Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Контрольная работа
При увеличении скорости судна резко возрастает сопротивление воды движению судна, что ведет к большому расходу топлива Уменьшение скорости судна ведет...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
Внедрение технологических систем оборотного водопользования на предприятиях железнодорожного транспорта является основным направлением как при решении...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Курсовая работа имеет целью закрепить и углубить знания студентов, полученные при изучении дисциплины «Надежность и ремонт машин» по организации и тех...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В настоящее время автомобильный транспорт является важной составляющей практически всех отраслей экономики всех стран мира Без его участия трудно пред...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет водного господарства

та природокористування

Кафедра регіонального управління

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ТРАНСПОРТУ”

Планування господарсько-економічної діяльності АТП

Виконала:

студентка ІV-го курсу

факультету менеджменту (заочне відділення),

групи ОПУАТ-41

(інтегровані плани)

Пецькова О.П.

Перевірив:

д.е.н., професор

Зінь Е.А.

Рівне 2010

1 Планування господарсько-економічної діяльності АТП

Для планування, обліку й аналізу роботи рухомого складу вантажного автомобільного транспорту застосовується система показників, що дозволяє оцінювати ступінь ефективності використання рухомого складу і результати його роботи.

Об'ємними показниками роботи автомобільного транспорту є виконаний обсяг перевезень у тоннах (т) і вантажообіг у тонно-кілометрах (ткм).

Показник, що характеризує середню відстань перевезення 1 т вантажу:

,(1.1)

де Р – вантажообіг, ткм;

Q – виконаний обсяг перевезень, т.

Техніко-експлуатаційні показники, що характеризують інтенсивність використання рухомого складу, можна розділити на чотири групи:

 1. Використання рухомого складу в часі (дні, автомобіле-дні експлуатації, коефіцієнт випуску рухомого складу, час на маршруті та в наряді, час простою під навантаженням-розвантаженням або пунктами зупинки і коефіцієнт використання робочого часу);

 2. Використання швидкісних властивостей рухомого складу (швидкості руху — технічна й експлуатаційна);

 3. Використання пробігу рухомого складу (коефіцієнти використання пробігу за різні періоди часу роботи на лінії);

 4. Використання вантажопідйомності рухомого складу (коефіцієнти використання вантажопідйомності — статичний і динамічний).

Техніко-експлуатаційні показники роботи транспорту підрозділяються на:

- одиничні — коефіцієнт використання парку, швидкість руху, коефіцієнт використання пробігу, коефіцієнти використання місткості рухомого складу;

- комплексні — час циклу процесу переміщення, швидкість доставки вантажів або пасажирів, продуктивний пробіг і продуктивність за аналізований період часу.

Коефіцієнт використання парку показує частку робочого часу парку рухомого складу від усього календарного часу; визначається відношенням сумарного часу перебування транспортних засобів у роботі до сумарного часу перебування їх на балансі транспортного підприємства.

Швидкість руху характеризується відношенням пройденого шляху до витраченого часу без обліку простоїв під комерційними і технічними операціями (технічна швидкість) або з урахуванням цих простоїв (експлуатаційна або комерційна швидкість).

Коефіцієнт використання пробігу визначається відношенням продуктивного пробігу транспорту (з вантажем, пасажирами) до загального пробігу за той же період часу.

Ступінь використання вантажопідйомності характеризується статичним і динамічним коефіцієнтами.

Статичний коефіцієнт використання визначається відношенням фізично виконаного обсягу перевезень за дане число операцій транспортування до можливого за те ж число операцій при повному завантаженні рухомого складу.

Динамічний коефіцієнт використання — відношенням фактично виконаної транспортної роботи за даний продуктивний пробіг до можливого за цей же пробіг при повному завантаженні рухомого складу.

Час циклу процесу переміщення включає продуктивний пробіг, простої під комерційними і вантажними операціями, непродуктивний пробіг по подачі рухомого складу під чергове завантаження; визначається відстанню транспортування, довжиною непродуктивного пробігу, технічною швидкістю руху і простоями у вантажно-розвантажувальних пунктах і на шляху руху. Прискорення циклу переміщення за рахунок підвищення швидкості транспортування і скорочення простоїв є однією з важливих задач на транспорті. [1]

Швидкість доставки визначається відношенням відстані транспортування до витраченого на це часу, що складається з часу руху і простоїв у шляху рухомого складу як під комерційними, технічними операціями, так і під час відпочинку водіїв.

Продуктивний пробіг і продуктивність указують на інтенсивність експлуатації рухомого складу транспорту; визначаються пробігом (км), обсягом перевезень (т) і транспортною роботою (ткм), виконаними за конкретний період робочого або календарного часу (година, доба, місяць, рік) парком або одиницею рухомого складу. Продуктивність рухомого складу може бути виражена в перерахуванні на 1 т вантажопідйомності.

Основними техніко-економічними показниками роботи транспорту є собівартість перевезень і продуктивність праці.

Собівартість вантажних або пасажирських перевезень визначається величиною експлуатаційних витрат, що приходяться на одиницю транспортної продукції:

,(1.2)

де ЗЕ – експлуатаційні витрати;

Р – транспортна робота, ткм.

Продуктивність праці визначається в натуральному або грошовому вираженні і являє собою відношення виконаної транспортної продукції (ткм або грн.) до трудових витрат. За календарний період (наприклад, за рік) вона визначається як відношення транспортної продукції до чисельності працівників.

При плануванні й організації перевезень основними задачами є:

 • підвищення техніко-експлуатаційних показників (крім простоїв) рухомого складу;

 • скорочення простоїв під навантаженням-розвантаженням (посадкою-висадкою);

 • зниження собівартості перевезень.

Своєчасний аналіз техніко-експлуатаційних показників дозволяє вживати заходів по керуванню транспортним процесом з метою підвищення його ефективності.

Розглянемо, які техніко-економічні показники застосовуються для опису процесу переміщення вантажів.

Переміщення — це сукупність операцій, зв'язаних з рухом вантажів у просторі.

У результаті переміщення вантаж Q транспортується на визначену відстань lr і при цьому відбувається транспортна робота Р (ткм), рівна:

,(1.3)

Операція переміщення — частина процесу, виконувана за допомогою одного або системи спільно діючих механізмів або вручну.

Транспортування - операція переміщення вантажу по визначеному маршруті від місця навантаження до місця розвантаження або перевантаження.

Переміщення включає операцію транспортування вантажу і початково-кінцеві операції: підготовку, навантаження, розвантаження, подачу транспортних засобів, перевантаження, складування.

Навантаження — операція переміщення вантажу з місця постійного збереження або тимчасового нагромадження на транспортний засіб, а розвантаження — із транспортного засобу — на місце постійного збереження або тимчасового нагромадження.

Перевантаження — операція переміщення вантажу з одного транспортного засобу на інше або з одного місця збереження на інше.

Складування — операція розміщення вантажів у визначеному порядку для збереження або тимчасового нагромадження.

Переміщення виконується відповідно до транспортно-технологічної схеми (ТТС). Це схема виробничого процесу або його частини, у якій усі виробничі операції, у тому числі переміщення, дані в послідовності і взаємозв'язку.

Циклом процесу переміщення називається закінчений комплекс операцій по доставці вантажу з моменту навантаження до наступного навантаження.

На автомобільному транспорті під циклом процесу переміщення розуміється час їздки

,(1.4)

де – час навантажування, год;

- час перевезення (рух з вантажем), год;

- час розвантаження, год;

- час подачі транспортних засобів для наступного навантаженняЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... чної діяльності підприємства 2.3.1 Оцінка стратегічного та оперативного планування на підпри ... зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Аналіз ... цензування певних видів господарської діяльності» від 1 ... митного оформлення автотранспортних засобів, що ...
 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансы
  ... для потреб автотранспортного цеху придбано ... виробничо-господарської діяльності підприємства і його підрозділів; методи визначення економічної ... економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки; економіку, організацію податкового планування ...
 3. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... витрат автотранспортного підприємства Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є ... стадіях планування та ... ів і технологічною оснащення, інш ... Економіка підприємства.-Київ: Знання.-2002.-с.161-170. Примак Т.О. Економіка підприємства ...
 4. Облік доходів витрат і фінансових результатів автотранспортного підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... стан господарської діяльності підприємства, а особливо про результати його діяльності. Економічною категорією, яка узагальнює діяльність підприємства ...
 5. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... яльності туристського підприємства в процесі формування нового туристського маршруту ІV розділ . Особливості технології діяльності тур підприємства ... . З економічної точки зору ... Планування ... САМ», автотранспортних послуг « ... винятково господарська (підприємницька) ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019588470458984