Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств у системі господарювання Конкурентоспроможність та платоспроможність підпри...полностью>>
Финансовые науки->Отчет по практике
Зміни в бюджетній системі України, спричинені значними перетвореннями в політичному, економічному та соціальному житті держави, зробили очевидною необ...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Одним з основних завдань реформування національної економіки України є активізація інвестиційної діяльності та формування її нового організаційно-прав...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Здійснюючи господарську діяльність, підприємство стикається з необхідністю проводити грошові розрахунки, які здійснюються за розподілу та перерозподіл...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

факультет фінансів

кафедра фінансів

ІНДЗ по темі:

"Про Державний Бюджет України на 2010р."

Виконала:

Дроздовська І.М.

студентка групи Фо-31

Перевірила:

Комуніцька М.П.

Тернопіль – 2010План

Вступ

 1. Доходи бюджету передбачені у ЗУ "Про Державний Бюджет на 2010р"

 2. Пропозиції щодо вдосконалення змін у структуру доходів ДБУ

 3. Оцінка дохідної частини за січень-вересень 2010р.

Висновок

Вступ

"Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет"

Адам Сміт, 1776 р.

"Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом".

Воррен Сміт, 1955 р.

Розвиток суспільно-економічних відносин в Україні підтверджує необхідність якомога скорішого вирішення проблеми фінансової стабілізації- основи загальнодержавної стабілізації і виходу з економічної кризи.

Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів, цільових загальнодержавних фондів.

Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Економічна нестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Бюджет, його дохідна частина прямо пов'язані із Державною програмою соціально-економічного розвитку України на поточний фінансовим рік. І навпаки, виконання зазначеної програми залежить від її фінансового забезпечення. У ньому напрямку Державний бюджет виступає основою фінансування загальнодержавних програм та сприяє їх виконанню. Державна програма соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення в системі суспільно-економічних відносин.

Бюджет є головним фінансовим документом країни. Виходячи з нього можна зробити висновок, що вивчення бюджету (процесу його формування) є однією з першорядних задачею економічної науки.

Пояснення цьому лежить у зв'язках бюджетної політики з усіма сторонами економіки країни. Так процес формування бюджету тісно пов'язаний із податковим законодавством, а також із процесом виробництва: або стимулює його, або натискає. З іншого боку, розподіл бюджетних засобів також тісно пов'язаний з виробництвом: фінансові вкладення направляються у виробництво. Також із бюджету фінансуються соціально-необхідні програми і служби такі як: армія, міліція, охорона здоров'я і т.п.

Як очевидно з усього вищевикладеного бюджет щиро пов'язаний із добробутом країни. І це в черговий раз підкреслює всю актуальність проблеми бюджету і процесу його нормування, і необхідність його вивчення.

 1. Доходи бюджету передбачені у ЗУ "Про Державний Бюджет на 2010р"

Державний бюджет система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків, який розробляють державні органи для активного впливу на економічний процес та підвищення його ефективності. У кожній країні основу державних фінансів становить бюджет, а точніше — бюджетна система, яка включає державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних одиниць.

Структура бюджетної системи значною мірою залежить від державного устрою країни. Так, держава з федеральним устроєм має федеральний (державний) бюджет і бюджети складових частин федерації (штатів, земель, кантонів, республік), а також бюджети місцеві (районів, міст, сіл, — залежно від адміністративного поділу). Наприклад, у США центральне місце належить бюджетам штатів, а загальнодержавні функції (оборона, зовнішні зв'язки, загальне управління) задовольняються за рахунок федерального бюджету. У державах без федерального поділу є лише державний і місцевий бюджети. В Україні за структурою бюджетна система складається з республіканського бюджету та бюджету адміністративно-територіальних одиниць, а саме: бюджету Республіки Крим та місцевих бюджетів: обласних, районних, міських, селищних та сільських. Всі вони мають дві частини: доходи й видатки.

Згідно ЗУ "Про Державний бюджет на 2010 р" доходи Державного бюджету України на 2010 рік затверджені у сумі 252.751.214,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 210.088.477,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 42.662.736,8 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до Закону[1;1].

 1. Пропозиції щодо вдосконалення змін у структуру доходів ДБУ

Щодо вдосконалення структури доходів були висунуті такі основні пропозиції:

У відповідному законопроекті пропонується викласти чинний Бюджетний кодекс України в новій редакції. В ньому передбачається удосконалення норм Бюджетного кодексу України в частині: процедур складання, розгляду та прийняття державного та місцевих бюджетів, управління бюджетними коштами, формування місцевих бюджетів та системи міжбюджетних відносин, системи державного фінансового контролю, відповідальності учасників бюджетного процесу за недотримання бюджетного законодавства, програмно-цільового методу, в тому числі на рівні місцевих бюджетів, повноважень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в бюджетному процесі, бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджету тощо.

Головними зауваженнями з приводу цього є:

Положення проекту Бюджетного кодексу України, якими врегульовуються питання формування доходів бюджетів різних рівнів, не повною мірою узгоджуються з положеннями проекту Податкового кодексу України в частині системи податків і зборів.

Потребує удосконалення, норма, яка визначає поняття "надходження до бюджету". Проектом надходження до бюджету визначаються як доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень, надходження від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів. У даному випадку таке визначення в частині надходжень від приватизації державного майна, що мало б означати надходження до державного бюджету, суперечить сформульованому поняттю "надходження до бюджету", яке з огляду на запропоновану редакцію включає бюджети усіх рівнів.

У передбачено, що "якщо законом встановлено новий вид доходу державного бюджету, його зарахування до загального фонду визначається законом про Державний бюджет України на період внесення відповідних змін до цього Кодексу". У даному випадку з метою покращання бюджетного планування доцільно було б встановити, що у разі встановлення законом нового виду доходу державного бюджету одночасно мають вноситися зміни до Бюджетного кодексу України.

 1. Оцінка дохідної частини за січень-вересень 2010р.

З метою виконання бюджетних призначень Міністерства фінансів України та показників розрахункової бази зі збору платежів до загального фонду Державного бюджету протягом ІІІ кварталу 2010 року були видані накази ДПА в Київській області: від 07.07.10 № 299 "Про розрахункову базу на липень 2010 року", від 06.08.10 № 348 "Про розрахункову базу на серпень 2010 року", від 09.09.10 № 383 "Про розрахункову базу на вересень 2010 року", якими підпорядкованим інспекціям доведені показники розрахункової бази до загального фонду Державного бюджету. Здійснювався щоденний контроль за їх виконанням в розрізі платежів, джерел сплати, категорій платників.

Виконання показників розрахункової бази Державного бюджету за січень - вересень ц.р. становить 86,9 відсотка.

Виконання показників розрахункової бази місцевих бюджетів за підсумками січня-вересня ц.р. становить 102,7 відсотка.

Протягом ІІІ кварталу розроблялись заходи щодо забезпечення розрахункової бази з ПДВ та податку на прибуток, а саме: завдання щодо сплати "мінімізаторами" податкових зобов’язань в розрізі кожної ДПІ, які доведені окремими дорученнями в.о. Голови ДПА в Київській області від 21.07.10 № 37-д, від 12.08.10 № 44-д, від 13.09.10 № 47-д.

Здійснювався щоденний контроль за надходженнями в розрізі ДПІ від категорій платників: бюджетоутворюючих, "мінімізаторів", боржників. За результатами роботи за січень - вересень ц.р. внесок від підприємств -"мінімізаторів" в загальний збір з ПДВ становить 23,8 відсотка та з податку на прибуток 24,1 відсотка

За ІІІ квартал 2010 року до державного бюджету надійшло 1500,8 тис. грн., до місцевого бюджету 5476,0 тис. гривень.

Згідно завдання ДПА України на січень-вересень 2010 року планові показники надходжень з акцизного збору становлять 55977,3 тис. грн.

Фактичні надходження з акцизного збору в січні - вересні 2010 році складають 58198,7, що становить-104 від. виконання.

Згідно планово - нормативної бази ДПАУ на січень - вересень 2010 року прогнозні показники із сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства становлять 23044,4 тис. грн. Станом на 01.10.2010р. фактично до Державного бюджету надійшло збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства у сумі 22081,7 тис. грн, (95,8 %).

Отже підведемо підсумок по Києву та Київській області:

Податкові надходження, які є значною частиною формування Державного бюджету є "виконаними", тому що планові показники зійшлися зі звітними, а по-деяких видах податків навіть перевиконали план, що є позитивним явищем у формуванні дохідної частини бюджету.

А в загальному в середньому дохідна частина бюджету недовиконана на 30%. І це при тому, що уряд позичає гроші у МВФ і всередині країни (за рахунок випуску облігацій), емітував облігації для погашення боргів з повернення ПДВ, а також авансом збирає податки. "Видатки державного бюджету за січень-вересень поточного року в цілому проведені на суму 215,2 мільярди гривень, або 68,7% річних призначень", - йдеться у звіті РП. Тобто поки все йде майже за планом. Видатки загального фонду становили 173,9 мільярди гривень, або 97,3% планових обсягів звітного періоду та 72,2% річного плану. Цікавою виглядає узагальнююча структура видатків. Отже, кошти державного бюджету в основному спрямовувалися на: - соціальний захист та соціальне забезпечення - 56,4 мільярди гривень або, 26% загального обсягу - трансферти місцевим бюджетам - 56,8 мільярди гривень, або 26,4% - економічну діяльність - 24 мільярди гривень, або 11,1% - виконання загальнодержавних функцій - 21,8 мільярди гривень, або 10,1% - освіту - 19,7 мільярди гривень, або 9,2% - громадський порядок, безпеку та судову владу - 19,1 мільярди гривень, або 8,9%. Видатки на соціальний захист зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 49,2%, а їх частка у загальному обсязі видатків - на 4,1%, що пояснюється збільшенням обсягів дотацій Пенсійному фонду та коштів на покриття його дефіциту 51,1%. Також збільшилися видатки на освіту, духовний і фізичний розвиток майже вдвічі, і пояснює це прискоренням виконання заходів Державної програми Євро-2012. В той самий час видатки на економічну діяльність скоротилися на 7,3%. "При цьому внаслідок збільшення видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт та проектування аеропортів в рамках підготовки до Євро-2012, видатки на повітряний транспорт зросли на 2,3 мільярди гривень, або у 9 разів", - пише відомство Симоненка. І зауважує, що водночас зменшилися видатки на дорожнє господарство на 2,6 мільярди гривень, або 28,6%. Іншими словами, країна будує аеропорти (до речі, із залученням приватних коштів), але нехтує будівництвом доріг, повертаючи борги. Крім того, очевидно, що ріст витрат на соціальний захист та одночасне скорочення видатків на економічну діяльність майже розвінчує міф про те, що держава переймається стабілізацією економіки.

Висновок

Державний бюджет України - це головний фінансовий план країни, який віддзеркалює суспільно-економічний стан у державі. Економічна нестабільність і спад виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Бюджет, його дохідна частина прямо пов'язані із Державною програмою соціально-економічного розвитку України на поточний фінансовим рік. І навпаки, виконання зазначеної програми залежить від її фінансового забезпечення. У ньому напрямку Державний бюджет виступає основою фінансування загальнодержавних програм та сприяє їх виконанню. Державна програма соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення в системі суспільно-економічних відносин.

Якщо говорити про Державний Бюджет України на 2010 р., можна сказати щодо його дохідної частини те, що хоча надходження є значними і до доходів включено позику від МВФ, ми все одно будемо спостерігати дефіцит бюджету, через те, що бюджетні кошти в основному спрямовані на соціальну сферу. Іншими словами, бюджетні кошти "проїдаються", а не спрямовані на стимулювання розквіту економіки, а також інвестування в різні продуктивні галузі країни.

Також існує проблема розкрадання коштів бюджетної скарбниці і їх нецільове використання, тому потрібно посилити контроль за використанням цих коштів, а також посилити кримінальну відповідальність у разі скоєння економічних злочинів, та розкраданні державного майна, яке може принести державі значних прибутків.

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про Державний бюджет на 2010р."

 2. "Економіка України", журнал №5 за 2010 р.

 3. "Фінанси України" , №9, 10 за 2010р.

 4. Звіт про стан виконання плану роботи ДПА в Київській області за ІIІквартал 2010 року.

 5. Баланс - бюджет. И снова инвентаризация.- К.: , 2006.-

 6. Скрипник Андрій Васильович Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори).- К: ЦУЛ, 2009.- 296с.

 7. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України.- Київ: Наукова думка, 2009.- 304с.

 8. Бюджет-2010 та розвиток міжбюджетних відносин.- К: Парламентське видавництво, 2010.- 158с.

 9. http://www.epravda.com.ua

 10. zakon.rada.gov.ua

 11. www.kmu.gov.ua


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік

  Реферат >> Финансовые науки
  ... України Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України у 2010 ... України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та «Про Державний бюджет України на 2010 рік» на ...
 2. Формування доходної частини державного бюджету України

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Закону України про Державний бюджет України на 2002 рік. Не вдалось його дотримати і при прийнятті Закону України Про Державний бюджет України на 2003 ... становитимуть 7,5%, у 2010-2015 рр. – 5,7%. Відношення надходжень зведеного бюджету до ВВП коливатиметься ...
 3. Бюджетна політика України: стан та перспективи

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... державного бюджету за видатками у 2010 році здійснювалося відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", на основ ...
 4. Державні видатки у системі фінансового регулювання

  Курсовая работа >> Финансы
  ... податку до бюджету 9 Проект закону України від 15.09.2009 р. N 5000 “Про Державний бюджет України на 2010 рік.” Цей Закон ... -253. Проект закону України від 15.09.2009 р. N 5000 Про Державний бюджет України на 2010 рік. Пасічник Ю. Методолог ...
 5. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... УкраїниПро Державний бюджет України на 2010 рік ”, надати право районній державній адміністрації отримувати: в Головному управлінні Державного казначейства України ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015599727630615