Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Учебное пособие
Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це обов'язкова складова частина будь-якого інвестиційного проекту, тобто проекту, що потребує певних фінансов...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
У даному бізнес-плані характеризується і розглядається підприємство “Mobile Telephones”, що являє собою мале приватне колективне підприємство Підприєм...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономическая наука всегда выражает интересы определенных субъектов - правителей, групп, классов Так было и в Древнем Риме, так было и при смене феода...полностью>>
Экономика->Отчет по практике
ООО «ДЛ-Холдинг» - официальный представитель ООО «Торгового дома «Кама» и официальный дилер ведущих предприятий РФ и стран СНГ по выпуску автошин, так...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ 2. Розробка інвестиційної політики для ресторану "Гриль House"

2.1 Загальна характеристика підприємства

Ресторан "Гриль House" є товариством з обмеженою відповідальністю - засноване декількома особами суспільство, статутний капітал якого розділений на долі визначених засновницькими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають по його зобов'язаннях і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю суспільства в межах вартості внесених ними вкладів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників. Ця організаційно-правова форма поширена серед дрібних і середніх підприємств.

Ресторан "Гриль House" знаходиться на проспекті Маяковського, 3б, р-н: Деснянський.

Місія організації визначає місце, роль і становище в суспільстві, її громадський статус. Іноді це поняття замінюють таким вираженням, як "девіз організації". Місія організації - це виражене словесно, основне соціальне значуще, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці своєї місії підкреслює саме соціальний характер свого призначення для суспільства. Місія ресторану "Гриль House" - це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку, хорошого час відпочинку.

Місія реалізує цілі розвитку організації, які по суті визначають перспективні напрями. Залежно від значущості, цілі підрозділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Місією ресторану є максимум уваги кожному гостю з тим, щоб його перебування було приємним, комфортним і розкішним.

Люди ходять в дорогі ресторани для того, щоб відпочити в комфортній для них обстановці в процесі вибору того або іншого коханого ними блюда, таким чином основними цілями ресторану "Гриль House":

 • якісний рівень обслуговування.

 • в майбутньому стати одним з кращих ресторанів Києва.

 • докласти зусилля для підтримки і зміцнення здоров'я задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.

Цільовий споживач є групою людей з схожими потребами відносно конкретного товару або послуги, достатніми ресурсами, а також готовністю і можливістю купувати. Ця група, передусім, визначається тим, якому саме соціальному прошарку призначений товар або послуга, і тим, як цінові і інші характеристики товару її визначають. Ці умови, як можна бачити, також є єдиним логічним цілим.

Що стосується портрета споживача ресторану - це самі різні люди. Дуже багато молодих, 30-40-річних менеджерів, у яких є власний бізнес, приходять сюди як відпочити, так і укласти дорогі угоди, світські люди, які знаходяться в увазі громадськості, - усе це заможні люди, готові заплатити за якісне обслуговування, розкішну обстановку і статус.

Суть організаційної структури в делегуванні прав і обов'язків для розподілу праці. Організаційна структура готелю є віддзеркаленням повноважень і обов'язків, які покладені на кожного її працівника.

Метою організаційної структури є:

 • розподіл праці;

 • визначення завдань і обов'язків працівників;

 • визначення ролей і взаємин.

Генеральний директор оформляє документи, необхідні для здійснення діяльності по наданню послуг громадського харчування; забезпечує надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, що робляться; здійснює організацію, планування і координацію діяльності ресторану; укладає договори постачання продовольчих товарів, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх вступу і реалізації; надає звітність про виробничу діяльність у тому числі власникові ресторану; представляє інтереси ресторану і діє від його імені; встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників і приймає заходи по забезпеченню їх виконання; приймає рішення про призначення, переміщенні і звільнення від займаних посад працівників ресторану, застосовує заходи заохочення працівників, що відрізнилися, накладає стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни.

Головний бухгалтер займається керівництвом здійснення бухгалтерського обліку і звітності, контроль за своєчасним і правильним оформленням бухгалтерської документації; контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; контроль за правильним віддзеркаленням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій і їх відповідністю законодавству; здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат; формування облікової політики з розробкою заходів щодо її реалізації; надання методичної допомоги працівників підрозділів і служб з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу; керівництво забезпеченням складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції (робіт, послуг), розрахунків по заробітній платі, нарахувань і перерахувань податків і зборів до бюджетів різних рівнів, платежів до банківських установ; керує працівниками бухгалтерії.

Менеджер здійснює контроль за раціональним оформленням залу, вітрин, і так далі; здійснює перевірку виписаних рахунків і виробляє розрахунок з відвідувачами; приймає заходи до запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій; розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і проводить відповідні організаційно-технічні заходи; контролює дотримання працівниками організації трудової і виробничої дисципліни правив і норм охорони праці, техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і гігієни; інформує керівництво організації про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, приймає заходи до їх ліквідації; складає графік роботи офіціантів, хостесов, барменів і гардеробників; виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

У обов'язки офіціанта входить сервіровка столу відповідно до встановлених стандартів; контроль за чистотою, станом і комплектністю приладів, посуд і скатертинами і серветками на закріплених за офіціантом столами; вивчення меню; прийом замовлень від клієнта ресторану; подача блюд і напоїв згідно зі встановленими правилами обслуговування.

Бармен обслуговує відвідувачів за барною стійкою готовими до вживання алкогольними і безалкогольними напоями кондитерськими виробами і іншими виробами; оформляє вітрини і барну стійку, утримує їх в зразковому стані.

Завідувач господарством забезпечує господарське організовує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт; забезпечує підрозділу підприємства, установи, організації меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інженерної і управлінської праці, здійснює спостереження за їх збереженням і проведенням своєчасного ремонту; контролює раціональне витрачання матеріалів і засобів, що виділяються для господарських цілей; організовує зберігання, забезпечує збереження інвентарю і іншого майна підприємства відповідно до своїх функціональних обов'язків, веде облік і складає звіти про збереження і стан інвентарю і іншого майна; робить інвентаризацію, списання малоцінних предметів.

Шеф-кухар здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю підрозділу підприємства громадського харчування;; складає меню; здійснює постійний контроль за технологією приготування їжі, нормами закладки сировини і дотриманням працівниками санітарних вимог і правил особистої гігієни; складає графік виходу кухарів роботу; контролює правильну експлуатацію устаткування і інших основних засобів; контролює дотримання працівниками правил і норм охорони праці і техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку; проводить роботу по підвищенню кваліфікації працівників.

Ресторани часто спеціалізуються на певних типах кухні або представляють конкретну тему.

Спеціалізація ресторанів може бути дуже різноманітною: швидке обслуговування, сімейні, повсякденні і інші. Ресторани можуть спеціалізуватися і на приготуванні національних страв, сніданків, обідів і тому подібне.

Ресторан "Гриль House" спеціалізується на приготуванні національних блюд. Меню ресторану відрізняється великою кількістю спеціальних пропозицій.

У кожній організації існують свої переконання, що склалися з часом, про те, як необхідно здійснювати управління, тобто як організувати роботу управлінського і виробничого персоналу, мотивувати і контролювати його.

Ресторан "Гриль House" - не це місце, де відвідувач може просто поїсти, туди люди приходять насолодитися незвичайним смаком і ароматом добре знайомих і улюблених італійських блюд в палаці з трельяжними колонами, легкою колірною гаммою деталей, фоновою класичною музикою.

У вестибюлі назустріч гостям виходять гардеробники і, приймаючи від гостей верхній одяг, дають їм фірмові номерки.

Формений одяг хостеса офіціанта або бармена є невід'ємною частиною інтер'єру ресторану "Гриль House".

Споживачів обслуговує персонал що пройшов спеціальну підготовку. При прийомі замовлення офіціант стоїть біля гостя з правого боку від нього, не торкаючись при цьому столу, стільця, не нахиляючись близько до гостей. Меню пропонується в розкритому виді на першій сторінці ліворуч лівою рукою. Якість обслуговування багато в чому залежить від правильного розподілу обов'язків між офіціантами і їх злагодженої спільної роботи.

Велика психологічна дія робить на людину музика. Вона має не менше значення, чим приємна і затишна обстановка в залі, красивий інтер'єр.

Основна умова ефективного управління будь-яким бізнесом сьогодні - це глобальний, по можливості, облік, що вимагає контролю на усіх етапах технологічного ланцюжка роботи підприємства. Сучасні інформаційні технології пропонують рішення, які допомагають ефективно організувати бізнес і майстерно управляти ім. Поліпшити якість і швидкість обслуговування відвідувачів, здійснити повний контроль над діяльністю усіх підрозділів значно зменшити ризик зловживань - усі ці можливості дає інформаційна система управління рестораном.

Київський ринок ресторанного бізнесу впритул наближається до насичення, тому головним завданням для лідерів є прискорене збільшення своєї частки ринку і скупка бізнесу конкурентів.

Сьогодні, в період розвитку інформаційної і сфери послуг, ресторанний бізнес є однією з найперспективніших галузей : незважаючи на скрутне соціально-економічне становище в країні ресторани, кафе і інші подібні заклади відкриваються, і люди їх відвідують. При цьому спостерігається також значне зростання конкуренції, тому рестораторам слід враховувати щонайменші, не значущі на перший погляд, економічні коливання на ринку, зміни в структурі ринку, смакові переваги клієнтів, постійно мінятися і удосконалюватися не просто для того, щоб добитися успіху, але і для того, щоб зуміти його утримати надалі.

Фінансовий менеджмент - один з необхідних елементів економічного управління діяльністю підприємства. Здійснення будь-якої господарської діяльності супроводжується рухом фінансових і грошових потоків. Такий рух породжується самим фактом наявності ділових взаємин цього підприємства з іншими юридичними особами.

Що стосується конкретно ресторану "Гриль House", цілями і завданнями:

 • лідерство в боротьбі з конкурентами (оскільки цей ресторан є підприємством з дуже високою мірою фінансової стійкості, яке здатне не лише ефективно функціонувати в умовах конкурентної боротьби, але і утримувати при цьому лідерство);

 • ресторан задоволений своїм положенням, але щоб не втратити його, прагне розвиватися на рівні найближчих конкурентів;

 • зростання обсягів виробництва і реалізації.

Ресторан "Гриль House" відрізняється вишуканим і дорогим інтер'єром, бездоганною кухнею, сервісом, гучним ім'ям, чим і компенсує високі ціни.

Цілеспрямована цінова політика ресторану полягає в наступному: потрібно встановлювати на свої послуги такі ціни і так змінювати їх залежно від ситуації на ринку, щоб опанувати певну частку ринку, отримати бажаний об'єм прибутку.

 • Ресторан використовує метод стимулювання збуту - використання різноманітних стимулюючих засобів, сприяючих здійсненню купівлі. У ресторані використовуються такі засоби:

 • гарантування повернення грошей при поганій якості продукції, невідповідному обслуговуванні; використання "психологічних цін";

 • стимулювання власного персоналу - премії.

Що стосується систем цін на послуги і продукцію, що випускається, і методик їх формування. У ресторані правильне формування цін на блюда в меню - запоруку прибутковості і прибутковості бізнесу.

Аналіз формування, розподілу і використання прибули проводитися у декілька етапів:

1. аналізується прибуток по складу і динаміці (аналіз починається з оцінки динаміки показників балансового прибутку за звітний період;

2. аналізується формування чистого прибутку і вплив податків на прибуток;

3. дається оцінка ефективності розподілу прибули до фонду накопичення і споживання;

4. аналізується використання прибутку фонду накопичення і фонду споживання.

Фахівці з менеджменту вважають, що найбільш ефективним моментом роботи організації є продумана дія його керівників. Кваліфікована дія керівництва дає можливість направити в потрібне русло поведінку працівників, створити необхідну виробничу орієнтацію і збудити мотивацію їх дій, сприяти ефективній роботі. В результаті виробнича діяльність колективу придбаває потрібну цілеспрямованість, організованість і продуктивність. Таким чином, успіх приходить тоді, коли якісне керівництво породжує активну поведінку працівників, а їх взаємодія проявляється в ефективній виробничій діяльності.

Резерви збільшення суми прибутку визначаються по кожному виду товарної продукції. Основними їх джерелами є збільшення об'єму реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на вигідніших ринках збуту і так далі

Після сплати податків прибуток розподіляється таким чином: одна частина використовується на розширення виробництва (фонд накопичення), інша - на капітальні вкладення в соціальну сферу (фонд соціальної сфери) третя - на матеріальне заохочення працівників підприємства (фонд споживання). Створюється також резервний фонд підприємства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції ... ефективності інвестиційної діяльності на стадії розробки інвестиційного проекту ... Методичні рекомендації по розробці інвестиційної політики підприємства.//Вісник ХДЕУ.–2001 – №3(19). ...
 2. Інвестиційна політика банку та шляхи підвищення її ефективності

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... і, окремого підприємства визначається і рівень інвестиційної привабливості даної галузі, підгалузі, підприємства. Прибутковість ... 3.2. Види банківської інвестиційної політики Критерії порівняння Види інвестиційної політики Консервативна Поміркована ...
 3. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ється в процесі управління інвестиційною діяльністю торговельного підприємства. Проміжок часу, протягом ... і підприємства та його фінансового стану. Вибір аварійної ремонтної політики передбачає розробку програми дій підприємства в раз ...
 4. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... є надзвичайно важливим етапом розробки інвестиційної політики (загальнодержавної і регі ... рівні підприємства. Основною метою інвестиційної політики повинно стати досягнення ... активності насамперед у сфері послуг, торговельно-посередницькій діяльності, а також ...
 5. Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців

  Курсовая работа >> Финансы
  ... . В оточенні підприємства постійно відбуваються зміни ... асортименту Товарна політика торговельного підприємства значною мірою ... розробки товарів, дослідження тенденцій на ринку нових товарів. Товарна політика ... Поточні фінансові інвестиції 220 2092,5 23,4 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019991397857666