Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Контрольная работа
Под программным обеспечением (ПО) понимается совокупность программных и документальных средств для создания и эксплуатации систем обработки данных сре...полностью>>
Информатика, программирование->Контрольная работа
Дисципліна вивчається в цьому та наступному семестрах. На неї відведено 140 годин в сітці розкладу та 130 годин самостійної роботи (усього – 270 год.)...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Інформаційна технологія - це процес, що включає сукупність процедур збору, зберігання, обробки й передачі інформації, реалізованих за допомогою засобі...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Форматування документа — це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування, тобто робота над формою (зовнішнім виглядом) докуме...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У даній бакалаврській роботі було розроблень інтер-ресурс для інформаційного забезпечення пілотного інвестиційного проекту "Агрогород.Луганск". При створенні використовувалися такі програмні засоби, технології і мови програмування: HTML, CSS, PHP, Mysql. В процесі роботи було створено сайт який полегшує доступ до необхідної інформації і зв'язок з керівними особами підприємства. Система побудована за допомогою використання сучасних технологій в області комп'ютерних технологій, досить проста у використанні. Розглянуто теоретичні аспекти та стратегія розробки WEB-сайту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: програма, PHP, Mysql, база даних, ПК, ВЕБ-сайт, Internet, каскадні таблиці стилів, HTML, CSS, PHP, інтерфейс, дизайн, браузер.

ЗМІСТ

Вступ 7

1. Опис предметної області 11

1.1. Передбачуваний варіант функціонування web-сайту. 11

1.2. Постановка завдання 12

2. Вибір програмного забезпечення 15

2.1. Мова розмітки гіпертекстових сторінок html 15

2.2. CSS - каскадні таблиці стилів 19

2.3. Javascript та бібліотека jquery 20

2.4. PHP: препроцессор гипертекста 24

3. Розробка web-сайту 27

3.1. Відкрита частина сайту 27

3.2. Робоча зона 30

3.3. Панель управління 31

4. Розробка дизайну web-сайту 32

5. Охорона праці 34

5.1. Правові основи охорони праці 34

5.1.1. Охорона праці жінок, неповнолітніх і інвалідів 34

5.1.2. Державна управління охороною праці та нормативно правові акти з охорони праці 35

5.2. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження 36

5.2.1. Основні причини виробничого травматизму і профзахворювань та заходи щодо їхнього попередження 36

5.3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 38

5.3.1. Виробниче освітлення 38

5.3.2. Освітлення виробничих приміщень 39

5.4. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів 41

5.4.1. Безпека умов праці при використанні персональних комп’ютерів 41

5.5. Основи пожежної безпеки 42

5.5.1. Пожежа безпека на виробництві 43

Висновок 44

Література 46

Додаток

ВСТУП

Інформаційна система структурного плану «Агромісто. Луганськ» повинна представляти інвестиційний проекти «Агромісто. Луганськ» у всесвітній мережі Інтернет та давати повне та розгорнуте уявлення про майбутню його структуру, план будівництва, перелік підприємств, що розташовані на його території, можливості, котрі постають перед інвесторами, працівниками сільськогосподарської сфери. Оскільки проект має широкий спекот різноманітних напрямків, орієнтованих на різні за інтересами групи людей, то уся інформація має бути максимально структурованою, наочною, мати стислий і максимально змістовний вигляд.

Існує декілька способів представлення інформації в Інтернеті, проте всі вони зводяться до однієї суті. Або інформація розміщена роздрібнено на одному, чи декількох сайтах, не маючи при цьому офіційного порталу. Або інформація носить цілком централізований характер, тобто єдиний офіційний сайт, звідкіля і користувач черпає основну інформацію, а також роздрібнену по інших електродних джерелах.

Офіційний сайт – це не лише візитна картка, а й обличчя проекту в мережі Інтернет. По серйозності розробки сайту, вдалості його користування та його наповненню можна судити про масштабність і серйозність проекту.

Для написання сайту необхідно визначитись з його конструктивністю, тобто, в якому вигляді найліпше буде представити інформацію про проект щоб вона була найбільшою мірою доступною та зрозумілою користувачеві. Адже від цього буде залежати схема сайту.

Для створення найбільш ефективної, з точки зору доступності і візуалізації інформації, системи, було розглянуто альтернативні способи представлення інформації.

Інформаційне поле - це перебуває в полі зору оператора частина

простору, призначена для передачі інформації, представленої сукупністю оптичних образів. Насиченість інформаційного поля значною мірою впливає на засвоєння інформації користувачем. Отже, чим більше об’єктів потрапляє у поле зору, тим меншою мірою вони визначаються для користувача. Слід зазначити, що на способи засвоєння також впливає контрастність образів (форм, кольорів, типів інформації), центрованість, щільність її розташування інформаційних об’єктів.

Для спрощення і запам'ятовування інформації користувачем при візуальних способах часто використовують спеціальні символи, якщо об'єкт має характерні образотворчі форми. Діяльність користувача обмежується тим, що він має справу не з реальними об'єктами, а з інформаційними моделями реальних об'єктів. Моделі ж можуть давати лише стисле уявлення про об’єкт дослідження, отже потребують конкретизації, уточнення, розгорнутого викладу.

Всі повідомлення, що надходять на засоби відтворення інформації, кодуються, тобто всьому повідомленням або окремих його частин присвоюється певний символ.

Символи діляться на:

 • геометричні висловлюють значення будь-якого фактора довжиною лінії, від відстані між двома точками або кутом. Вони використовуються і для відтворення тривимірної інформації.

 • фізичні відображають значення параметрів фізичним станом носія інформації. В якості фізичної символіки використовуються: інтенсивність одноколірної забарвлення ділянок поверхні носія - тонографія; ступінь почорніння світлочутливого матеріалу - фотографія; інтенсивність світіння люмінесцентної речовини - люмінографія; величина електричного потенціалу в точках наелектризованого діелектрика - електроннографія; колір забарвлення ділянок поверхні носія - колографія; величина магнітної індукції в елементах намагніченого носія - феррографія.

 • знакові (цифрові) символи відображають цифри, букви і умовні

 • знаки, їх поєднання, відповідні системам числення.

Для кодування інформації застосовується ряд способів: наприклад зміна форми, кольору і розміру знаків; положення та орієнтації знаків на інформаційному полі; яскравості світіння.

Застосовують три основні способи:

1) буквено-цифровий;

2) у вигляді спеціальних умовних знаків;

3) за допомогою ліній, площ, геометричних фігур.

Буквено-цифровий спосіб подання інформації широко розповсюджений, як найбільш звичний і зручний для сприйняття. Символи коду (букви, цифри) об'єднуються в більш складні кодові групи (слова, числа, таблиці), які відображають дійсні предмети або абстрактні поняття.

Спосіб представлення інформації у вигляді спеціальних умовних знаків застосовують для спрощення розуміння і запам'ятовування інформації при візуальних способах. При цьому часто використовують спеціальні символи, особливо тоді, коли відтворюється поняття або об'єкт мають характерні образотворчі форми. Цей спосіб зручний для сприйняття логічних взаємозв'язків окремих елементів систем, типів об'єктів. Максимальне число різних символів обмежується пам'яттю користувача. Для полегшення сприйняття інформації в умовах короткочасного (а при роботі користувача з сайтом час перебування значною мірою обмежений) відтворення швидкоплинні обстановки використовуються символи різних кольорів, частот мерехтінь і яскрасостей. Цей спосіб представлення інформації може використовуватись у схемах, малюнках, таблицях.

Спосіб представлення інформації за допомогою ліній, площ, геометричних фігур застосовують тоді, коли деякі види інформації неможливо відобразити на візуальних індикаторах за допомогою буквено-цифрових знаків або символів. Так, авіалінії, ізотерми, дороги, топографічні контурні лінії, графіки функцій, метеорологічні карти найкраще відтворювати промальовуванням ліній.

Інформаційні поля можуть будуватися у вигляді: тексту, таблиць, умовних знаків на картах, схем, екранів, мережевих графіків, функціональних графіків, діаграм, гістограм і т.д.

Обираючи з декількох способів будування інформаційного поля слід врахувати те в якому вигляді інформація буде представлена на сайті.

Оскільки сайт проекту «Агромісто. Луганськ» повинен презентувати проект, то на ньому розміщається текстова, символьна (емблема, умовні позначення), графічна (фото, презентації) інформація та карта забудови. Отже при проектуванні сайту буде використано:

 • буквено-цифровий спосіб подання інформації, для представлення основної інформації про проект;

 • спосіб представлення інформації за допомогою ліній, площ, геометричних фігур, для розкладення карти забудови;

 • спосіб представлення інформації у вигляді спеціальних умовних знаків, буде використано для навігації по сайту.

1. ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1. Передбачуваний варіант функціонування Web-сайту.

Перш ніж приступити до створення WEB-сайту, необхідно визначитися з цілями, які планується досягти за його допомогою. У першому наближенні ці цілі є наступними:

• Збільшення збуту товарів і послуг за допомогою маркетингових акцій, здійснюваних через WEB-сайт або шляхом використання WEB-сайту в якості інструмента збуту.

• Розширення мережі партнерів проекту.

• Створення, зміна, підтримка іміджу проекту.

• Створення, розширення, утримання своєї аудиторії в Internet.

• Здійснення можливості доступу до інформаційних ресурсів проекту: технічна інформація, фото та різна графічна інформація.

• Представлення на WEB сторінці інформації про інвестиційні одиниці.

• Здійснення інформаційного обміну між користувачами через гостьову книгу, з накопиченням інформації в базі даних.

• Надання доступу до розгорнутої інформації про проект.

Спираючись на цю інформацію, можна приступати до розробки концепції і передбачуваного варіанта проектованого WEB-сайту. Список завдань, в свою чергу дає можливість сформувати перелік шляхів їх вирішення та залучених для цього ресурсів.

Таким чином, на етапі розробки концепції WEB-сайту створюється документ, який служить вихідним матеріалом для створення WEB-сайту: розробки сценарію, графічної концепції і структури, програмних інструментів, які забезпечують необхідні функціональні ресурси, і т.д. Повинні бути визначені способи досягнення цілей, заради яких створюється
WEB-сайт, оцінена економічна доцільність реалізації проекту, розроблено рекомендації відповідно з якими повинен бути вибудуваний увесь подальший процес створення WEB-сайту. Серйозне опрацювання концепції WEB-сайту дозволяє:

 • Зменшити витрати на розробку і підтримку WEB-сайту.

 • Оцінити розробку за часом і результатами.

 • Покращити якість розроблюваного WEB-сайту.

 • Розробивши концепцію WEB-сайту, ми отримаємо відповіді на наступні питання:

 • Яка мета переслідується при створенні WEB-сайту?

 • На яку аудиторію повинен впливати WEB-сайт?

 • Хто і як вже працює з аудиторією?

 • Які завдання має вирішувати WEB-сайт, і яким чином?

 • Які функціональні компоненти повинні бути присутні на WEB-сайті?

 • Які способи впливу на аудиторію будуть використовуватися?

 • Які якості в продукти і послуги компанії слід винести на перший план, чим вона краще для споживача?

Вся ця інформація необхідна вже на етапі розробки сценарію WEB-сайту.

У сценарії повинні бути визначені: основні структурні рішення організації WEB-сайту, які конкретно інформаційні матеріали будуть публікуватися на сайті, їх обсяг, які функціональні можливості будуть надані відвідувачам сайту та адміністратору, яким чином будуть оновлюватися інформаційні матеріали і контролюватися відвідуваність WEB-сайту.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Тенденції розвитку інформаційного суспільства міжнародні та українські особливості

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  ... -технічного забезпечення інформаційної сфери і рівнем цього забезпечення, необхідного для інформаційного суспільства ... і з метою обговорення можливості створення відкритого проекту "Стратегія розвитку в Україні інформаційного суспільства й сусп ...
 2. Проект управління земельними ресурсами м. Черкаси за розподілом земель житлової забудови

  Дипломная работа >> Строительство
  ... іки міських земельних ресурсів доповнена практичними дослідженнями у пілотних містах проекту (Київ, Луцьк ... і, забезпечення її функціонування, створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення прозорості операцій та зменшення інвестиційного ризику ...
 3. Інвестиційна привабливість ринку на прикладі ринку комерційної нерухомості м Києва

  Дипломная работа >> Финансы
  ... цілей; пошук інформації; обробка наявної інформації; виявлення можливостей ресурсного забезпечення; ранжирування цілей; ... ір сформувати фонди для інвестування засобів у нерухомість. Прикладом такої тенденції, є проект зі створення інвестиційного фонду ...
 4. ... інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційн ... і та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB ...

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... йного (без підтримки державних фондів) впровадження інформаційних інновацій – застосування інформаційних «Інтернет – технологій» для створення ... ресурсів для виконання того чи іншого проекту ... йного проекту 1. Інвестиції в інноваційний проект ... забезпечення для ...
 5. Контролінг і управлінський облік у банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... впровадження системи с розроблення пілотного проекту. З метою ефективної реалізації пілотного проекту пропонується у банках ... , інформаційного забезпечення тощо. RIBSC як комплексний інструмент контролінгу надає необхідну інформацію для ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016648769378662