Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География->Книга
Водні ресурси – це природне багатство, яке вимагає збереження і охорони особливо в теперішній час коли суспільство змінює свої погляди, розширює можли...полностью>>
География->Курсовая работа
Выбор бурового оборудования зависит прежде всего от показателя буримости породы Пб. При показателе буримости породы Пб  4 применяют станки шнекового ...полностью>>
География->Реферат
В широком смысле к продовольственной проблеме обычно относят производство, распределение, обмен и потребление продовольствия в мире и 5 отдельных стра...полностью>>
География->Контрольная работа
мм Масса патрона,г Работоспо собностьВВ,см3 Область применения III аммонит АП-5ЖВ 3 300 300 предохранительные ВВ для шпуровых зарядов в сухих и мокрых...полностью>>

Главная > Реферат >География

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВСТУП

Машинобудування є великою комплексною галуззю обраної промисловості України. В ній зайнята понад третина промислового персоналу. Машинобудування є основою технічного і технологічного прогресу.

В Україні розвинуте широко профільне машинобудування, підприємства якого формують складний взаємопов’язаний машинобудівний комплекс. До його складу входять усі основні галузі машинобудування. Провідне місце посідають приладобудування, тракторне і сільськогосподарське машинобудування, де зайнято близько п’ятої частини тих, хто працює в машинобудуванні. Розвиваються транспортне машинобудування, промисловість металевих конструкцій, конструкцій, верстатобудівна та інструментальна тощо.

Характерною особливістю галузі є розширення випуску виробів, що раніше доставлялися з-за кордону, підвищення якості деяких видів продукції. Проте машинобудування не поминули кризові явища, які призвели до значного скорочення випуску продукції, погіршення зв’язків, розбалансування виробництва.

ВИСНОВОК

Розглядаючи питання свої курсової: “Машинобудівний комплекс України”, висвітливши основні проблеми та особливості його розвитку, я виділила, що машинобудування. Як важлива галузь промисловості, має велике значення в народному господарському комплексі. А рівень його розвитку є одним з основних показників економічного і промислового розвитку України.

Зараз, коли Україна є незалежною і суверенною державою, має власний ринок, вона має досить сприятливі умови для розвитку основних галузей машинобудування: транспортне і сільськогосподарське машинобудування, виробництво промислового технологічного та будівельного обладнання.

У переважній більшості розвинутих країн провідне місце в структурі транспортного машинобудування займає автомобілебудування. Автомобілебудування - це відносно молода галузь машинобудування України, яка виникла в 50-60-ті роки. Україна має досить сприятливі передумови для його розвитку: достатнє виробництво металу, розвинута хімічна промисловість, науково-дослідна база. Але слід відзначити, що розвиток автомобілебудування в Україні не задовольняє потреби держави у власній продукції, а рівень його розвитку значно відстає від розвинутих країн світу. Автомобілебудування України потребує іноземних інвестицій і використання передових технологій у виробництві автомобілів.

Сільськогосподарське машинобудування традиційно займає важливе місце в структурі машинобудівного комплексу. Воно орієнтується на райони виробництва сільськогосподарської продукції, а його розміщення пов’язане із зональною спеціалізацією сільського господарства.

Слід зазначити, що в Україні добре розвинуте виробництво обладнання для різних галузей народного господарства, зокрема: виробництво приладів, інструментів і механізмів, електронне та радіотехнічне машинобудування. Зазначимо, що найбільшими центрами електронної та радіотехнічної промисловості Київ, Харків, Одеса, Львів; радіо електротехніки – Львів, Суми.

Виробництво приладів та інструментів має експоутворююче значення.

У перспективі машинобудування повинно зайняти більш вагоме місце як у структурі промисловості, так і у формуванні експорту України. Необхідно удосконалювати галузеву структуру, розширювати асортимент його продукції за рахунок підвищення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного господарства.

ЗМІСТ

Вступ

 1. Роль і місце в народногосподарському комплексі.

 2. Технологія виробництва машин, спеціалізація і кооперування в машинобудуванні.

 3. Принципи, умови і чинники розвитку та розміщення.

 4. галузева структура машинобудування України.

 5. Сучасний стан та особливості розміщення основних галузей машинобудування України.

 6. Проблеми і перспективи розвитку машинобудування України.

Висновок


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Машинобудування світу

  Реферат >> Астрономия
  ... оптики. Особливий сектор становить військове машинобудування. З машинобу­дуванням тісно пов'язана металообробна промислов ... , певні традиції розвитку машинобудування. Наприклад, в США заводи важкого машинобудування зосереджені в зоні «Промислового ...
 2. Розвиток транспортного машинобудування в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування 1.1 Структура транспортного машинобудування 1.2 Міжгалузева кооперація підпри ... схема структури транспортного машинобудування МАШИНОБУДУВАННЯ Транспортне машинобудування Автомобілебудування Залі ...
 3. Світовий ринок продукції енергетичного машинобудування та особливості розміщення галузі

  Реферат >> Астрономия
  ... енергетичного машинобудування в Україні 3.1. Структура енергетичного машинобудування в Україні 3.2. Перспективи розвитку енергетичного машинобудування в Укра ... ітики в галузі як енергетичного машинобудування, так і у машинобудуванні у цілому. Тому зараз укра ...
 4. Важке машинобудування в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... об'єднаних галузей: важке машинобудування; загальне машинобудування; середнє машинобудування; виробництво точних машин, механ ... кілька підгалузей: гірничо-шахтне машинобудування, підйомно-транспортне машинобудування, ковальсько-пресове, металургійне ...
 5. Роль машинобудування в економічному розвитку країни. Галузева і територіальна структура машинобу

  Реферат >> Экономика
  ... зерноз-биральних–1,4%, кукурудзозбиральних – 0,2%, бурякозбиральних – 1%. 2. Машинобудування і металообробка – надзвичайно складна комплексна галузь ... розвитком сільськогосподарського й електротехнічного машинобудування, верстатів і приладобудування; Захі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0068798065185547