Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Реализация принципа акт...полностью>>
Педагогика->Реферат
Этапы становления и развития советской детской психологии неразрывно связаны с историческими преобразованиями, которые начались в нашей стране в 1917 ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Я –иванова елена сергеевна студентка 4 курса технико-экономического факультета Владимирского Государственного Гуманитарного Университета проходила пра...полностью>>
Педагогика->Реферат
II.1.Возрастные психологические особенности детей ( возраст детей, находившихся в отряде, был с 9 до 12) выразились в том, что: учитывая разницу между...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вивчення природознавства у початкових класах

На сьогоднішній день вивчення природознавства у початкових класах не обмежується формування у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в них певні трудові вміння і навички. Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування людини.

Перед сучасною початковою школою гостро стоїть питання про таку організацію навчально-виховного процесу, який був би більш особистісно-орієнтованим на всебічну підготовку школярів, їхній цілісний і гармонійний розвиток та особисте зростання.

Водночас практика свідчить, що вчитель не завжди використовує можливості навчальних занять для творчості, розвитку індивідуальності учнів, їхньої самостійності, ініціативи.

Значно кращі успіхи у навчанні досягаються там, де процес навчання будується на основі проблемно-пошукової діяльності молодших школярів. Серцевиною проблемного уроку є взаємодія вчителя і учнів, коли між ними розвиваються діалогічні взаємостосунки під час вирішення проблеми.

Важливе не тільки вміння вчителя створювати проблемну ситуацію, а й здатність організувати обговорення і розв’язання її учнями.

Однак сьогодні проблемне навчання є лише теоретичною моделлю розливального навчання. Основні положення проблемного навчання недостатньо методично конкретизовані, не розроблені численні питання його доцільного застосування на практиці.

Основний зміст технології проблемного навчання має становити методика застосування проблемних ситуацій на різних етапах уроку.

Урок природознавства в початковій школі – це ідеальний матеріал для створення проблемних ситуацій. Саме на цих уроках у дітей виникає дуже багато питань: “Чому?”, “Як?”, “Звідки?”. Вчитель разом з дітьми може розв’язувати проблемні ситуації всіма можливими шляхами:

 • через проблемне викладання знань учителем;

 • через організацію частково-пошукової діяльності;

 • через організацію дослідницької діяльності шляхом спостереження учнів у природі чи за результатами самостійного досліду.

У ході вивчення курсу природознавства можна створити певну постійно зростаючу систему залучень учнів до вирішення проблемних ситуацій, а також до самостійної пошукової діяльності.

Важливе значення на уроках природознавства має наочний матеріал, який допомагає заохочувати дітей до праці та викликає позитивні емоції. Адже зацікавленість, впевненість у своїх силах, задоволення – усе це могутній стимул до праці. Без інтересу, подиву, радості неможливе успішне навчання в початкових класах. Тому вчителям початкових класів, щоб зацікавити дітей, доводиться до кожної теми добирати додатковий матеріал, який не завжди легко відшукати. Та допомагає їм у цій роботі науково-методичний журнал “Початкова школа”, інші навчальні посібники та особливо новий навчальний посібник “Супутник природознавства” (упорядник О.А.Біда). У ньому подано додаткові дані про предмети та явища неживої і живої природи, що сприятиме кращому засвоєнню учнями шкільного курсу природознавства. Школярів зацікавлять запропоновані завдання, і вони залюбки відгадуватимуть загадки, ребуси, кросворди, чайнворди. Така робота активізуватиме їхню розумову діяльність, розширить кругозір, сприятиме вихованню кмітливості, наполегливості.

Книга “Супутник природознавства” допоможе зробити уроки природознавства більш інформативними і цікавими.

Отже, щодня, щогодини вчителі торкаються вразливого дитячого серця. Дотик їх мудрий і чутливий, добрий і вимогливий. Вони повинні не тільки запалювати вогник любові до знань, а й дбати, щоб він ніколи не згас.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Екологічне виховання учнів початкових класів

  Реферат >> Педагогика
  ... свідомості людини результатами пізнання навколишнього світу і способів взаємодії з ним, а еколог ... ї екологічної катастрофи. Система екологічного виховання передбачає врахування основних її аспектів: ... Здоров'я та життя", „Правила безпеки" викладаються у циклах ...
 2. Правове забезпечення екологічної безпеки

  Реферат >> Астрономия
  ... екологічного законодавства2 Суб’єкти правовіносин у галузі екологічно ... екологічного сві ... виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища Підвищення екологічно ... правовой аспект // Советкое государство и право,1989. ... р. // Відомості Верховної ...
 3. Тенденції розвитку системи дошкільного виховання

  Реферат >> Педагогика
  ... того чи того аспекту освітньо-виховного ... окремі елементи педагогічного процесу з прогресивними ... виховання зводиться до виправлення чи попередженню можливих відхилень від правила ... формуються початки екологічної свідомості. Відношення до "рукотворного світу". Тут ...
 4. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

  Реферат >> Экология
  ... Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища” ПЛАН Система екологічного законодавства України. Право ... відомостей про ... екологічної науки. Вчені всього св ... екологічної культури населення в наслідок незадовільної екологічної освіти та виховання ...
 5. Формування екологічної культури молодших школярів під час вивчення курсу Я і Україна

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... принципово нового мислення – екологічного та виховання екологічної культури особистості. ... є правомірність виділення наступних завдань екологічного виховання учн ... сть; 2) психологічний аспект: а) розвиток екологічної свідомості; б) формування певних природові ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014629364013672