Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Задача
В современных условиях становления рыночной экономики и совершенствования управления, выработки новой стратегии развития предприятий усиливаются роль ...полностью>>
Экономика->Реферат
Одной из важнейших проблем, которые призван решить проводимый в настоящее время в России новый цикл экономических реформ, является проблема обеспечени...полностью>>
Экономика->Реферат
Несмотря на то, что население Великобритании составляет всего лишь 1 % населения земного шара, Соединённое Королевство занимает 4-ое место в мире по т...полностью>>
Экономика->Реферат
Главной целью (миссией) создания и функционирования предприятия является получение максимально возможной прибыли за счет реализации потребителям произ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Для того, щоб покращити становище підприємства необхідно застосовувати заходи по оптимізації структури капіталу та ефективніше використовувати свої фінансові ресурси. Також відзначимо, що при високих темпах інфляції визначення показників прибутковості підприємства доцільно здійснювати по даних балансу та звіту про фінансові результати, скоригованих на індекс інфляції.

3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ПАНДА"

3.1 Впровадження заходів щодо зменшення витрат сировини та збільшення виходу цукру

Одною із самих важливих складових продовольчого комплексу України є бурякоцукрове виробництво. За даними міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції, в цьому секторі споживається 13,2% всієї сільськогосподарської сировини, яку закуповує харчова промисловість.

За вартістю заготовлюваної сировини цукрове виробництво займає третє місце після м’ясного та молочного АПК. На частку цукрового буряка доводиться 44,6% посівних площ, зайнятих під технічними культурами, і більше половини об’єму перевезень сільськогосподарської продукції автомобільним та залізничним транспортом.

Аналізуючи стан діяльності ТОВ "Панда" було з’ясовано, що тривалість виробництва у сезон 2007 тривала 95 діб, заводом було заготовлено сировини у кількості 238,54 тис. тонн, і вироблено цукру 30,56 тис. т. При цьому зазначимо, що нормативна тривалість виробництва цукру по Україні становить не менше 90 діб, вихід цукру в цілому по Україні становить 13,14%. На досліджуваному підприємстві вихід цукру становить близько 12,6%, це досить низький показник.

Для того, щоб збільшити вихід цукру відносно до маси переробленої сировини підприємству можна запропонувати впровадження нових технологій, а саме: заміну технології дискових фільтрів цукру на патронні. Далі в роботі буде обґрунтовано дану пропозицію та розраховано ефект від впровадження заходу.

Одним із шляхів удосконалення фінансового забезпечення підприємства є покращення використання оборотних коштів. Для характеристики ефективності використання оборотних коштів на підприємствах використовуються різноманітні показники, найважливішим з яких є швидкість обертання. Вона обчислюється в днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот, тобто проходять всі стадії кругообороту на підприємстві:

СТ

О =

Р (3.1)

де О — термін обертання оборотних коштів, днів;

С — середні залишки нормованих оборотних коштів, грн.;

Т — тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів;

Р — обсяг реалізованої продукції, грн.

Середню вартість оборотних коштів можна розрахувати як середню арифметичну або середню хронологічну. Дані для розрахунку використовуються залежно від періоду (рік, півріччя, квартал тощо), за який визначається оборотність. Якщо за рік, то необхідно для розрахунку брати наявність оборотних коштів на початок кожного місяця.

Отже, формула, за якою визначається середня арифметична, виглядатиме так:

С12+..С13

С13 (3.2)

Де С1, С2,...С12 — сума (вартість) оборотних коштів на початок кожного місяця року (з січня по грудень);

С13 — сума оборотних коштів на початок наступного року.

Середня сума оборотних коштів за середньою хронологічною визначається за формулою:

1/2С1+С2+…С12+С13

С=

12 (3.3)

Хоч результати підрахунків за обома формулами мають незначні розбіжності, але розрахунок, проведений за формулою (3.3), статистика вважає точнішим.

В табл.3.1 представлено вартість оборотних коштів за 2006 р. на початок кожного місяця.

Таблиця 3.1

Початкова вартість оборотних коштів ТОВ "Панда" за кожен місяць 2007 р

№ п/п

Період

Сума, тис. грн.

1

Січень 2007 р.

54520,1

2

Лютий

52116,4

3

Березень

55211,0

4

Квітень

57920,5

5

Травень

56129,7

6

Червень

58750,3

7

Липень

56142,2

8

Серпень

57114,9

9

Вересень

67219,7

10

Жовтень

68523,0

11

Листопад

69430,9

12

Грудень

60712,7

13

Січень 2008 р.

58303,3

Виходячи з формули середньої арифметичної (3.2), сума оборотних коштів становитиме 59391,9 тис. грн.

54520,1+52116,4+55211,0+57920,5+56129,7+58750,3+56142,2+57114,9+ 6721,7+68523,0+69430,9+60712,7+58303,3

Сума оборотних коштів за рік, розрахована за середньою хронологічною (3.3), становитиме 805,0 тис. грн.

54520,1+52116,4+55211,0+57920,5+56129,7+58750,3+56142,2+57114,9+ 67021,7+68523,0+69430,9+60712,7+58303,3

Тривалість обертання коштів — це синтетичний показник, здатний відображати одночасно результати процесу матеріального відтворення — обсяг реалізації створених товарів і наданих послуг за даний період — і ефективність використання в цьому процесі матеріальних засобів і коштів.

Обертання оборотних коштів обчислюється за планом і фактично. Порівнюючи фактичний час обертання з плановим, визначають прискорення або сповільнення обертання як щодо всіх нормованих оборотних коштів, так і щодо окремих їхніх статей (табл.3.2).

 1. Термін обертання оборотних коштів:

За планом: (59371,9 х 360)/70730,3=302,2 днів

Фактично: (59391,9 х 360/71270,3 = 299,9 днів

 1. Одноденний обсяг реалізації продукції:

За планом: 59371,9/302,2=196,5 тис.грн.

Фактично: 59391,9/299,9=198 тис.грн.

 1. Кількість обертання коштів за рік:

За планом: 70730,3/59371,9= 1,1 рази

Фактично: 71270,3/59391,9=1,2

Таблиця 3.2

Розрахунок обертання оборотних коштів ТОВ "Панда" за 2007 рік

№ п/п

Показник

Од. вим.

За планом

Фактично

Відхилення від плану (+)

1

Реалізація товарної продукції

Тис. грн.

70730,3

71270,3

+540

2

Середні залишки нормованих оборотних коштів

Тис. грн.

59371,9

59391,9

+20

3

Одноденний обсяг реалізації продукції

Тис.грн.

196,5

198,0

+1,5

4

Термін обертання оборотних коштів

дні

302,2

299,9

-2,3

5

Кількість обертів за рік

разів

1.1

1.2

0,1

Дані таблиці 3.2. свідчать, що фактичний час обертання коштів за 2007 рік скоротився проти плану на 2,3 дні (302,2-299,9).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення» (на прикладі ТОВ "Металоіндустрія Плюс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та ефективності діяльності підприємства. РОЗДІЛ 1 ТеоретиЧНІ основи визначення результативності та ефективності діяльності підприємства 1.1 Теоретичні аспекти визначення результативності та ефективності діяльності суб ...
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства на прикладі ПАФ Урожай

  Курсовая работа >> Финансы
  ... італ» багатозначне. Воно може розглядатися у теоретичному і прикладному аспекті. Теоретичний аспект: капітал – це специф ... ій мірі не змінює ефективності діяльності підприємства. Для покращення фінансової діяльності підприємства потрібно також звернути ...
 3. Економічний аналіз ефективності діяльності підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... Плануючи виробничу програму, використовують як теоретичні положення, так і практичні ... чні результати та інтегральна ефективність діяльності підприємства Прибуток — це та ... сть підприємства є досить широким поняттям і включає практично всі аспекти його ...
 4. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5-2,5. ... результатів з метою з’ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він ма ... ільше висвітлювалися окремі аспекти цієї проблеми. Аналіз цього ...
 5. Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Прибуток – це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів ... є важливим аспектом оцінки результатів роботи підприємства, спрямованої ... пити теоретичні знання щодо аналізу виробничої програми підприємства, ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017828941345215