЛА. Обсяг експорту послуг у 2009 році становив 9,5 млрд. дол. США і щодо показника відповідного періоду минулого року склав 81,1 %.

Товарний імпорт України за 2009 рік склав 45,4 млрд. дол. США, що становить 53,1% показника імпорту товарів за 2008 рік. Обсяг імпорту послуг в Україну у 2009 році становив 5,2 млрд. дол. США та зменшився на 20,1 % порівняно з показником 2008 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 1 січня 2010 року склав близько 40,0 млрд. дол. США, що на 12,0 % більше за обсяги інвестицій на початок 2009 року та у розрахунку на одну особу становив 872,6 дол. США.

Протягом четвертого кварталу 2009 року мав місце незначний приріст темпів розвитку банківської системи України, зокрема збільшення показника загальних активів. Так, порівняно з підсумками III кварталу 2009 року станом на кінець 2009 року загальні активи банківської системи України зросли на 1,4 % та склали 1 001,9 млрд. грн., або 131,3 млрд. дол. США.

Обсяг кредитних вкладень в останньому кварталі року зменшився на 0,8 % до 718,8 млрд.грн. Варто зауважити, що протягом IV кварталу продовжувалося кредитування реального сектору економіки. Так, обсяг кредитів юридичним особам збільшився порівняно з III кварталом на 1,0 % та станом на 1 січня 2010 року склав 483,4 млрд. грн. При цьому обсяг кредитів юридичним особам у національній валюті зріс порівняно з III кварталом 2009 року на 5,0 % і сягнув 287,4 млрд. грн.

У структурі кредитного портфеля клієнтів у розрізі валют найбільшу частку складають кредити в національній валюті (48,1 %) та в доларах СІЛА (46,2 %).

Станом на 1 січня 2010 року кошти населення становлять 211,4 млрд. грн., або 27,7 % загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 116,5 млрд. грн., або 15,2 %. Строкові кошти населення складають 156,8 млрд. грн., або 74,2 % від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 54,6 млрд. грн., або 25,8 %.

Протягом останнього кварталу 2009 року спостерігалася позитивна тенденція зростання обсягу коштів на депозитних рахунках клієнтів, темп приросту яких склав +4,5 % (однак з початку року цей показник знизився на 1,7 %).

За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня 2009 року власний капітал банків складав 121,6 млрд. грн., або 13,6 % пасивів банків.

У 2009 році був зафіксований негативний фінансовий результат комерційних банків, що в першу чергу пов'язано зі значними відрахуваннями в резерви під активні операції банків.

В умовах загострення ситуації упродовж І кварталу 2009 року індекс ПФТС зменшився порівняно з початком року на 74,08 пункта, або на 24,6 %. Водночас, починаючи з квітня, коли почали проявлятися певні ознаки стабілізації, основні індикатори фондового ринку України демонстрували позитивну динаміку. За результатами 2009 року індекс ПФТС збільшився порівняно з початком року на 271,49 пункта, або на 90,1 %, до 572,91 пункта.

Лідерами за обсягом прибутку за підсумками 2009 року, як і за підсумками 9-ти місяців 2009 року, залишаються ПриватБанк (+1050 млн. грн.), Державний ощадний банк (+693 млн. грн.), Сіті Банк Україна (+451 млн. грн.), Каліон Банк (+259 млн. грн.), ПЧО банк (+144 млн. грн.).

Виконання дохідної частини зведеного бюджету за 2009 рік становило 288,6 млрд. грн., що на 9,3 млрд. грн., або на 3,2 %, менше аналогічного показника попереднього року.

Виконання дохідної частини державного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) становило 217,6 млрд. грн., що на 6,4 млрд. грн., або на 3,0 %, менше за відповідний показник попереднього року.

Частка податкових надходжень у структурі загальних надходжень зведеного бюджету за 2009 рік порівняно з 2008 роком зменшилася на 4,2 в. п. до 72,1 %. Частка неподаткових надходжень зведеного бюджету зросла на 5,3 в. п. і склала 25,6 %.

Частка податкових надходжень у структурі загальних надходжень державного бюджету в 2009 році порівняно з 2008 роком зменшилася на 6,5 в. п. Частка неподаткових надходжень у доходах державного бюджету у 2009 році збільшилась на 6,9 в. п. і склала 30,5 %.

Дефіцит державного бюджету у 2009 році склав 19,9 млрд. грн. при запланованому річному обсязі 31,6 млрд. грн.

На кінець грудня державний та гарантований державою борг України становив 301,4 млрд. грн., або 37,7 млрд. дол. СІЛА, у тому числі: державний борг - 211,6 млрд. грн., або 26,5 млрд. дол. СІЛА; гарантований державою борг - 89,8 млрд. грн., або 11,2 млрд. дол. СІЛА.

Видатки Зведеного бюджету України за 2009 рік виконані у сумі 307,3 млрд. грн., що становить 85,7 % річного планового показника. Видатки соціального спрямування зведеного бюджету у 2009 році становили 190,4 млрд. грн., що більше за аналогічний показник попереднього року на 13,9 млрд. грн., або на 7,9 %.

Видатки Державного бюджету України (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за

2009 рік становили 242,4 млрд. грн., що на 0,4 % більше, ніж за 2008 рік. Рівень виконання річного плану за 2009 рік на 6,6 в. п. нижче показника попереднього року та становить 85,1 %.

Обсяг наданих із державного бюджету кредитів за 2009 рік становить 6,7 млрд. грн., або

114,7 % річного плану, а обсяг повернутих кредитів до державного бюджету - 3,9 млрд. грн., або

123.8 %. Рівень виконання річного плану за 2009 рік вищий, ніж минулого року: з надання кредитів - на 49,1 в. п., з повернення кредитів - на 76,0 в. п.

У 2009 році до дохідної частини місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) загального та спеціального фондів разом надійшло 71,0 млрд. грн., що на 3,8 %, або на 2,8 млрд. грн., менше, ніж відповідний показник минулого року.

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 59,6 млрд. грн., що становить 90,6 % річного плану, затвердженого місцевими радами.

Податок з доходів фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. При цьому номінальні надходження цього податку за 2009 рік склали 44,5 млрд. грн., що на 1,4 млрд. грн. менше за показник минулого року.

За 2009 рік до місцевих бюджетів надійшло 8,4 млрд. грн. від плати за землю, що на 25,2 % більше, ніж за попередній рік. У 2009 році до місцевих бюджетів надійшло 1,8 млрд. грн. єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що на 4,8 % менше, ніж обсяги надходжень за минулий рік.

Надходження місцевих податків і зборів за аналізований період склали 808,6 млн. грн., що на 1,4% менше ніж у 2008 році. їх частка у структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів продовжила демонструвати спадну тенденцію і склала лише 1,3 %.

За 2009 рік номінальний обсяг неподаткових надходжень загального фонду місцевих бюджетів склав 2,0 млрд. грн., що на 7,5 % менше, ніж відповідний показник 2008 року.

У 2009 році до місцевих бюджетів надійшло 50,3 млрд. грн. доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів («перший кошик»), що становить 99,0 % річного розрахункового показника Міністерства фінансів України. Порівняно з даними за 2008 рік надходження цих доходів зменшилися на 0,9 млрд. грн., або на 1,8 %.

Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів («другий кошик»), у 2009 році склав 9,4 млрд. грн., що на 8,1 % більше, ніж надійшло у попередньому році. Річний розрахунковий показник Міністерства фінансів України, передбачений на 2009 рік за цими надходженнями, виконано на 92,1 %.

За 2009 рік до спеціального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло понад 11,4 млрд. грн., що на 18,6 % менше, ніж в 2008 році. Виконання плану, затвердженого місцевими радами на 2009 рік, склало 91,2 %.

Обсяг сукупних видатків місцевих бюджетів (без урахування коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) за 2009 рік становив 127,1 млрд. грн., що практично відповідає показнику 2008 року.

Частка перерозподілу ВВП через місцеві бюджети України за даними 2009 року становить 13,93 % (за 2008 рік - 13,35 %).

Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів становив 108,8 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року він збільшився на 5,1 %. Виконання планових річних показників, затверджених місцевими радами, становить 95,5 %, що на 0,6 в. п. менше, ніж у 2008 році.

Частка видатків на соціально-культурну сферу у структурі загального фонду складає 88,2 %, що на 3,0 в. п. більше, ніж аналогічний показник 2008 року.

Поточні видатки місцевих бюджетів (без урахування коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) профінансовано в обсязі 106,0 млрд. грн., що на 9,3 % більше, ніж за 2008 рік. Понад 97,4 % видатків загального фонду були спрямовані на поточне утримання бюджетних установ. Капітальні видатки профінансовано у розмірі 2,8 млрд. грн., їх обсяги зменшилися на 57,0 % порівняно з відповідними показниками 2008 року.

Понад 86,8 % усіх видатків місцевих бюджетів у 2009 році були спрямовані на фінансування захищених статей видатків, що на 4,6 в. п. більше за аналогічний показник 2008 року.

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів у 2009 році профінансовано у суміЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Державний бюджет України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ів державного бюджету України за 2008-2009 роки 2.1 Динаміка доходів Державного бюджету України за 2008-2009 роки 2.2 Стан виконання Державного бюджету України за січень-вересень 2009 ...
 2. Формування доходної частини державного бюджету України

  Дипломная работа >> Финансы
  ... доходну частину Державного бюджету України за останні роки. 2.2 Аналіз доходної частини державного бюджету України Аналіз виконання доходної частини бюджетів останніх рок ... розвитку України (базовий варіант) середньорічні темпи зростання ВВП у 2006-2009 ...
 3. Видатки державного бюджету України Додаток Структура бюджету України

  Реферат >> Финансы
  ... бюджет України 9 2.2. Державний бюджет України 11 2.3. Місцеві бюджети України 16 2.4. Дефіцит бюджету 18 2.5. Державний борг 18 ІІІ. Аналіз видаткової частини державного бюджету України ... виконання видатків державного бюджету України за ... державного боргу 2009 ...
 4. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ії про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року; інформації про показники виконання зведеного бюджету України; іншо ...
 5. Бюджетна політика України: стан та перспективи

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... розпис доходів Державного бюджету України у 2009 році був ... нформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік. [Електронний ресурс ... політика України: стан та перспективи розвитку // Економічний аналіз. - ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012798309326172