Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
Предприятие закупило новое оборудование по производству безалкогольных напитков для монтажа в своем цехе, перечислив поставщику 200 тыс руб , включая ...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Предусматриваем повременно-премиальную форму оплаты труда, т е рассчитываем простую - повременную заработную плату по часовым ставкам и количеству час...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Нормирование оборотных средств заключается в разработке норм по видам товарно-материальных ценностей и затрат, а также мероприятий, способствующих пов...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Древнегреческое слово «oikоnomikе» означает дословно искусство управления домашним хозяйством Отсюда «эконом», «экономка» – человек, обладающий этим у...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз динаміки показників прибутковості вказує на те, що чистий прибуток ТОВ "Панда" у 2005 р. становив 159,7 тис.грн., у 2006 р. 242,3 тис.грн., а у 2007 р – 528,6 тис.грн., що на 283,6 тис.грн або на 118,2% більше ніж у попередньому році. Це позитивно характеризує прибутковість підприємства, на це вплинуло в першу чергу, збільшення валового прибутку підприємства у 2007 р. на 88,6%, а також те, що підприємство мало додатковий операційний дохід у сумі 268,8 тис.грн.

Крім абсолютного показника – чистого прибутку – для характеристики підприємства використовується також комплекс відносних показників. Це такі показники:

1. Рентабельність реалізованої продукції (Р1) визначається як частка від ділення чистого доходу від реалізації продукції на виручку від реалізації продукції. У нашому випадку:

Р1 2005 р. 23647,4/28376,9 =0,83

Р1 2006 р. 66916,3/80299,6=0,83

Р1 2007 р. 59391,9/71270,3=0,83

Отже, рентабельність реалізованої продукції у звітному році залишилася на рівні минулого року.

2. Рентабельність операційної діяльності (Р2) визначається як частка від ділення фінансового результату від операційної діяльності на виручку від реалізації продукції:

Р2 2005 р. 2118,1/28376,9=0,07

Р2 2006 р. 1519,7/80299,6=0,018

Р2 2007 р. 3137,5/71270,3=0,04

Отже, рентабельність операційної діяльності у звітному році зросла порівняно із минулим роком на 0,022, що позитивно характеризує прибутковість операційної діяльності.

3. Рентабельність основного капіталу (Р3) – визначається як частка від ділення чистого прибутку підприємства на підсумок балансу:

Р3 2005 р. 159,7/32976,8=0,004

Р3 2006 р. 242,3/32976,8=0,007

Р3 2007 р. 528,6/47855,1=0,011

Отже, рентабельність основного капіталу у звітному періоді мала низькі показники, але позитивним при цьому є тенденція до певного зростання, у порівнянні із минулим періодом рентабельність основного капіталу збільшилася на 0,004, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підприємства.

4. Рентабельність власного капіталу (Р4) – визначається як частка від ділення чистого прибутку на середню вартість власного капіталу:

Р4 2005 р. 159,7/1307,1=0,12

Р4 2006 р. 242,3/1064,8=0,23

Р4 2007 р. 528,6/536,2=0,98

Отже, цей показник рентабельності у звітному періоді порівняно з минулим періодом збільшився на 0,75, це суттєве збільшення, що визнається як позитивне зрушення у прибутковості діяльності підприємства.

Таблиця 2.6

Динаміка показників прибутковості та рентабельності ТОВ "Панда" за 2005-2007 р

ПОКАЗНИКИ

РОКИ

Відхилення

2004

2005

2006

05/04

06/05

Р1 (ЧД/В в.р)

0,83

0,83

0,83

-

-

Р2 (Д о.д/В в.р)

0,07

0,018

0,04

-0,052

0,022

Р3 (ЧП/БП)

0,004

0,007

0,011

0,003

0,004

Р4 (ЧП/Ксер.р.в)

0,12

0,23

0,98

0,11

0,75

Підсумовуючи результати розрахунків показників прибутковості та рентабельності досліджуваного підприємства можна зазначити, що усі показники рентабельності мають дуже низькі значення, що вказує на слабку прибутковість діяльності цукрового заводу. У 2007 р. спостерігається незначне збільшення за усіма показниками рентабельності, що є позитивним явищем у роботі ТОВ «Панда», але все ж необхідно збільшувати ці показники.

2.5 Аналіз показників ефективності використання матеріальних ресурсів

Аналіз показників економічної ефективності виробничої діяльності ТОВ "Панда" розпочнемо із аналізу виконання плану по випуску продукції.

В таблиці 2.7 подано виконання плану об’ємних і якісних показників за 2006-2007 р. по підприємству ТОВ "Панда"

Таблиця 2.7

Виконання об’єму випуску продукції за 2006-2007 рр

Показники

2006 р. ФАКТ

2007р.

Відхилення

ПЛАН

ФАКТ

% до плану

% до 2006р.

Від плану.

До 2006 р.

Виробництво цукру, тис. т

37,7

30,0

30,056

125,2

133,4

+0,56

+1,26

Виробництво цукру-сирцю тис. т.

19,2

9

9,5

105,6

49,5

+0,5

-9,7

Виробництво жому, тис .т

10,7

20,0

28,7

143,5

268,2

+87

+180

Товарна продукція, тис. грн.

912500

113750

120782,2

106,2

132,4

+704

+2954

Відвантажено продукції тис. грн.

482,4

480

500,8

104,3

103,87

+20,8

+18,4

В т.ч. основної продукції

136

150

179,9

119,9

132,3

+29,9

43,9

Відвантаж. вторинної сировини

153,8

92

104,2

113,3

67,8

+12,2

-49,6

В т. ч залишки

58,6

58

71,0

122,4

121,2

+13

+12,4Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015239715576172