Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
На любом рынке любой его субъект действует в соответствии с правилами этого рынка Они в свою очередь зависят от таких факторов, как количество участни...полностью>>
Экономика->Реферат
Россия уже достаточно продолжительное время находится на пути реформирования своей экономики, на стадии становления и утверждения рыночных отношений Э...полностью>>
Экономика->Реферат
Объективный процесс интернационализации современного мирового хозяйства требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений, поэтому из...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономический рост есть увеличение объема создаваемых полезностей а, следовательно, есть повышение жизненного уровня населения Сам по себе экономическ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Внаслідок прискорення обертання оборотних коштів із обороту вивільняється частина коштів, що обраховується множенням фактичного одноденного обсягу реалізації продукції на дні прискорення обертання оборотних коштів. У нашому прикладі за рахунок прискорення часу обертання оборотних коштів з обороту вивільняється 455,5 тис. грн. (198,0 х 2,3).

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується коефіцієнт обертання, що визначається за формулою:

К0 = Р/С (3.4)

де К0 — коефіцієнт обертання оборотних коштів. Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних коштів за період, що аналізується. Що більше оборотів здійснюють оборотні кошти, то ліпше вони використовуються.

У нашому випадку кількість оборотів збільшилась за рік на 0,1 обороту що позитивно позначилось на діяльності підприємства.

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів є оберненим до коефіцієнта обертання показником і визначається за формулою:

Кз = С/Р (3.5)

де Кз — коефіцієнт завантаження оборотних коштів, коп. Він характеризує участь оборотних коштів у кожній гривні реалізованої продукції. Що менше оборотних коштів припадає на 1 грн. обороту, то краще вони використовуються.

У нашому випадку (див. табл. 3.2) фактично у 1 грн. реалізованої продукції авансовано 83 коп. тоді як за планом передбачалось 84 коп. що свідчить про підвищення ефективності витрат.

Внаслідок прискорення обертання оборотних коштів підприємства вивільниться близько 450 тис. грн., то додатковою пропозицією для ТОВ «Панда» може стати вкладення частини цих коштів у заміну технології дискових фільтрів цукру на патронні.

Патронні фільтри мають більш високу продуктивність – 1200 тонн/добу (дискові фільтри – 800 тонн/добу).

Цей захід дає можливість застосувати фільтрування густих суспензій при виробництві цукру в буряковому виробництві. Висока якість фільтрату із застосуванням допоміжних фільтрувальних матеріалів при збільшенні тиску фільтрування. Забезпечення оптимального режиму фільтрування та пульсаційної регенерації з допомогою мікропроцесорної системи управління.

Механізоване відкриття і піднімання кришки дозволяє візуально контролювати якість фільтрату в процесі роботи. Ефектна пульсаційна регенерація поверхні фільтрувальних елементів з механізмом розподілення скорочує витрати фільтрувальної тканини. Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності заходу наведемо в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Дані для розрахунків

Вихідні дані

Од. виміру

Кількість

1

2

3

Продуктивність по цукровому буряку:

- для дискових фільтрів

- для патронних фільтрів

Грн.

800

1200

Кількість днів роботи підприємства на рік

днів

95

Вартість патронного фільтру за 1 шт

Грн.

12360

Вартість дискового фільтру за 1 шт

Грн.

10000

Потужність заводу

тис. тпер. сир./добу

2,7

Коефіцієнт використання потужності

0,93

Вихід цукру до впровадження

%

12,6

Вартість 1 кВт год

грн

0,29

Відрахування на соціальні заходи

%

38,3

Кількість змін на добу

3

Транспортно-заготівельні витрати на обладнання

%

2

Витрати на монтаж

%

10

Витрати на демонтаж

%

5

Амортизаційні відрахування

%

15

Витрати на 1 фільтр:

 • фільтрувальної тканини для дискових фільтрів,

 • фільтрувальної тканини для патронних фільтрів,

м2

280

170

Електроенергії:

 • для дискових фільтрів,

 • для патронних фільтрів.

Квт год

4

10

Вартість фільтрувальної тканини

Грн.

14

Кількість робітників облсл. фільтри:

 • для дискових фільтрів,

 • для патронних

Чол.

8

1

Годинна тарифна ставка 1 робітника:

 • для дискових фільтрів,

 • для патронних фільтрів

Грн.

3,45

3,80

Доплати

%

50

Ліквідаційна вартість обладнання

Грн.

11,82

1. Розраховуємо кількість фільтрів:

1.1 Розраховуємо кількість потрібного для переробки цукрового буряку:

2,7х0,93 х 95 = 238545 т

1.2 Розраховуємо кількість потрібного для переробки цукрового буряку на добу:

238545:95=2511 т/добу

1.3 Розраховуємо кількість дискових фільтрів для фільтрування:

2511/800=3 (2 запасних)

1.4 Розраховуємо кількість патронних фільтрів для фільтрування:

2511/1200=2 (1 запасний)

2. Розраховуємо капітальні витрати:

2.1 Витрати на демонтаж:

10000х0,5х5=2500 грн.

2.2 Вартість нового обладнання:

12360х3=37080 грн.

2.3 Транспортно-заготівельні витрати:

37080 х 0,02=741,6 грн.

2.4 Витрати на монтаж:

37080 х 0,1=3708 грн.

2.5 Всього вартість нового обладнання:

Кнов.=К+Д-Л, (3.6)

де: К- вартість знову встановленого обладнання з врахуванням витрат на монтаж, транспортування, встановлення обладнання, без ПДВ, грн.

Д- витрати на демонтаж обладнання, що замінюється, без ПДВ, грн.

Л- ліквідаційна вартість, без ПДВ, грн.

Кнов.=(37080+741,6+3708+2500)-1182=42847,6 грн.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014410018920898