Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Говоря о ценных бумагах в российской действительности необходимо упомянуть о их несомненной значимости в ходе применения соответствующих норм права к ...полностью>>
Экономика->Статья
2011 год принес изменения в порядок исчисления и уплаты страховых взносов Самая неприятная новация, о которой думали плательщики весь 2010 год, но над...полностью>>
Экономика->Статья
Ответ: В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его применению1 арендованное имущество учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные осно...полностью>>
Экономика->Реферат
Банки – необходимый финансовый институт на данном этапе развития Они помогают сделать процесс производства непрерывным, концентрируя у себя для этого ...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Профіль галузі та її загальна характеристика.

Проблема аналізу зовнішнього оточення підприємства і конкурентного середовища, у якій воно функціонує, уперше почало розглядатися в 30-х роках . У 70-х роках Портером була запропонована модель галузі, представлена як взаємодія п'яти основних рушійних сил: споживачів, постачальників, потенційних нових конкурентів, потенційних нових товарів і внутрішнє суперництво в галузі.

Основні цілі аналізу галузі полягають у наступному:

 • оцінити розмір, ступінь зрілості галузі, інтенсивність конкуренції й основні конкуруючі сили в ній.

 • оцінити привабливість галузі

 • знайти позицію підприємства в галузі, де воно щонайкраще змогло б взаємодіяти з усіма конкуруючими силами.

Основні питання пов’язані зі створенням профілю галузі та її загальної характеристики приведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Споживачі

Які розміри ринку і його сегментів, темпи росту і потенціал, тенденції зміни?

Чи існує циклічність чи сезонність попиту?

Яка чутливість ринку до цін?

Який середній рівень рентабельності в галузі?

Яка диференціація продукту?

Чи існує залежність від декількох великих споживачів?

Яка імовірність вертикальної інтеграції?

Постачальники

Наскільки стійкими є розмір, структура постачальників?

Який рівень конкуренції серед постачальників?

Чи мають намір постачальники нарощувати інтеграцію на вашому рівні бізнесу?

Наскільки взаємозалежні будуть постачальники в майбутньому?

Чи будуть надійні джерела сировини й енергії?

Чи є причини очікувати значних змін у витратах чи приступності сировини?

Конкуренція

Яка інтенсивність конкуренції?

Чи існують рівні конкуренти і баланс у галузі?

Чи можуть основні конкуренти порушити баланс у галузі?

Чи передбачуване поводження конкурентів?

Які бар'єри входження в галузь і відходу з її?

Наскільки унікальні цілі і стратегії основних конкурентів?

Як може вплинути розвиток технологій на інтенсивність

конкуренції?

Яка конкурентноздатність замінників?

Чи можна відвоювати ринок замінників за допомогою цінової конкуренції?

Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2. Якщо в кожнім рядку відзначити відповідну зірочку, а потім з'єднати їхньою однією лінією, то буде наочно представлений профіль галузі і добре видні ті напрямки, по яких вона приваблива.

Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2 . Якщо в кожнім рядку відзначити відповідну зірочку, а потім з'єднати їхньою однією лінією, то буде наочно представлений профіль галузі і добре видні ті напрямки, по яких вона приваблива.

   Таблиця 2.       

Профіль поліграфічної галузі України

Показник

Стан

Оцінка привабливості

Дуже неприваб-ливо

Неприваб-ливо

Нейтраль-но

Приваб-ливо

Дуже приваб-ливо

СПОЖИВАЧІ І РИНОК

Розмір ринку

великий

*

Темп росту ринку та потенціал

великий

*

Циклічність попиту

незначна

*

Сезонність попиту

незначна

*

Чутливість цін

велика

*

Прибутковість продукції

середня

*

Диференціація продукту

велика

*

ФАКТОРИ КОНКУРЕНЦІЇ

Існування рівних конкурентів

багато

*

Інтенсивність конкуренції

висока

*

Ступінь спеціалізації конкурентів

висока

*

Труднощі входу в галузь

високі

*

Труднощі виходу з галузі

середні

*

продовження табл..2

Мінливість долі на ринку

середня

*

Рівень інтеграції

високий

*

Наявність товарів-замінників

багато

*

Завантаженість потужностей

середня

*

БАР’ЄРИ ВХОДЖЕННЯ В ГАЛУЗЬ

Ефект масштабу

середній

*

Необхідні капіталовкладення

великі

*

Прихильність споживачів до постачальників

низька

*

Наявність каналів розповсюдження

багато

*

Доступ до каналів розповсюдження

легкий

*

Доступ до сировини

легкий

*

Захист з боку держави

слабий

*

Соціокультурний спротив

слабий

*

БАР’ЄРИ ВИХОДУ З ГАЛУЗІ

Державні і соціальні обмеження

мало

*

Спеціалізація активів

висока

*

Конвертуємість активів

низька

*

Залежність від стратегічних відносин

велика

*

Затрати на перехід в іншу галузь

великі

*

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

Інтенсивність конкуренції серед постачальників

низька

*

продовження табл..2

Наявність матеріалів замінників

мало

*

Наявність місцевих постачальників

мало

*

Доступ до іноземних постачальників

легкий

*

Формування стратегічних союзів

мало

*

Рівень вертикальної інтеграції з постачальниками

низький

*

ТЕХНОЛОГІЇ

Рівень технічних новинок

високий

*

Складність виробництва продукції

висока

*

Патенти та інтелектуальна власність

багато

*

Наукоємність продукту

низька

*Характеристика галузіЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Загальна характеристика основних економічних моделей

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дної економіки 4.1 Загальна характеристика та основні підсумки трансформац ... підвищення податків і профіцит дали середньорічний ... , а не самоціль. Сучасна соціоекологоекономі ... Причина в тому, що в більшості галузей - легкій, лісовій промисловості, хімії, ...
 2. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ринку і функціонують в одній галузі та продуктовій групи. 5. Застосування даної ... "Столичний" та його загальна характеристика Правовий статус та форма власності Характеристика підприємства ... Білорусь Фільткартон 2525 "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх" Ні ...
 3. Дослідження конкурентоспроможності підприємства та його продукції

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... послідовних етапів: визначення профілю галузі та її загальна характеристика; оцінка рушійних ... ; оцінка перспектив розвитку галузі. Визначати профіль галузі можливо за такими критер ... для безготівкового розрахунку. Якщо ціль є збільшення асортименту товару, ...
 4. Економіка та організація виробництва. Опорні конспекти

  Конспект >> Экономическая теория
  ... його структура та принципи. Загальна характеристика продукції. Виробнича програма. Загальна характеристика продукції. В ... розвитку пріоритетних галузей народного господарства, упровадження ... з них є: виробничий профіль підприємства; обсяги виробництва ...
 5. Комплексний аналіз галузі

  Научная работа >> Экономика
  ... . Основні питання пов’язані зі створенням профілю галузі та її загальної характеристики приведені в таблиці 1. Таблиця 1. Споживач ... і з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016660690307617