Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Закон
Государственное устройство древней Спарты обусловлено исключительной военизированностью жизненного уклада господствовавшего меньшинства. Полноправными...полностью>>
История->Реферат
Алтайская духовная миссия основана в 1830 г. выдающимся миссионером прп. Макарием (Глухарёвым), благодаря успешной деятельности к-рого она получила на...полностью>>
История->Контрольная работа
Сословно-представительная монархия - важный этап в истории феодального государства и права, соответствующий эпохе зрелого феодализма. Эта политическая...полностью>>
История->Реферат
Морган и вслед за ним Ф. Энгельс выделяли в истории три крупных этапа: дикость (присвоение готовых продуктов природы), варварство (раз­витие скотоводс...полностью>>

Главная > Конспект >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Головним підсумком 2000 р. стало те, що вперше за всю історію незалежності було здійснено рішучі кроки, спрямовані на подолання розбалансованості між економічними і політичними перетвореннями, досягнення перших економічних успіхів. Як свідчать офіційні джерела, після тривалої економічної кризи відбулося реальне зростання: валовий внутрішній продукт збільшився на 6%, промислове виробництво – на 12,9%, валова продукція сільського господарства – на 9,2%.

В числі інших позитивних результатів – погашення заборгованості з пенсій, зменшення зовнішнього боргу, активізація інвестиційної, в т. ч. кредитної діяльності, зростання експортного потенціалу економіки. Вперше спостерігалося позитивне сальдо в зовнішній торгівлі. Частка експорту в ВВП становила майже 60% – це дуже високий показник. Україні вдалося уникнути дефолту. Серйозно зміцнилася бюджетна позиція.

У 2001 р. приріст ВВП склав вже 9,1%, обсяг промислової продукції зріс на 14,2%. Інфляція знизилася до 6%. Заборгованість із зарплати скоротилася наполовину, майже на третину зросли реальні пенсії. Валютні резерви збільшилися з 1,5 млрд. до 3,2 млрд. доларів США. Прискорення темпів економічного зростання вперше супроводжувалося скороченням безробіття й випереджаючими темпами підвищення реальної заробітної плати.

Після зниження виробництва, яке тривало ціле десятиліття, протягом 2 років темпи економічного зростання досягли одних із найбільших у світі показників.

Попри це, більшість Верховної Ради, основу якої на день голосування, тобто 26 квітня 2001 р., склали депутати від компартії, об’єднаних соціал-демократів, «Трудової України» та «Демократичного союзу», 263 голосами «За» відправили у відставку уряд В.Ющенка. Він став восьмим прем’єром, якого спіткала така доля за 10 років незалежності, але, мабуть, першим, який випав із влади не стільки з економічних, скільки з партійно-політичних міркувань.

Президент Л.Кучма після тривалих консультацій з різними політичними силами у парламенті запропонував нову кандидатуру на посаду прем’єр-міністра, яким став А.Кінах.

16 квітня 2000 р. відбувся Всеукраїнський референдум, який мав з’ясувати ставлення народу до таких питань: чи має Президент в ряді випадків право достроково припиняти повноваження Верховної Ради, чи необхідне створення двопалатного парламенту, обмеження депутатської недоторканості та зменшення кількості депутатів з 450 до 300? Народ України схвально відгукнувся на всі питання. Однак процес реалізації результатів референдуму затягнувся на невизначений термін.

Певною мірою цьому зашкодив так званий «касетний скандал», що розгорнувся з 28 листопада 2000 р. Йшлося про зникнення у вересні того ж року журналіста Г.Гонгадзе та про записи розмов Президента з високими посадовими особами. Опозиція вимагала відставки Л.Куч­ми, однак суспільство не підтримало активними діями заклики лідерів опозиції.

31 березня пройшли останні парламентські вибори, теж – за пропорційно-мажо­ри­тарною системою. Серед партій та виборчих блоків найпопулярнішим у народі виявився блок «Наша Україна» на чолі з В.Ющенком. Далі йшли комуністи, очолений керівником Адміністрації Президента В.Литвином блок «За єдину Україну!», блок Ю.Тимошенко, соціалісти, а також об’єднані соціал-демократи. Партійні фракції поповнилися й депутатами, обраними від одномандатних округів.

Однак можливість переходу депутатів з однієї фракції до іншої призвела до того, що лідер виборчих перегонів блок «Наша Україна» опинився відсунутим на другий план. Головою Верховної Ради став В.Литвин. Посаду прем’єр-міністра України посів В.Янукович.

Наступні президентські вибори мають відбутися у жовтні 2004 р.

Складною для української держави є проблема пошуку власного місця в суперечностях світової глобалізації та антиглобалізму.

Глобалізація – це вища на даний момент фаза інтернаціоналізації (інтеграції) економіки, політики і культури, яка проявляється у зростаючій взаємозалежності різних суспільств. Становлення транснаціональних господарських систем, що руйнують кордони національних господарств, пов’язаних міцними торговельними, фінансовими, політичними, соціальними і культурними відносинами, – найбільш значущий процес, котрий визначив обличчя світу на межі ХХ–ХХІ століть.

Глобалізація спричиняє посилення взаємозалежності та взаємозв’язків між національними політичними інститутами в усьому світі, до швидкого розповсюдження ефективних моделей державного володарювання.

Грандіозні масштаби взаємозв’язків та взаємозалежностей між різними країнами не лише прискорюють еволюційний розвиток національних політичних інститутів, але надають їм нових якостей, як консолідуючих, так і руйнівних. Частину повноважень національних держав отримують нові міждержавні та міжнародні об’єднання. Політичний суверенітет народу і національної держави немовби «розмивається», державно-політичні бар’єри, що за недавніх часів ізолювали народи, «розчиняються».

Прикладом таких змін виступає Євросоюз, котрому притаманні майже всі ознаки держави: обраний населенням і наділений правом приймати закони Європарламент, виконавчий орган – Рада міністрів ЄС, яка підзвітна Європарламенту і виконує функції уряду, спільні фінансово-економічні інститути (валюта, центробанк, митний і візовий кордон) тощо.

На окрему увагу заслуговує та роль, яку відіграє в глобалізаційних процесах США. На сьогодні ця країна є безумовним світовим лідером. Саме від неї залежить спрямованість багатьох акцій планетарного масштабу. Вона користується і більшістю переваг, наданих глобалізацією.

Інша ситуація складається довкола так званих «перехідних» суспільств, до яких належить і Україна. Останні під тиском глобалізації зазнають додаткового навантаження.

Глобальна фінансова криза 1997–1998 рр. остаточно розвіяла ілюзорні уявлення щодо справедливості сучасного світового порядку. Основний тягар кризи було перекладено на плечі країн, які сподівалися утвердити себе у перспективі як рівноправні суб’єкти цивілізаційного процесу, намагалися піднятися вище у світовій ієрархії. Фінансові капітали перекачувалися до сильніших держав, а слабші були ще більше знекровлені і відкинуті назад.

Проте світ, де не зменшується, а постійно і стрімко поглиблюється розрив між багатими та бідними державами, не може стати стабільним і безпечним.

Не дивно, що тенденція до критичного сприйняття глобалізації набирає сили. Антиглобалісти наголошують на негативних наслідках домінування у світовому масштабі транснаціональних корпорацій та єдиної на сьогодні «наддержави» – США, а також на численних недоліках, що супроводжують цей процес: різке зростання безробіття, посилення соціальної напруги, тероризм, «кримінальна глобалізація», тенденція до популяризації світового співтовариства і маргіналізації на планетарному рівні тощо.

Надзвичайної актуальності набирає питання усвідомлення політиками того місця, яке має посісти за нових умов національна держава, адже вони мають чимало засобів для того, щоб скорегувати розвиток глобалізаційних процесів з урахуванням особливостей власної країни і використати його для підвищення добробуту народу.

Довгострокова стратегія державного будівництва повинна була б забезпечити міцні підвалини утвердження України як високорозвиненої, соціальної за своєю сутністю держави, її інтеграцію в цивілізаційний процес не друговартісним придатком, а країною з конкурентоспроможною економікою, здатною вирішувати найскладніші завдання свого розвитку.

Висновки до теми. Суцільна криза тоталітаризму в СРСР змусила генерального секретаря ЦК КПРС М.Горбачова в 1985 р. вдатися до спроби її подолання. Висунуті гасла «прискорення», «демократизації», «гласності» злилися в єдине поняття «перебудова», сприяючи стрімкому відродженню активності мас, формуванню громадських організацій, становленню вільної преси, організаційному оформленню багатопартійної системи.

Особливістю УРСР було уповільнене впровадження перебудови. Каталізатором громадської активності в республіці виступила Чорнобильська катастрофа.

Через непродуманість економічного курсу Горбачова, який зумовив деструктивність і ломку господарського механізму без заміни його новим, дійовим і результативним, промисловість і сільське господарство опинились в кризовому стані.

Серпневі події 1991 р. спричинили параліч влади союзного центру, відкривши можливість відновлення незалежності України. Зі здобуттям державності розпочався непростий процес розвитку політичної системи українського суспільства, опанування народом нової політичної культури, налагодження і розвитку різноманітних відносин Української держави на міжнародній арені. Він ускладнився непідготовленістю суспільства до державотворчих дій, слабкою скоординованістю та відсутністю єдності в діях різних гілок влади, зростанням суперечностей між центральними та місцевими її органами, певним дистанціюванням Заходу після формального визнання незалежності України. Деформована структура господарського комплексу, що дісталась у спадок від колишнього СРСР, не дозволила використати повною мірою можливості значного, але незбалансованого природно-ресурсного потенціалу країни.

Життєвий рівень населення зостається низьким. Різні політичні сили пропонують діаметрально протилежні напрями подальшого розвитку. Майже не обмеженим впливом на внутрішню політику користуються олігархічні структури, які зрощуються з державним апаратом. За таких умов курс країни прямо залежить від корпоративних інтересів і цілей окремих осіб чи груп, які відверто впливають на законодавство, правоохоронні органи, судочинство, управлінські структури, ЗМІ. Подальший олігархічний розвиток є однією з найбільших загроз демократії і суверенітету держави.

***

Ключові терміни та поняття: антиглобалізм; бартер; без’ядерний статус; виконавча влада; воєнна доктрина; гіперінфляція; глобалізація; гривня; громадянське суспільство; депутати; «економічна війна»; Європейський Союз (ЄС); законодавча влада; земельний пай; інвестиції; інфляція; Кабінет Міністрів; «касетний скандал»; корупція; кредити; «кримське питання»; «купони багаторазового використання»; мажоритарна виборча система; незалежність; «олігархи»; парламент; парламентська фракція; парламентські вибори; партійний блок; «партія влади»; приватизація; пропорційна виборча система; пропорційно-мажоритарна виборча система; роздержавлення; самоврядування; суверенітет; тіньова економіка; «човники».

Основні дати та події: 8 жовтня 1991 р. – закон «Про громадянство України»; 4 листопада 1991 р. – закон «Про державний кордон України»; 1992 р. – затвердження державної символіки України; 23 березня 1994 р. – Договір про партнерство та співробітництво з ЄС; березень–квітень 1994 р. – вибори до Верховної Ради на багатопартійній основі; червень–липень 1994 р. – президентські вибори, обрання Л.Кучми; 28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України; 14 листопада 1999 р. – повторне обрання Л.Кучми Президентом України; 31 березня 2000 р. – вибори до Верховної Ради; 16 квітня 2000 р. – всеукраїнський референдум.

Імена: Буш Джордж; Гонгадзе Георгій; Єльцин Борис; Звягільський Юхим; Кінах Анатолій; Клінтон Білл; Кравчук Леонід; Кучма Леонід; Лазаренко Павло; Лановий Володимир; Литвин Володимир; Марчук Євген; Масол Віталій; Мороз Олександр; Плющ Іван; Пустовойтенко Валерій; Симоненко Петро; Тимошенко Юлія; Ткаченко Олександр; Фокін Вітольд; Ющенко Віктор; Янукович Віктор.

Перевірте себе: В чому полягають особливості статусу України в СНД? Які країни першими визнали незалежність України? Які країни є економічними партнерами України сьогодні? Які внутрішні проблеми Україна отримала в спадок від СРСР? Які проблеми незалежної держави Верховна Рада вирішувала в першу чергу? Хто став першим і другим президентами України? З якого питання проводився референдум у квітні 2000 р.?

Поміркуйте: Чому економіка України до теперішнього часу зазнає великих труднощів? В чому причини незлагодженості між парламентом і президентом, законодавчою і виконавчою гілками влади? Що необхідно для подолання тіньової економіки?

Рекомендована література:

 • Алексеєв Ю.М. та ін. Україна на зламі історичних епох: Державотворчий процес 1985–1999 рр. – К., 2000.

 • Бойко О.Д. Україна 1991–1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси новітньої історії). – К., 1996.

 • Литвин В. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., 2000.

 • Литвин В. Україна: хроніка поступу. 1991–2001. – К., 2001.

 • Новітня історія України: 1900–2000. – К., 2000.

 • Україна: утвердження незалежної держави. 1991–2001. – К., 2001.

Допоміжна література:

 • Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. – К., 2000.

 • Василенко С. Європейський процес і Україна. – Одеса, 1996.

 • Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 430–446.

 • Литвин В. Політична арена України: дійові особи та виконавці. – К., 1994.

 • Литвин В. Украина: политика, политики, власть. – К., 1997.

 • Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А.Смолія. – К., 2001.

 • Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. – К., 1990.

 • Сорос Д. Криза глобального капіталізму: Відкрите суспільство під загрозою: Пер. з англ. – К., 1999.

 • Сушко О. Нові глобальні реалії та ситуація у пострадянському просторі // Політична думка. – 2001. – № 4.

 • Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... сторія України. Курс лекцій. – К., 1992. Бунтян К.П., Мурзін В.Ю. та ін. На світанку історії. – К., 1998. – Т.1 Полонська Н. Історія України ... радимо виписати назви в конспект та знайти місце ... символічній формі. Головними опорними символами поетичної творчості ...
 2. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  ... інформацію з питань, розглянутих в лекції, можна отримати у виданнях: Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Знання, 1993. – 204 ... р. в Україні розгорнулася боротьба між трьома політичними силами — прибічниками Тимчасового уряду, опорною ...
 3. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... Києва з колонізаційними опорними пунктами в гирлах Дніпра, Дунаю ... . Бойко О. Історія України – К., 1999.- С. 418 – 439. Історія України: Курс лекція .У 2т. – Т.2. – С. 355 – 403. Історія України /Під ряд. В.А. Смол ...
 4. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... України Кафедра суспільних дисциплін З. В. ГІПТЕРС Психологія та педагогіка конспект лекц ... , самовдосконалення. Розроблений опорний конспект лекцій віддзеркалює інтеграц ... жна Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 ...
 5. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... 'я України Офіційний веб-сайт: http://www.moz.gov.ua/. Лекція 3 ... виховання, моральне виховання та ін. У вітчизняній історії витоки виховання йдуть у давньослов'янську ... порушення зору, порушення слуху, порушення опорно-рухового аппарату Насамперед пов’язан ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028009414672852