Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Деятельность российского третьего сектора, как часто называют некоммерческие организации, заключается в привлечении средств и направлении их на достиж...полностью>>
Финансы->Реферат
Непосредственным и неизбежным эффектом установления акциза на тот или иной товар является повышение его цены. Поэтому круг товаров народного потреблен...полностью>>
Финансы->Реферат
Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня - современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре ...полностью>>
Финансы->Реферат
На протяжении нескольких лет он служит источником стабильных доходов для множества отечественных и зарубежных игроков. Ценные бумаги российских компан...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

189

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ЗВІТ

про переддипломну практику із спеціальності 7.050104 – “ФІНАНСИ”

спеціалізації “ПОДАТКОВА СПРАВА”

Дніпропетровськ 2006

ЗМІСТ

ВСТУП

1. СТРУКТУРНОФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1.1 Функціональний розподіл задач в районній державній податковій інспекції

1.2 Структурний розподіл підрозділів в районній державній податковій інспекції

2. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

2.1 Сутність, види, класифікація податків

2.2 Основні непрямі податки та збори з юридичних осіб в Україні

2.2.1 Податок на додану вартість (ПДВ)

2.2.2 Акцизний збір

2.3 Основні прямі податки та збори з підприємств в Україні

2.3.1 Податок на прибуток підприємств

2.3.2 Збори на обов'язкові соціальні та пенсійні страхування

2.3.3 Плата (податок) за землю

3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ

3.1 Класифікація доходів фізичних осіб

3.1.1 Доходи, що включаються до оподаткування

3.1.2 Доходи, що не включаються до оподаткування

3.2 Класифікація витрат фізичних осіб (податковий кредит)

3.3 Класифікація податкових пільг(неоподатковуєма сума з доходів фізичної особи)

3.4 Ставка податку на чистий оподатковуємий дохід

3.5 Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

3.6 Форма та порядок обліку доходів та витрат платника податку з доходів фізичних осіб

3.7 Форма та порядок податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ)

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

4.1 Основні сучасні підходи до адміністрування податків з юридичних осіб, розподіл платників податків за категоріями уваги

4.2 Камеральний контроль деклараційної звітності платників податків “Жовтого коридора уваги”

4.3 Податкова контрольно-перевірочна робота на підприємствах при контролі деклараційної звітності платників податків “Помаранчевого коридору уваги”

4.4 Податкова контрольно-слідча робота податкової міліції на підприємствах при контролі деклараційної звітності платників податків “Червоного коридору уваги”

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В РАЙОННІЙ ПОДАТКОВІЙ ІНСПЕКЦІЇ

5.1 Методи валютного регулювання

5.2 Об’єкти та суб’єкти валютного контролю

5.3 Відповідальність за порушення правил валютного регулювання в Україні

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В РАЙОННІЙ ПОДАТКОВІ ЙІНСПЕКЦІЇ

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ У СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ НА РАЙОННОМУ РІВНІ

8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

8.1 Динаміка законодавчих норм по прибутковому оподаткуванню фізичних осіб в Україні у 1991 – 2006 роках

8.2 Структура та функції структурних підрозділів ДПІ по стягненню податків з фізичних осіб

8.3 Аналіз структури та динаміки податків з фізичних осіб в ДПІ у Красногвардійському районі за 2003 – 2005 роки

8.4 Порівняльний аналіз впливу податків на доходи зайнятого населення при застосуванні методики оподаткування відповідно Декрету КМУ № 1392 та Закону України № 889 (на прикладі підприємства ЗАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ")

8.5 Особливості методики перерахунку податку з фізичних осіб при отриманні податкового кредиту за даними сукупного доходу за рік

8.6 Напрямки оптимізації оподаткування доходів фізичних осіб

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Важливу роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. А.Сміт сформулював чотири фундаментальні принципи або "закони", що стали класичними і придатні для будь-якої економічної системи1: перший піддані держави повинні брати участь в утримуванні уряду відповідно до свого доходу, яким вони користуються під захистом держави; другий податок який зобов'язана сплачувати кожна окрема особа має бути точно визначений (строк оплати, спосіб платежу, сума платежу); третій податок повинен стягуватися в той час і таким способом, які найзручніші для платника; четвертий податок має бути розроблений таким чином, щоб він стягував з народу як найменше грошей понад те, що необхідно для формування державного бюджету.

Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях. Їх дві "фіскальна" й "економічна"2.

Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища.

Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціальноекономічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.

Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків3.

Об’єкт досліджень роботи: діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання податків з доходів фізичних осіб, основні тенденцій розвитку оподаткування фізичних осіб в Україні .

Мета досліджень роботи: дослідження впливу законодавчих норм на рівень податків з фізичних осіб, виявлення основних закономірностей механізмів стягнення податків, розробці пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати податків, розробці пропозицій щодо реформування системи податків.

Задачі досліджень роботи :

аналіз сучасної системи оподаткування в Україні;

аналіз структури та організації діяльності районної податкової інспекції;

аналіз нових методів адміністрування податків податковою інспекцією на основі “коридорів уваги по податковим ризикам”;

аналіз впливу законодавчих норм нового Закону України “Про оподаткування доходів фізичних осіб”(діє з 01.01.2004 року) на рівень податкового навантаження на доходи населення та рівень наповнення місцевих бюджетів;

аналіз обґрунтованості рівней ставок оподаткування та рівней податкових пільг податку з доходів фізичних осіб з точки зору наповнення місцевих бюджетів.

Інформаційне забезпечення : статистичні дані доходної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів по Дніпропетровській області та ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська в 2003 – 2005 роках, податкова звітність платника податків ДПІ у Красногвардійському районі м.Дніпропетровська ЗАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"(код ЕДРПОУ 00274619) за 2002 –2005 роки.

Методологічне забезпечення : структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці

Матеріалу звіту підготовлені згідно робочої програми переддипломної практики та призначені для проведення економічного аналізу та розробки шляхів підвищення ефективності оподаткування доходів фізичних осіб в дипломному проекті.

1. СТРУКТУРНОФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В КРАСНОГВАРДІЙСЬКОМУ РАЙОНІ М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1.1 Функціональний розподіл задач в районній державній податковій інспекції

Згідно з Указом Президента України „Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України ”4 на рівень районної державної податкової адміністрації делеговані наступні права (повноваження):

здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі податки, інші платежі);

здійснення контролю за погашенням податкової заборгованості платниками податків, інших платежів, у тому числі тими, майно яких перебуває в податковій заставі;

здійснення в межах своїх повноважень контролю за обліком, зберіганням, оцінкою та реалізацією конфіскованого та іншого належного державі майна;

прийняття у випадках, передбачених законом, нормативноправових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб;

роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків, інших платежів;

запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків;

розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

розподіл спирту між суб'єктами підприємницької діяльності резидентами України в установленому порядку з оформленням нарядів на одержання спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням.

В табл.1.1 згідно з наказом ДПА України від 25.12.2004 № 7225 наведені основні функції (задачі згідно делегованим повноваженням), які виконує районна державна податкова адміністрація.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... – 2005 роках Розділ 3. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 3.1. Особливості методики перерахунку податку з фізичних осіб при отриманні податкового кредиту ...
 2. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... реформування прямого податку з доходів фізичних осіб, внесені пропозиції щодо удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних ос ... наслідків ... оцінка регулюючої ролі змін ставки податку на доходи з фізичних осіб з прогресивної системи (до 2003 року) та ...
 3. Реформування податкової системи України

  Реферат >> Финансовые науки
  ... та наукові праці вітчизняних вчених-економістів. 1. Оцінка ... і цілей реформування податку з доходів фізичних осіб – розширення його бази шляхом виведення доходів із «тіні»; ... податків [3]. Реформування податкової системи здійснюється в умовах подолання наслідк ...
 4. Податкова система та вплив на економику краини

  Реферат >> Маркетинг
  ... фізичних осіб є видом особистого прибуткового оподаткування. Платниками податку є резиденти та нерезиденти ... дків авар ... нка, F - прогноз Прогноз ПДФО: Податок з доходів фізичних осіб ... . Його базова ... напрямки функціонування ... Реформування податкової системи ... системи ...
 5. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та призведе до позитивних наслідків для податкової системи та ... напрямків удосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку та ... податку та його ... та інвестицій та вибору головних векторів реформування ... частині податку з доходів фізичних осіб. 8. ... та оцінка ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020530223846436